Zacznij się uczyć angielskiego. Zobacz ofertę >
ELLA
false friends

False friends

False friends: wstep

False friends – fałszywi przyjaciele to angielskie słowa, które brzmią podobnie do polskich, a nawet często są pisane tak samo, ale ich znaczenie jest zupełnie inne. Niektóre wyrazy bardzo przypominają siebie nawzajem, dlatego na ogół automatycznie uznajemy, że znaczą też to samo. I rzeczywiście czasami tak jest np. sport – sport, computer – komputer. Ale nie można brać tego za pewnik.

False friends: z polskiego na angielski

Lepiej jest skorzystać ze słownika niż zgadywać znaczenie słów bazując na podobieństwie. Używanie takich słów, dlatego że brzmią podobnie do polskich może doprowadzić do nieporozumień.

batnietoperz
batwhip
 Bronią Indiany Jonesa jest bat.
Indiana Jones’s weapon is a whip.

 Indiana Jones’s weapon is a bat.

patheticżałosny, beznadziejny
patetycznypompous, bombastic, solemn
Twoje przemówienie było bardzo patetyczne.
Your speech was very solemn.

 Your speech was very pathetic.

roverwłóczykij, włóczęga
rowerbicycle
Tutaj możesz zostawić swój rower.
You can leave your bicycle here.

 You can leave your rover here.

Anglicyzmy

Niektóre słowa bardzo przypominają siebie nawzajem, gdyż są to słowa zapożyczone z języka angielskiego, takie jak np. club – klub. Poznaj więcej takich słów z wpisu anglicyzmy w języku polskim.


false friends

False friends: z angielskiego na polski

Zgadywanie co oznaczają angielskie wyrazy bazując na podobieństwie do polskich słów może doprowadzić do żenujących, a nawet niebezpiecznych sytuacji.

dresssukienka
drestracksuit
 It’s an important gala so please wear an evening dress.
To ważna oficjalna uroczystość więc załóż suknię wieczorową.

 To ważna oficjalna uroczystość więc załóż wieczorny dres.

lunaticwariat, szaleniec
lunatyknight-walker, sleepwalker
Watch out for him! He’s a lunatic.
Uważaj na niego! To szaleniec.

 Uważaj na niego! To lunatyk.

pastamakaron
pastacream, polish
 I’d like to eat some pasta.
Chciałabym zjeść makaron.

 Chciałabym zjeść trochę pasty. (do butów)

Angielski bez problemu kurs językowy ELLA


false friends

False friends: lista

Znajdź słowo, które Cię interesuje wyszukując je za pomocą skrótu klawiaturowego Ctrl+F (lub Command ⌘ + F).

False friends na literę A

academicnauczyciel akademicki, akademicki
akademikdorm, dormitory, residence hall
My academic career ended after only a year at the university.

Moja kariera akademicka skończyła się zaledwie po roku na uniwersytecie.

Our dorm is cramped.

Nasz akademik jest zatłoczony.

accordporozumienie, zgoda
akordchord
Before the end of the day, we have to reach an accord.

Przed końcem dnia musimy dojść do porozumienia.

Do you know the E chord?

Czy znasz akord E?

actualrzeczywisty, faktyczny
aktualnycurrent, up-to-date
What’s the actual cost of this car?

Jaki jest faktyczny koszt tego samochodu?

What are you talking about? This is the current fashion!

O czym ty mówisz? To jest aktualna moda!

adapterrozgałęziacz
adapterrecord player
Where can I buy an adapter?

Gdzie mogę kupić rozgałęziacz?

I got this old record player from my grandmother.

Dostałam ten stary adapter od mojej babci.

adeptdoświadczony, biegły
adeptentrant, follower
After practicing for two years I became adept at playing the flute.

Po dwóch latach ćwiczeń nabrałem biegłości w graniu na flecie.

This is a follower of our philosophic school.

