Zacznij się uczyć angielskiego. Zobacz ofertę >
ELLA
list formalny po angielsku

List formalny po angielsku

Czy warto wiedzieć jak napisać list formalny po angielsku?

List formalny po angielsku to w tej chwili coraz rzadziej spotykana metoda komunikacji. W obecnych czasach większość osób komunikuje się za pomocą maila. Osoby uczące się języka angielskiego najczęściej spotykają się z tą formą pisarską w ramach zajęć językowych. Jednak wiedza jak napisać list formalny po angielsku może nam się przydać również w codziennym życiu – gdy chcemy aplikować na jakieś stanowisko i załączamy list motywacyjny (cover letter), piszemy list z zażaleniem lub przesyłamy jakieś ważne dokumenty.


list formalny po angielsku

Jak napisać list formalny po angielsku?

Struktura listu formalnego po angielsku jest inna niż w języku polskim. Jest też różna od maila po angielsku. Jak więc powinien wyglądać list formalny po angielsku?

Po której stronie piszemy dane nadawcy?

Istnieją dwa popularne style pisania listu formalnego: block style oraz indented style. W block style (jest to styl, który opisujemy w tym artykule) wszystkie części listu są wyrównane do lewego marginesu. Natomiast w indented style niektóre części listu – dane adresowe nadawcy listu, data oraz podpis są po prawej stronie. Ponadto w indented style każdy kolejny paragraf zaczyna się od wcięcia tekstu – w block style nie ma wcięć. Różnice między tymi dwoma stylami pojawiają się tylko w ułożeniu listu i zależą od preferencji piszącego. Jednak jeśli chodzi o listy w środowisku biznesowym to częściej są one pisane w block style.


1. Dane nadawcy i adresata

W nagłówku po lewej stronie wpisujemy swoje dane. Zaczynamy od imienia i nazwiska, następnie nazwa firmy (jeśli piszemy jako przedstawiciel firmy), kolejna linijka to adres – ulica, a pod spodem miasto, stan i kod pocztowy (zip code). Pod naszymi danymi robimy linijkę przerwy i wpisujemy datę – również po lewej stronie.

Ava Smith
Cloud Company
23 Warm Street
Los Angeles, California 90210

June 14, 2020

Jak zapisać daty w liście formalnym po angielsku?

W liście formalnym daty zapisujemy w pełnej formie. Oznacza to zapisanie miesiąca słownie oraz podanie roku. Nie zapisujemy daty w formacie numerycznym ani używając skrótów. Jest to ważne, bo nie chcemy aby wystąpiły jakieś wątpliwości z odczytem daty. Warto pamiętać – zwłaszcza gdy piszemy do osoby z innego kraju, że nie wszyscy zapisują daty w ten sam sposób. W krajach anglojęzycznych występują dwa typowe sposoby zapisu daty – w stylu amerykańskim i w stylu brytyjskim. W amerykańskim angielskim najpierw podajemy miesiąc, a potem dzień. Następnie stawiamy przed rokiem przecinek. W brytyjskim angielskim datę piszemy w kolejności: dzień, miesiąc, rok. Nie stawiamy przecinka w dacie.

14 June 2020 (BrE)

June 14, 2020 (AmE)

Więcej na temat zapisu dat znajdziesz w artykule daty po angielsku.

Po dacie robimy linijkę przerwy i wpisujemy dane odbiorcy – również po lewej stronie. Zaczynamy od imienia i nazwiska poprzedzonych zwrotem grzecznościowym – Dr., Mr., Ms. etc. Pod spodem wpisujemy stanowisko pracy (job title), a w następnej linijce nazwę firmy. Dalej wpisujemy adres – w pierwszej linijce ulice, a w drugiej miasto, stan i kod pocztowy.

Mr. Adam Jones
Sales Manager
The Sun, Inc.
45 Ocean Street
Miami, Florida 30125

2. Pozdrowienia

Po wpisaniu danych – naszych i naszego adresata, robimy linijkę przerwy i, również po lewej stronie wpisujemy pozdrowienia (salutation). Styl pozdrowienia zależy od tego czy znamy odbiorcę listu czy nie. Najczęściej pozdrowienia zaczynamy od “Dear”.

List formalny po angielsku: interpunkcja w pozdrowieniach

W liście formalnym w języku angielskim po pozdrowieniach piszemy dwukropek (colon), a nie przecinek (comma)!

