Zacznij się uczyć angielskiego. Zobacz ofertę >
ELLA
prefer, would prefer

Prefer, would prefer

Prefer: wstęp

Prefer to czasownik statyczny (stative verbs), czyli taki który opisuje pewien stan. Prefer oznacza preferować, dlatego używamy go aby wyrazić jakie są nasze preferencje.

Konstrukcje z prefer

Po prefer możemy wstawić czasownik w bezokoliczniku z to, rzeczownik albo czasownik z końcówką -ing.

I prefer to wake up early.
Wolę wstawać wcześnie.

(bezokolicznik z to)

I prefer juice.
Wolę sok.

(rzeczownik)

I prefer listening to the radio.
Wolę słuchać radia.

(czasownik-ing)

Gdy chcemy powiedzieć, że wolimy jedna opcję od drugiej, wtedy wymienimy je łącząc je spójnikiem to lub rather than w przypadku bezokolicznika. Opcja, którą wymieniamy zaraz po prefer jest rzeczą, którą preferujemy.

prefer + rzeczownik + to + rzeczownik
I prefer apples to oranges.

Wolę jabłka od pomarańczy.

I prefer pants to dresses.

Wolę spodnie od sukienek.

prefer + czasownik-ing + to + czasownik-ing
I prefer walking to running.

Wolę chodzenie od biegania.

I prefer reading to watching TV.

Wolę czytanie od oglądania telewizji.

prefer + to-bezokolicznik + rather than + to-bezokolicznik
I prefer to sing rather than (to) draw.

Wolę śpiewać niż rysować.

I prefer to walk rather than (to) run.

Wolę chodzić niż biegać.

Zwróćmy uwagę na to, że przy drugim bezokoliczniku możemy pominąć to.

Pytania z prefer

Pytania z prefer tworzymy poprzez użycie czasownika posiłkowego do. Spójnik to zamieniamy na or.

Do you prefer tea or coffee?

Czy wolisz herbatę od kawy?

Przeczenia z prefer

Przeczenie z prefer tworzymy za pomocą czasownika posiłkowego do oraz słowa przeczącego not.

I don’t prefer tea.
Nie wolę herbaty.

(Nie mam takiej preferencji)

Uwaga!

Jeśli stworzymy przeczenie bez czasownika do, a not postawimy po prefer będzie to znaczyło, że mówimy o jakiejś negatywnej preferencji.

I prefer not to go out.
Wolę nie wychodzić.

(Wolę czegoś nie robić, moja preferencja jest negatywna)


prefer, would prefer

Would prefer

Po would prefer możemy wstawić bezokolicznik z to albo rzeczownik. Zdanie z would prefer mówi o teraźniejszości i przyszłości.

I would prefer to call her tomorrow.

Wolał(a)bym zadzwonić do niej jutro.

I would prefer to eat now.

Wolał(a)bym zjeść teraz.

I would prefer wine.

Wolał(a)bym wino.

Jeśli chcemy powiedzieć że wolimy coś od czegoś innego to łączymy te dwie opcje spójnikiem rather than. Druga opcja jest w bezokoliczniku bez to.

would prefer + to-bezokolicznik + rather than + bezokolicznik
I would prefer to watch TV rather than go to the movies.

Wolał(a)bym oglądać telewizję niż pójść do kina.

I would prefer to go to the restaurant rather than eat at home.

Wolał(a)bym pójść do restauracji niż jeść w domu.

Kiedy mówimy o naszych preferencjach odnośnie działań innej osoby, wtedy po would prefer stawiamy zaimek osobowy w dopełnieniu (object pronoun) tj. me, you, him, her, it, us, you, them.

would prefer + zaimek w dopełnieniu + to-bezokolicznik
I would prefer us to meet outside.

Wolał(a)bym, żebyśmy spotkali się na zewnątrz.

I would prefer her to finish quickly.

Wolał(a)bym, żeby ona skończyła szybko.

Do mówienie o naszych preferencjach odnośnie innych osób możemy użyć również konstrukcji would prefer it if po której stawiamy czasownik w Past Simple. Ta konstrukcja pojawia się tylko w języku mówionym.

would prefer + it if + osoba + Past Simple
I would prefer it if we met outside.

Wolał(a)bym, żebyśmy spotkali się na zewnątrz.

I would prefer it if she finished quickly.

Wolał(a)bym, żeby ona skończyła szybko.

Pytania z would prefer

Pytanie z would prefer tworzymy za pomocą inwersji would.

Would you prefer to go to Hawaii in the summer instead of Greece?

