Zacznij się uczyć angielskiego. Zobacz ofertę >
ELLA
rzeczowniki nieregularne

Rzeczowniki nieregularne

Rzeczowniki nieregularne: wstęp

Liczbę mnogą rzeczowników w języku angielskim najczęściej tworzymy dodając końcówkę -s lub -es do danego rzeczownika – takie rzeczowniki tworzą liczbę mnogą regularnie. Istnieje jednak grupa rzeczowników, która tworzy liczbę mnogą nieregularnie. To tak zwane rzeczowniki nieregularne. Niektórych rzeczowników nieregularnych należy nauczyć się na pamięć, ale istnieją pewne reguły, które ułatwią nam zapamiętanie rzeczowników nieregularnych w języku angielskim. Podzieliliśmy rzeczowniki nieregularne na następujące kategorie.

Rzeczowniki nieregularne: ściąga

RzeczownikLiczba mnogaPrzykłady
zakończone na -fezmiana na -veswife – wives
zakończone na -fzmiana na -vesleaf – leaves
zakończona na -ododanie -estomato – tomatoes
zakończone na -uszmiana na -icactus – cacti
zakończone na -iszmiana na -escrisis – crises
zakończone na -onzmiana na -aphenomenon
– phenomena
zakończone na -umzmiana na -iamedium – media
zakończone na -ixzmiana na -ices, -xesindex – indices,
indexes
zakończone na -azmiana na -aealumna – alumnae
zakończone na -z lub -spodwojenie spółgłoskiquiz – quizzes
bez zmianyliczba mnoga i
pojedyncza takie same
deer – deer
INNEzmiana samogłosekfoot – feet
zmiana słowaperson – people


rzeczowniki nieregularne

Rzeczowniki nieregularne: liczba pojedyncza i mnoga taka sama

Niektóre rzeczowniki nieregularne mają taką sama formę w liczbie mnogiej jak i w liczbie pojedynczej. Nie należy ich mylić z rzeczownikami niepoliczalnymi. Te rzeczowniki nieregularne są jak najbardziej policzalne. Oto lista rzeczowników regularnych, których liczba pojedyncza jest taka sama jak liczba mnoga.

Liczba pojedynczaLiczba mnogaZnaczenie
aircraftaircraftstatek powietrzny
barracksbarrackskoszary
bisonbisonżubr
buffalobuffalo, buffaloesbawół, bizon
crossroadscrossroadsskrzyżowanie
deerdeerjeleń
dozendozentuzin
elkelkłoś
fishfishryba
grousegrousekuropatwa szkocka
headquartersheadquarterskwatera główna
horsepowerhorsepowerkoń mechaniczny
hundredhundredsetka
millionmillionmilion
moosemoosełoś
offspringoffspringpotomstwo
salmonsalmon, salmonsłosoś
seriesseriesseria
sheepsheepowca
shrimpshrimp, shrimpskrewetka
swineswineświnia
trouttroutpstrąg

rzeczowniki nieregularne

Rzeczowniki nieregularne: zakończone na -f -fe (- ves)

Liczba pojedynczaLiczba mnogaZnaczenie
calfcalvesłydka
elfelveself
halfhalvespołowa
knifeknivesnóż
leafleavesliść
lifelivesżycie
loafloavesbochenek
sheafsheavessnop zboża
shelfshelvespółka
thiefthieveszłodziej
wifewivesżona
wolfwolveswilk
Wyjątki:
roof  –  roofs  –  dach
proof  –  proofs  –  dowód
Rzeczowniki nieregularne z dwiema liczbami mnogimi

Niektóre rzeczowniki nieregularne mają dwie dopuszczalne formy liczby mnogiej

dwarf  –  dwarfs, dwarves  –  karzeł
hoof  –  hoofs, hooves  –  kopyto
scarf  –  scarfs, scarves  –  szalik

rzeczowniki nieregularne

Rzeczowniki nieregularne: zakończone na -o (-oes)

Liczba pojedynczaLiczba mnogaZnaczenie
dominodominoesdomino
echoechoesecho
heroheroesbohater
mangomangoes, mangosmango
mottomottoes, mottosmotto
potatopotatoesziemniak
tomatotomatoespomidor
tornadotornadoes, tornadostornado
volcanovolcanoes, volcanoswulkan

Wyjątkiem są słowa zakończone na -o pochodzące z innych języków takie jak:

cello  –  cellos  –  wiolonczela
photo  –  photos  –  zdjęcie
piano  –  pianos  –  pianino
zero  –  zeros  –  zero

rzeczowniki nieregularne

Rzeczowniki nieregularne: pochodzenia łacińskiego i greckiego

Istnieje grupa rzeczowników nieregularnych, które pochodzą z Łaciny lub z Greki. Takie rzeczowniki mają nieregularna forme w liczbie mnogiej.

