Zacznij się uczyć angielskiego. Zobacz ofertę >
ELLA
stanag

Egzaminy STANAG

Egzaminy STANAG: egzaminy językowe

STANAG to specjalistyczne egzaminy językowe stworzone z myślą o pracownikach resortu obrony narodowej. Egzaminy STANAG zostały sporządzone według specyfikacji NATO. Sprawdzają one sprawność w posługiwaniu się językiem angielskim w czterech kategoriach: pisania, czytania, słuchania i mówienia.

Wojsko po angielsku

Tłumaczenie stopni wojskowych na język angielskich jest trudne, gdyż różne anglojęzyczne kraje mają inne nazwy dla poszczególnych rang. Poznaj stopnie wojskowe po angielsku.


Poziomy egzaminów językowych STANAG

Egzaminy STANAG mają pięć poziomów. Oto ich poziomy według skali poziomów zaawansowania Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego (od A1 do C2).

STANAG poziom 1 = A1/A2
STANAG poziom 2 = A2/B1
STANAG poziom 3 = B2/C1
STANAG poziom 4 = C1/C2

STANAG poziom 5 = C2

Certyfikat językowy z angielskiego

Sprawdź jakie jeszcze certyfikaty językowe możesz uzyskać w artykule certyfikat z angielskiego.

Jak oceniane są egzaminy STANAG?

Znajomość języka na egzaminach STANAG jest oceniana za pomocą cyfr, które określają poziomy znajomości języka od 1 do 5. Poziom zaawansowania znajomości języka po egzaminie jest zapisywany w postaci kodu. Kod zaczyna się od skrótu SPJ, czyli Standardowy Profil Językowy a następnie zawiera cztery cyfry, które określają poziomy zaawansowania czterech umiejętności językowych jakimi są słuchanie, mówienie, czytanie i pisanie. Jeśli podchodzimy do egzaminu STANAG na poziomie SPJ 1111 oznacza to, że jest on egzaminem na poziomie podstawowym w tych wszystkich kategoriach.

Co oznacza przykładowy kod SPJ 4251?

Jeśli nasz poziom zaawansowania języka jest określony kodem SPJ 4251 oznacza to, że nasza umiejętność słuchania jest na poziomie 4 (czyli biegłym), umiejętność mówienia jest na poziomie 2 (czyli średniozaawansowanym), umiejętność czytania jest na poziomie 5 (czyli bilingwalnym), a umiejętność pisania na poziomie 1 (czyli podstawowym).

Słuchanie Mówienie Czytanie Pisanie
Poziom podstawowy (A1/A2) 1 1 1 1
Poziom średniozaawansowany (A2/B1) 2 2 2 2
Poziom zaawansowany (B2/C1) 3 3 3 3
Poziom biegły (C1/C2) 4 4 4 4
Poziom bilingwalny (C2) 5 5 5 5

Czego możemy się spodziewać na poszczególnych poziomach egzaminów?

Na każdym poziomie egzamin STANAG składa się z czterech oddzielnych egzaminów sprawdzających poszczególne umiejętności językowe.

Ile trzeba zdobyć punktów aby zdać egzamin?

Z każdego egzaminu sprawdzającego poszczególną umiejętność językową można zdobyć 20 punktów. Aby zaliczyć dany egzamin należy zdobyć minimum 14 punktów. Dotyczy to egzaminów na każdym poziomie zaawansowania.


stanag

Egzamin STANAG na poziomie 1

1. Słuchanie (35 minut)

Egzamin sprawdza umiejętność rozumienia tekstów w tematyce dotyczącej opisu ludzi i miejsc, wydarzeń opisanych w różnych czasach, oraz dotyczących rutynowych zagadnień służbowych. Na egzaminie ze słuchania możemy się spodziewać:

pytań wielokrotnego wyboru
zadań na uzupełnienie brakującego tekstu

pytań typu Prawda/Fałsz

2. Mówienie (ok. 10 minut)

Na egzaminie ustnym można się spodziewać pytań dotyczących codziennych sytuacji takich jak czas wolny, miejsce zamieszkania, podróże, pogoda, wskazywanie drogi etc. Zadania jakie znajdą się na tym egzaminie to:

rozmowa nieformalna
rozmowa na dany temat

wzięcie udziału w scence sytuacyjnej

3. Czytanie (70 minut)

Egzamin STANAG z czytania opiera się na zagadnieniach dotyczących opisu ludzi i miejsc oraz dotyczących wydarzeń opisanych w różnych czasach. Na egzaminie możemy się spodziewać:

