Zacznij się uczyć angielskiego. Zobacz ofertę >
ELLA
Also, too, either

Also, too, either

Also, too, either: wstęp

Also, too, either to wyrazy, które umożliwiają nam zgodzenie się z poprzednim stwierdzeniem. W innych słowach, potwierdzenie, że to co zostało wcześniej powiedziane jest również prawdziwe dla nas. Also oraz too mają to samo znaczenie, natomiast either użyjemy aby potwierdzić negatywne stwierdzenie.

also – także, również, też
too – także, również, też

either – też nie

Kiedy używamy also?

Also używamy w zdaniach twierdzących.

I exercise every day. She also exercises every day.

Ćwiczę codziennie. Ona również ćwiczy codziennie.

Mark likes to read books and he also likes to watch movies.

Mark lubi czytać książki oraz lubi również oglądać filmy.

Miejsce also w zdaniu zależy od czasownika. W zdaniach z to be, also stawiamy po czasowniku to be.

I am also American.

Ja również jestem Amerykaninem/ką.

She’s nice and she’s also very smart.

Ona jest bardzo miła oraz jest też bardzo mądra.

W zdaniach z innymi czasownikami niż to be, also stawiamy przed czasownikiem.

I also watch romcoms.

Ja również lubią oglądac komedie romantyczne.

We also slept until 11.

My także spaliśmy do jedenastej.

W przypadku, gdy w zdaniu pojawia się drugi czasownik – modalny lub posiłkowy, wtedy also stawiamy po pierwszym czasowniku.

I am also going to the movies.

Ja również idę do kina.

I should also call my mother.

Ja również powinienem/nam zadzwonić do mojej matki.

Also postawimy również na początku zdania w celu podkreślenia tego, co chcemy powiedzieć.

It’s better to tan in the morning. Also, it’s important to use suncream.

Lepiej jest opalać się z rana. Ważne jest też, żeby użyć kremu z filtrem.


Also, too, either

Kiedy używamy too?

Too używamy w zdaniach twierdzących w takim samym znaczeniu co also.

I like tea. My sister likes tea too.

Lubię herbatę. Moja siostra również lubi herbatę.

I’m happy to see you too.

Ja również cieszę się, że cię widzę.

Too stawiamy na końcu zdania.

I am a doctor too.

Ja również jestem lekarzem.

I can speak Spanish too.

Ja umiem mówić także po hiszpańsku.

Uwaga!

Too to również przysłówek stopnia znaczący “zbyt”. W tym znaczeniu pojawia się w środku zdania, przed przymiotnikiem lub przysłówkiem, który opisuje. Warto to zapamiętać, aby nie mieć kłopotu ze zrozumieniem sensu zdania.

She’s too loud.
Ona jest zbyt głośna.
She’s loud too.

Ona również jest głośna.

Więcej o tym zastosowaniu too można znaleźć w artykule too vs enough.

Czasami too występuje po podmiocie zdania, oddzielone od reszty zdania przecinkami. Jednak jest to zabieg wykorzystywany tylko w formalnych sytuacjach.

I, too, am appalled to hear that.

Ja również jest zbulwersowany/a tym co usłyszałem/am.

Mr. Smith please sit here. Mr. Jones, too, please sit over here.

Panie Smith proszę to usiąść. Panie Jones także proszę tu usiąść.


Also, too, either

Kiedy używamy either?

Either używamy w przeczeniach.

I don’t watch horrors. My friend doesn’t watch them either.

Nie oglądam horrorów. Mój przyjaciel też ich nie ogląda.

I don’t like to lose and he doesn’t like to lose either.

Nie lubię przegrywać i on też nie lubi przegrywać.

Either stawiamy na końcu zdania.

I don’t want to go either.

Ja też nie chcę iść.

He doesn’t like Brussels sprouts either.

On też nie lubi brukselki.

Either ma również inne zastosowania – poznaj je czytając artykuł either, neither, both.

Krótkie formy

Możemy zgodzić się z poprzednim stwierdzeniem z użyciem krótkich form. W tym celu użyjemy konstrukcji składającej się z so, czasownika (np. posiłkowego lub modalnego) oraz osoby w przypadku zdań twierdzących oraz neither, (np. posiłkowego lub modalnego) oraz osoby w przypadku przeczeń.

so + czasownik + osoba
– She likes chocolate.

So do I.

neither + czasownik + osoba
– He doesn’t cook.

Neither do I.

Czasownik zmienia się w zależności od czasu w jakim jest zdanie. W czasie Present Simple użyliśmy wyrażenia so do I/ neither do I. W przypadku czasu Past Continuous używamy czasownika to be.

– Mark wasn’t lying.

Neither was I.

W ten sam sposób możemy wykorzystać konstrukcję składającą się z osoby, czasownika (np. posiłkowego lub modalnego) oraz too w przypadku zdań twierdzących. Również w tej konstrukcji czasownik zależy od czasu.

osoba + czasownik + too
– I exercise every day.

I do too.

– I am coming to the party.

I am too.

Gdy nasze zdanie jest przeczeniem, wtedy do potwierdzenia zdania użyjemy either. Pamiętajmy, że przed either stawiamy słowo przeczące.

– I can’t do it.

I can’t either.

– She wasn’t late.

I wasn’t either.

W sposób bardziej nieformalny możemy zgodzić się z kimś poprzez użycie zwrotów me too w przypadku zdań twierdzących oraz me neither w przypadku przeczeń.

– I like watching sunsets.

Me too.

– I don’t like her.

Me neither.

W tym wypadku nie użyjemy either ponieważ either wymaga dodania słowa przeczącego, aby mogło być użyte w przeczeniu. Natomiast neither ma znaczenie “też nie”, bez potrzeby dodawania słów przeczących.


Also, too, either

Also, too, either: mieszane zdania

Also oraz too nie zawsze muszą być poprzedzone twierdzącym zdaniem, a przed zdaniem z either nie zawsze musi występować przeczenie. Oznacza to, że możemy mieć pozytywne stwierdzenie z który możemy się zgodzić poprzez użycie przeczenia. I odwrotnie – możemy zaprzeczyć czemuś i zgodzić się z tym poprzez użycie twierdzenia.

Mary isn’t a very good cook. She also prefers to eat out.

Mary nie jest dobrą kucharką. Woli też jeść poza domem.

John likes to eat meat. He doesn’t like vegetables either.

John lubi jeść mięso. On nie lubi też warzyw.


Also, too, either: porównanie

ALSO

TOO

EITHER

Znaczenie

także, również, też

także, również, też

też nie

Rodzaj zdania
zdanie twierdzącezdanie twierdząceprzeczenie
Miejsce w zdaniu

+ przed czasownikiem
I also paint.

+ na końcu zdania
I paint too.

+ na końcu zdania
I don’t paint either.

+ po czasowniku to be
I am also a painter.

+ po podmiocie
I, too, am a painter.

+ pomiędzy dwoma
czasownikami

I have also been painting the sunset.

+ na początku zdania
Also, I like to paint.
angielski online

Subskrybuj | YouTube