Zacznij się uczyć angielskiego. Zobacz ofertę >
ELLA
animal similes

10 animal similes

Similes, czyli porównania dwóch rzeczy czy zjawisk występują w niemal każdym języku. Po polski mówimy „ślepy jak kret”, „pracowity jak pszczoła” czy „brzydki jak noc”. Jak się jednak okazuje, porównania polskie i angielskie często się od siebie różnią. Oto 10 porównań związanych ze zwierzętami:


animal similes

as quiet as a mouse

Oznacza „siedzieć jak mysz pod miotłą”, czyli być cicho, nie odzywać się, nie chcąc zwrócić na siebie uwagi. Porównanie wzięło się od tego, że myszy są zazwyczaj zwierzętami cichymi. Stąd wzięło się również wyrażenie „szara myszka”, czyli osoba cicha, nieśmiała. Idiom jest używany już od XVI wieku.

Don’t wake them up! Be as quiet as a mouse.

Nie budź ich! Bądź cicho jak mysz pod miotłą.

She never says anything. She’s as quiet as a mouse.

Ona nigdy nic nie mówi. Jest cicha jak mysz pod miotłą.

Similes: as quiet as a lamb

Istnieje również inna wersja tego powiedzenia  –  as quiet as a lamb, czyli „cichy jak baranek”


animal similes

as blind as a bat

Dosłownie „ślepy jak nietoperz”. Nietoperze do poruszania się używają echolokacji. Kiedyś myślano więc, że nietoperze są zupełnie ślepe. Mimo iż dzisiaj wiemy, że tylko niektóre gatunki nietoperzy mają słaby wzrok, powiedzenie as blind as a bat nadal jest bardzo popularne. W języku polskim mówimy „ślepy jak kura” albo „ślepy jak kret” . Kury słabo widzą w ciemności, stąd również określenie „kurza ślepota” – pogorszenie się wzroku po zachodzie słońca. Kret z kolei jest zwierzęciem, które większość życia spędza pod ziemią, i mimo że nie jest kompletnie ślepy, posługuje się raczej słuchem i węchem.

Without glasses she’s as blind as a bat.

Bez okularów jest ślepa jak kret.

In the evening Jack is as blind as a bat.

Wieczorem Jack jest ślepy jak kret.

Similes: as blind as a mole

Dosłownie: ślepy jak kret
Nie jest to do końca prawdą, że krety są ślepe. Rzeczywiście, mają słaby wzrok, ale wynika to z tego, że większość czasu spędzają pod ziemią, gdzie jest całkowicie ciemno.


animal similes

as stubborn as a mule

Oznacza „uparty jak muł”. Inne wersje tego idiomu po polsku to „uparty jak kozioł” albo „uparty jak osioł”. Muł był w dawnych czasach bardzo popularnym zwierzęciem pociągowym. Osioł lub muł znany jest jako zwierzę uparte, niewykonujące poleceń właściciela i stąd też wzięło się to porównanie.

I can’t convince you to anything. You’re as stubborn as a mule.

Nie mogę Cię do niczego przekonać. Jesteś uparty jak osioł.

Adam says he won’t do his homework. He’s as stubborn as a mule.

Adam mówi, że nie zrobi pracy domowej. Jest uparty jak osioł.


animal similes

as busy as a bee

Dosłownie „zajęty jak pszczoła”. Polska wersja tego idiomu to „pracowity jak pszczoła”. Słowo busy oznacza jednak „zajęty”. Osoba, która jest as busy as a bee, to osoba „wiecznie zajęta”, która dużo pracuje. Pszczoła jest uznawana za bardzo pracowitego owada  –  pszczoły-robotnice pracują nieprzerwanie przez całe lato. Co ciekawe, wyrażenie jest to bardzo stare  –  zostało użyte przez Geoffreya Chaucera w zbiorze opowiadań The Canterbury Tales (dokładniej w The Squire’s Tale), napisanych w XIV wieku.

She never has free time anymore, she’s as busy as a bee with work.

Ona ostatnio w ogóle nie ma czasu, jest ciągle zajęta.

He has two jobs, Spanish classes and a soccer practice two times a week  –  he’s as busy as a bee.

On ma dwie prace, zajęcia z hiszpańskiego i trening piłki nożnej dwa razy w tygodniu  –  jest zawsze bardzo zajęty.

Osa czy pszczoła?

a bee  –  pszczoła

a hornet  –  szerszeń

a wasp  –  osa

a bumblebee  –  trzmiel

animal similes

as red as a lobster

Oznacza dosłownie „czerwony jak homar”. Być czerwonym jak rak  –  zarumienić się, zawstydzić. Idiom może być też używany w kontekście oparzenia słonecznego. Rak w normalnych warunkach ma ciemny kolor, jednak po polaniu wrzątkiem, jego pancerz przybiera czerwoną barwę  –  zupełnie jak skóra osoby, która się zawstydziła lub oparzyła na słońcu.

Whenever he gets mad, he turns as red as a lobster.

