Zacznij się uczyć angielskiego. Zobacz ofertę >
ELLA
stopnie wojskowe po angielsku

Stopnie wojskowe w języku angielskim

Stopnie wojskowe po angielsku: wstęp

Stopnie wojskowe po angielsku to military ranks. Siły zbrojne możemy podzielić na siły lądowe (ground forces), siły powietrzne (air force) oraz siły morskie (naval forces). Każdy rodzaj wojsk ma swoje stopnie wojskowe, możemy rozróżnić: stopnie w armii (Army ranks), stopnie sił powietrznych (Air Force ranks) oraz stopnie marynarki wojennej (Navy ranks).

Stopnie wojskowe po angielsku: kody NATO

Różne państwa mają różne stopnie wojskowe. Aby pozwolić zrozumieć hierarchię wojskową w przypadku wspólnych działań wojskowych państw członkowskich w NATO ustalono skalę standardów stopni wojskowych. Poszczególne stopnie wojskowe zostały przydzielone do specjalnych kodów – OF, OR, WO. Stopnie wojskowe posiadające ten sam kod są na tym samym poziomie.

OF1-OF10 – oznaczenia oficerów
OR1-OR9 – oznaczenia pozostałych stopni wojskowych np szeregowych, podoficerów

W01-WO5 – oznaczenia klasy chorążych

Egzamin STANAG

STANAG to dokument standaryzujący poszczególne procedury, pojęcia czy też warunki, które każde państwo członkowskie NATO musi przyjąć. Wśród wielu wytycznych jakie reguluje ten dokument jest właśnie skala stopni wojskowych oraz egzaminy językowe STANAG.


stopnie wojskowe po angielsku

Stopnie wojskowe po angielsku: siły lądowe

Siły lądowe to wojska zajmujące się walką na lądzie. Oto porównanie stopni wojskowych w Polsce, Stanach Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii według kodów NATO.

Amerykańskie stopnie wojskowe: podoficerowie i szeregowi sił lądowych

NATOWOJSKO POLSKIEUNITED STATES ARMY
OR-1szeregowy3rd Private
OR-2starszy szeregowy2nd Private
OR-3kapralPrivate 1st Class
OR-4starszy kapralSpecialist / Corporal
OR-05plutonowySergeant
OR-06sierżantStaff Sergeant
OR-07starszy sierżantSergeant 1st Class
OR-08starszy chorążyMaster Sergeant / First Sergeant
OR-09starszy chorąży sztabowySergeant Major / Command Sergeant Major / Sergeant Major of the Army
Klasa chorążych

USA ma również osobna klasę dla chorążych.

NATOKLASA CHORĄŻYCH USA
WO-1Warrant Officer 1
WO-2Chief Warrant Officer 2
WO-3Chief Warrant Officer 3
WO-4Chief Warrant Officer 4
WO-5Chief Warrant Officer 5

Brytyjskie stopnie wojskowe: podoficerowie i szeregowi sił lądowych

NATOWOJSKO POLSKIEBRITISH ARMY
OR-1szeregowyRecruit
OR-2starszy szeregowyPrivate
OR-3kapralLance Corporal
OR-4starszy kapralCorporal
OR-05plutonowy
OR-06sierżantSergeant
OR-07starszy sierżantStaff Sergeant / Colourful Sergeant
OR-08starszy chorążyWarrant Officer Class 2 / Company Sergeant Major
OR-09starszy chorąży sztabowyWarrant Officer Class 1 / Regimental Sergeant Major

Amerykańskie stopnie wojskowe: oficerowie sił lądowych

NATOWOJSKO POLSKIEUNITED STATES ARMY
OF-1podporucznik / porucznikSecond Lieutenant / First Lieutenant
OF-2kapitanCaptain
OF-3majorMajor
OF-4podpułkownikLieutenant Colonel
OF-05pułkownikColonel
OF-06generał brygadyBrigadier General
OF-07generał dywizjiMajor General
OF-08generał broniLieutenant General
OF-09generałGeneral
OF-10marszałek PolskiGeneral of the Army

Brytyjskie stopnie wojskowe: oficerowie sił lądowych

NATOWOJSKO POLSKIEBRITISH ARMY
OF-1podporucznik / porucznikSecond Lieutenant / Lieutenant
OF-2kapitanCaptain
OF-3majorMajor
OF-4podpułkownikLieutenant Colonel
OF-05pułkownikColonel
OF-06generał brygadyBrigadier
OF-07generał dywizjiMajor General
OF-08generał broniLieutenant General
OF-09generałGeneral
OF-10marszałek PolskiField Marshal


stopnie wojskowe po angielsku

Stopnie wojskowe po angielsku: siły powietrzne

Siły powietrzne (air force) to rodzaj wojsk prowadzących działania w powietrzu. Oto porównanie wojsk sił powietrznych według kodów NATO.

