Zacznij się uczyć angielskiego. Zobacz ofertę >
ELLA
slang angielski

Slang angielski

Slang angielski

Slang angielski możemy spotkać w każdym filmie czy serialu, który oglądamy w oryginale. Dlatego tak trudne jest czasami zrozumienie, o czym mówią bohaterowie, jeśli slang angielski jest nam obcy. Nauka slangu angielskiego, jeśli nie mieszkamy zagranicą nie jest łatwa – możemy się go uczyć z internetu lub z filmów, ale slang, zależnie od regionu, również może się różnić. Niestety, nie znajdziemy zbyt wielu książek do nauki slangu, ponieważ jest to przykład żywego języka, który się zmienia – niektóre slangowe wyrażenia używane 10 lat temu dzisiaj są już niemodne. Z kolei dzięki internetowi, ciągle powstaje mnóstwo nowych określeń slangowych. Znajomość slangu amerykańskiego pozwoli nam na zrozumienie wypowiedzi w mowie potocznej, a także pomoże w bardziej naturalnym wypowiadaniu się w języku angielskim.


slang angielski

Slang angielski: zwracanie się do innych

Slang angielski można dostrzec w sposobie, w jakim Amerykanie zwracają się do innych.

dude – to słowo możemy na polski przetłumaczyć jako „koleś” lub „stary”

Hey dude, what’s up?

Hej stary, jak leci?

bro – skrót od brother, zwracamy się w ten sposób nie tylko do brata, ale również dobrego znajomego/przyjaciela

Hey bro, whatcha wanna do today?

Hej bracie, co chcesz dziś robić?

sis – skrót od sister, możemy się tak zwracać nie tylko do siostry, ale również do koleżanek (dziewczyna do dziewczyny)

gurl – slangowa wersja słowa girl, czyli dziewczyna

Omg, gurl you look gorgeous!

Omg laska, super wyglądasz!

y’all – skrót od you all, czyli „wy wszyscy”, zwracamy się tak do grupy osób

Goodnight, y’all.

Dobranoc wszystkim.

Kurs angielskiego online dla początkujących

guys – inny sposób zwracania się do grupy osób

Guys! Look, what I’ve found!

Ludzie! Patrzcie co znalazłem/am!

babe – określenie na drugą połówkę, możemy je przetłumaczyć jako „skarbie”

Hey babe, how was your day?

Hej skarbie, jak Ci minął dzień?

bae – skrót od babe, uważa się też, że jest to skrót od before anyone else (dosł. przed kimkolwiek innym)

bf (wymawiamy: [bi ef]) – skrót od boyfriend, czyli chłopak

My bf and I have been together for 2 years.

Ja i mój chłopak jesteśmy ze sobą od dwóch lat.

bff (wymawiamy: [bi ef ef]) – skrót od best friend forever, czyli najlepsza przyjaciółka/przyjaciel

Alex and I are bffs.

Ja i Alex jesteśmy najlepszymi przyjaciółkami.


slang angielski

Slang angielski: czasowniki

Wiele czasowników używanych w mowie potocznej to czasowniki typowo slangowe. Możliwe jest wyrażenie tego samego, nie używając slangu, jednak poniższe czasowniki brzmią bardziej naturalnie w sytuacjach nieformalnych.

chill (out) – wyluzować się, uspokoić się

I just wanna chill out for a second, let’s take a break.

Chcę się wyluzować, zróbmy sobie przerwę.

Would you please chill? I didn’t mean anything offensive.

Możesz trochę wyluzować? Nie miałem/miałam na myśli niczego obraźliwego.

screw up – „schrzanić”, zepsuć coś

I’m sorry, I know I screwed up.

Przepraszam, wiem, że schrzaniłem.

mess up – zepsuć coś, synonim do screw up

I really do care about you and I don’t wanna mess it up.

Naprawdę mi na Tobie zależy i nie chcę tego zepsuć.

bail – odwołać coś w ostatniej chwili, nie przyjść, opuścić jakieś miejsce, olać kogoś

I’m tired, I think I’m gonna bail.

Jestem zmęczony/zmęczona, chyba już sobie pójdę.

He just bailed on me.

