Zacznij się uczyć angielskiego. Zobacz ofertę >
ELLA
adres po angielsku

Podawanie adresu po angielsku

Adres po angielsku: wstęp

Adres po angielsku to address. Znajomość podawania, a także zrozumienia adresu jest nam potrzebna jeśli wybieramy się za granicę. Gdy jesteśmy na wycieczce za granicą musimy umieć odczytać adres, aby wiedzieć gdzie znajdują się zabytki, które chcemy zwiedzić lub gdzie jest nasz hotel. Poznaj najważniejsze informacje dotyczące podawania adresu po angielsku.

Elementy składające się na adres po angielsku

Na adres składa się nazwa ulicy (street name), numer budynku (building number) przy danej ulicy oraz numer mieszkania (apartment number). W przypadku, gdy podajemy adres korespondencyjny to zawieramy również informacje o kodzie pocztowym (zip code), mieście (city) oraz kraju (country).

city – miasto
country – kraj
postcode (BrE) – kod pocztowy
postal code (BrE) – kod pocztowy
province – prowincja, województwo
state – stan
street – ulica
town – miasto, miasteczko

zip code (AmE) – kod pocztowy

Rodzaje ulic w adresie

W języku angielskim w nazwie ulicy zawiera się też określenie oznaczające ulicę – np. Wall Street. Jednak street to nie jedyne słowo używane w nazwach ulic.

avenue – aleja
boulevard – bulwar
drive – droga
lane – uliczka
road – ulica, droga
square – plac

way – droga

Poznaj więcej nazw ulic z wpisu miejsca w mieście.


adres po angielsku

Podawanie adresu po angielsku

Jeśli chcemy poznać czyjś adres najpierw musimy o niego zapytać. Jak zapytać o adres po angielsku?

What is your address? – Jaki jest twój adres?

Where do you live? – Gdzie mieszkasz?

Na pytanie o adres możemy odpowiedzieć z wykorzystaniem dwóch zwrotów My address is… oraz I live… Po wyrażeniu my address is… podajemy dokładny adres. Zwróćmy uwagę na to, że w języku angielskim najpierw podajemy numer domu, a nie nazwę ulicy.

My address is 25 Star Lane, Boston. – Mój adres to Star Lane 25, boston.

W przypadku zwrotu I live…, po czasowniku live możemy wstawić jeden z trzech przyimków – at, on, in. Oto kiedy je stosować:

przyimek at

Gdy chcemy podać dokładny adres, wtedy użyjemy przyimek at.

I live at 14 Goat Road. – Mieszkam na Goat Road 14.

They live at 12 Sunny Street, apartment 20. – Oni mieszkają na Sunny Street 12 mieszkanie 20.

przyimek on

Jeśli chcemy podać tylko nazwę ulicy to użyjemy przyimek on.

I live on Main Street. – Mieszkam na Main Street.

She lives on Park Avenue. – Ona mieszka na Park Avenue.

przyimek in

Przyimek in wykorzystujemy, gdy mówimy w jakim mieście lub kraju mieszkamy. Użyjemy go również, gdy mówimy o typie budynku w którym mieszkamy.

I live in Los Angeles. – Mieszkam w Los Angeles.
She lives in Canada. – Ona mieszka w Kanadzie.

Mark lives in an apartment. – Mark mieszka w mieszkaniu.

Angielski bez problemu kurs językowy ELLA


adres po angielsku

Adres po angielsku: list

Coraz więcej osób emigruje za granicę – do pracy lub na studia. Dlatego prawie każdy z nas zna kogoś kto mieszka w innym kraju. Chociaż w dzisiejszych czasach zwykle komunikujemy się przez internet, to może tak się zdarzyć że będziemy potrzebowali wysłać list lub paczkę do osoby mieszkającej za granicą. Właśnie w takiej sytuacji przyda nam się znajomość adresowania listów do krajów anglojęzycznych. I chociaż kraje anglojęzyczne używają tego samego języka to są to osobne państwa, dlatego zwróćmy uwagę na różnice występujące w sposobie adresowania listów.

Jak zaadresować list w USA?

+ imię i nazwisko adresata

W pierwszej linijce podajemy imię i nazwisko osoby do której piszemy. Warto jest też dodać zwrot grzecznościowy taki jak Mr., Ms. czy Mrs.

Mr. John Smith

+ numer i ulica

W drugiej linijce najpierw zapisujemy numer domu, następnie ulicę, a na końcu numer mieszkania. Aby zmieścić się w jednej linijce, dozwolone jest użycie skrótów np, street = ST. Numer domu możemy podać poprzez skrócenie słowa apartment do APT lub poprzez wstawienie #.

30 Main St, # 15

30 Main St, Apt 15

+ miasto, stan, kod pocztowy

Trzecią linijkę zaczynamy od miasta, a po przecinku podajemy skrót pocztowy stanu oraz kod pocztowy.

Los Angeles, CA 12345

+ kraj

W czwartej linijce umieszczamy nazwę kraju, jeśli list wysyłamy za granicę.

Przykładowy adres po angielsku dla USA

Mr. John Smith
30 Main St, Apt 15
Los Angeles, CA 12235
USA

Adres po angielsku w liście formalnym

W przypadku, gdy adresujemy list do firmy warto jest podać na kopercie nazwę firmy.