Kiedy się zdenerwuje, robi się czerwony jak rak.

I spent too much time in the sun yesterday and now I’m as red as a lobster.

Byłem wczoraj za długo na słońcu i teraz jestem czerwony jak rak.

Similes: as red as a beetroot

Po polsku często używamy jeszcze określenia „czerwony jak burak”. Po angielsku mówimy beet red lub as red as a beetroot

He got so embarrassed, he turned beet red.

Tak się zawstydził, że zrobił się czerwony jak burak.

animal similes

as ugly as a toad

Dosłownie „brzydki jak ropucha”. Ropucha to zwierzę mało urodziwe, zwłaszcza w porównaniu do swojej kuzynki żaby. Również po polsku „ropucha” to obraźliwe określenie, używane w stosunku do kobiet. Z kolei „brzydki/a jak ropucha” raczej nie mówimy. Zdecydowanie częściej spotykanym określeniem jest „brzydki jak noc listopadowa”. Dlaczego noc listopadowa? Noce w listopadzie są zimne, ich główną cechą jest porywisty wiatr i nieustający deszcz – nie jest to piękna pogoda. Można to też rozumieć na inny sposób – ktoś jest brzydki jak straszydło pojawiające się w nocy.

That girl is as ugly as a toad.

Ta dziewczyna jest brzydka jak noc.

He used to be as ugly as a toad, but now he’s pretty handsome.

Kiedyś był brzydki jak noc, jednak teraz jest całkiem przystojny.


animal similes

as free as a bird

Taki sam idiom występuje w języku polskim. Kiedy ktoś jest wolny jak ptak, nie ma żadnych zmartwień, może „polecieć” gdzie chce i nic go nie ogranicza. Inna wersja tego idiomu, używana w Wielkiej Brytanii, to as free as the air, czyli „wolny jak powietrze”. Ptak od zawsze był zwierzęciem kojarzonym z wolnością. Posiada skrzydła, więc może udać się w dowolne miejsce na Ziemi.

Traveling makes you feel as free as a bird.

Podróżowanie sprawia, że czujesz się wolny jak ptak.

When she broke up with him, she felt as free as a bird.

Kiedy z nim zerwała, poczuła się wolna jak ptak.


animal similes

as silly as a goose

Idiom, który często używany jest również w języku polskim – „głupi jak gęś”. Gęś jest symbolem osoby głupiej, naiwnej. Nie wiadomo dlaczego gęsi uważane są za zwierzęta głupie, być może ma to związek ze sposobem poruszania się gęsi na lądzie lub dźwiękami jakie wydają. Inna teoria mówi o tym, że gęś była symbolem człowieka głupiego i naiwnego w egipskich hieroglifach.

You’re being as silly as a goose.

Zachowujesz się jak głupia gęś.

She is as silly as a goose. She believes everything she hears.

Ona jest głupia jak gęś. Wierzy we wszystko, co usłyszy.

Pamiętaj: goose – geese

Liczbę mnoga od słowa goose tworzymy w sposób nieregularny. „Gęsi” to nie gooses, a geese.


animal similes

as wise as an owl

„Mądry jak sowa” mówimy o człowieku obdarzonym niespotykanym intelektem. Sowa była symbolem mądrości już w Starożytnej Grecji  –  była utożsamiana z boginią mądrości, Ateną. Co ciekawe, sowa jest symbolem mądrości tylko na zachodzie; w Indiach na przykład jest uznawana za symbol naiwności i głupoty.

I always listen to my father, he’s as wise as an owl.

Zawsze słucham mojego ojca, jest mądry jak sowa.

My friend is as wise as an owl. He always gives me good advice.

Mój przyjaciel jest mądry jak sowa. Zawsze daje mi dobre rady.

Similes: as wise as Solomon

Inne określenie na bardzo mądrą osobę to as wise as Solomon czyli „mądry jak Salomon”. Salomon to postać znana z Biblii, słynąca z mądrości.


animal similes

as mad as a hornet

Dosłownie „zły, wściekły jak szerszeń”. Określenia tego używamy w stosunku do osoby, która jest bardzo wściekła na kogoś lub na coś. Polska wersja tego idiomu to „wściekły/cięty jak osa”. Szerszeń to największy owad z gatunku osowatych w Europie i jego jad jest bardzo niebezpieczny dla osób na niego uczulonych. Szerszenia łatwo jest „rozwścieczyć” i wtedy właśnie broni się, żądląc.

I’m so angry! I’m as mad as a hornet.

Jestem wściekły! Jestem zły jak osa.

Whenever she can’t have something her way, she gets as mad as a hornet.

Kiedy coś nie idzie po jej myśli, robi się wściekła jak osa.

Similes: as angry as a bull

Dosłownie: zły, wściekły jak byk.

Chcesz poznać nazwy zwierząt po angielsku? Koniecznie zajrzyj do artukułu o zwierzętach po angielsku.

Czy wiesz, że mamy kanał na Youtubie?
Sprawdź nasze filmy!

ZASUBSKRYBUJ TERAZ