Zacznij się uczyć angielskiego. Zobacz ofertę >
ELLA
przedimki

Przedimki a, an, the w języku angielskim

Przedimki a, an, the w języku angielskim: wstęp

Przedimki a, an, the w języku angielskim występują przed rzeczownikiem. Jest to obszar, który potrafi sprawić sporo problemów, gdyż nie ma odpowiednika w języku polskim. Istnieją dwa rodzaje przedimków: przedimki określone i przedimki nieokreślone.

Przedimki nieokreślone

Przedimki nieokreślone w języku angielskim to przedimek “a” oraz “an”. Przedimków określonych używamy tylko przed rzeczownikami policzalnymi, w liczbie pojedynczej. Takiego przedimka nieokreślonego użyjemy jeśli mówimy o czymś po raz pierwszy. Przedimek “a” używamy, gdy rzeczownik zaczyna się od spółgłoski (w wymowie), a “an” gdy pierwsza litera rzeczownika jest wymawiana jak spółgłoska.

a + spółgłoska

an + samogłoska

Kiedy używamy przedimków nieokreślonych?

Gdy mówimy o zawodach
I am a doctor.
He is a teacher.

Tom is an engineer.

Gdy opisujemy osoby i rzeczy za pomocą przymiotnika + rzeczownika
a beautiful jacket
an interesting man

a unique opportunity

W niektórych wyrażeniach
a lot of
a little

a few

Przy niektórych liczebnikach
a hundred
a thousand

a million

Gdy mówimy o objawach choroby
Wear sunscreen not to get a sunburn. (BrE get sunburn)
Tom has a sore throat.

Anna has a cut on her forehead.

Gdy mówimy o czasie i wymiarze pracy
Tom charges $10 an hour.
Bananas cost $2 a pound.

I try to read one book a week.

Gdy mówimy o rodzaju czegoś i rzeczownik jest niepoliczalny
a type of cheese
a kind of wine

Maple is a wood.

UWAGA

To jaki przedimek wstawiamy przed danym rzeczownikiem zależy od tego, jak wymawiamy dane słowo, a nie jak je zapisujemy. Czyli wyraz musi zaczynać się od dźwięku samogłoski, ale niekoniecznie musi być zapisany samogłoską, aby można było wstawić przed nim przedimek an. Dlatego w słowie university, w którym „u” czytamy jako długie „j” używamy przedimka a. Natomiast w wyrazie umbrella czytamy „u” jako samogłoskę, dlatego posługujemy się an.

a university /ˌjuːnəˈvɜːrsəti/

an umbrella /ʌmˈbrelə/

Ta sama zasada jest stosowana ze spółgłoskami. Dźwięk spółgłoski, a nie zapis zaczynający się od spółgłoski decyduje czy wstawiamy przedimek a czy an. W słowie hour, „h” jest słabo wymawiane, dlatego poprawny przedimek to an. Natomiast z wyrazem hammer użyjemy przedimka a, gdyż jego wymowa zaczyna się od spółgłoski.

an hour /aʊr/

a hammer /ˈhæmər/

Gdy przed rzeczownikiem stoi przymiotnik, wtedy to przymiotnik określa jaki stosujemy przedimek. Może się tak zdarzyć, że użyjemy innego przedimka z przymiotnikiem i rzeczownikiem niż z samym rzeczownikiem. Zasada określająca wybór przedimków ze względu na wymowę zaczynającą się od spółgłoski lub samogłoski dotyczy również przymiotników.

a unique opportunity /juːˈniːk ɑːpərˈtuːnəti/

an opportunity /ɑːpərˈtuːnəti/

Jeśli nie jesteśmy pewni jaki przedimek użyć, sprawdźmy zapis fonetyczny danego słowa w słowniku.


przedimki

Kiedy NIE używamy przedimków?

Przed rzeczownikami niepoliczalnymi
sand
flour

advice

Przed rzeczownikami przy których stoi określenie ilości
some

any

Przed rzeczownikami przy których stoi zaimek dzierżawczy

his, her, our

Przed sportami (np. basketball, baseball)
I play baseball every Friday.
Tom likes watching soccer.

Do you want to play volleyball

Przed przedmiotami (English, math)
Do you study math?
How many times a week do you have biology?

Next period is chemistry.

Przed daniami (np. supper, breakfast)
Let’s have breakfast tomorrow.
What did you have for lunch?

What’s for supper?

Przy zaimkach osobowych

you, he, she, we

Przed nazwami ulic, placów
I live on Main Street.

How do I get to Times Square?

Przed nazwami mostów (wyjątki: np. The Golden Gate Bridge)
Brooklyn Bridge
London Bridge

Tower Bridge

Przed nazwami miast, stanów, wysp, kontynentów
France is in Europe.
He lives in Asia.
We all live in Paris.
Are you from Connecticut?

