Zacznij się uczyć angielskiego. Zobacz ofertę >
ELLA
Najczęściej mylone słowa po angielsku

Najczęściej mylone słowa po angielsku

Podobny zapis i wymowa

Najczęściej mylone słowa po angielsku to słowa, które brzmią podobnie i/lub mają podobny zapis. Takie pary lub nawet trójki słów nazywamy homofonami. W języku polskim przykładem homofonu są na przykład słowa może, morze.

accept akceptować
except oprócz
Please accept this gift as a token of my appreciation.
Proszę przyjmij ten prezent jako znak mojej wdzięczności.
I like all fruits except bananas.
Lubię wszystkie owoce oprócz bananów.
adapt dostosować się
adopt adoptować
The team quickly adapted to the coach’s new playing style.
Drużyna szybko dostosowała się do nowego stylu gry trenera.
The couple decided to adopt a child.
Para postanowiła zaadoptować dziecko.
advice rada
advise radzić
She gave me good advice.
Dała mi dobrą radę.
I advise against taking that shortcut; it’s not safe.
Odradzam wzięcie tego skrótu; nie jest bezpieczny.
affect oddziaływać na
effect skutek
Lack of sleep can negatively affect your performance at work.
Brak snu może negatywnie oddziaływać na twoją pracę.
The medicine had a positive effect on his health condition.
Ten lek miał pozytywne skutek na stan jego zdrowia.
to break złamać, zepsuć
to brake hamować
Please don’t break my favorite toy.
Proszę nie zepsuj mojej ulubionej zabawki.
Remember to brake gently when approaching a red traffic light.
Pamiętaj aby hamować łagodnie, gdy zbliżasz się do czerwonego światła.
cereal płatki śniadaniowe
serial seryjny
I eat cereal with milk for breakfast every morning.
Codziennie rano jem płatki śniadaniowe z mlekiem na śniadanie.
The detective was trying to solve a serial murder case.
Detektyw próbował rozwiązać sprawę seryjnego morderstwa.

TERAZ możesz uczyć się angielskiego nie wychodząc z domu

beside vs besides

Najczęściej mylone słowa po angielsku to również beside and besides. Te dwa słowa brzmią bardzo podobnie, a różnica w zapisie to tylko jedna litera. Beside to przyimek, który oznacza obok czegoś. Natomiast besides jest używane jako przysłówek, który oznacza oprócz lub ponadto.

The cat is sleeping beside the dog.
Kot śpi obok psa.
Besides English, she also speaks Spanish and French.
Oprócz angielskiego, mówi również po hiszpańsku i francusku.
complement uzupełniać
compliment komplement
The side dish of rice is the perfect complement to the main course.
Dodatek ryżu doskonale uzupełnia danie główne.
He received a nice compliment on his new haircut.
Otrzymał miły komplement w związku z nową fryzurą.
desert pustynia
dessert deser
The Sahara is a vast desert located in Africa.
Sahara to ogromna pustynia znajdująca się w Afryce.
I ate a delicious chocolate dessert after dinner.
Po kolacji zjadłem pyszny czekoladowy deser.
die umrzeć
dye farbować
The flowers die at the end of the summer season.
Kwiaty umierają na koniec letniego sezonu.
She decided to dye her hair blonde.
Postanowiła przefarbować swoje włosy na blond.
elicit wywoływać
illicit zakazany
The emotional film elicits strong reactions from viewers.
Wzbudzający emocje film wywołuje silne reakcje widzów.
The store was shut down for selling illicit goods.
Sklep został zamknięty za sprzedaż zakazanych towarów.
hoard gromadzić
horde gromada
She decided to hoard supplies in case of a natural disaster.
Postanowiła zgromadzić zapasy na wypadek klęski żywiołowej.
A horde of fans gathered outside the concert venue.
Gromada fanów zebrała się przed halą koncertową.
to live mieszkać
to leave wychodzić, opuszczać
They live in a small house on a beach.
Mieszkają w małym domu na plaży.
He decided to leave the party early because he was tired.
Zdecydował się wcześnie wyjść z przyjęcia bo był zmęczony.
everyday vs every day

Na liście pod tytułem „najczęściej mylone słowa po angielsku” nie może zabraknąć everyday oraz every day. Te słowa może różnią się tylko spacją w zapisie, ale za to mają inne znaczenia i zastosowanie. Everyday to przymiotnik oznaczający codzienny, powszechny. Natomiast every day to wyrażenie przysłówkowe, które oznacza każdego dnia, codziennie.

Her everyday attitude is cheerful and optimistic.
Jej codzienne nastawienie jest radosne i optymistyczne.
She practices piano every day for an hour.Ona ćwiczy grę na pianinie każdego dnia przez godzinę.
Sprawdź jak nie pomylić tych terminów w artykule everyday vs every day.
lose zgubić
loose luźny
I don’t want to lose my keys again.
Nie chcę znowu zgubić moich kluczy.
Her dress is too loose; she should wear a smaller size.
Jej sukienka jest zbyt luźna, powinna nosić mniejszy rozmiar.
pour nalewać
pore studiować
Please pour me a glass of water.
Proszę, nalej mi szklankę wody.
He sat quietly, poring over his textbook.
Siedział cicho, studiując swoje podręczniki.
than niż, od
then potem
She is taller than her brother.
Jest wyższa od swojego brata.
I will finish my homework first, and then I will watch TV.
Najpierw skończę pracę domową, a potem obejrzę telewizję.
waist talia
waste odpady
He tightened his belt around his waist after losing weight.
Zacisnął pasek wokół talii gdy schudnął.
Recycling helps reduce waste and protect the environment.
Recykling pomaga zmniejszyć ilość odpadów i chronić środowisko.
weather pogoda
whether czy
The weather can change quickly in this region.
Pogoda może się szybko zmienić w tym regionie.
I don’t know whether to wear a jacket or not.
Nie wiem czy założyć kurtkę czy nie.