To jest adept naszej filozoficznej szkoły.

anticswygłupy, błazeństwa, wybryki
antykiantiques
I always laugh at my cat’s antics.

Zawsze śmieję się z wybryków mojego kota.

Larry likes to collect antiques.

Larry lubi kolekcjonować antyki.


False friends na literę B

barkszczekanie
barkshoulder
My neighbor’s dog barks all the time.

Pies mojego sąsiada szczeka na okrągło.

His favorite basketball player hurt his shoulder during yesterday’s match!

Jego ulubiony koszykarz zranił swój bark podczas wczorajszego meczu!

batonbatuta, pałeczka w sztafecie
batoncandy bar
The hardest thing in a relay is passing the baton.

Najtrudniejszą rzeczą w sztafecie jest przekazywanie pałeczki.

What’s your favorite candy bar? I like the chocolate ones.

Jaki jest twoim ulubiony baton? Ja lubię czekoladowe.

beckonwabić, skinąć, kusić
bekonbacon
When our time to perform comes the teacher will beckon us.

Kiedy przyjdzie czas na nasz występ nauczyciel skinie na nas.

I’m in the mood for bacon and eggs for breakfast.

Jestem w nastroju na bekon i jajka na śniadanie.

billetkwatera
biletticket
This place used to be a billet for soldiers.

To miejsce było kiedyś kwaterą żołnierzy.

Did you get Adele’s concert ticket?

Czy dostałaś bilet na koncert Adele?

billionmiliard
biliontrillion
A billion is the number 1,000,000,000.

Miliard to liczba 1,000,000,000.

A trillion is the number 1,000,000,000,000.

Bilion to liczba 1,000,000,000,000.

bratbachor, smarkacz
bratbrother
Aaron is such a brat! I can’t stand him!

Aaron to taki bachor! Nie mogę go znieść!

Tom is my brother. I love him.

Tom to mój brat. Kocham go.

brewwywar, napar
breweyebrow
What’s in this brew?

Co jest w tym wywarze?

She accidentally shaved off her eyebrow!

Przez przypadek zgoliła swoją brew!

butale
butshoe
I see your point, but I don’t agree with it.

Rozumiem co mówisz, ale nie zgadzam się z tym.

Alex lost his right shoe.

Alex zgubił swój prawy but.


False friends na literę C

carnationgoździk
karnacjacomplexion
I think a pink carnation will look great in your wedding bouquet.

Myślę, że różowy goździk będzie świetnie wyglądać w twoim bukiecie ślubnym.

What type of complexion do you have?

Jaki masz rodzaj karnacji?

cartoonkreskówka, komiks
kartoncardboard
What was your favorite cartoon growing up?

Jak była twoja ulubiona kreskówka kiedy dorastałeś?

Do you have a cardboard box I could use to pack my things?

Czy masz pudło kartonowe, w które mogę zapakować moje rzeczy?

caskbeczka
kaskhelmet, hard hat
Is there wine in this cask?

Czy w tej beczce jest wino?

You need to wear a helmet when riding a bike.

Musisz nosić kask kiedy jeździsz na motorze.

censurepotępienie
cenzuracensorship
Our teacher expressed a deep censure for our behavior.

Nasz nauczyciel okazał duże potępienie dla naszego zachowania.

China is infamous for its censorship.

Chiny są okryte złą sławą za swoją cenzurę.

chefszef kuchni, kucharz
szefboss, chief
Can I speak to the chef about this meal?

Czy mogę porozmawiasz z szefem kuchni o tym posiłku?

My boss is super nice unless you cross him.

Mój szef jest bardzo miły, chyba że wejdziesz mu w drogę.

closetszafa
klozetlavatory
Her closet is full of clothes!

Jej szafa jest pełną ubrań!

Does this apartment have two bathrooms? Is the lavatory separate from shower?

Czy to mieszkanie ma dwie łazienki? Czy klozet jest osobno od prysznica?

