Zacznij się uczyć angielskiego. Zobacz ofertę >
ELLA
stopnie wojskowe po angielsku

Stopnie wojskowe w języku angielskim

Stopnie wojskowe po angielsku: wstęp

Stopnie wojskowe po angielsku to military ranks. Siły zbrojne możemy podzielić na siły lądowe (ground forces), siły powietrzne (air force) oraz siły morskie (naval forces). Każdy rodzaj wojsk ma swoje stopnie wojskowe, możemy rozróżnić: stopnie w armii (Army ranks), stopnie sił powietrznych (Air Force ranks) oraz stopnie marynarki wojennej (Navy ranks).

Stopnie wojskowe po angielsku: kody NATO

Różne państwa mają różne stopnie wojskowe. Aby pozwolić zrozumieć hierarchię wojskową w przypadku wspólnych działań wojskowych państw członkowskich w NATO ustalono skalę standardów stopni wojskowych. Poszczególne stopnie wojskowe zostały przydzielone do specjalnych kodów – OF, OR, WO. Stopnie wojskowe posiadające ten sam kod są na tym samym poziomie.

OF1-OF10 – oznaczenia oficerów
OR1-OR9 – oznaczenia pozostałych stopni wojskowych np szeregowych, podoficerów

W01-WO5 – oznaczenia klasy chorążych

Egzamin STANAG

STANAG to dokument standaryzujący poszczególne procedury, pojęcia czy też warunki, które każde państwo członkowskie NATO musi przyjąć. Wśród wielu wytycznych jakie reguluje ten dokument jest właśnie skala stopni wojskowych oraz egzaminy językowe STANAG.


stopnie wojskowe po angielsku

Stopnie wojskowe po angielsku: siły lądowe

Siły lądowe to wojska zajmujące się walką na lądzie. Oto porównanie stopni wojskowych w Polsce, Stanach Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii według kodów NATO.

Amerykańskie stopnie wojskowe: podoficerowie i szeregowi sił lądowych

NATO WOJSKO POLSKIE UNITED STATES ARMY
OR-1 szeregowy 3rd Private
OR-2 starszy szeregowy 2nd Private
OR-3 kapral Private 1st Class
OR-4 starszy kapral Specialist / Corporal
OR-05 plutonowy Sergeant
OR-06 sierżant Staff Sergeant
OR-07 starszy sierżant Sergeant 1st Class
OR-08 starszy chorąży Master Sergeant / First Sergeant
OR-09 starszy chorąży sztabowy Sergeant Major / Command Sergeant Major / Sergeant Major of the Army
Klasa chorążych

USA ma również osobna klasę dla chorążych.

NATO KLASA CHORĄŻYCH USA
WO-1 Warrant Officer 1
WO-2 Chief Warrant Officer 2
WO-3 Chief Warrant Officer 3
WO-4 Chief Warrant Officer 4
WO-5 Chief Warrant Officer 5

Brytyjskie stopnie wojskowe: podoficerowie i szeregowi sił lądowych

NATO WOJSKO POLSKIE BRITISH ARMY
OR-1 szeregowy Recruit
OR-2 starszy szeregowy Private
OR-3 kapral Lance Corporal
OR-4 starszy kapral Corporal
OR-05 plutonowy
OR-06 sierżant Sergeant
OR-07 starszy sierżant Staff Sergeant / Colourful Sergeant
OR-08 starszy chorąży Warrant Officer Class 2 / Company Sergeant Major
OR-09 starszy chorąży sztabowy Warrant Officer Class 1 / Regimental Sergeant Major

Amerykańskie stopnie wojskowe: oficerowie sił lądowych

NATO WOJSKO POLSKIE UNITED STATES ARMY
OF-1 podporucznik / porucznik Second Lieutenant / First Lieutenant
OF-2 kapitan Captain
OF-3 major Major
OF-4 podpułkownik Lieutenant Colonel
OF-05 pułkownik Colonel
OF-06 generał brygady Brigadier General
OF-07 generał dywizji Major General
OF-08 generał broni Lieutenant General
OF-09 generał General
OF-10 marszałek Polski General of the Army

Brytyjskie stopnie wojskowe: oficerowie sił lądowych

NATO WOJSKO POLSKIE BRITISH ARMY
OF-1 podporucznik / porucznik Second Lieutenant / Lieutenant
OF-2 kapitan Captain
OF-3 major Major
OF-4 podpułkownik Lieutenant Colonel
OF-05 pułkownik Colonel
OF-06 generał brygady Brigadier
OF-07 generał dywizji Major General
OF-08 generał broni Lieutenant General
OF-09 generał General
OF-10 marszałek Polski Field Marshal


stopnie wojskowe po angielsku

Stopnie wojskowe po angielsku: siły powietrzne

Siły powietrzne (air force) to rodzaj wojsk prowadzących działania w powietrzu. Oto porównanie wojsk sił powietrznych według kodów NATO.

