Zacznij się uczyć angielskiego. Zobacz ofertę >
ELLA
homofony w języku angielskim

Homofony w języku angielskim

Homofony w języku angielskim: wstęp

Homofony to wyrazy, które brzmią tak samo, ale mają inne znaczenie i inną pisownię. Przykłady homofonów w języku polskim to: morze i może, bóg i buk, lód, lud. Homofonów w języku angielskim mamy całkiem sporo i łatwo o pomyłkę. Wtedy, musimy ratować się kontekstem. Oto lista homofonów w języku angielskim.

Uwaga!

Homofony to nie jedyne wyrazy, które sprawiają problemy podczas nauki języka angielskiego. Uważajmy również na false friends – angielskie słowa pisane podobnie do polskich, ale znaczące zupełnie co innego.


homofony w języku angielskim

Homofony w języku angielskim

adadd[æd]
aisleisleI’ll[aɪl]
allowedaloud[əˈlaʊd]
ateeight[eɪt]
bandbanned[bænd]
bebee[biː]
blewblue[bluː]
brakebreak[breɪk]
butbutt[bʌt]
buybyeby[baɪ]
cachecash[kæʃ]
cellsell[sel]
cerealserial[ˈsɪriəl]
citesightsite[saɪt]
daysdaze[deɪz]
diedye[daɪ]
doedough[doʊ]
draftdraught[dræft]
earnurn[ɜːrn]
eyeI[aɪ]
fairfare[fer]
fleaflee[fliː]
flewflu[fluː]
flowerflour[flaʊər]
forfour[fɔːr]
grategreat[ɡreɪt]
hearhere[hɪr]
hihigh[haɪ]
holewhole[hoʊl]
hourour[aʊr]
ininn[ɪn]
knowno[noʊ]
leakleek[liːk]
lielye[laɪ]
meatmeet[miːt]
moosemousse[muːs]
nonenun[nʌn]
onewon[wʌn]
pairpear[per]
peapee[piː]
peacepiece[piːs]
peakpeek[piːk]
plainplane[pleɪn]
rightwright[raɪt]
roadrode[roʊd]
rootroute[ruːt]
roserows[roʊz]
salesail[seɪl]
seasee[siː]
seesseize[siːz]
sewsow[soʊ]
solesoul[soʊl]
sonsun[sʌn]
stairstare[ster]
stakesteak[steɪk]
stealsteel[stiːl]
storeystory[ˈstɔːri]
sweetsuite[swiːt]
taletail[teɪl]
teatee[tiː]
tictick[tɪk]
vainvein[veɪn]
wailwhale[weɪl]
waistwaste[weɪst]
waitweight[weɪt]
we’dweed[wiːd]
we’llwheel[wiːl]
weakweek[wiːk]
wearwhere[wer]
who’swhose[huːz]
woodwould[wʊd]

Czy wiesz, że mamy kanał na Youtubie?
Sprawdź nasze filmy!

ZASUBSKRYBUJ TERAZ