Amerykańskie stopnie wojskowe: podoficerowie i szeregowi sił powietrznych

NATOPOLSKIE SIŁY POWIETRZNEUS AIR FORCE
OR-1szeregowyAirman Basic
OR-2starszy szeregowyAirman
OR-3kapralAirman First Class
OR-4starszy kapral / plutonowySenior Airman
OR-05sierżantStaff Sergeant
OR-06starszy sierżantTechnical Sergeant
OR-07młodszy chorążyMaster Sergeant
OR-08chorążySenior Master Sergeant
OR-09starszy chorąży / starszy chorąży sztabowyChief Master Sergeant / Command Chief Master Sergeant / Chief Master Sergeant of the Air Force

Brytyjskie stopnie wojskowe: podoficerowie i szeregowi sił powietrznych

NATOPOLSKIE SIŁY POWIETRZNEROYAL AIR FORCE
OR-1szeregowyAircraftman
OR-2starszy szeregowyLeading Aircraftman
OR-3kapralSenior Aircraftman / Senior Aircraftman Technician
OR-4starszy kapral / plutonowyLance Corporal
OR-05sierżantCorporal
OR-06starszy sierżantSergeant / Aircrew Sergeant
OR-07młodszy chorążyChief Technician / Flight Sergeant / Flight Aircrew Sergeant
OR-08chorąży
OR-09starszy chorąży / starszy chorąży sztabowyWarrant Officer / Master Aircrew

Amerykańskie stopnie wojskowe: oficerowie sił powietrznych

NATOPOLSKIE SIŁY POWIETRZNEUS AIR FORCE
OF-1podporucznik / porucznikSecond Lieutenant / First Lieutenant
OF-2kapitanCaptain
OF-3majorMajor
OF-4podpułkownikLieutenant Colonel
OF-05pułkownikColonel
OF-06generał brygadyBrigadier General
OF-07generał dywizjiMajor General
OF-08generał broniLieutenant General
OF-09generałGeneral
OF-10marszałek PolskiGeneral of the Air Force

Brytyjskie stopnie wojskowe: oficerowie sił powietrznych

NATOPOLSKIE SIŁY POWIETRZNEROYAL AIR FORCE
OF-1podporucznik / porucznikPilot Officer / Flying Officer
OF-2kapitanFlight Lieutenant
OF-3majorSquadron Leader
OF-4podpułkownikWing Commander
OF-05pułkownikGroup Captain
OF-06generał brygadyAir Commodore
OF-07generał dywizjiAir Vice Marshal
OF-08generał broniAir Marshal
OF-09generałAir Chief Marshal
OF-10marszałek PolskiMarshal of the Royal Air Force

Stopnie wojskowe po angielsku

Stopnie wojskowe po angielsku: siły morskie

Marynarka wojenna (navy) to jeden z rodzajów sił zbrojnych zajmujących się obroną obszarów morskich. Oto porównanie stopni w marynarce wojennej na podstawie skali NATO.

Amerykańskie stopnie wojskowe: podoficerowie i szeregowi sił morskich

NATOPOLSKA MARYNARKA WOJENNAUS NAVY
OR-1marynarzSeaman Recruit
OR-2starszy marynarzSeaman Apprentice
OR-3matSeaman
OR-4starszy mat / bosmanmatPetty Officer 3rd Class
OR-05bosmanPetty Officer 2nd Class
OR-06starszy bosmanPetty Officer 1st Class
OR-07młodszy chorąży marynarkiChief Petty Officer
OR-08chorąży marynarkiSenior Chief Petty Officer / Command Senior Chief Petty Officer
OR-09starszy chorąży marynarki / starszy chorąży sztabowy marynarkiMaster Chief Petty Officer / Command Master Chief Petty Officer / Fleet/force Master Chief Petty Officer / Master Chief Petty Officer of the Navy

Brytyjskie stopnie wojskowe: podoficerowie i szeregowi sił morskich

NATOPOLSKA MARYNARKA WOJENNAROYAL NAVY
OR-1marynarz
OR-2starszy marynarzAble Seaman
OR-3mat
OR-4starszy mat / bosmanmatLeading Seaman
OR-05bosman
OR-06starszy bosmanPetty Officer
OR-07młodszy chorąży marynarkiChief Petty Officer
OR-08chorąży marynarkiWarrant Officer Class 2
OR-09starszy chorąży marynarki / starszy chorąży sztabowy marynarkiWarrant Officer Class 1