Amerykańskie stopnie wojskowe: podoficerowie i szeregowi sił powietrznych

NATO POLSKIE SIŁY POWIETRZNE US AIR FORCE
OR-1 szeregowy Airman Basic
OR-2 starszy szeregowy Airman
OR-3 kapral Airman First Class
OR-4 starszy kapral / plutonowy Senior Airman
OR-05 sierżant Staff Sergeant
OR-06 starszy sierżant Technical Sergeant
OR-07 młodszy chorąży Master Sergeant
OR-08 chorąży Senior Master Sergeant
OR-09 starszy chorąży / starszy chorąży sztabowy Chief Master Sergeant / Command Chief Master Sergeant / Chief Master Sergeant of the Air Force

Brytyjskie stopnie wojskowe: podoficerowie i szeregowi sił powietrznych

NATO POLSKIE SIŁY POWIETRZNE ROYAL AIR FORCE
OR-1 szeregowy Aircraftman
OR-2 starszy szeregowy Leading Aircraftman
OR-3 kapral Senior Aircraftman / Senior Aircraftman Technician
OR-4 starszy kapral / plutonowy Lance Corporal
OR-05 sierżant Corporal
OR-06 starszy sierżant Sergeant / Aircrew Sergeant
OR-07 młodszy chorąży Chief Technician / Flight Sergeant / Flight Aircrew Sergeant
OR-08 chorąży
OR-09 starszy chorąży / starszy chorąży sztabowy Warrant Officer / Master Aircrew

Amerykańskie stopnie wojskowe: oficerowie sił powietrznych

NATO POLSKIE SIŁY POWIETRZNE US AIR FORCE
OF-1 podporucznik / porucznik Second Lieutenant / First Lieutenant
OF-2 kapitan Captain
OF-3 major Major
OF-4 podpułkownik Lieutenant Colonel
OF-05 pułkownik Colonel
OF-06 generał brygady Brigadier General
OF-07 generał dywizji Major General
OF-08 generał broni Lieutenant General
OF-09 generał General
OF-10 marszałek Polski General of the Air Force

Brytyjskie stopnie wojskowe: oficerowie sił powietrznych

NATO POLSKIE SIŁY POWIETRZNE ROYAL AIR FORCE
OF-1 podporucznik / porucznik Pilot Officer / Flying Officer
OF-2 kapitan Flight Lieutenant
OF-3 major Squadron Leader
OF-4 podpułkownik Wing Commander
OF-05 pułkownik Group Captain
OF-06 generał brygady Air Commodore
OF-07 generał dywizji Air Vice Marshal
OF-08 generał broni Air Marshal
OF-09 generał Air Chief Marshal
OF-10 marszałek Polski Marshal of the Royal Air Force

Stopnie wojskowe po angielsku

Stopnie wojskowe po angielsku: siły morskie

Marynarka wojenna (navy) to jeden z rodzajów sił zbrojnych zajmujących się obroną obszarów morskich. Oto porównanie stopni w marynarce wojennej na podstawie skali NATO.

Amerykańskie stopnie wojskowe: podoficerowie i szeregowi sił morskich

NATO POLSKA MARYNARKA WOJENNA US NAVY
OR-1 marynarz Seaman Recruit
OR-2 starszy marynarz Seaman Apprentice
OR-3 mat Seaman
OR-4 starszy mat / bosmanmat Petty Officer 3rd Class
OR-05 bosman Petty Officer 2nd Class
OR-06 starszy bosman Petty Officer 1st Class
OR-07 młodszy chorąży marynarki Chief Petty Officer
OR-08 chorąży marynarki Senior Chief Petty Officer / Command Senior Chief Petty Officer
OR-09 starszy chorąży marynarki / starszy chorąży sztabowy marynarki Master Chief Petty Officer / Command Master Chief Petty Officer / Fleet/force Master Chief Petty Officer / Master Chief Petty Officer of the Navy

Brytyjskie stopnie wojskowe: podoficerowie i szeregowi sił morskich

NATO POLSKA MARYNARKA WOJENNA ROYAL NAVY
OR-1 marynarz
OR-2 starszy marynarz Able Seaman
OR-3 mat
OR-4 starszy mat / bosmanmat Leading Seaman
OR-05 bosman
OR-06 starszy bosman Petty Officer
OR-07 młodszy chorąży marynarki Chief Petty Officer
OR-08 chorąży marynarki Warrant Officer Class 2
OR-09 starszy chorąży marynarki / starszy chorąży sztabowy marynarki Warrant Officer Class 1