pytań wielokrotnego wyboru
zadań na dopasowanie odpowiedzi na podstawie tekstu

pytań typu Prawda/Fałsz

4. Pisanie (60 minut)

Podczas egzaminu z pisania należy napisać dwa teksty:

list/email prywatny

wiadomość służbową


Egzamin STANAG na poziomie 2

1. Słuchanie (35 minut)

Zagadnienia obowiązujące na egzaminie ze słuchania to: opis ludzi i miejsc, narracja dotycząca wydarzeń (przeszłych, obecnych, przyszłych) oraz zagadnienia służbowe. Na egzaminie można się spodziewać:

pytań wielokrotnego wyboru
pytań typu Prawda/Fałsz

zadań na uzupełnienie odpowiedzi na podstawie tekstu

2. Mówienie (ok. 13 minut)

Na egzaminie ustnym sprawdzane są umiejętności opisywania ludzi i miejsc, udzielania informacji, wyrażania opinii, odmawiania etc. Egzamin STANAG sprawdzający umiejętność mówienia składa się z trzech części:

rozmowy nieformalnej
wzięcia udziału w scence sytuacyjnej

rozmowy na podany temat

3. Czytanie (70 minut)

Na egzaminie możemy się spodziewać prostych tekstów o tematyce wojskowej oraz związanych z tematyką opisu ludzi i miejsc. Zadania, które pojawią się na egzaminie to:

pytania wielokrotnego wyboru
pytania typu Prawda/Fałsz

zadania na uzupełnienie zdań

4. Pisanie (75 minut)

Podczas egzaminu STANAG sprawdzającego umiejętność pisania należy napisać:

list/email prywatny lub służbowy

sprawozdanie


Egzamin STANAG na poziomie 3

1. Słuchanie (45 minut)

Zagadnienia, których dotyczy egzamin ze słuchania to ogólne i wojskowe tematy takie jak ekonomia, nauka, technika etc. Na egzaminie pojawią się:

pytania wielokrotnego wyboru

zadania na sporządzenie notatek

2. Mówienie (ok. 25 minut)

Egzamin ustny STANAG omawia zagadnienia dotyczące szkolenia wojskowego, codziennego życia w wojsku, sprawności fizycznej, edukacji etc. Do egzaminu podchodzi się w parach, a rodzaje wypowiedzi, które na nim się pojawiają to:

monolog
dialog

dyskusja

3. Czytanie (65 minut)

Na egzaminie z czytania możemy się spodziewać tematyki dotyczącej tematów wojskowych i ogólnych takich jak polityka. ekonomia, kultura etc. Zagadnienia te będą sprawdzane za pomocą:

pytań wielokrotnego wyboru

4. Pisanie (80 minut)

W czasie egzaminu STANAG sprawdzającego umiejętność pisania należy napisać:

list lub email formalny / notatkę służbową

raport


Egzamin STANAG na poziomie 4

1. Słuchanie (45 minut)

Podczas egzaminu pojawią się autentyczne nagrania z telewizji i radia oraz wykłady i monologi. Na egzaminie STANAG ze słuchania można się spodziewać:

pytań wielokrotnego wyboru
zadań na sporządzanie notatek
zadań na uzupełnienie zdań

zadań na przyporządkowanie odpowiedzi

2. Mówienie (ok. 20 minut)

Podczas egzaminu ustnego wymaga się umiejętności rozmowy na tematy związane z ekonomią, polityką, tematyką wojskową etc. Na egzaminie trzeba zaprezentować umiejętność wypowiedzi podczas:

rozmowy nieformalnej
dyskusji

prezentacji

3. Czytanie (60 minut)

Na egzaminie z czytania pojawią się autentyczne teksty. Rodzaje zadań, których można się spodziewać to:

pytania wielokrotnego wyboru
zadania na przyporządkowanie odpowiedzi
zadania na uzupełnienie zdań

zadania na przeniesienie informacji do tabel lub wykresów

4. Pisanie (70 minut)

Na egzaminie STANAG z pisania należy napisać:

raport

oficjalne oświadczenie

Biznesowe certyfikaty językowe z angielskiego

Jeśli chcesz zdobyć zawodowy certyfikat językowy, ale nie planujesz pracy związanej z wojskiem to wejdź na nasz artykuł omawiający biznesowe certyfikaty językowe.

Rozpocznij kurs angielskiego online na platformie ELLA

Add comment

angielski online

Subskrybuj | YouTube