I used to live on Maui.

Przed nazwami jezior
We’re going to Lake Tahoe tomorrow.
Where’s Lake Erie?

How large is Lake Michigan?

Przed nazwami pojedynczych gór
Mount Everest
Mount Rushmore

Mount Olympus

Przed imionami i nazwiskami
Adam Smith

Emily Brown

Przed nazwami pałaców i parków
Central Park
Buckingham Palace

Hyde Park

Przed nazwami sklepów i restauracji
Macy’s
Walmart
Best Buy
Starbucks

McDonald’s

Przed nazwami chorób (wyjątki: the flu, the measles, the mumps, the creeps)
pneumonia
tuberculosis

hypertension

Przed nazwami religii
Christianity
Buddhism

Islam

Przed nazwami autostrad które mają cyfrę
There’s traffic on Highway 77.

U.S. Route 1 runs through nine states.

UWAGA

W USA i Kanadzie często używa się przedimka określonego the, gdy mówimy o autostradach które są określone tylko liczbowo.

The 401.

My car broke down on the 5.

Przed nazwami wojen światowych
World War I

World War II

Przed nazwami liczbami i numerami na liście
What’s the answer to question number 1?

Circle A and D.

Przed rzeczownikami po których występuje liczba
Route 66
Room 10

Section 4

Przed liczebnikami porządkowymi oznaczającymi nagrody i wyróżnienia
first prize

third place

Ze słowami next i last gdy mówimy o przeszłości lub przyszłości
next summer

last week

W pewnych zwrotach
at home
at work
at school
in bed
on vacation
at night

at Christmas

W słowach które w domyśle mają czynność (object activity noun)
church
work
university
college
school
class
bed
prison
jail
court
heaven
hell

purgatory

W wyrażeniach czasowych (miesiącach, dniach, latach)
I’ll see you on Monday.
Let’s go to France in December.

I was born in 1997.


przedimki

Przedimek określony

Przedimek określony w języku angielskim to po prostu przedimek “the”. Używamy go, gdy mówimy o konkretnej rzeczy czy osobie. The stosujemy wraz z rzeczownikami policzalnymi w liczbie pojedynczej i mnogiej. Możemy również użyć the z rzeczownikami niepoliczalnymi, jeśli mówimy o konkretnej rzeczy, ale nie jeśli mówimy o niej ogólnie.

Kiedy używamy przedimka THE?

Kiedy mówimy o czymś po raz drugi
I bought a new dress. The dress was purple.

I read a book yesterday. The book was called “Today.”

W najwyższym stopniu przymiotnika
the most expensive
the least dangerous

the best

Przed nazwami mórz i oceanów
The Mediterranean Sea
The Atlantic Ocean

The Pacific Ocean

Przed nazwami łańcuchów górskich
The Himalayas
The Alps

The Rockies

Przed nazwami rzek i kanałów
The Thames
The Mississippi River

The Niagara River

Przy nazwach niektórych państw
The United States
The Netherlands

The United Kingdom

Przy niektórych wyrażeniach
in the morning/evening/afternoon
at the theater/station/bank

play the piano/guitar/flute

Przed nazwami dróg ale nie tych z liczbami
The Lincoln Highway
The Pacific Coast Highway

The Great River Road

Przed nazwami teatrów, muzeów, hoteli
The Hilton
The Globe Theater

The Met (The Metropolitan Museum)

Przed nazwami instytucji
The European Union
the United Nations

the Federal Bureau of Investigation

Kiedy mówimy o osobach jedynych w swoim rodzaju
The President of the United States

The CFO

Przy przymiotnikach określających grupę społeczną
The rich live upstate.
The Irish drink a lot of Guinness.

The strong don’t necessarily win.

Przy dekadach
He was born in the 90s.
How old were you in the 80s?

The 70s were a crazy time!

Przy wiekach
The 20th century was the best.
The telephone was invented in the 19th century.

What is the 16th century known for?

Zapamiętajmy!

Jeśli zaczynamy zdanie od nazwy nieokreślonego zbioru, wtedy nie używamy przedimka the. Natomiast jeśli mamy na myśli konkretną grupę, wtedy wstawiamy przedimek the przed nazwę tego zbioru.

Elephants are mammals.

The elephants are mammals.

The elephants from The Queens Zoo are adorable.

Mówimy tutaj o konkretnych słoniach – z Queens Zoo.

Przy nazwach gazet
The New York Times
The Huffington Post

The Washington Post

Przed nazwami słynnych budynkach
The Eiffel Tower
The Tower of Pisa

The Empire State Building

Gdy mówimy o wynalazkach
The lightbulb was the greatest invention of all time.
The iPhone is manufactured in China.

