Zacznij się uczyć angielskiego. Zobacz ofertę >
ELLA
pisanie egzaminu TOEFL

Egzamin TOEFL

Czym jest certyfikat TOEFL?

TOEFL czyli Test of English as a Foreign Language to egzamin językowy amerykańskiej instytucji językowej ETS (Educational Testing Service). Jest honorowany w wielu krajach na całym świecie – zwłaszcza w krajach Ameryki Północnej (USA, Kanada). Podczas egzaminu sprawdzane są cztery umiejętności językowe: słuchanie, czytanie, pisanie oraz mówienie. Certyfikat TOEFL jest ważny przez dwa lata.

Jak przebiega egzamin TOEFL?

TOEFL jest zwykle przeprowadzany przez internet. Egzamin jest podzielony na cztery części, które są zaprojektowane tak, aby sprawdzać jedną z umiejętności władania językiem. Wszystkie części egzaminu są zdawane w ciągu jednego dnia.

1. Czytanie (60-80 minut)

Egzamin z czytania to od 36 do 56 pytań, na które trzeba odpowiedzieć na podstawie 3-4 tekstów. Teksty pochodzą z podręczników uniwersyteckich.

2. Słuchanie (60-90 minut)

Podczas egzaminu TOEFL ze słuchania osoby egzaminowane odpowiadają na od 34 do 51 pytać na podstawie usłyszanych rozmów oraz wykładów.

3. Mówienie (20 minut)

Egzamin ustny składa się z 6 pytań. Podczas egzaminu należy wyrazić opinię na znajomy temat oraz wypowiedzieć się na jakiś temat na podstawie wysłuchanych i przeczytanych tekstów. Egzamin jest przeprowadzany przy użyciu komputera za pomocą mikrofonu.

4. Pisanie (50 minut)

Podczas egzaminu sprawdzającego umiejętność pisania należy napisać dwa eseje. Pierwszy esej należy napisać na podstawie wysłuchanego lub przeczytanego tekstu. Drugi esej należy napisać na podany temat wyrażając przy tym własne opinie na dany temat.

Jakie oceny można otrzymać na egzaminie TOEFL?

W odróżnieniu od innych popularnych egzaminów językowych, TOEFL nie jest podzielony na poziomy zaawansowania znajomości języka. Oznacza to, że ten sam egzamin zdaje się na każdym poziomie znajomości angielskiego. Wynikiem tego egzaminu jest poziom zaawansowania znajomości języka, a to oznacza że w praktyce nie można nie zdać tego egzaminu (można co najwyżej osiągnąć niższy poziom niż się oczekiwało). Rezultaty egzaminu są podane w postaci punktów – maksymalnie można zdobyć 120 punktów, czyli 30 punktów za każdą poszczególną część egzaminu.

Oto jak porównuje się punktacja otrzymana na egzaminie TOEFL do skali poziomów CEFR.

A2 B1 B2 C1
Czytanie n/a 4 18 24
Słuchanie n/a 9 17 22
Mówienie 10 16 20 25
Pisanie 7 13 17 24
Punktacja całościowa n/a 42-71 72-94 95-120

Jaki jest koszt egzaminu TOEFL?

Koszt egzaminu to ok. 245 dolarów.

Po co nam certyfikat TOEFL?

Certyfikat TOEFL przyda się osobom planującym pracę lub naukę za granicą – zwłaszcza w Stanach Zjednoczonych lub Kanadzie. W wielu uczelniach zagranicznych certyfikat językowy jest wymagany przy ubieganiu się o przyjęcie na studia (ilość punktów zdobytych podczas egzaminu potrzebnych do przyjęcia na uczelnię jest ustalana przez daną uczelnię – minimalnie to może być 70 punktów, a w lepszych uczelniach to może być nawet 100 punktów). Ponadto certyfikat TOEFL jest honorowany podczas procesu rekrutacyjnego jako dowód znajomości języka angielskiego, który jest jednym z najczęściej wymaganych języków.

Sprawdź też inne certyfikaty językowe w artykule certyfikat z angielskiego.

Rozpocznij kurs angielskiego online na platformie ELLA

Add comment

angielski online

Subskrybuj | YouTube