Zacznij się uczyć angielskiego. Zobacz ofertę >
ELLA
Present Perfect vs Past Simple

Present Perfect vs Past Simple

Present Perfect vs Past Simple: wstęp

Present Perfect oraz Past Simple to dwa czasy, których używamy do mówienia o przeszłych zdarzeniach. Czas Present Perfect stosujemy gdy mówimy o czynnościach, które miały miejsce w przeszłości, ale których skutki są widoczne w teraźniejszości. Natomiast Past Simple używamy do mówienia o zdarzeniach, które zaczęły się i skończyły się w przeszłości. Różnica między nimi polega na tym, że w Present Perfect mówimy o czynnościach, które jeszcze do niedawna trwały, a w Past Simple o zdarzeniach, które nie są już aktualne. Czym jeszcze różnią się te dwa czasy?


Present Perfect vs Past Simple: różnice

Present Perfect

Past Simple

Konstrukcja zdania twierdzącego

osoba + have/has + III forma czasownika

I have worked.
You have worked.
He/she/it has worked.
We have worked.
You have worked.
They have worked.

osoba + czasownik w Past Simple

I worked.
You worked.
He/she/it worked.
We worked.
You worked.
They worked.

Konstrukcja przeczenia

osoba + have/has + not + III forma czasownika

I have not worked.
You have not worked.
He/she/it has not worked.
We have not worked.
You have not worked.
They have not worked.

have not = haven’t
has not = hasn’t

osoba + did + not + bezokolicznik

I did not work.
You did not work.
He/she/it did not work.
We did not work.
You did not work.
They did not work.

did not = didn’t

Konstrukcja pytania

Have/has + osoba + III forma czasownika

Have I worked?
Have you worked?
Has he/she/it worked?
Have we worked?
Have you worked?
Have they worked?

Did + osoba + bezokolicznik

Did I work?
Did you work?
Did he/she/it work?
Did we work?
Did you work?
Did they work?

Użycie

+ dopiero co zakończona czynność
 • I’ve just been to the movies.
 • We have just painted our apartment.
+ zakończona jednorazowa czynność w przeszłości
 • I went to the movies last week.
 • We painted our apartment last month.
+ czynność rozpoczęta w przeszłości, której skutki widać w teraźniejszości
 • I’ve eaten pizza for lunch today and now I’m full.
 • She has broken her thumb.
+ czynność która miała miejsce w przeszłości i zakończyła się w przeszłości
 • I ate pizza for lunch yesterday.
 • She broke her thumb last year.
+ regularna czynność powtarzająca się od przeszłości do teraz w nieokreślonych odstępach czasu
 • He has played tennis several times.
 • We have watched this movie a lot of times.
+ regularna czynność wykonywana w przeszłości
 • He played tennis twice a week when he was in school.
 • We watched this movie every Christmas when we were children.
+ przeszła czynność o niesprecyzowanym czasie
 • I have lost my keys.
 • There has been a break-in in my apartment building.
+ narracja dotycząca przeszłości
 • Last night she made dinner.
 • Alice witnessed an accident and quickly called an ambulance.
+ czynność trwająca w niezakończonym jeszcze okresie
 • They have worked overtime a lot this week.
 • She has spent a lot of money today.
+ pokazanie sekwencji wydarzeń w przeszłości
 • I left for work at 7 a.m. and then I remembered that I forgot my keys.
 • After work she went to the gym.
+ doświadczenia
 • Adam has been to Greece.
 • She has worked in a restaurant before.
+ krótsza czynność z dwóch czynności w przeszłości
 • I answered a call while we were watching a movie.
 • His wife was sleeping when he came back home from work.

Charakterystyczne słowa i wyrażenia

+ already
+ just
+ yet
+ never
+ ever
+ for
+ since

 • Have you ever been to Australia?
 • I’ve already seen this movie twice.
 • She’s been in France since 2018.
Already, just, yet

Dowiedz się więcej o tych przysłówkach z wpisu already, just, yet, still.

+ first
+ then
+ last week
+ last year
+ last month
+ in [year]…
+ yesterday

 • At first I was ready to go, but then I changed my mind.
 • She was in Hawaii last week.
 • Yesterday, I was late to work.

Sprawdź również różnice między czasem Past Simple a Past Continuous.


Present Perfect vs Past Simple

Present Perfect vs Past Simple: amerykański angielski

W amerykańskim angielskim Present Perfect często jest zastępowany Past Simple. Present Perfect jest używany do mówienia o czynnościach z przeszłości, które mają swoje skutki w teraźniejszości, jednak amerykański angielski dopuszcza w tej sytuacji użycie Past Simple.

I’ve broken my finger.
I broke my finger. (AmE)

Złamałem/am rękę.

Ponadto amerykański angielski dopuszcza użycie słówek charakterystycznych dla Present Perfect (already, just, yet) z Past Simple.

I’ve just called her.
I just called her. (AmE)

Przed chwilą do niej zadzwoniłem/am.

Sprawdź jakie jeszcze różnice występują między British English vs American English.

Rozpocznij kurs angielskiego online na platformie ELLA

angielski online

Subskrybuj | YouTube