Uwaga!

Nie tylko False friends mogą sprawić ci problem w rozumieniu języka angielskiego. Uważaj też na homofony w języku angielskim – to słowa, które brzmią tak samo ale mają inne znaczenie i pisownię.

coddorsz
kodcode
That old fisherman caught the biggest cod I’ve ever seen!

Tamten stary rybak złapał największego dorsza jakiegokolwiek widziałem.

The code for this safe is very complicated.

Kod do tego sejfu jest bardzo skomplikowany.

complementuzupełnienie
komplementcompliment
Do these colors complement each other?

Czy te kolory się uzupełniają?

Was that the very first compliment that Scott gave us?

Czy to był pierwszy komplement jaki powiedział nam?

confidentpewny siebie
konfidentsnitch, informer, undercover agent
Sarah looks very confident.

Sarah wygląda na bardzo pewną siebie.

Is this suspicious person an informer?

Czy ta podejrzana osoba to konfident?

consequentlyw rezultacie, w konsekwencji
konsekwentnieconsistently
We didn’t specify the meeting place so consequently, we couldn’t find each other.

Nie sprecyzowaliśmy miejsca spotkania więc w rezultacie nie mogliśmy się znaleźć.

Jane consistently follows her life plan.

Jane konsekwentnie podąża swoim planem na życie.

credencewiara
kredenscupboard, butler’s pantry
Will the police give credence to this testimony?

Czy policja da wiarę temu zeznaniu?

Aunt Muriel’s cupboard looks like it’s about to fall apart.

Kredens ciotki Muriel wygląda jakby miał zaraz się rozpaść.

criminalprzestępca
kryminałcrime novel, mystery novel
It turned out, that Rick was a criminal!

Okazało się, że Rick był przestępcą!

Is this book a mystery novel?

Czy ta książka to kryminał?


false friends

False friends na literę D

datadane
datadate
Can you give me all the data that you have on our rivals?

Czy może dać mi wszystkie dane, które masz na temat naszych rywali?

What’s today’s date?

Jaka jest dzisiejsza data?

deskbiurko
deskaplank, board
This is your desk.

To twoje biurko.

Where can I buy a plank?

Gdzie mogę kupić deskę?

divansofa
dywancarpet
The room was furnished with a table, two armchairs, and a divan.

Pokój był wyposażony w stolik, dwa fotele i sofę.

On the floor lay a red carpet.

Na podłodze leżał czerwony dywan.


False friends na literę E

eventuallyw końcu, ostatecznie
ewentualniepossibly, alternatively
Eventually, the truth came out.

Ostatecznie prawda wyszła na jaw.

She will be gone for two days, possibly three.

Nie będzie jej przez dwa dni, ewentualnie przez trzy.

evidencedowód
ewidencjarecord
Does the police have any evidence?

Czy policja ma jakieś dowody?

Schools keep student records.

Szkoły trzymają ewidencję uczniów.

expedientwygodny, korzystny
ekspedientsales clerk
Your idea is expedient but illogical.

Twój pomysł jest wygodny, ale bezsensowny.

Luis works as a sales clerk.

Luis pracuje jako ekspedient.

expertisekompetencje, znajomość, biegłość, wiedza specjalistyczna
ekspertyzaexpert opinion, professional evaluation
He has the technical expertise needed for this job.

On ma techniczne kompetencje potrzebne do tej pracy.

We need your expert opinion on this case.

Potrzebujemy twojej ekspertyzy przy tej sprawie.


False friends na literę F

fabricmateriał, tkanina
fabrykafactory, plant
What’s this fabric? Cotton?

Co to za tkanina? Bawełna?

Ford wants to open a new factory in our town.

Ford chce otworzyć nową fabrykę w naszym mieście.

facetaspekt, strona
facetbloke, dude, guy
Beauty is only one facet of being a model.

Uroda to tylko jeden aspekt bycia modelką.

