Zacznij się uczyć angielskiego. Zobacz ofertę >
ELLA
wielka litera

Kiedy używamy wielkiej litery w języku angielskim?

Kiedy używamy wielkiej litery w języku angielskim?

Wielkiej litery w języku angielskim używamy inaczej niż w języku polskim. Wiele zasad poprawnego pisania w języku angielskim dość znacząco różni się od zasad w języku polskim. Dlatego warto zapoznać się zwłaszcza z kwestią używania wielkiej litery po angielsku. Kiedy używamy wielkiej litery w języku angielskim?

na początku zdania lub pytania

Używaj wielkiej litery podobnie jak w języku polskim na początku zdania.

They don’t like seafood.

they don’t like seafood.

przy pierwszej literze po kropce

Pierwszą literę po znakach interpunkcyjnych kończących zdanie takich jak: kropka (period), znak zapytania (question mark) czy wykrzyknik (exclamation mark) pisze się wielką literą, gdyż jest początkiem nowego zdania. Tak jak zostało wspomniane w poprzednim punkcie, każde zdanie zaczyna się od wielkiej litery.

Pisownia wielkiej litery – ważne!

Pierwsza litera po dwukropku powinna być małą literą! Dwukropek (colon) nie kończy zdania, dlatego nie wymusza wielkiej litery. Jeśli zdanie po dwukropku jest zapisane z dużej litery jest to spowodowane inną zasadą pisowni.

He told us not to call her. We didn’t listen to him.

He told us not to call her. we didn’t listen to him.

We need to buy: tomatoes, oranges, cucumbers.

We need to buy: Tomatoes, oranges, cucumbers.

przy zaimku “ja”

Zaimek “ja = I” jest zawsze pisze się z wielkiej litery. Pozostałe zaimki osobowe pisze się z małej litery, chyba że stoją na początku zdania.

Do you think I can buy that dress?

Do you think i can buy that dress?

He asked me if I knew her.

He asked me if i knew her.

I think it’s a great movie, but she doesn’t agree with me.

I think it’s a great movie, but She doesn’t agree with me.

Dowiedz się więcej o zaimkach po angielsku.


wielka litera

przy pierwszej literze w cytacie, jeśli cytat to pełne zdanie

Jeśli cytujemy pełne zdanie to, wtedy pierwsza litera tego cytatu jest pisana wielką literą – nawet jeśli jest on w środku zdania. Natomiast jeśli cytat nie jest całym zdaniem, wtedy należy pisać go z małej litery.

He said, “Yeah, that’s a great idea!”

He said, “yeah, that’s a great idea!”

Whenever I doubt myself I remember what Winnie the Pooh said: “…remember that you are braver than you believe, stronger than you seem and smarter than you think.”

Whenever I doubt myself I remember what Winnie the Pooh said: “…Remember that you are braver than you believe, stronger than you seem and smarter than you think.”

w skrótowcach

Wszystkie litery w skrótowcach należy zapisać wielkimi literami. Jednak najbardziej powszechnie stosowane skrótowce są często pisane małymi literami. Jest to dopuszczalne, ponieważ skrótowców nie używa się w formalnych pismach.

Call me back, ASAP.

Call me back, asap.

I come from the USA.

I come from the usa.

przy rzeczownikach własnych

W języku angielskim zasady pisowni wielkiej litery dotyczącej dwóch rodzajów rzeczowników: rzeczowników pospolitych (common nouns) i rzeczowników własnych (proper nouns) mówią, że rzeczowniki pospolite piszemy z małej litery, natomiast rzeczowniki własne zaczynają się od dużej litery. Rzeczowniki pospolite to ogólne nazwy miejsc, rzeczy i ludzi. Rzeczowniki własne to nazwy konkretnych miejsc, rzeczy i ludzi. Przykładem tych pierwszych jest słowo “river”, a drugich “Hudson River”.

Where is Adam from?

Where is adam from?

This man is from China.

This man is from china.

We come from a small town called Greenwich.

We come from a small town called greenwich.

Pisownia wielkiej litery – ważne!

Nie używamy wielkiej litery przy the przed rzeczownikami własnymi, chyba że jest częścią wyrażenia: The Hague.


wielka litera

używamy wielkiej litery przy imionach i nazwiskach

Tak jak w języku polskim, wielkiej litery używamy przy imionach i nazwiskach.

I heard Tom was going on a trip this weekend.

I heard tom was going on a trip this weekend.

Do you know Tom Smith?

