Zacznij się uczyć angielskiego. Zobacz ofertę >
ELLA
few, a few, little, a little

few, a few, little, a little

few, a few, little, a little: kiedy stosujemy?

Few, a few, little oraz a little to wyrażenia, które oznaczają „trochę” czy też „kilka”. Słowa little oraz few używamy w negatywnym znaczeniu, gdy chcemy powiedzieć że mamy czegoś mniej niż chcieliśmy lub mniej niż się spodziewaliśmy.

I have a few friends.kilku, małą liczbę
I have few friends.prawie żadnych
I have a little money.trochę, małą ilość
I have little money.prawie żadne

Poznaj wyjątkowy kurs angielskiego dla początkujących na platformie ELLA


few, a few, little, a little

a little, little + niepoliczalne rzeczowniki

Używamy a little, little z rzeczownikami niepoliczalnymi, czyli takimi których nie da się policzyć.

This soup needs a little salt.
Ta zupa wymaga dodania trochę soli.
This soup needs little salt.

Ta zupa nie potrzebuje prawie w ogóle soli.

She has a little water left.
Zostało jej trochę wody.
She has little water left.

Nie ma prawie w ogóle wody.

A little + przymiotnik/przysłówek

Możemy użyć a little w połączeniu z przymiotnikiem lub przysłówkiem.

She seems a little nicer than before.

Wydaje się milsza niż wcześniej.

He just needs a little more time.

On po prostu potrzebuje trochę więcej czasu.

a little jako przysłówek

Możemy użyć a little jako przysłówka określającego stopień intensywności czasownika.

Adam’s voice was shaking a little when he proposed.

Głos Adama drżał trochę, gdy się oświadczał.

little, a little: przydatne wyrażenia

a little bit – trochę

Can I have a little bit of your time?

Czy mogę zająć trochę twojego czasu?

in a little bit – za chwilę, niedługo

We will see each other in a little bit.

Niedługo się zobaczymy.

a little something – drobiazg

This is a little something from me.

To mały drobiazg ode mnie.

precious little – bardzo mało

We had precious little time.

Mieliśmy mało czasu.

little by little – stopniowo, po trochu

I’m learning little by little how to be a cook.

Po trochu uczę się jak być kucharzem.


few, a few, little, a little

a few, few + policzalne rzeczowniki w liczbie mnogiej

A few, few używamy tylko z rzeczownikami policzalnymi.

I have few options left.
Nie mam prawie żadnych opcji.
I have a few options left.

Pozostało mi kilka opcji.

She has few happy memories from school.
Nie ma prawie żadnych szczęśliwych wspomnień ze szkoły.
She has a few happy memories from school.

Ma kilka szczęśliwych wspomnień ze szkoły.

a few, few: przydatne wyrażenia

few and far between

Good friends were few and far between.

Rzadko spotyka się dobrych przyjaciół.

a good few – sporo

Adam has a good few shoes.

Adam ma sporo butów.

quite a few – sporo

Lisa has quite a few friends.

Lisa ma sporo przyjaciół.

have a few – wypić kilka drinków

Don’t be a party pooper. Have a few.

Nie bądź nudziarzem. Wypij kilka drinków.

a few choice words – kilka ostrych słów

Adam and Mark had a few choice words.

Adam wymieniła z Markiem kilka ostrych słów.

precious few – bardzo mało

She had precious few moments with him.

Spędziła z nim bardzo mało chwil.


few, a few, little, a little + przedimki/zaimki

Jeśli przed rzeczownikiem stoi przedimek lub zaimek, wtedy wstawiamy of po few, a few, little, a little.

She has quite a few of his records.

Ma całkiem sporo jego nagrań.

Can I have a little of this tea?

Mogę wypić trochę twojej herbaty?

A little, a few jako zaimek

Możemy użyć a little oraz a few jako zaimka w zdaniu, kiedy z kontekstu można wywnioskować o czym mówimy.

He told them a little about her.

Powiedział im trochę o niej.

There wasn’t a lot of clients. Just a few.

Nie było wielu klientów. Tylko kilku.

Rozpocznij kurs angielskiego online na platformie ELLA

angielski online

Subskrybuj | YouTube