This dude is annoying!

Ten facet jest wkurzający!

fartpierdnięcie
fartluck
Did you just fart?!

Czy ty przed chwilą pierdnąłeś?!

Your rabbit foot charm brought us luck.

Twój amulet z króliczą łapką przyniósł nam farta.

fatalśmiertelny, katastrofalny
fatalnydisastrous, awful, terrible
Unfortunately, the car accident was fatal.

Niestety, wypadek samochodowy był śmiertelny.

You look awful!

Wyglądasz fatalnie!


False friends na literę G

garbubiór
garbhump
A surgeon’s green garb is called scrubs.

Zielony ubiór chirurga nazywany jest strojem chirurga.

The main character from “The Hunchback of Notre Dame” has a hump.

Główny bohater “Dzwonnika z Notre Dame” ma garb.

gruntchrząknięcie
gruntland
William stopped the conversation with his grunt.

William przerwał rozmowę swoim chrząknięciem.

This is arable land.

To jest grunt orny.

gustporyw wiatru
gustsense of style, taste
I felt a slight gust of wind.

Poczułam nieznaczny powiew wiatru.

You have very unusual taste.

Masz bardzo niecodzienny gust.

gymnasiumsala gimnastyczna
gimnazjummiddle school, junior high school
School assembly usually takes place in the gymnasium.

Szkolny apel zwykle odbywa się w sali gimnastycznej.

My youngest son just started middle school.

Mój najmłodszy syn właśnie zaczął gimnazjum.


False friends na literę H

hazardryzyko, niebezpieczeństwo, zagrożenie
hazardgambling
This place is a health hazard.

To miejsce jest zagrożeniem dla zdrowia.

My husband lost all of our savings while gambling.

Mój mąż stracił wszystkie nasze oszczędności uprawiając hazard.

herbzioło, ziele
herbcoat of arms, family crest
Herbs make food taste better.

Zioła sprawiają, że jedzenie jest smaczniejsze.

Kate’s family is so old that they have a family crest.

Rodzina Kate jest tak stara. że mają rodowy herb.

hurtzranić, boleć
hurtwholesale trade, bulk
Simon hurt his finger during the volleyball match.

Simon zranił się w palec podczas meczu siatkówki.

Can I buy it in bulk?

Czy mogę kupić to w hurcie?


False friends na literę J

jestżart, dowcip
jestis
Mike’s jest was not funny!

Żart Mike’a nie był zabawny!

The cat is black.

Kot jest czarny.


False friends na literę K

kitzestaw, wyposażenie
kitputty
Oh no! I forgot my make-up kit!

O nie! Zapomniałam mojego zestawu do makijażu!

What putty should I use for the balcony window?

Jakiego kitu powinienem użyć do okna balkonowego?


False friends na literę L

lecturewykład
lekturareading, reading matter
Tomorrow’s lecture is canceled.

Jutrzejszy wykład został odwołany.

The list of required reading books gets longer every year.

Lista lektur obowiązkowych robi się dłuższa z roku na rok.

localmiejscowy
lokalplace, venue
During my trips, I like to eat local food.

Podczas moich wyjazdów lubię jeść lokalne jedzenie.

The new venue for our restaurant is close to the sea.

Nowy lokal dla naszej restauracji jest blisko morza.

lumpguz
lumpbum
This child has a lump on his head.

To dziecko ma guza na głowie.

My daughter was scared of the bum from the park.

Moja córka bała się lumpa z parku.


False friends na literę M

matmata, podkładka, wycieraczka
matmate
I want to buy a blue bathroom mat.

Chcę kupić niebieską matę łazienkową.

Is mate a high rank in the navy?

Czy mat to wysoki stopień wojskowy w marynarce wojennej?

motor (BrE)silnik
motormotorbike
The motor in her car broke so she had to go to a mechanic.

