Zacznij się uczyć angielskiego. Zobacz ofertę >
ELLA
so vs such

so vs such

so vs such: kiedy używamy?

So i such używamy w języku angielskim do wzmocnienia stojącego za nimi przymiotnika. So jest przysłówkiem, a such to określnik. So i such możemy przetłumaczyć jako „bardzo”, „tak”, „taki, taka, takie” lub „naprawdę”. Stosując so oraz such możemy sprawić, aby nasza wypowiedź brzmiała bardziej naturalnie.

so + przymiotnik lub przysłówek BEZ rzeczownika

such + rzeczownik lub rzeczownik z przymiotnikiem

so + przymiotnik, przysłówek

So używamy przed przymiotnikiem lub przysłówkiem, jeśli występują bez rzeczownika.

It’s so cold!

Jest bardzo zimno.

I’m so sad.

Jestem bardzo smutna.

The wedding was so beautiful.

Ślub był bardzo piękny.

so = very

Zamiennie możemy używać słów so i very.

It’s so cold! = It’s very cold.
I’m so sad. = I’m very sad.

The wedding was so beautiful. = The wedding was very beautiful.


so + przymiotnik + that…

Tej konstrukcji używamy, gdy chcemy pokazać również skutek.

It was so bad that we left in the middle of the movie.

Było tak źle, że wyszliśmy w środku filmu.

She was so tired that she fell asleep in the car.

Była taka zmęczona, że zasnęła w samochodzie.

Możemy opuścić that i zdanie będzie również poprawne.

It was so bad we left in the middle of the movie.

She was so tired she fell asleep in the car.


So jako miara przymiotnika lub przysłówka

Możemy użyć so, aby zaznaczyć ilość, liczbę czy intensywność danego przymiotnika czy przysłówka.

I’m usually not so emotional.

Zazwyczaj nie jestem tak emocjonalna. = do tego stopnia

I don’t usually drink so much.

Zazwyczaj nie piję tyle. = takich ilości


so + much, many, little, few

Możemy użyć so z much, many oraz little, few aby podkreślić ilość. Tej konstrukcji możemy użyć zarówno z rzeczownikiem, jak i bez. Z much, many, little, few nie użyjemy such.

I drank so much.

Wypiłem/am tak dużo.

I drank so much beer.

Wypiłem/am tak dużo piwa.

I drank such much.

I drank such much beer.

Sprawdzony kurs angielskiego ELLA


so vs such

such + a/an + przymiotnik + rzeczownik liczba pojedyncza

W wyrażeniach z przedimkiem nieokreślonym, przedimek wstawimy po such.

This is such a beautiful apartment!

To jest takie ładne mieszkanie!

We are such a good team!

Jesteśmy taką dobrą drużyną!

They always have such a good time together!

Oni zawsze dobrze się razem bawią.


such + przymiotnik + rzeczownik liczba mnoga

Such używamy w konstrukcjach z przymiotnikiem i rzeczownikiem w liczbie mnogiej.

These are such amazing cupcakes.

To są takie wspaniałe babeczki.

They are such funny people.

Oni są takimi zabawnymi ludźmi.


such + a + rzeczownik

Ta konstrukcja pozwala nam wyrazić naszą opinię o rzeczowniku stojącym za konstrukcją such a.

He’s such a bad boy!

On jest takim niegrzecznym chłopcem!

I’m such a failure.

Jestem takim nieudacznikiem.


such + a lot of

Możemy użyć such w połączeniu z a lot of.

I drank such a lot of alcohol.

Wypiłem/am tak dużo alkoholu.

Adam has such a lot of dogs.

Adam ma tak wiele psów.


so vs such

Wyrażenie z so i such

such + rzeczownik = tego typu

Gdy użyjemy konstrukcji such i rzeczownika to wtedy mamy na myśli, że coś jest pewnego rodzaju.

I’ve never seen such weather before! (=weather like this)

Nigdy nie widziałem takiej pogody.

I can’t believe you bought such a car.

Nie mogę uwierzyć, że kupiłeś taki samochód.

no such thing

Wyrażenie no such thing oznacza, że nie ma czegoś takiego.

There’s no such thing as Zombies.

Nie ma czegoś takiego jak zombie.

Don’t believe her – there’s no such thing as free loan.

Nie wierz jej – nie ma czegoś takiego jak darmowy kredyt.

as such (formal)

As such oznacza „jako taki”. Zwykle stosujemy to wyrażenia jako przeczenie – not as such.

These are not toys and should not be used as such.

To nie są zabawki i nie powinny być używane jako takie.

Laura is the CEO assistant and as such, she is responsible for scheduling his meetings.

Laura jest asystentką prezesa i jako taka jest odpowiedzialna za umawianie jego spotkań.

such as

Such as oznacza „taki jak”.

I want red flowers, such as roses and tulips.

Chcę czerwone kwiaty takie jak róże i tulipany.

People such as Bill Gates, Steve Jobs and Jeff Bezos make a lot of money.

Ludzie tacy jak Bill Gates, Steve Jobs i Jeff Bezos zarabiają mnóstwo pieniędzy.

Kiedy stawiamy przecinek przed such as?

Jeśli wymienione przykłady nie są niezbędne do zachowania poprawności zdania, wtedy stawiamy przecinek przed such as oraz na końcu ostatniego przykładu (chyba że stoi on na końcu zdania).

Several countries, such as USA, Australia and Canada, use English as legal language.

Kilka państw, takich jak USA, Australia i Kanada używają angielskiego jako oficjalnego języka.

Natomiast jeśli przykłady są konieczne, aby nasze zdanie było poprawne wtedy omijamy przecinki.

People from countries such as USA, Australia and Canada speak English as their first language.

Ludzie z krajów takich jak USA, Australia i Kanada używają angielskiego jako języka ojczystego.

and such

And such używamy do powiedzenia „i tym podobne”.

She likes cakes, candies and such.

Ona lubi ciasta, cukierki i tym podobne.

I want to go shopping for shoes, clothes and such.

Chcę iść na zakupy po buty, ubrania i tym podobne.

I hope so.

I hope so oznacza „mam nadzieję”. Użyjemy tego wyrażenia, gdy znany jest temat rozmowy.

Is the movie over?
Czy film się skończył?
I sure hope so.

Mam taką nadzieję.

Are we going to France?
Czy jedziemy do Francji.
I hope so.

Mam nadzieję.

Is that so?

Is that so użyjemy, gdy chcemy powiedzieć „naprawdę, czyżby”.

Tom Hanks stars in this movie.
Tom Hanks występuje w tym filmie.
Is that so?

Naprawdę?

Apparently, we are going to the museum now.
Najwyraźniej idziemy teraz do muzeum.
Is that so?

Czyżby?

or so

Or so oznacza „około”.

We’ll need 10 000 or so.

Będziemy potrzebować około 10 000.

There were 10 or so people at the party.

Było około dziesięciu osób na imprezie.

so long vs such a long time

Zgodnie z zasadą, używamy so + przymiotnik BEZ rzeczownika, a jeśli mamy rzeczownik (np. time), to wówczas zastosujemy such + rzeczownik.

so long

It’s been so long since I last spoke to him.

Minęło tyle czasu odkąd ostatni raz z nim rozmawiałem/am.

This is taking so long!

To zabiera za dużo czasu!

such a long time

It’s been such a long time since I last spoke to him.

This is taking such a long time!

Rozpocznij kurs angielskiego online na platformie ELLA

angielski online

Subskrybuj | YouTube