Przeczytaj również artykuł częste błędy w języku angielskim.


Najczęściej mylone słowa po angielsku

Często mylone słowa po angielsku

Najczęściej mylone słowa po angielsku to nie tylko homofony, ale również pary słów które w ogóle siebie nie przypominają. Przyczyn tych pomyłek może być wiele. Oto kilka przykładów często mylonych ze sobą słów wraz z wytłumaczeniem.

borrow vs lend

Lend i borrow mają podobne znaczenie – są używane do mówienia o pożyczaniu. Jednak borrow używamy kiedy pożyczamy coś od kogoś, a lend gdy pożyczamy coś komuś.

I borrowed a pen from my colleague during the meeting.
Pożyczyłem długopis od kolegi podczas spotkania.
Sarah doesn’t like to lend her clothes to anyone.
Sarah nie lubi pożyczać nikomu swoich ubrań.

Po więcej przykładów zdań udaj się do artykułu lend czy borrow.

among vs between

Among oraz between oznaczają prawie to samo. Among oznacza wśród, pomiędzy, a between pomiędzy. Between używamy, gdy mówimy o relacji między dwoma obiektami, a among gdy mówimy o relacji pomiędzy więcej niż dwoma obiektami.

The secret was known among all the students.
Sekret był znany wśród wszystkich uczniów.
I had to choose between two job offers.
Musiałem wybrać między dwiema ofertami pracy.

ensure vs insure

Ensure oraz insure oznaczają to samo, ale różnica w ich zapisie wynika z powodu różnic w amerykańskim angielskim oraz brytyjskim angielskim. Dodatkowo insure oznacza również ubezpieczać.

ensure (BrE) upewniać się
insure (AmE) upewniać się
insure ubezpieczać
Double-check your answers to insure (ensure BrE) accuracy.
Dwa razy sprawdź swoje odpowiedzi, aby upewnić się że są poprawne.
He decided to insure his car against accidents and theft.
Zdecydował się ubezpieczyć swój samochód przeciw wypadkom i kradzieży.

Dlaczego pojawiają się różnice w amerykańskim a brytyjskim angielskim? Przeczytaj w artykule historia rozbieżności języka angielskiego.

hanged vs hung

Hung to czasownik oznaczający powiesić. Ma on dwie formy czasu przeszłego, nieregularną formę hung oraz hanged. Forma czasu przeszłego hanged używana jest tylko w znaczeniu powieszenia kogoś jako formy egzekucji.

hanged powiesić (czas przeszły)
hung wieszać, wisieć
The criminal was hanged for his crimes.
Przestępca został powieszony za swoje zbrodnie.
She hung her coat on the hook by the door.
Powiesiła swój płaszcza na haku przy drzwiach.

hard vs hardly

Hard oraz hardly należą do najczęściej mylonych słów po angielsku, bo mają ten sam rdzeń, jednak ich znaczenie jest zupełnie inne. Hard to przymiotnik i przysłówek oznaczający twardy, trudny, ciężki. Natomiast hardly to przysłówek, który oznacza ledwo.

He works hard to support his family.
On ciężko pracuje, aby utrzymać swoją rodzinę.
I hardly know her; we just met yesterday.
Ledwo ją znam; spotkaliśmy się dopiero wczoraj.

many vs much

Many oraz much to słówka używane, aby zapytać o ilość. Kiedy które z tych słówek należy użyć zależy od rzeczownika o którego ilość jest zadane pytanie. Pytanie how much łączy się z rzeczownikami niepoliczalnymi, a how many z rzeczownikami policzalnymi w liczbie mnogiej.

How many people are coming to the party?
Ile osób przychodzi na imprezę?
How much sugar should I add?
Ile powinienem dodać cukru?

Sprawdź artykuł How much? How many? i dowiedz się więcej.

recipe vs receipt vs prescription

Recipe oraz receipt bardzo przypominają swoim zapisem słowo recepta, stąd osoby uczące się angielskiego często zakładają, że któreś z tych słówek ma to samo znaczenie – jednak tak nie jest. Recipe to przepis, zazwyczaj kulinarny. Receipt to paragon lub pokwitowanie. Natomiast recepta to prescription.

This soup recipe has been in our family for generations.
Ten przepis na zupę jest w naszej rodzinie od pokoleń.
I need to keep the receipt for my expense report.
Muszę zachować paragon do mojego raportu wydatków.
The doctor gave me a prescription for antibiotics.
Lekarz dał mi receptę na antybiotyki.

Więcej o tych terminach można przeczytać w artykule recipe, receipt, prescription.

listen vs hear

Ostania para na liście najczęściej mylone słowa po angielsku to listen and hear. Oba te słówka mają bardzo podobne znaczenie, bo znaczą słyszeć dźwięki. Listen to świadome słuchanie, natomiast hear to nieintencjonalne słyszenie jakichś dźwięków.

I listen to music while I work.
Słucham muzyki podczas pracy.
Did you hear that strange noise last night?
Czy słyszałaś ten dziwny hałas w nocy?

Przeczytaj artykuł listen vs hear, aby dowiedzieć się kiedy stosować te dwa słowa.

Rozpocznij kurs angielskiego online na platformie ELLA

angielski online

Subskrybuj | YouTube