Amerykańskie stopnie wojskowe: oficerowie sił morskich

NATOPOLSKA MARYNARKA WOJENNAUS NAVY
OF-1podporucznik marynarki / porucznik marynarkiEnsign
OF-2kapitan marynarkiLieutenant, Junior Grade
OF-3komandor podporucznikLieutenant
OF-4komandor porucznikLieutenant Commander
OF-05komandorCommander
OF-06kontradmirałCaptain
OF-07wiceadmirałRear Admiral Lower Half
OF-08admirał flotyRear Admiral Upper Half
OF-09admirałVice Admiral
OF-10marszałek PolskiAdmiral

Brytyjskie stopnie wojskowe: oficerowie sił morskich

NATOPOLSKA MARYNARKA WOJENNAROYAL NAVY
OF-1podporucznik marynarki / porucznik marynarkiMidshipman Officer / Sub-lieutenant
OF-2kapitan marynarkiLieutenant
OF-3komandor podporucznikLieutenant Commander
OF-4komandor porucznikCommander
OF-05komandorCaptain
OF-06kontradmirałCommodore
OF-07wiceadmirałRear Admiral
OF-08admirał flotyVice Admiral
OF-09admirałAdmiral
OF-10marszałek PolskiAdmiral of the Fleet

Stopnie wojskowe po angielsku

Stopnie wojskowe po angielsku: piechota morska

Piechota morska (marines) to specjalne oddziały wyszkolone do operacji w rejonach przybrzeżnych. W USA jest to odrębny od marynarki wojennej rodzaj sił zbrojnych. W Polsce nie ma odrębnych oddziałów piechoty morskiej.

Stopnie wojskowe podoficerów i szeregowych piechoty morskiej

NATOUS MARINESROYAL MARINES
OR-1PrivateMarine
OR-2Private First Class
OR-3Lance CorporalLance Corporal
OR-4CorporalCorporal
OR-05Sergeant
OR-06Staff SergeantSergeant
OR-07Gunnery SergeantColour Sergeant
OR-08Master Sergeant / First SergeantWarrant Officer Class 2
OR-09Master Gunnery Sergeant / Sergeant Major / Sergeant Major of the Marine CorpsWarrant Officer Class 1

Stopnie wojskowe oficerów piechoty morskiej

NATOUS MARINESROYAL MARINES
OF-1Second Lieutenant / First LieutenantSecond Lieutenant / Lieutenant
OF-2CaptainCaptain
OF-3MajorMajor
OF-4Lieutenant ColonelLieutenant Colonel
OF-05ColonelColonel
OF-06Brigadier GeneralBrigadier
OF-07Major GeneralMajor General
OF-08Lieutenant GeneralLieutenant General
OF-09GeneralGeneral
OF-10Captain General Royal Marines

stopnie wojskowe po angielsku

Stopnie wojskowe po angielsku: karty tożsamości

Ministerstwo Obrony Narodowej wydało decyzję z czerwca 2017 roku na podstawie, której ustalono tłumaczenia stopni wojskowych na język angielskich używanych na kartach tożsamości żołnierzy. Oto tłumaczenia stopni według tej decyzji:

Private – szeregowy
Private 1st Class – starszy szeregowy
Corporal – kapral
Senior Corporal – starszy kapral
Master Corporal – plutonowy
Sergeant – sierżant
Senior Sergeant – starszy sierżant
Junior Warrant Officer – młodszy chorąży
Warrant Officer – chorąży
Senior Warrant Officer – starszy chorąży
Senior Staff Warrant Officer – starszy chorąży sztabowy
2nd Lieutenant – podporucznik
Lieutenant – porucznik
Captain – kapitan
Major – major
Lieutenant Colonel – podpułkownik
Colonel – pułkownik
Brygadier General – generał brygady
Major General – generał dywizji
Lieutenant General – generał broni
General – generał

Marshal of Poland – marszałek Polski

Tłumaczenia stopni Marynarki Wojennej

Seaman Recruit – marynarz
Seaman – starszy marynarz
Petty Officer 3rd Class – mat
Petty Officer 2rd Class – starszy mat
Petty Officer 1st Class – bosmanmat
Chief Petty Officer – bosman
Senior Chief Petty Officer – starszy bosman
Junior Warrant Officer – młodszy chorąży marynarki
Warrant Officer – chorąży marynarki
Senior Warrant Officer – starszy chorąży marynarki
Senior Staff Warrant Officer – starszy chorąży sztabowy marynarki
Ensign – podporucznik marynarki
Sub-Lieutenant – porucznik marynarki
Lieutenant – kapitan marynarki
Lieutenant Commander – komandor podporucznik
Commander – komandor porucznik
Captain (N) – komandor
Rear-Admiral – kontradmirał
Vice-Admiral – wiceadmirał
Fleet Admiral – admirał floty

Admiral – admirał

Rozpocznij kurs angielskiego online na platformie ELLA

angielski online

Subskrybuj | YouTube