Odwołał nasze plany w ostatniej chwili.

hang out – spotkać się, spędzać razem czas

Let’s hang out tonight!

Spotkajmy się dziś wieczorem!

dump somebody – rzucić kogoś, bardziej formalne wyrażenie to to break up with somebody

She dumped me! Can you believe it?

Rzuciła mnie! Dasz wiarę?

crash – przenocować u kogoś

Yo dude, is it ok if I crash here?

Hej koleś, mogę tutaj przenocować?

crash the party – przyjść, „wbić” się na imprezę nie będąc zaproszonym

We crashed some wedding last week, but nobody really noticed we weren’t invited.

Wbiliśmy się w tamtym tygodniu na czyjeś wesele, ale nikt nie zauważył, że nie byliśmy zaproszeni.

recap – streścić

Can you recap that?

Możesz mi to streścić?

trippin’ – wpadać w szał, za bardzo się czymś przejmować

Y u trippin? It ain’t a big deal.

Czemu się denerwujesz? To nic wielkiego.

Ciekawostka

Ciekawym słowem, często używanym w slangu jest ain’t. Jest to po prostu uniwersalne zaprzeczenie, które może być stosowane w czasach teraźniejszych.

There ain’t nobody here! We’re lost.

Nie ma tu nikogo! Zgubiliśmy się.

Zauważmy, że przeczenie w slangu angielskim może być podwójne. Po ain’t występuje zazwyczaj słowo no, nothing czy nobody. Przykładem mogą być tytuły piosenek: Ain’t No Mountain High Enough czy Ain’t No Sunshine When She’s Gone.

stand somebody up – wystawić kogoś

I asked her out but she stood me up. I guess I’m gonna be single forever.

Zaprosiłem ją na randkę, ale mnie wystawiła. Chyba będę singlem do końca życia.

diss – „zdissować” kogoś, „cisnąć” po kimś, obrażać kogoś, skrót od disrespect (nie szanować)

I hate it when you diss me!

Nienawidzę jak po mnie ciśniesz!

gotta = got to = have to – musieć coś zrobić

I gotta get in shape for the summer.

Muszę zrobić formę na lato.

gonna = going to – zamierzać

She’s gonna come to visit us.

Ona zamierza przyjechać, żeby nas odwiedzić.

Imma – skrót od I am going to, czyli „zamierzam”

Imma go to that party.

Zamierzam pójść na tę imprezę.

wanna = want to – chcieć

I wanna see my fave band live!

Chcę zobaczyć mój ulubiony zespół na żywo!

gotcha – skrót od I got you, czyli zrozumiałem/am

– Don’t come before 5 p.m. cause I won’t be home then.

Gotcha!

– Nie przychodź przed piątą, bo nie będzie mnie w domu.

– Ok, czaję.

tryna = trying to – próbować

I’m just tryna be be happy, you know?

Po prostu próbuje być szczęśliwy/szczęśliwa, wiesz?

I dunno = I don’t know – Nie wiem

I dunno how long this is gonna take.

Nie wiem jak długo to zajmie.

Wypróbuj platformę ELLA


slang angielski

Slang angielski: rzeczowniki

Slang angielski obfituje w rzeczowniki, które używane są tylko w potocznym języku. Niektóre są bezpośrednio związane z kulturą i realiami Stanów Zjednoczonych.

all-nighter – „nocka”

I had no idea what that subject was about, so I pulled an all-nighter the day before the final exam.

Nie miałem/am pojęcia o czym jest ten przedmiot, więc zarwałem/am nockę dzień przed końcowym egzaminem.

booze – alkohol

Should we bring some booze with us?

Powinniśmy zabrać ze sobą jakieś alko?

buck – dolar

I ain’t got 20 bucks, sorry man.

Nie mam 20 dolarów, sorki koleś.

bummer – „szkoda”, nieprzyjemna sytuacja

What a bummer!

Jaka szkoda!

– I can’t go tomorrow, I’m working.

– That’s such a bummer.

– Nie mogę jutro iść, pracuję.

– Szkoda, trochę słabo.

hella – skrót od hell of a lot (dużo), może mieć również znaczenie very lub really (bardzo). Słowo pochodzi i jest głównie używane w Kalifornii.