Amerykańskie stopnie wojskowe: oficerowie sił morskich

NATO POLSKA MARYNARKA WOJENNA US NAVY
OF-1 podporucznik marynarki / porucznik marynarki Ensign
OF-2 kapitan marynarki Lieutenant, Junior Grade
OF-3 komandor podporucznik Lieutenant
OF-4 komandor porucznik Lieutenant Commander
OF-05 komandor Commander
OF-06 kontradmirał Captain
OF-07 wiceadmirał Rear Admiral Lower Half
OF-08 admirał floty Rear Admiral Upper Half
OF-09 admirał Vice Admiral
OF-10 marszałek Polski Admiral

Brytyjskie stopnie wojskowe: oficerowie sił morskich

NATO POLSKA MARYNARKA WOJENNA ROYAL NAVY
OF-1 podporucznik marynarki / porucznik marynarki Midshipman Officer / Sub-lieutenant
OF-2 kapitan marynarki Lieutenant
OF-3 komandor podporucznik Lieutenant Commander
OF-4 komandor porucznik Commander
OF-05 komandor Captain
OF-06 kontradmirał Commodore
OF-07 wiceadmirał Rear Admiral
OF-08 admirał floty Vice Admiral
OF-09 admirał Admiral
OF-10 marszałek Polski Admiral of the Fleet

Stopnie wojskowe po angielsku

Stopnie wojskowe po angielsku: piechota morska

Piechota morska (marines) to specjalne oddziały wyszkolone do operacji w rejonach przybrzeżnych. W USA jest to odrębny od marynarki wojennej rodzaj sił zbrojnych. W Polsce nie ma odrębnych oddziałów piechoty morskiej.

Stopnie wojskowe podoficerów i szeregowych piechoty morskiej

NATO US MARINES ROYAL MARINES
OR-1 Private Marine
OR-2 Private First Class
OR-3 Lance Corporal Lance Corporal
OR-4 Corporal Corporal
OR-05 Sergeant
OR-06 Staff Sergeant Sergeant
OR-07 Gunnery Sergeant Colour Sergeant
OR-08 Master Sergeant / First Sergeant Warrant Officer Class 2
OR-09 Master Gunnery Sergeant / Sergeant Major / Sergeant Major of the Marine Corps Warrant Officer Class 1

Stopnie wojskowe oficerów piechoty morskiej

NATO US MARINES ROYAL MARINES
OF-1 Second Lieutenant / First Lieutenant Second Lieutenant / Lieutenant
OF-2 Captain Captain
OF-3 Major Major
OF-4 Lieutenant Colonel Lieutenant Colonel
OF-05 Colonel Colonel
OF-06 Brigadier General Brigadier
OF-07 Major General Major General
OF-08 Lieutenant General Lieutenant General
OF-09 General General
OF-10 Captain General Royal Marines

stopnie wojskowe po angielsku

Stopnie wojskowe po angielsku: karty tożsamości

Ministerstwo Obrony Narodowej wydało decyzję z czerwca 2017 roku na podstawie, której ustalono tłumaczenia stopni wojskowych na język angielskich używanych na kartach tożsamości żołnierzy. Oto tłumaczenia stopni według tej decyzji:

Private – szeregowy
Private 1st Class – starszy szeregowy
Corporal – kapral
Senior Corporal – starszy kapral
Master Corporal – plutonowy
Sergeant – sierżant
Senior Sergeant – starszy sierżant
Junior Warrant Officer – młodszy chorąży
Warrant Officer – chorąży
Senior Warrant Officer – starszy chorąży
Senior Staff Warrant Officer – starszy chorąży sztabowy
2nd Lieutenant – podporucznik
Lieutenant – porucznik
Captain – kapitan
Major – major
Lieutenant Colonel – podpułkownik
Colonel – pułkownik
Brygadier General – generał brygady
Major General – generał dywizji
Lieutenant General – generał broni
General – generał

Marshal of Poland – marszałek Polski

Tłumaczenia stopni Marynarki Wojennej

Seaman Recruit – marynarz
Seaman – starszy marynarz
Petty Officer 3rd Class – mat
Petty Officer 2rd Class – starszy mat
Petty Officer 1st Class – bosmanmat
Chief Petty Officer – bosman
Senior Chief Petty Officer – starszy bosman
Junior Warrant Officer – młodszy chorąży marynarki
Warrant Officer – chorąży marynarki
Senior Warrant Officer – starszy chorąży marynarki
Senior Staff Warrant Officer – starszy chorąży sztabowy marynarki
Ensign – podporucznik marynarki
Sub-Lieutenant – porucznik marynarki
Lieutenant – kapitan marynarki
Lieutenant Commander – komandor podporucznik
Commander – komandor porucznik
Captain (N) – komandor
Rear-Admiral – kontradmirał
Vice-Admiral – wiceadmirał
Fleet Admiral – admirał floty

Admiral – admirał

Rozpocznij kurs angielskiego online na platformie ELLA

angielski online

Subskrybuj | YouTube