Mr. John Smith
Star Company
30 Main St, Apt 15
Los Angeles, CA 12235
USA

Dowiedz się jak poprawnie napisać list formalny z artykułu list formalny po angielsku.

Jak zaadresować list w Wielkiej Brytanii?

+ imię i nazwisko adresata

Adres zapisujemy zaczynając od podania imienia i nazwiska adresata. Warto jest też wstawić przed imieniem odpowiedni zwrot grzecznościowy. Zwróćmy uwagę na to, że w brytyjskim angielskim nie stawiamy kropki w zwrocie grzecznościowym.

Mrs Jane Brown

+ nazwa budynku (opcjonalnie)

Jeśli budynek ma nazwę to warto ją podać.

Brown Manor

+ numer mieszkania

W brytyjskim angielskim mieszkanie to flat. W linijce przed ulicą podajemy numer mieszkania.

Flat 15

+ numer budynku oraz ulica

W kolejnej linijce najpierw wpisujemy numer budynku, a następnie nazwę ulicy.

30 Main Street

+ miasto

Pod nazwą ulicy podajemy miasto.

London

+ hrabstwo

Jeśli adresujemy list do mniejszego miasta lub wsi, wtedy warto jest podać hrabstwo. W przypadku dużych miast, takich jak Londyn podanie hrabstwa nie jest konieczne.

Greater London

+ kod pocztowy

Kod pocztowy podajemy w osobnej linijce.

EC2A 9BB

+ kraj

W przypadku listu adresowanego za granicę należy podać nazwę kraju.

Przykładowy adres po angielsku dla Wielkiej Brytanii

Mrs Jane Brown
Brown Manor
Flat 15
30 Main Street
London
Greater London
EC2A 9BB
United Kingdom


Jak zaadresować list w Kanadzie?

+ imię i nazwisko adresata

Kanadyjski adres zapisujemy od podania imienia i nazwiska. Przy imieniu i nazwisku można podać zwrot grzecznościowy.

Mrs. Olivia Jones

+ numer mieszkania, numer budynku, ulica

W następnej linijce po imieniu i nazwisku podajemy numer mieszkania, numer budynku i ulicę. Numer mieszkania zapisujemy jako pierwszy, a następnie stawiamy myślnik. Po myślniku podajemy numer budynku oraz ulicę. Nie stawiamy żadnych przecinków, ani kropek pomiędzy poszczególnymi danymi.

15-30 Main Street

+ miasto, prowincja, kod pocztowy

W kolejnej linijce podajemy miasto, skrót pocztowy dla prowincji oraz kod pocztowy.

Toronto ON M4C 2M7

+ kraj

W ostatniej linijce podajemy kraj, jeśli list wysyłamy poza Kanadę

Przykładowy adres po angielsku dla Kanady

Mrs. Olivia Jones
15-30 Main Street
Toronto ON M4C 2M7
Canada


Jak zaadresować list w Australii?

+ imię i nazwisko adresata

Adresowanie listu zaczynamy od podania imienia i nazwiska osoby do której jest adresowany dany list. Przed imieniem można wstawić odpowiedni zwrot grzecznościowy.

Mr Oliver Johnson

+ numer mieszkania, numer budynku, ulica

W drugiej linijce wpisujemy numer mieszkania po którym stawiamy ukośnik. Po ukośniku podajemy numer budynku oraz ulicę.

15 / 30 Main Street

+ miasto, stan. kod pocztowy

Pod ulicą zapisujemy miasto, skrót pocztowy stanu oraz kod pocztowy.

Sydney NSW 2887

+ kraj

W przypadku zagranicznych listów, adresowanie koperty zakończymy nazwą kraju.

Przykładowy adres po angielsku dla Australii

Mr Oliver Johnson
15 / 30 Main Street
Sydney NSW 2887
Australia


Jak zaadresować list w Nowej Zelandii?

+ imię i nazwisko adresata

Adresowanie listu zaczynamy od podania imienia i nazwiska adresata listu. Warto jest też wstawić odpowiedni zwrot grzecznościowy przed osobą.

Mr David Anderson

+ numer mieszkania, numer budynku, ulica

Po numerze domu stawiamy ukośnik, a następnie numer budynku oraz nazwę ulicy.

15/30 Main Street

+ dzielnica lub wiejski numer dostawczy

Pod ulicą wstawiamy nazwę dzielnicy lub, w przypadku wiejskiego adresu – wiejski numer dostawczy (RD – Rural Delivery number).

Brooklyn (dzielnica)

RD 2 (przykładowy wiejski numer dostawczy)

+ miasto, kod pocztowy

W kolejnej linijce podajemy nazwę miasta oraz kod pocztowy.

Wellington 2233

+ kraj

W przypadku wysyłek zagranicznych należy podać kraj.

Przykładowy adres po angielsku dla Nowej Zelandii

Mr David Anderson
15/30 Main Street
Brooklyn
Wellington 2233
New Zealand

Dane osobowe w języku angielskim

Adres to jeden z elementów danych osobowych (personal information). Dowiedz się jak rozmawiać o danych osobowych z artykułu dane osobowe po angielsku.

Rozpocznij kurs angielskiego online na platformie ELLA

angielski online

Subskrybuj | YouTube