Zacznij się uczyć angielskiego. Zobacz ofertę >
ELLA
CAE

Egzamin CAE

Egzamin CAE

Poziom CEFR:C1
Łączny czas trwania:235 minut
   część pisemna:220 minut
   część ustna:15 minut
Cena egzaminu:ok. 660 zł (egzamin komputerowy)
ok. 640 zł (egzamin papierowy)

Opis egzaminu – CAE

CAE czyli Certificate in Advanced English to egzamin Cambridge English odpowiadający poziomowi C1 według CEFR. Certyfikat FCE potwierdza zdolność językowe na poziomie profesjonalisty pracującego w biznesie. Aby przystąpić do egzaminu trzeba umieć napisać kompleksowe raporty oraz emaile, sporządzić notatki ze spotkania i wykładu, przedstawić prezentację na skomplikowany temat w języku angielskim, rozumieć różne teksty – utwory literackie, prasę etc.

Format egzaminu CAE

Egzamin CAE składa się z czterech części: czytania i używania angielskiego (test gramatyczno-leksykalny), pisania, słuchania oraz mówienia. Egzamin sprawdzający umiejętności czytania i używania angielskiego, pisania oraz słuchania ma postać egzaminu pisemnego. Mówienie w języku angielskim jest sprawdzane podczas egzaminu ustnego w towarzystwie innej osoby egzaminowanej.

1. czytanie i używanie angielskiego (90 minut)

Egzamin CAE z czytania i używania angielskiego ma 56 pytań. Zadania, których można się na nim spodziewać to:

uzupełnienie brakującego słowa (wybranie lub stworzenie) na podstawie tekstu
przerobienie zdania
pytania wielokrotnego wyboru do uzupełnienia na podstawie tekstu
uzupełnienie brakującego tekstu na podstawie tekstu

dopasowanie odpowiedzi na podstawie tekstu

2. pisanie (90 minut)

Część egzaminu sprawdzająca pisanie ma dwie części, w których wymagane jest napisanie po 220-260 słów. Zadania, których można się spodziewać na egzaminie CAE to:

napisanie eseju na podany temat, uwzględniając punkty podane w zadaniu i wyjaśnieniu który punkt jest ważniejszy i dlaczego

wybranie jednej z podanych form wypowiedzi pisemnej: listu, oferty, raportu lub recenzji i napisanie jej według specyfikacji podanych w zadaniu

3. słuchanie (40 minut)

Egzamin ze słuchania ma 30 pytań. Teksty, których można się na nim spodziewać to: długi monolog, wywiad, dyskusja lub krótki monolog na jakiś temat. Na podstawie wysłuchanych tekstów trzeba będzie rozwiązać:

pytania wielokrotnego wyboru
zadania na uzupełnienie zdania

zadania na dopasowanie odpowiedzi

4. mówienie (15 minut)

Na egzaminie ustnym CAE można się spodziewać:

krótkiej rozmowy zapoznawczej z egzaminatorem oraz drugą osobą egzaminowaną
omawiania zdjęć
dyskusji z drugą osobą egzaminowaną na temat materiałów pisemnych

omówienia tematu rozmowy przeprowadzonej z drugą osobą egzaminowaną w większych szczegółach oraz udowodnienie swoich racji

Egzamin CAE w pigułce

Część egzaminuIlość ćwiczeńPunktacjaCele
Reading and Use of English8 zadań = 56 pytania40%Korzystanie z różnego rodzaju tekstów oraz znajomość zasad gramatyki i słownictwa.
Writing2 zadania20%Napisanie dwóch różnych wypowiedzi pisemnych.
Listening4 zadania = 30 pytań20%Zrozumienie różnych rodzajów wypowiedzi.
Speaking4 zadania20%Umiejętność skutecznej komunikacji w rozmowie bezpośredniej.

Po co nam certyfikat CAE?

Certyfikaty Cambridge są honorowane w niemal wszystkich krajach na świecie. Z certyfikatem CAE można aplikować na uniwersytet w angojęzycznym kraju. Na uniwersytetach w Polsce certyfikat CAE umożliwia zwolnienie z lektoratu angielskiego oraz z pisania egzaminu końcowego z angielskiego. Certyfikat potwierdza znajomość języka na poziomie wymaganym u pilotów wycieczek, pracowników służby cywilnej i dyplomatów oraz pozwala na pracę jako nauczyciel języka angielskiego w szkole podstawowej i szkole średniej (dla osób z odpowiednim przygotowaniem pedagogicznym).

Jakie oceny mogę uzyskać na egzaminie CAE?

Rezultaty egzaminu CAE są przedstawione za pomocą:

punktacji (za całość egzaminu oraz każdą część egzaminu osobno)
oceny (A jako najwyższa ocena, C jako najniższa ocena zaliczająca)

poziom w skali CEFR

Sprawdź jakie certyfikaty z języka angielskiego możesz uzyskać.

Rozpocznij kurs angielskiego online na platformie ELLA

Add comment

angielski online

Subskrybuj | YouTube