Czy wolał(a)byś jechać na Hawaje w lecie zamiast do Grecji?

Przeczenia z would prefer

Przeczenie z would prefer tworzymy za pomocą not. które stawiamy pomiędzy would a prefer.

I would not prefer to walk home.
Nie wolał(a)bym wracać do domu na piechotę.

(Nie mam takiej preferencji)

Ale jeśli not postawimy po would prefer, wtedy zdanie będzie mówiło o negatywnej preferencji jaką mamy.

I would prefer not to walk home.
Wolał(a)bym nie wracać do domu na piechotę.

(Nie chcę wracać na piechotę, mam preferencję, żeby nie wracać na piechotę)


prefer, would prefer

Kiedy używamy prefer?

Prefer używamy:

+ do wyrażania ogólnych preferencji

Użyjemy prefer, gdy mówimy o tym co ogólnie lubimy i preferujemy. Nie mówimy o konkretnej sytuacji.

I prefer to eat out.

Wolę jeść poza domem.

+ do wyrażania konkretnych preferencji

Użyjemy would prefer, gdy mówimy o tym co wolimy w konkretnej sytuacji.

I would prefer to go with you.

Wolał(a)bym iść z tobą.

+ podczas wyboru jednej z opcji

Użyjemy prefer oraz would prefer, aby powiedzieć że wolimy jedną z opcji bardziej niż drugą.

I prefer studying to cleaning.

Wolę naukę od sprzątania.

I would prefer to stay home tonight rather than go to a party.

Wolał(a)bym zostać w domu dzisiaj wieczorem niż iść na imprezę.

Would rather

Do mówienia o naszych preferencjach możemy użyć również would rather, które znaczy to samo co prefer oraz would prefer. Would rather możemy wykorzystać do mówienia zarówno o naszych ogólnych preferencjach, jak i o tych konkretnych. Prefer i would prefer są bardziej formalne od would rather. W amerykańskim angielskim częściej użyjemy zwrotu would rather. Zdanie z would rather tworzymy w połączeniu z bezokolicznikiem bez to.

I would rather eat spaghetti.
I would prefer to eat spaghetti.

Wolał(a)bym zjeść spaghetti.

Gdy mówimy którą z dwóch opcji wolimy to łączymy je za pomocą than.

I would rather cook than vacuum.
I prefer to cook rather than vacuum.

Wolę gotować niż odkurzać.

Więcej o tym wyrażeniu piszemy w artykule would rather.


prefer, would prefer

Częste błędy z prefer

– nie stawiamy po prefer bezokolicznika bez to

Częstym błędem jest stawianie po prefer czasownika bez to.

I prefer sleep in late.

I prefer to sleep in late.

– nie używamy than z prefer

Kiedy wyrażamy, że wolimy coś od czegoś innego, wtedy łączymy te dwie opcje spójnikiem to lub rather than. W zdaniu z prefer nie używamy than.

He prefers comics than books.

He prefers comics to books.

– nie mieszamy form czasowników

Po prefer możemy wstawić zarówno czasownik w bezokoliczniku z to, jak i czasownik z końcówką -ing. Kiedy wymieniamy, którą z dwóch czynności preferujemy to musimy pamiętać, żeby obie te czynności były w tej samej formie czasownika. Nie używamy w zdaniu i bezokolicznika i czasownika z -ing – albo obydwie opcje są w bezokoliczniku, albo w formie z końcówką -ing.

I prefer to walk to riding a bike.
I prefer walking rather than to ride a bike.
I prefer to walk rather than to ride a bike.

I prefer walking to riding a bike.


Porównanie prefer vs would prefer

PREFERWOULD PREFER
Jakie preferencje?
ogólne preferencje

I prefer tea. (ogólnie wolę herbatę)

konkretne preferencje

I would prefer tea. (w tej chwili wolę herbatę)

Części mowy:
bezokolicznik z to

I prefer to drink tea.

rzeczownik

I prefer tea.

czasownik z -ing

I prefer drinking tea.

bezokolicznik z to

I would prefer to drink tea.

rzeczownik

I would prefer tea.

Pytanie:
pytanie z użyciem do

Do you prefer tea?

pytanie z użyciem would

Would you prefer tea?

Przeczenie:
przeczenie z użyciem do + not

I don’t prefer tea.

przeczenie z użyciem not

I would not prefer tea.

Preferencja dla innej osoby:
nie używamy
użyjemy do mówienia o preferencjach dla innej osoby

I would prefer her to drink tea.

Rozpocznij kurs angielskiego online na platformie ELLA

Add comment

angielski online

Subskrybuj | YouTube