Silnik w jej samochodzie zepsuł się więc musiała pójść do mechanika.

He bought a brand new motorbike with his lottery money.

Kupił nowy motor z wygranej na loterii.


False friends na literę N

novelpowieść
nowelashort story
“Crime and Punishment” is my favorite novel.

“Zbrodnia i kara” to moja ulubiona powieść.

Do you remember the name of the short story about a Scrooge?

Czy pamiętasz tytuł noweli o Scrooge’u?


false friends

False friends na literę O

obscureniejasny, ponury, mętny
obskurnydingy, scruffy, shabby
That’s an obscure reference.

To niejasne nawiązanie.

This hotel looks so shabby!

Ten hotel wygląda tak obskurnie!

occupantmieszkaniec, lokator
okupantoccupier, invader
Who is the occupant of this apartment?

Kto jest lokatorem tego mieszkania?

Poland had three invaders in the 19th century.

Polska miała trzech okupantów w 19 wieku.

ordinaryzwykły, przeciętny
ordynarnyfoul-mouthed, coarse, vulgar
Luxury goods are out of reach for ordinary people.

Luksusowe towary są poza zasięgiem przeciętnych ludzi.

Can you believe it? He was so foul-mouthed!

Możesz w to uwierzyć? On był taki ordynarny!


False friends na literę P

panpatelnia
panmr.
I want to make fried eggs for breakfast. Where do you keep your pan?

Chcę zrobić jajka sadzone na śniadanie. Gdzie trzymasz swoją patelnię?

Mr. Willis teaches math.

Pan Willis uczy matematyki.

paragonwzór, model
paragonreceipt
Victoria is a paragon of good manners.

Victoria jest wzorem dobrych manier.

Can I have the receipt, please?

Czy mogą poprosić o paragon?

paragraphustęp, akapit
paragrafarticle
Please read until the end of this paragraph.

Proszę przeczytać do końca akapitu.

What does article four of the U.S. Constitution say?

Co mówi paragraf czwarty amerykańskiej konstytucji?

pawłapa
pawpeacock
This cat’s paw is very cute.

Łapka tego kota jest bardzo urocza.

He’s as proud as peacock.

Jest dumny jak paw.

pensionemerytura, świadczenie emerytalne, renta
pensjasalary
After retiring, my mother received a pension.

Po przejściu na emeryturę moja mama otrzymała świadczenie emerytalne.

How much is your salary after your promotion?

Ile wynosi twoja pensja po awansie?

polesłup, pręt, kijek
polefield
This bird is sitting on the telephone pole.

Ten ptak siedzi na słupie telefonicznym.

The farmer is plowing the field.

Farmer orze pole.

Czy wiesz, że?

Slowo Pole pisane dużą literą to określenie na człowieka urodzonego w Polsce, czyli Polaka! A jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o zasadach pisowni sprawdź wpis użycie wielkiej litery w języku angielskim.

politicrozsądny
politykpolitician
Saying what he said about his wife wasn’t very politic.

Powiedzenie tego, co on powiedział o jego żonie nie było zbyt rozsądne.

Is he a local politician?

Czy to lokalny polityk?

potkocioł, garnek
potperspiration, sweat
What are you cooking in this pot?

Co gotujesz w tym garnku?

Wipe off the sweat from your forehead with this tissue.

Wytrzyj pot ze swojego czoła tą chusteczką.

preservativeśrodek konserwujący, konserwant
prezerwatywacondom
Salt is a natural preservative.

Sól jest naturalnym środkiem konserwującym.

Always use a condom during sex.

Zawsze używaj prezerwatywy podczas seksu.

prombal
promferry
Who is Matt’s date for the prom?

Kto jest partnerem Matta na bal?

You can take a ferry to Long Island.

Możesz wsiąść na prom do Long Island.

provisionzaopatrzenie
prowizjacommission
Let’s go to the provision shop before our trip.

