Zacznij się uczyć angielskiego. Zobacz ofertę >
ELLA
there is, there are

There is, There are

Konstrukcja There is / There are

Konstrukcja “There is / There are….” jest jedną z pierwszych konstrukcji jakich się nauczymy rozpoczynając nasza przygodę z językiem angielskim. Konstrukcja There is / There are oznacza „być, znajdować się, istnieć”. Jeśli chcemy powiedzieć, że książka jest na biurku możemy to powiedzieć na dwa sposoby:

The book is on the desk.
Książka jest na biurku.

Mówimy tutaj o konkretnej książce (the book).

There is a book on the desk.
Na biurku jest książka.

Nie wiemy co to za książka, na biurku leży jakaś książka (a book).


there is, there are

Zdania twierdzące z There is / There are

There is + rzeczownik w liczbie pojedynczej

There is a pen on the table.

Na stole jest długopis.

There are + rzeczownik w liczbie mnogiej

There are pens on the table.

Na stole są długopisy.

PAMIĘTAJ!

Przy konstrukcji There is / There are nigdy nie używamy przedimka określonego the.

There is / There are z rzeczownikami niepoliczalnymi

A co zrobimy z rzeczownikami niepoliczalnymi takimi jak: flour, water czy rice? Rzeczowniki niepoliczalne potraktujemy jak rzeczowniki w liczbie pojedynczej i damy czasownik w liczbie pojedynczej „is”.

There is water on the table.

Na stole znajduje się woda.

There is flour in the cupboard.

W szafce jest mąka.


there is, there are

Tworzenie pytań z There is / There are

W języku angielskim pytania tworzymy poprzez inwersję, czyli zmieniamy szyk zdania. Oznacza to, że zamieniamy miejscami czasownik (is/are) z zaimkiem (there).

IS/ARE THERE + RZECZOWNIK
TWIERDZENIEThere is a book on the table.
Na stole jest książka.
PYTANIEIs there a book on the table?
Czy na stole jest książka?
There are children outside.

Na zewnątrz są dzieci.

Are there children outside?

Czy na zewnątrz są dzieci?


there is, there are

Zaprzeczenia z There is / There are

Z konstrukcją There is / There are przeczenia tworzymy poprzez dodanie słówka not. Wstawiamy je po There is / There are, ale przed resztą zdania. Z tą konstrukcją możemy używać form skrótowych – isn’t, aren’t.

THERE IS/ARE + NOT + RZECZOWNIK + RESZTA ZDANIA
POSITIVEThere is a book on the table.
NEGATIVEThere is not a book on the table.
There isn’t a book on the table.
POSITIVEThere are two books on the table.
NEGATIVEThere are not two books on the table.
There aren’t two books on the table.

there is, there are

Konstrukcja There is / There are w innych czasach

Konstrukcję There is / There are możemy stosować w czasach prostych – Present Simple, Past Simple, Future Simple. Aby można ją było użyć wystarczy odmienić czasownik is/are w odpowiednim czasie. Oto przykłady użycia tej konstrukcji.

There is / There are w Present Simple

There is a book on the table.

Na stole jest książka.

There are two books on the table.

Na stole są dwie książki.

There was / There were w Past Simple

There was a book on the table.

Na stole była książka.

There were two books on the table.

Na stole były dwie książki.

There will be w Future Simple

There will be a book on the table.

Na stole będzie książka.

There will be two books on the table.

Na stole będą dwie książka.


Powiedz to po angielsku

Na spotkaniu jest 20 osób.

There are 20 people in the meeting.

W moim pokoju jest kanapa, łóżko i biurko.

In my room, there is a sofa, a bed, and a desk.

Na ulicy jest zaparkowanych 5 samochodów.

There are 5 cars parked in the street.


Inne przykłady:

There is a book on the shelf.

Na półce jest książka.

There is one boy here.

Jest tutaj jeden chłopiec.

There is a swing in the garden.

W ogrodzie jest huśtawka.

There are dogs outside.

Na zewnątrz są psy.

There are two pens on the desk.

Na biurku są dwa długopisy.

There are two bottles of milk in the fridge.

W lodówce są dwie butelki mleka.

Add comment

Czy wiesz, że mamy kanał na Youtubie?
Sprawdź nasze filmy!

ZASUBSKRYBUJ TERAZ