Do you know tom smith?

przy nazwach parków

Nazwy własne parków zaczynają się od wielkiej litery, podczas, gdy nazwy parków nie odnoszące się do konkretnych miejsc takie, jak np. parki narodowe pisze się z małej litery.

Have you been to Central Park?

Have you been to central park?

How do I get to Hyde Park?

How do I get to hyde park?

We want to see some national parks during the summer.

We want to see some National Parks during the summer.

Angielski bez problemu kurs językowy ELLA


wielka litera

używamy wielkiej litery przy nazwach ulic

Wszystkie nazwy ulic pisze się z wielkiej litery. W języku angielskim słowo “ulica” jest częścią nazwy, dlatego również jest pisane z dużej litery. Ta zasada nie obowiązuje tylko ze słowem ulica ale również: bulwar (boulevard), aleja (avenue) czy plac (square). Natomiast, gdy te słowa nie są częścią nazwy to są pisane z małej litery.

I live on Wall Street.

I live on Wall street.

How do I get to 5th Avenue?

How do I get to 5th avenue?

What’s the name of this street?

What’s the name of this Street?


wielka litera

używamy wielkiej litery przy nazwach budynków i budowli

Nazwy własne budynków i budowli pisze się z wielkiej litery. Zaś jeśli nie są używane w znaczeniu nazwy, a raczej jako słowa ogólnie oznaczające budowlę, to pisze się je z małąej litery.

Have you seen the Empire State Building?

Have you seen the empire state building?

How tall is this building?

How tall is this Building?

The princess was locked in a tower.

The princess was locked in a Tower.

I’ve always wanted to see the Eiffel Tower.

I’ve always wanted to see the eiffel tower.

I really like that white house on the corner of Main and Jarble Street.

I really like that White House on the corner of Main and Jarble Street.

The president lives in the White House.

The president lives in the white house.

This is a very special bridge.

This is a very special Bridge.

The Brooklyn Bridge was built in 1883.

The brooklyn bridge was built in 1883.

przy nazwach języków

W języku angielskim nazwy języków piszemy z wielkiej litery. W języku polskim używamy małej litery.

Do you speak English?

Do you speak english?

Alex doesn’t speak Chinese.

Alex doesn’t speak chinese.

How many people in the world know Spanish?

How many people in the world know spanish?

przy narodowościach

W języku polskim przy narodowościach używamy małej litery, natomiast w języku angielskim używamy wielkiej litery.

I’m French.

I’m french.

She’s Chinese.

She’s chinese.

przy przymiotnikach odnoszących się do regionów i narodowości

Przymiotniki odnoszące się do regionów i narodowości piszemy wielką literą. Jeśli regiony używamy w znaczeniu kierunku, wtedy piszemy je z małej litery.

This is a German car.

This is a german car.

The best wine is French wine.

The best wine is french wine.

The East Coast is sunny today.

The east coast is sunny today.

Los Angeles is east of New York.

Los Angeles is East of New York.


wielka litera

używamy wielkiej litery przy nazwach geograficznych

Nazwy geograficzne, które są rzeczownikami własnymi zaczynają się od wielkiej litery w języku angielskim. Terminy oznaczające ogólne nazwy geograficzne są pisane z małej litery, chyba że są częścią nazwy własnej.

Have you ever been to Australia?

Have you ever been to australia?

Is Mount Everest the highest mountain on Earth?

Is mount everest the highest mountain on Earth?

How big is the Gobi Desert?

How big is the gobi desert?

Pisownia wielkiej litery – ważne!

W liczbie mnogiej nazw geograficznych ogólne terminy geograficzne piszemy małą literą.

Have you ever been to the Gobi or Taklamakan deserts?

Have you ever been to the Gobi or Taklamakan Deserts?

Wyjątek stanowi nazwa geograficzna, która w nazwie własnej ma liczbę mnogą.

Do gray wolves live in the Rocky Mountains?

Do gray wolves live in the Rocky mountains?


wielka litera

używamy wielkiej litery przy nazwach rzek, oceanów, mórz, jezior

Wielką literą piszemy wszelkie nazwy własne zbiorników wodnych. Zasada obowiązuje tylko wtedy, kiedy rzeczowniki oznaczające obszary wodne są częścią rzeczowników własnych. Osobno, ogólne nazwy zbiorników wodnych pisze się z małej litery.

We’re going to see Niagara Falls this weekend.

We’re going to see niagara falls this weekend.

The water cascading down from the waterfall was so noisy I couldn’t hear my thoughts!

The water cascading down from the Waterfall was so noisy I couldn’t hear my thoughts!