zakończone na -us

Liczba pojedynczaLiczba mnogaZnaczenie
cactuscactikaktus
focusfoci, focusesskupienie
fungusfungigrzyb
nucleusnuclei, nucleusesjądro
octopusoctupi, octopusesośmiornica
syllabussyllabisylabus
radiusradii, radiusespromień
Wyjątki:
corpus  –  corpora  –  korpus

zakończone na -is

Liczba pojedynczaLiczba mnogaZnaczenie
analysisanalysesanaliza
axisaxes
crisiscriseskryzys
oasisoasesoaza
prognosisprognosesprognoza
thesisthesesteza

zakończone na -on

Liczba pojedynczaLiczba mnogaZnaczenie
criterioncriteriakryterium
phenomenonphenomenafenomen

zakończone na -um

Liczba pojedynczaLiczba mnogaZnaczenie
bacteriumbacteriabakteria
curriculumcurriculaprogram nauczania
datumdatafakt
erratumerratabłąd druku
mediummediamedium
memorandummemorandanotatka
stratumstratawarstwa

zakończone na -x

Liczba pojedynczaLiczba mnogaZnaczenie
appendixappendices, appendixeszałącznik
indexindices, indexesindeks
vortexvortices, vortexeswir

zakończone na -a

Liczba pojedynczaLiczba mnogaZnaczenie
alumnaalumnaeabsolwentka
antennaantennae, antennasantena
larvalarvae, larvaslarwa
nebula nebulae, nebulasmgławica

rzeczowniki nieregularne

Rzeczowniki nieregularne: zmiana samogłosek

Wiele rzeczowników nieregularnych w języku angielskim zmienia w liczbie mnogiej samogłoski z oo na ee oraz z an na en.

Liczba pojedynczaLiczba mnogaZnaczenie
footfeetstopa
goosegeesegęś
manmenmężczyzna
toothteethząb

rzeczowniki nieregularne

Rzeczowniki nieregularne: podwojenie spółgłoski -s lub -z

Nie jest to regułą, ale niektóre rzeczowniki zakończone na -s lub -z wymagają podwojenia tej spółgłoski i dodania -es by utworzyć liczbę mnogą.

Liczba pojedynczaLiczba mnogaZnaczenie
busbusses (AmE)autobus
gasgassesgaz
quizquizzestest

rzeczowniki nieregularne

Rzeczowniki nieregularne: inne zmiany

Liczba pojedynczaLiczba mnogaZnaczenie
childchildrendziecko
diedicekostka do gry
louselicewesz
mousemicemysz
oxoxenwół
personpeopleosoba

rzeczowniki nieregularne

Rzeczowniki regularne: jak tworzymy

Zasada tworzenia rzeczowników regularnych w języku angielskim jest dość prosta. Dodajemy końcówkę -s lub -es, a przy rzeczownikach zakończonych na spółgłoskę + y zamieniamy y → i.

RZECZOWNIK + S

Liczba pojedynczaLiczba mnogaZnaczenie
animalanimalszwierzę
bagbagstorba
bookbooksksiążka
closetclosetsszafa
computercomputerskomputer
dogdogspies
shoeshoesbut
tabletablesstół

RZECZOWNIKI ZAKOŃCZONE NA -S, -SS, -SH, -CH, -X, -Z + ES

Liczba pojedynczaLiczba mnogaZnaczenie
archarchesłuk
atlasatlasesatlas
beachbeachesplaża
busbuses (BrE)autobus
bushbusheskrzak
bossbossesszef
boxboxespudełko
branchbranchesgałąź
brushbrushespędzel
churchchurcheskościół
dishdishestalerz
kisskissespocałunek
matchmatcheszapałka
passpasseswejściówki
scratchscratcheszadrapanie
taxtaxespodatek

SPÓŁGŁOSKA + Y ⇒ -IES

Liczba pojedynczaLiczba mnogaZnaczenie
babybabiesdziecko
berryberriesjagoda
bodybodiesciało
cherrycherrieswiśnia
citycitiesmiasto
copycopieskopia
countrycountrieskraj
dictionarydictionariessłownik
enemyenemieswróg
familyfamiliesrodzina
flyfliesmucha
gallerygalleriesgaleria
ladyladiespani, kobieta
nannynanniesniania
poppypoppiesmak
puppypuppiesszczeniak
spyspiesszpieg
storystoriesopowieść

SAMOGŁOSKA + Y ⇒ -YS

Liczba pojedynczaLiczba mnogaZnaczenie
boyboyschłopiec
daydaysdzień
donkeydonkeysosioł
keykeysklucz
kidneykidneysnerka
monkeymonkeysmałpa
toytoyszabawka
traytraystaca

Rzeczowniki nieregularne: rzeczowniki niepoliczalne

Rzeczowniki niepoliczalne to takie, których nie da się policzyć. Nie mają one liczby mnogiej. Rzeczowników niepoliczalnych używamy z czasownikiem w liczbie pojedynczej.

Dowiedz się więcej na temat rzeczowników niepoliczalnych w artykule rzeczowniki niepoliczalne i policzalne.

Rozpocznij kurs angielskiego online na platformie ELLA

Add comment

angielski online

Subskrybuj | YouTube