That’s hella delicious!

To bardzo smaczne!

You’ve got hella booze in there!

Masz tu mnóstwo alkoholu!

rip-off – zdzierstwo

Fifty bucks for a burger? That’s a rip-off!

50 dolarów za burgera? Co za zdzierstwo!

sec = second – sekunda

Give me a sec, okay?

Daj mi sekundę, ok?

shotgun – miejsce pasażera w samochodzie

I prefer to ride shotgun.

Wolę podróżować na miejscu pasażera.

soda – napój gazowany

I’m thinking about cutting down on soda, cause I’m getting addicted.

Myślę o tym, żeby ograniczyć napoje gazowane bo powoli się uzależniam.

throwback – wspomnienie, które przywołuje np. konkretne odczucia

These pictures are a throwback to the most unforgettable summer I’ve ever had.

Te zdjęcia przypominają mi najbardziej niezapomniane lato, jakie kiedykolwiek przeżyłem/am.


slang angielski

Slang angielski: rzeczowniki nazywające osoby

nerd – osoba, która lubi się uczyć, interesuje się zazwyczaj naukami ścisłymi, aspołeczna

Today you call him nerd, but one day he’s gonna be your boss.

Dziś możesz nazywać go nerdem, ale pewnego dnia będzie twoim szefem.

redneck – dosł. czerwony kark, obraźliwe określenie na mieszkańców terenów wiejskich na południu Stanów Zjednoczonych. Stereotypowy redneck to słabo wykształcony, biały mężczyzna pracujący na farmie.

creep – dziwak, świr

Look at that creep! He’s staring at us and smiling to himself! Who is he, anyway?

Popatrz na tego dziwaka! Patrzy na nas i uśmiecha się sam do siebie! Kto to jest, tak w ogóle?

crush – obiekt westchnień, osoba która ci się podoba

Look, that’s your crush! Act natural!

Patrz, idzie ten typ, który ci się podoba! Zachowuj się naturalnie!

cop – policjant

Oh no! Cops! Run!

O nie! Policja! Uciekaj!

dork – przygłup, palant

He’s always been such a dork!

On od zawsze był takim przygłupem!

yankee – jankes, obraźliwe określenie na mieszkańców USA (używane np. przez Brytyjczyków), w Stanach oznacza osobę z północnej części kraju


slang angielski

Slang angielski: przymiotniki

Slang angielski to również przymiotniki, które używane są w języku potocznym. Dzięki rozwojowi internetu, ciągle powstają nowe slangowe przymiotniki.

shady – podejrzany

He’s so shady, I wouldn’t trust him.

On jest taki podejrzany, nie ufałbym/ufałabym mu.

laid back – wyluzowany, bezkonfliktowy

She seems laid back, but the truth is, she sometimes causes drama for no reason.

Ona wydaje się taka wyluzowana, ale czasem robi problemy z byle czego.

unreal – niesamowity (tak bardzo, że aż „nierealny”)

Wow! Your moves are unreal!

Wow! Niesamowicie się ruszasz!

bomb – bombowo

She looks bomb!

Wygląda bombowo!

trashed – pijany

I was so trashed last night I don’t remember what happened.

Byłem wczoraj tak pijany, że nie pamiętam co się działo.

cheesy – tandetny, kiepski

“Did it hurt when you fell from heaven?“ is such a cheesy pick-up line.

„Czy bolało jak spadałaś z nieba?” to taki tandetny tekst na podryw.

fave – skrót od “favorite“, ulubiony

Turn it up! It’s my fave song!

Zrób głośniej! To moja ulubiona piosenka!

dope – świetny

This party is dope!

Świetna impreza!


slang angielski

Slang angielski: wyrażenia

Slang angielski pełen jest również innych wyrażeń, które często można spotkać w języku potocznym. Są używane nie tylko przez nastolatków, ale również starszych.

for real – naprawdę

You will regret this… for real.

Pożałujesz tego… naprawdę.

I’m in (count me in) – wchodzę w to, jestem za

A music festival? Count me in!

Festiwal muzyczny? Jestem za!

This plan is pretty dangerous but I’m in.