Is this the Atlantic Ocean or the Pacific Ocean?

Is this the atlantic ocean or the pacific ocean?

What is the smallest ocean in the world?

What is the smallest Ocean in the world?

The Missouri River is the longest river in the United States.

The missouri river is the longest river in the United States.

The river’s current is very strong in this place!

The River’s current is very strong in this place!

przy nazwach stanów w USA

Wszystkie nazwy stanów pisze się z dużej litery. Nazwy skrócone stanów również pisze się wielkimi literami. Niektóre stany mają w nazwie kierunki, które także są pisane z wielkiej litery.

They both live in North Dakota.

They both live in north Dakota.

We’re moving to Massachusetts next week.

We’re moving to massachusetts next week.

Are you from Texas?

Are you from texas?

Which state name is abbreviated to MD?

Which state name is abbreviated to md?


wielka litera

używamy wielkiej litery przy nazwach państw

Tak jak w Polsce, nazwy państw w języku angielskim zawsze pisze się z wielkiej litery. Różnica pojawia się przy tworzeniu przymiotników od nazw państw – w języku angielskim te przymiotniki są pisane z dużej litery.

I live in Canada.

I live in canada.

They come from Guatemala.

They come from guatemala.

We’re flying to Egypt tomorrow.

We’re flying to egypt tomorrow.

Are you a fan of Indian food?

Are you a fan of an indian food?


wielka litera

używamy wielkiej litery przy nazwach kontynentów

W języku angielskim wszystkie nazwy kontynentów są pisane z wielkiej litery. Przymiotniki utworzone z nazw kontynentów również są pisane wielką literą.

I’ve always wanted to go to Asia.

I’ve always wanted to go to asia.

Have you ever been to Europe?

Have you ever been to europe?

This bird can be found only in North America.

This bird can be found only in north america.

Is Turkey an European country?

Is Turkey an european country?


wielka litera

używamy wielkiej litery przy nazwach świąt

Święta religijne oraz świeckie są pisane dużą literą. Często spotykane w nazwach świąt słowa takie, jak dzień (day) czy wigilia (eve) choć pisane oddzielnie są częścią nazwy święta więc są pisane wielką literą. Religijne sezony świąteczne są pisane przez wielką literę. Skrócone nazwy świąt też należy pisać z dużej litery.

I’ll be at my parent’s house on Christmas Day.

I’ll be at my parent’s house on christmas day.

Do you celebrate Thanksgiving?

Do you celebrate thanksgiving?

When does Lent begin?

When does lent begin?

I always go to a party on New Year’s.

I always go to a party on new year’s.


wielka litera

używamy wielkiej litery przy dniach tygodnia

W odróżnieniu od języka polskiego, w języku angielskim dni tygodnia są pisane wielką literą. Język angielski klasyfikuje je jako rzeczowniki własne, a więc poprawna pisownia jest przez dużą literę.

I’ll see you on Monday.

I’ll see you on monday.

What are you doing on Wednesday?

What are you doing on wednesday?

Let’s meet on Friday.

Let’s meet on friday.

Sprawdź nasz wpis o dniach tygodnia po angielsku.


wielka litera

używamy wielkiej litery przy miesiącach

Tak samo jak dni tygodnia, miesiące w języku angielskim pisane są wielką literą. Natomiast sezony pisane są małą literą.

School starts in September.

School starts in september.

It’ll still be cold in March.

It’ll still be cold in march.

What’s the weather like in Vietnam in May?

What’s the weather like in Vietnam in may?

April is in the spring.

April is in Spring.


wielka litera

przy tytułach książek, filmów, wierszy, piosenek

Inaczej niż w języku polskim, gdzie tylko pierwsze słowo zaczyna się od dużej litery – w języku angielskim większość słów w tytule jest pisana wielką literą. Pierwsze i ostatnie słowo tytułu zaczyna się od dużej litery. Ponadto rzeczowniki (nouns), czasowniki (verbs), przymiotniki (adjectives) i przysłówki (adverbs) są pisane z wielkiej litery. Natomiast przyimki (prepositions), przedimki (articles) i spójniki (conjunctions) są pisane małą literą – tutaj wyjątek stanowi położenie w zdaniu – jeśli któreś z tych części mowy jest pierwszym lub ostatnim słowem tytułu, to wtedy jest zapisane dużą literą.

Have you watched “The Lord of the Rings”?

Have you watched “The lord of the rings”?

“The Great Gatsby” is one of my favorite books.

“The great gatsby” is one of my favorite books.