Chodźmy do sklepu z zaopatrzeniem przed naszą wycieczką.

How much is the commission for making a sale?

Jak jest prowizja za sprzedaż?

pupiluczeń, źrenica
pupilfavourite
Aaron is my pupil.

Aaron jest moim uczniem.

Lisa is my favorite.

Lisa jest moim pupilem.


False friends na literę R

rapportdobre stosunki, porozumienie
raportreport
We try to build good rapport with our clients.

Staramy się budować dobre stosunki z naszymi klientami.

Did you finish writing the yearly financial report?

Czy skończyłeś pisać rocznym raport finansowy?

receiptparagon
receptaprescription
Is the price on the receipt correct? Did you really pay that much for shoes?

Czy cena na paragonie jest poprawna? Czy naprawdę zapłaciłaś tyle za buty?

You need a prescription to buy this drug.

Potrzebujesz recepty, żeby kupić ten lek.

rentczynsz
rentapension
How much is the rent?

Ile wynosi czynsz?

I can’t work anymore so I get a pension.

Nie mogę już pracować więc pobieram rentę.

rumorplotka
rumoruproar
There’s a rumor going on around the office about Helen and her boss.

biurze krąży plotka o Helen i jej szefie.

Suddenly, I heard an uproar from downstairs.

Nagle usłyszałam rumor z dołu.


False friends na literę S

saladsałatka
sałatalettuce
I’d like to order a potato salad.

Chciałabym zamówić sałatkę ziemniaczaną.

Please, chop up some lettuce.

Proszę, posiekaj trochę sałaty.

sentencezdanie, wyrok
sentencjamaxim, apothegm
When do we use “in” and “on” in a sentence?

Kiedy używamy “in” a kiedy “on” w zadaniu?

My favorite maxim is “All good things come to those who wait.”

Moja ulubiona sentencja to “Wszystkie dobre rzeczy przychodzą do tych, którzy czekają”.

stepkrok
stepgrassland
That’s one small step for man, one giant leap for mankind.

To mały krok dla człowieka, a wielki skok dla ludzkości.

Bisons live on grasslands.

Bizony żyją na stepach.

sympatheticwspółczujący, przychylny
sympatycznyfriendly, pleasant
He was sympathetic to my case.

Był przychylny mojej sprawie.

Mary is a very friendly girl.

Mary jest bardzo sympatyczną dziewczyną.


False friends na literę T

tablestół
tabelachart
He put his briefcase on the table.

Położył swoją teczkę na stole.

Please, create a chart in Excel.

Zrób tabelę w Excelu, proszę.

talonszpon
taloncoupon
This eagle’s talon is very sharp.

Szpon tego orła jest bardzo ostry.

Do you have a coupon for milk?

Czy masz talon na mleko?

transparentprzejrzysty, przezroczysty
transparentbanner
This blouse is transparent! I can’t wear it to work.

Ta bluzka jest przezroczysta! Nie mogę założyć jej do pracy.

She’s making a banner to advertise our store.

Ona robi transparent, żeby zareklamować nasz sklep.

tribeplemię
trybmode
The largest tribe in Brazil is the Tikuna tribe.

Największe plemię w Brazylii to plemię Tikuna.

Remember to put your phone on silent mode at the movies.

Pamiętaj, żeby włączyć swój telefon na tryb cichy w kinie.


False friends na literę W

wagonwóz, fura
wagoncarriage
That old wagon is being pulled by an equally old horse.

Tamten stary wóz jest ciągnięty przez równie starego konia.

This is the sixth carriage from the front.

To szósty wagon od przodu.

walletportfel
waletjack
Could you bring me my wallet, please?

Proszę, czy mógłbyś przynieść mi mój portfel?

I need the jack of hearts for a straight flush.

Potrzebuję waleta kier do pokera.

Rozpocznij kurs angielskiego online na platformie ELLA

Add comment

angielski online

Subskrybuj | YouTube