Ten plan jest trochę niebezpieczny, ale wchodzę w to.

long story short – w skrócie

You won’t believe what he did! Well, long story short, I dumped him.

Nie uwierzysz co zrobił! No tak w skrócie to rzuciłam go wczoraj.

play hooky – wagarować

I would always get in trouble for playing hooky when I was at school.

Zawsze wpadałem/am w kłopoty za wagarownie kiedy chodziłem/am do szkoły.

get over it – pogódź się z tym

You gained 10 pounds, so what? Get over it!

Przytyłeś/aś 5 kg i co z tego? Pogódź się z tym!

speak of the devil – o wilku mowa

Speak of the devil… Here comes John.

O wilku mowa… Idzie John.

I don’t have the guts – Nie mam odwagi

I don’t have the guts to talk to him.

Nie mam odwagi do niego zagadać.

be a sucker for – lubić coś bardzo, tak że nie można tego odmówić

I’m a sucker for candy, you know that.

Uwielbiam słodycze, przecież wiesz.

Whatcha doin’? = What are you doing? – Co robisz?

Whatcha doin’ man?

Co robisz, stary?

got your bac – wspieram cię, masz moje wsparcie

Remember that no matter what happens, I got your back!

Pamiętaj, że nie ważne co się stanie, masz moje wsparcie!

on fleek – idealne, perfekcyjne

Gurl, your brows are on fleek!

Dziewczyno, twoje brwi są idealne!


slang angielski

Slang angielski: skróty

Slang angielski składa się z dużej ilości skrótów, których znajomość jest konieczna do zrozumienia mowy potocznej.

RSVP – akronim pochodzi z francuskiego Repondez s’il vous plait, co po angielsku oznacza Reply if you please. Ten skrót spotykany jest na zaproszeniach na różne wydarzenia i przypomina o potwierdzeniu swojego przybycia.

Omg = Oh my God – O mój Boże

Omg! Have you seen them?

idk – skrót od I don’t know, czyli „Nie wiem”.

Idk, don’t ask me. You should ask your girlfriend.

Nie wiem, nie pytaj mnie. Powinieneś zapytać swoją dziewczynę.

idc – skrót od I don’t care, czyli „Nie obchodzi mnie to”.

Idc about my grades. I just wanna have a good time.

Nie obchodzą mnie moje oceny. Chcę się tylko dobrze bawić.

fyi – skrót od for your information, czyli „dla twojej wiadomości”

Fyi, it’s my birthday today.

Dla twojej wiadomości, dziś są moje urodziny.

tgif = thank God it’s Friday – Dzięki Bogu już piątek.

Tgif, I can’t wait for the party tonight!

Dzięki Bogu już piątek, nie mogę doczekać się dzisiejszej imprezy!

aka = also known as – znany też jako

This is Brad, aka my ex.

To jest Brad, znany też jako mój ex.

Slangowa pisownia

Słowa zaczynające się na th- w slangu zapisuje się czasami przez literę „d”. W slangu słowa dem (them) używa się zamiast these.

Look at dem girls staring at us like they own the place.

Popatrz na te dziewczyny, gapiące się na nas jakby tu rządziły.

brb = be right back – zaraz wracam

Hold on, brb.

Poczekaj, zaraz wracam.

Ilysm = I love you so much – Bardzo cię kocham

Ilysm, you know that?

Bardzo cię kocham, wiesz o tym?

ikr = i know right – no raczej!

– You really did a great job.

Ikr.

– Zrobiłeś/aś kawał dobrej roboty!

– No raczej.

imho = in my honest opinion – moim zdaniem

Imho, you shouldn’t wear that to a party.

Moim zdaniem, nie powinieneś/powinnaś zakładać tego na imprezę.

bc = cause = cuz= because – ponieważ

I forgot my keys bc I was running late.

Zapomniałem/am kluczy, bo się spieszyłem/am.

Y = why – dlaczego

Y did u act like that?

Czemu się tak zachowałeś/zachowałaś?

Kurs angielskiego online ELLA

Czy wiesz, że mamy kanał na Youtubie?
Sprawdź nasze filmy!

ZASUBSKRYBUJ TERAZ