When was the car invented?

Przy formalnych nazwach stanów, prowincji i miast
The City of New York
The State of Connecticut

The Province of Ontario

Przed nazwami słynnych kapeli i zespołów muzycznych
The Beatles
The Backstreet Boys

The Spice Girls

Przy drużynach sportowych
The New York Yankees
The Boston Red Socks

The New England Patriots

Pomiędzy przyimkiem a kierunkiem
Look to the north.
My son lives in the northern part of town.

New York is in the east.

W wyrażeniach: the + [nazwa języka] + language
the English language
the Spanish language

the Polish language

W wyrażeniach: the + [name of religion] + religion
the Christian religion
the Hindu religion

the Islamic religion

Przy częściach ciała które miały kontakt z innym obiektem
He hit me on the hand.
I never imagined he’d stab me in the back.

I got hit on the head.

Przy nazwach wojen, walk, rewolucji (oprócz wojen światowych)
The Cold War
The American Revolution
The Battle of Waterloo

The Normandy Landings

Przy nazwach porozumień, raportów
The Treaty of Paris
The Treaty of Versailles

The Geneva Protocol

Przed słowami oznaczającymi sekwencje
the first time
the third time

the last time

W konstrukcji double comparative
the sooner, the better

the more you give, the more you get

Przed specjalnie wymyślonymi imiona i formalnymi tytułami
Bob the Builder
Henry the Eighth

Mary the Queen of Scots

Przed niektórymi rzeczownikami określającymi zinstytucjonalizowane grupy (police, marines, air force, navy)
The Navy
to join the military
Call the fire department.

Where are the police?

Przy wyrażeniu “the same”

przedimki

Przedimki i częste błędy w języku angielskim

Błędy w stosowaniu przedimków często wynikają z nieznajomości policzalnych i niepoliczalnych rzeczowników, a przez to stosowaniu przedimków tam, gdzie nie trzeba. Jeszcze innym problemem jest zapamiętania uproszczonej zasady pisowni przedimków, czyli że używamy a przed spółgłoskami a an przed samogłoskami – nie pamiętając że ważna jest wymowa słowa, a nie jego zapis.

What a hot weather!
What hot weather!

Weather to rzeczownik niepoliczalny, a więc nie dodajemy do niego przedimka nieokreślonego.

He have me an advice.
He gave me some advice.

Advice to rzeczownik abstrakcyjny, a więc jest niepoliczalny – jeśli chcemy wyrazić jego ilość to możemy to zrobić dodając wyrażenia takie jak some czy a little bit of.

This is a very good news.
This is very good news.

Przedimki a/an nie są stosowane z niepoliczalnymi rzeczownikami nawet jeśli stoi przed nimi przymiotnik.

Did you get a X-ray?
Did you get an X-ray?

W słowie X-ray pierwszą literę czytamy jako „eks”, dlatego zgodnie z zasadą (an + samogłoska) wstawiamy przedimek an.

Is this an European company?
Is this a European company?

W słowie European samogłoska „e” jest czytana jako spółgłoska „j”, dlatego używamy przedimka a.

My grandfather fought in The World War II.
My grandfather fought in World War II.

Przy nazwach wojen zazwyczaj stosujemy przedimek określony “the”, ale World War I oraz World War II są wyjątkami.

I say that all time.
I say that all the time.

Wyrażenie “all the time” wymaga przedimka określonego “the”.

Coffee? I buy mine at the Starbucks.
Coffee? I buy mine at Starbucks.

Przy nazwach kawiarni i firm zazwyczaj nie dajemy przedimka nieokreślonego “the”.

I am doctor.
I am a doctor.

Gdy mówimy o zawodach to używamy przedimków nieokreślonych.


Przedimki: przykłady użycia

He was a little too late.

Trochę się spóźnił.

Did you go to the BTS concert last Sunday?

Czy byłeś/aś na koncercie BTS w zeszłą niedzielę?

I go to the gym once a week.

Chodzę do siłowni raz na tydzień.

Did you read that book on the Shinto religion?

Czy czytałeś/aś książkę o religii Shinto?

I bought the most colorful shirt I could find.

Kupiłem/am najbardziej kolorową koszulę jaką mogłem/am znaleźć.

Tuna is a kind of saltwater fish.

Tuńczyk jest rodzajem słonowodnej ryby.

For the last time, it cost five dollars – not fifteen.

Po raz ostatni, to kosztowało pięć dolarów a nie piętnaście.

Rozpocznij kurs angielskiego online na platformie ELLA

2 komentarze

angielski online

Subskrybuj | YouTube