Have you read “War and Peace” by Leo Tolstoy?

Have you read “war and peace” by Leo Tolstoy?


wielka litera

przy znanych okresach w historii

Nazwy konkretnych okresów i wydarzeń w historii są pisane z dużej litery. Ogólne nazwy okresów i wydarzeń oraz nazwy wieków są pisane z małej litery.

What happened during the Industrial Revolution?

What happened during the industrial revolution?

Did you take part in the revolution?

Did you take part in the Revolution?

Do you remember what caused the Great Depression?

Do you remember what caused the great depression?

I was born in the twentieth century.

I was born in the Twentieth Century.


wielka litera

używamy wielkiej litery przy nazwach firm

Typowo nazwy firm, marek oraz produktów są pisane wielką literą. Wyjątkami są nazwy, które specjalnie mają ustaloną inną pisownię.

He works for Amazon.

He works for amazon.

A good example of an international corporation is Apple.

A good example of an international corporation is apple.

The iPod is a good example of an exception from this rule.

The Ipod is a good example of an exception from this rule.

przy nazwach instytucji i organizacji

Wszystkie pierwsze litery słów w nazwach instytucji i organizacji są pisane wielką literą.

What does the United Nations do?

What does the united nations do?

Have you ever donated money to the Red Cross?

Have you ever donated money to the Red cross?


wielka litera

używamy wielkiej litery przy nazwach planet

Wszystkie nazwy planet są nazwami własnymi, a więc pisze się je z wielkiej litery.

Pisownia wielkiej litery – ważne!

Ziemia (Earth) jako nazwa planety jest pisana dużą literą, ale gdy słowo ziemia (earth) jest użyte w znaczeniu gleba (soil) to, wtedy jest pisane z małej litery.

Gdy mamy na myśli nasze słońce (The Sun) i nasz księżyc (The Moon) to, wtedy używamy wielkiej litery. Natomiast, gdy mówimy ogólnie o ciałach niebieskich (celestial bodies)jakimi są księżyc i słońce to, wtedy używamy małej litery.

Apparently, women are from Venus and men are from Mars.

Apparently, women are from venus and men are from mars.

How many moons does the Earth have?

How many moons does the earth have?


wielka litera

przy terminach religijnych

W języku angielskim wielką literą pisze się nazwy religii (religion), imiona postaci religijnych i bogów (religious figures and deities) oraz święte teksty (holy texts). Przymiotniki i czasowniki pochodzące od nazw religii oraz teologiczne pojęcia (theological concepts) również pisze się wielką literą, chyba że nie są użyte w znaczeniu religijnym – w takim wypadku są pisane z małej litery.

Are you Catholic Christian?

Are you catholic christian?

The Flood lasted for 40 days.

The flood lasted for 40 days.

I forgot to turn off the water so I had to deal with a flood in my kitchen.

I forgot to turn off the water so I had to deal with a Flood in my kitchen.


wielka litera

przy tytułach przed imionami

Tytuły, które pojawiają się przed imionami pisze się z wielkiej litery, a te które występują po lub zamiast imienia pisze się małą literą. Skrócone nazwy tytułów przed imionami również pisze się wielką literą. Stanowiska pracy i nazwy zawodów są pisane małą literą.

The president is currently unavailable.

The President is currently unavailable.

I heard President Barack Obama was coming to Europe this month.

I heard president Barack Obama was coming to Europe this month.

Samuel Langhorne Clemens is the real name of the writer Mark Twain.

Samuel Langhorne Clemens is the real name of the Writer Mark Twain.

przy przezwiskach

Przezwiska wchodzą w rolę imion, a więc pisze się je wielką literą.

We started calling David “Mad Dog” in high school. I don’t remember why now.

We started calling David “mad dog” in high school. I don’t remember why now.


wielka litera

przy stylach w sztuce

Gatunki sztuki (art movements) pisze się wielką literą, gdy ich nazwy pochodzą od rzeczowników własnych oraz gdy trzeba je odróżnić od takich samych słów używanych w ogólnym znaczeniu.

This church represents Romanesque architecture.

This church represents romanesque architecture.

When did Impressionism begin?

When did the impressionism began?


wielka litera

używamy wielkiej litery przy nazwach łodzi i pociągów

I’ve always wanted to travel on the Orient Express.

I’ve always wanted to travel on the orient express.

Apparently, my great grandfather was on the Titanic.

Apparently, my great grandfather was on the titanic.

Rozpocznij kurs angielskiego online na platformie ELLA

Add comment

angielski online

Subskrybuj | YouTube