Dear Adam:

Dear Adam,

Znane imię i nazwisko adresata

Jeśli znamy odbiorcę listu, wtedy nasze pozdrowienia powinny zawierać zwrot grzecznościowy oraz jego imię i/lub nazwisko. W zależności od płci możemy zatytułować odbiorcę listu Mr. – do mężczyzny, Ms. i Mrs. – do kobiety (po dokładne informacje, który zwrot grzecznościowy użyć zapraszamy do artykułu Zwroty grzecznościowe Mr. Mrs. Ms.). Jeśli piszemy list formalny po angielsku w brytyjskim angielskim to zwroty grzecznościowe zapisujemy bez kropek.

Dear Mr. Adam Jones
Dear Mr. Jones

Jeśli znamy imię i nazwisko odbiorcy listu, ale nie znamy jego płci (niektóre angielskie imiona są nadawane obu płciom) to możemy pominąć zwrot grzecznościowy i użyć tylko imię i nazwisko.

Dear Alex Jameson

Nieznane imię i nazwisko adresata

Jeśli nie znamy osoby z którą chcemy się skontaktować to możemy użyć w pozdrowieniach nazwę stanowiska.

Dear Sales Manager
Dear The Sun, Inc. Sales Manager

Natomiast jeśli zupełnie nie wiemy do kogo mamy zaadresować nasz list, wtedy możemy użyć zupełnie nie personalnych pozdrowień. Pamiętajmy jednak, że im więcej wiemy o adresacie naszego listu, tym lepiej nasz list będzie odebrany. Warto jest więc spróbować dowiedzieć się kto zajmuje się zagadnieniami w sprawie których piszemy.

Dear Sir or Madam
To Whom It May Concern

Pozdrowienia, których należy unikać w liście formalnym po angielsku
Hi – Cześć
Hey – Hej
Good Day – Dzień dobry
Good Morning – Dzień dobry (używane tylko rano)

Good Afternoon – Dzień dobry (używane tylko po południu)

Warto pamiętać, że nie wiemy o której nasz adresat dostanie nasz list więc pozdrowienia określające czas mogą okazać się niestosowne.

3. Rozwinięcie listu

List formalny po angielsku powinien być zwięzły i treściwy. Najlepiej, abyśmy zmieścili się w trzech akapitach. W pierwszym paragrafie powinniśmy przedstawić się i zaznaczyć w jakiej sprawie piszemy. W następnym akapicie powinniśmy rozwinąć temat naszego listu – podać przykłady i szczegóły. Na zakończenie powinniśmy podsumować nasz list. Jeśli piszemy o jakimś problemie możemy zawrzeć naszą propozycję rozwiązania. W tym akapicie powinniśmy też poinformować naszego adresata o wszelkich dodatkowych materiałach, które przesyłamy. Warto jest też zawrzeć podziękowania za poświęcony nam czas.

4. Zakończenie

Po głównej części naszego listu powinniśmy zrobić linijkę przerwy i dołączyć pożegnanie. Po zwrocie na pożegnanie stawiamy przecinek.

Respectfully yours – Z wyrazami szacunku
Sincerely – Z poważaniem
Sincerely yours (AmE) – Z szacunkiem
Thank you – Dziękuję
Yours faithfully (BrE) – Z poważaniem
Yours sincerely (BrE) – Z szacunkiem

Yours truly (AmE) – Z poważaniem

Jeśli list piszemy na komputerze to pod pożegnaniem zostawiamy miejsce na podpis ręczny. Następnie pod spodem piszemy nasze imię i nazwisko, stanowisko i nazwę firmy oraz informacje kontaktowe (adres mail i numer telefonu).

Sincerely yours,

Ava Smith

Ava Smith
Sales Director, Cloud Company
ava.smith@cloudcompany.com
333-444-555

Yours faithfully vs Yours sincerely

Yours faithfully użyjemy w przypadku, gdy piszemy do nieznanej nam osoby. Natomiast Yours sincerely, gdy piszemy do znanej nam osoby. Więcej o tych dwóch zwrotach piszemy w artykule Yours sincerely czy Yours faithfully.

Sprawdzony kurs angielskiego ELLA


list formalny po angielsku

List formalny po angielsku: zwroty

List formalny powinien być napisany formalnym językiem. W liście nie powinniśmy używać slangu czy skrótów takich jak: I’m, can’t. Chociaż możemy pisać listy w różnych sprawach warto zapoznać się kilkoma przydatnymi zwrotami, które ułatwią nam napisanie takiego listu.

Zwroty rozpoczynające list formalny po angielsku

Pamiętajmy, że list powinniśmy zacząć od wyjaśnienia w jakiej sprawie piszemy.

