Zacznij się uczyć angielskiego. Zobacz ofertę >
ELLA

No, none, neither

No, none, neither: wstęp

No, none, neither to słowa przeczące, które można przetłumaczyć jako “żaden”. Słowa przeczące używamy oczywiście do tworzenia zdań przeczących w języku angielskim. Jednak każde z tych słów przeczących ma trochę inne zastosowanie. Na czym polega różnica między no, none oraz neither?

Negacja w języku angielskim

W języku angielskim tworzymy przeczenia z użyciem tylko jednego słowa przeczącego, odwrotnie do języka polskiego w którym stosujemy podwójną negację.

She saw no lights. (jedno słowo przeczące: no)

Nie widziała żadnych świateł. (dwa słowa przeczące: nie, żadnych)

W angielskim najczęściej możemy spotkać przeczenia z użyciem słowa not. Not tworzy zdanie przeczące z czasownikiem. W przypadku, gdy chcemy stworzyć przeczenie z rzeczownikiem lub zaimkiem, wtedy wykorzystujemy do tego słowa przeczące no, none, neither. None oraz neither łączącą się z rzeczownikami lub zaimkami, a no tylko z rzeczownikami.

I do not have a brother. (negacja z czasownikiem posiłkowym do)

I have no brother. (negacja z rzeczownikiem brother)

W języku angielskim nie łączymy w jednym zdaniu negacji z czasownikiem oraz negacji z rzeczownikiem.

I don’t have no brother.

Czasownik posiłkowy do

Pamiętajmy, że przeczenia z czasownikiem w czasach Present Simple oraz Past Simple tworzymy za pomocą czasownika posiłkowego do.

I cook everyday.

I do not cook everyday.

Do not możemy skrócić do don’t.

Zastosowanie NO

No oznacza nie, żaden. No stawiamy przed rzeczownikami. Możemy użyć no zarówno z rzeczownikami w liczbie pojedynczej, jak i mnogiej.

no+ rzeczownik w liczbie pojedynczej

There was no fight.

no + rzeczownik w liczbie mnogiej
She has no brothers.

There are no rooms available.


No, none, neither

Zastosowanie NONE

None oznacza nic, żaden. Stosujemy none w zdaniach w których mamy na myśli więcej niż dwa dane elementy. None używamy z rzeczownikiem w liczbie mnogiej. Słowo przeczące none nie stawiamy bezpośrednio przed rzeczownikiem – najpierw przed rzeczownik stawiamy of oraz przedimek the, zaimek wskazujący (this, those etc.) lub zaimek dzierżawczy (my, her etc.).

none + of + the + rzeczownik w liczbie mnogiej

None of the dishes was tasty.

none + of + zaimek wskazujący + rzeczownik w liczbie mnogiej

None of these things made sense.

none + of + zaimek dzierżawczy + rzeczownik w liczbie mnogiej

None of his friends knew about this.

Możemy też użyć none w zdaniach z zaimkami osobowymi w dopełnieniu (object pronoun). Przed zaimkiem trzeba wstawić of.

none + of + zaimek osobowy w dopełnieniu

None of us was present.

None of a czasownik

W formalnym angielskim gdy none of jest podmiotem to łączy się z czasownikiem w liczbie pojedynczej. Natomiast w mniej formalnych sytuacjach możemy się spotkać z użyciem czasownika w liczbie mnogiej.

None of them is good at playing tennis. (formalny angielski)

None of them are good at playing tennis. (nieformalny angielski)

Możemy użyć none jako zaimka, którym możemy zastąpić rzeczownik.

Avah has two dogs. John has none. = John has no dogs.

Is there a problem? None at all. = There is no problem at all.

None vs no one

None oraz no one brzmią bardzo podobnie, ale mają inne znaczenie. None oznacza żaden, a “no one” to nikt.

None of them came.
Żaden z nich nie przyszedł.

(nie przyszedł nikt z jakiejś określonej grupy ale ktoś inny mógł przyjść)

No one came.
Nikt nie przyszedł.

(w ogóle nikt nie przyszedł)


No, none, neither

Zastosowanie NEITHER

Neither oznacza ani jeden, ani drugi oraz żaden. Słowo przeczące neither stosujemy, gdy mamy na myśli żaden z dwóch danych elementów. Neither stosujemy z rzeczownikami w liczbie pojedynczej. Możemy użyć neither z rzeczownikami w liczbie mnogiej jeśli wstawimy przed nimi of oraz przedimek the, zaimek wskazujący (that, these etc.) lub zaimek dzierżawczy (your, his etc.).

neither + rzeczownik w liczbie pojedynczej

Neither book was my favorite.

neither + of + the + rzeczownik w liczbie mnogiej

Neither of the choices was good.

neither + of + zaimek wskazujący + rzeczownik w liczbie mnogiej

Neither of these dresses fit me.

neither + of + zaimek dzierżawczy + rzeczownik w liczbie mnogiej

Neither of my dogs knows how to bark.

Możemy też użyć neither z zaimkiem osobowym w dopełnieniu, jeśli wstawimy przed nim of.

neither + of + zaimek osobowy w dopełnieniu

Neither of us could’ve predicted what’s ahead of us.

Neither of w formalnym angielskim

Gdy neither of jest podmiotem to w formalnym angielskim po neither of stawiamy czasownik w liczbie pojedynczej. Natomiast w nieformalnych sytuacjach po neither of często możemy usłyszeć czasownik w liczbie mnogiej.

Neither of my sisters was married. (formalny angielski)

Neither of my sisters were married. (nieformalny angielski)

Neither często występuje w konstrukcji z nor. Ta konstrukcja ma na celu zaprezentowanie dwóch negatywnych możliwości.

neither + …. + nor +….

Neither Adam nor John knew the correct answer.

O neither można dowiedzieć się więcej z wpisu either, neither, both.

Rozpocznij kurs angielskiego online na platformie ELLA

angielski online

Subskrybuj | YouTube