Having seen your advertisement in… , I would like to… – Po przeczytaniu Państwa reklamy w… chciał(a)bym…
I am writing in response to… – Piszę w odpowiedzi na…
I am writing regarding… – Piszę w sprawie…
I am writing to confirm… – Piszę,aby potwierdzić…
I am writing to inform you that… – Piszę, aby poinformować Pana/ią, że…
I am writing with regard to… – Piszę w sprawie…
I am writing you with reference to… – Piszę do Pana/i w nawiązaniu do…

I received your address from… and would like to… – Dostałem Pana/i adres od… i chciał(a)bym…

Zwroty nawiązujące do poprzedniego kontaktu

Jeśli znamy już odbiorcę naszego listu, warto jest o tym wspomnieć.

In reply to your request… – W odpowiedzi na Pana/i prośbę…
It was a pleasure meeting you… – Miło było Pana/ią spotkać…
Thank you for your letter of June 10… – Dziękuję za Pana/i list z dnia dziesiątego czerwca…

With reference to your letter… – Nawiązując do Pana/i listu…

Zwroty nawiązujące do rodzaju listu

List formalny po angielsku możemy pisać w wielu sprawach, dlatego nie wszystkie zwroty uniwersalnie pasują do każdego rodzaju listu. Możemy pisać list z przeprosinami, aby złożyć zażalenie, przekazać dobre lub złe wiadomości, poprosić o coś etc. Wiele przykładów takich zwrotów, wraz z podziałem na rodzaj listu zawarliśmy w artykule mail po angielsku. W dzisiejszych czasach maile często zastępują wysyłane pocztą listy, dlatego większość zwrotów może być użyta w obu formach korespondencji. Oto kilka przykładów takich zwrotów.

Zażalenie

I am writing this letter to complain… – Piszę ten list, aby złożyć zażalenie…
I am writing to complain about … – Piszę, aby złożyć zażalenie w sprawie…

I am writing to express my dissatisfaction with… – Piszę, żeby wyrazić moje niezadowolenie z powodu…

Przeprosiny

I am afraid that… – Niestety…
I am writing to apologize… – Piszę, aby przeprosić…

I am writing to offer my sincerest apologies. – Piszę, aby wyrazić moje najszczersze przeprosiny.

Przekazywanie dobrych/złych wiadomości

After careful consideration we have decided not to… – Po dokładnym rozważeniu sprawy postanowiliśmy nie…
I am delighted to inform you that… – Z przyjemnością informujemy, że…
We are pleased to announce that… – Miło nam ogłosić, że…
We regret to inform you that… – Z przykrością informujemy, że…

You will be pleased to learn that… – Z przyjemnością dowie się Pan/i, że…

Prośba

I am writing this letter to request… – Piszę ten list, aby poprosić…
I am writing to enquire about… – Piszę, aby zapytać o…
I am writing to request… – Piszę, aby poprosić…
I recently heard about… and would like to know… – Niedawno usłyszałem/am o… i chciał(a)bym dowiedzieć się…

I would be interested in obtaining… – Był(a)bym zainteresowany/a uzyskaniem…

Zwroty na zakończenie listu formalnego po angielsku

Pamiętajmy, że list formalny powinien zawierać podziękowanie i zapewnienie o gotowości pomocy.

I look forward to receiving your reply. – Czekam na Pana/i odpowiedź.
I look forward to your reply. – Czekam na Pana/i odpowiedź.
I look forward to to hearing from you. – Czekam na Pana/i odpowiedź.
I would appreciate your immediate attention to this matter. – Doceniał(a)bym natychmiastowe zajęcie się tą sprawą.
If I can help in any way, please do not hesitate to contact me. – Jeśli mogę pomóc w jakiś sposón, prosze nie wahać się ze mną skontaktować.
If we can be of any further assistance, please let us know. – Jeśli możemy w jakikolwiek sposób pomóc, proszę się z nami skontaktować.
If you require any further information, feel free to contact me. – Jeśli potrzebuje Pan/i dodatkowych informacji proszę się ze mną skontaktować.
Please contact us again if there are any problems. – Prosze się z nami skontaktowac jeśli napotka Pan/i jeszcze jakieś problemy.
Thank you for taking the time to read my letter. – Dziękuję za poświęcenie czasu na przeczytanie mojego listu.
Thank you for your consideration. – Dziękuję za Pana/i zrozumienie.
Thank you for your time. – Dziękuję za poświęcony czas.

We look forward to a successful working relationship in the future. – Liczymy na udaną współpracę w przyszłości.

List do przyjaciela w języku angielskim

Zasady pisania listu nieformalnego w języku angielskim są mniej zdefiniowane. Sprawdź jak napisać list nieformalny po angielsku.

Rozpocznij kurs angielskiego online na platformie ELLA

angielski online

Subskrybuj | YouTube