Zacznij się uczyć angielskiego. Zobacz ofertę >
ELLA
przysłowia po angielsku

Najpopularniejsze przysłowia po angielsku

Najpopularniejsze przysłowia po angielsku

Przysłowia po angielsku, podobnie jak w języku polskim są ważnym elementem języka. Niektóre z nich są takie same jak po polsku, zaś inne zupełnie inne. Znajomość przysłów pozwoli nam na wzbogacenie naszych wypowiedzi po angielsku. Oto najpopularniejsze przysłowia w języku angielskim.

Pamiętaj!

Możesz jeszcze bardziej urozmaicić swoją znajomość języka angielskiego poprzez poznanie idiomów angielskich oraz zapoznanie się z popularnym slangiem angielskim.

Sprawdzony kurs angielskiego ELLA


przysłowia po angielsku

Two wrongs don’t make a right

Przysłowie to oznacza, że nie można mścić się na kimś, kto zrobił nam coś złego. Za polski odpowiednik tego przysłowia po angielsku można uznać „Nie odpłaca się pięknym za nadobne.” Pierwsze użycie tego przysłowia odnotowano w 1734 roku w “London Magazine“.

It wasn’t me! I’d never slash your tires even though you disrespected me. I believe two wrongs don’t make a right.

To nie byłem/am ja! Nigdy nie przeciąłbym/przecięłabym ci opony mimo, że okazałeś/aś mi brak szacunku. Uważam, że nie odpłaca się pięknym za nadobne.


przysłowia po angielsku

When in Rome, do as the Romans do

Dosłownie to przysłowie oznacza „Kiedy jesteś w Rzymie, rób to co Rzymianie”, jednak polski odpowiednik brzmi „Kiedy wejdziesz między wrony, musisz krakać jak i one”. Oznacza to po prostu, że znajdując się w nieznanym miejscu czy wśród jakiejś grupy społecznej, powinniśmy dostosować się do panujących tam zasad. Przyjmuje się, że przysłowie to spopularyzował święty Ambroży. Kiedy św. Augustyn wybierał się z Mediolanu do Rzymu w sobotę, spytał św. Ambrożego o radę. W Rzymie dzień postu przypadał w sobotę, za to w Mediolanie nie pościło się tego dnia. Św. Ambroży odpowiedział, że będąc w Rzymie powinno się pościć tego samego dnia, co Rzymianie.

Whenever we travel to a different country, we try to respect local customs and follow them. When in Rome, do as Romans do.

Kiedy tylko podróżujemy do innego kraju, staramy się szanować lokalne tradycje i przestrzegać ich. Kiedy jesteś w Rzymie, rób to co Rzymianie.


przysłowia po angielsku

Hope for the best
but prepare for the worst

Znaczenie tego przysłowia po angielsku to „Licz na najlepsze, ale bądź przygotowany na najgorsze”. Oznacza to, że zawsze powinniśmy mieć pozytywne nastawienie, ale pamiętać o tym, że coś zawsze może pójść nie tak i przygotować się na taką ewentualność. Wyrażenie po raz pierwszy zostało użyte około 46 roku p.n.e. przez Cycerona, który napisał do swojego przyjaciela w liście „musisz liczyć na najlepsze”. W pełnej formie użył go jednak dopiero Thomas Norton w swojej sztuce The Tragedie of Gorboduc w 1561 roku.

You will either get into that university or not. The chances are even. Remember – hope for the best but expect the worst.

Albo dostaniesz się na tę uczelnię, albo nie. Szanse są równe. Pamiętaj – licz na najlepsze, ale spodziewaj się najgorszego.


przysłowia po angielsku

Better late than never

Tłumaczenie tego przysłowia po angielsku na język polski to „Lepiej późno niż wcale”. Przyjmuje się, że jako pierwszy tego przysłowia użył Geoffrey Chaucer w The Yeoman’s Prologue and Tale, jednym z opowiadań zawartym w jego słynnym dziele The Canterbury Tales około roku 1386.

Wow! Look who’s here! Better late than never.

Wow! Popatrz, kto tu jest! Lepiej późno niż wcale.


przysłowia po angielsku

Keep your friends close
and your enemies closer

Znaczenie tego przysłowia po angielsku to „Trzymaj przyjaciół blisko, a wrogów jeszcze bliżej”. Według niektórych źródeł, przysłowie po raz pierwszy pojawiło się w „Sztuce Wojennej Sun Zi”, chińskim wojennym opracowaniu z VI wieku. Przysłowie pojawia się też w drugiej części filmu „Ojciec Chrzestny”.

Even though I don’t like Kate, I asked her to join us for lunch. Keep your friends close and enemies closer.

Mimo, że nienawidzę Kate, poprosiłam ją, żeby dosiadła się do nas na lunchu. Trzymaj przyjaciół blisko, a wrogów jeszcze bliżej.

Angielski bez problemu kurs językowy ELLA


przysłowia po angielsku

A picture is worth a thousand words

Tłumaczenie tego przysłowia po angielsku na polski to „Obraz wyraża więcej niż tysiąc słów”. Oznacza po prostu, że skomplikowane zagadnienia można w prosty sposób wyrazić w postaci graficznej i będą w ten sposób bardziej zrozumiałe. W druku pojawiło się po raz pierwszy w 1911 roku w artykule w gazecie The Syracuse Post-Standard.

Instead of writing all this text, you should draw a diagram. A picture is worth a thousand words.

Zamiast pisać ten tekst, powinieneś/powinnaś narysować diagram. Obraz wyraża więcej niż tysiąc słów.


przysłowia po angielsku

There’s no place like home

Przysłowie dosłownie oznacza „Nie ma miejsca jak dom”. Po polsku powiemy też „Wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej”. Nie wiadomo dokładnie skąd wywodzi się to przysłowie – uważa się, że po raz pierwszy zostało użyte w popularnej piosence z XIX wieku zatytułowanej „Home! Sweet Home!”.

I love coming back home after a long vacation. There’s no place like home.

Uwielbiam wracać do domu po długich wakacjach. Nie ma to jak w domu.


przysłowia po angielsku

God helps those who help themselves

„Bóg pomaga tym, co sami sobie pomagają” to powiedzenie oznaczające, że nic „nie spadnie nam z nieba”, a Bóg pomoże nam tylko, jeśli sami rozpoczniemy jakieś starania. Co ciekawe, wielu ludzi myśli, że jest to wers z Biblii, jednak przysłowie wywodzi się najprawdopodobniej z antycznej Grecji.

Maybe you should actually go to the doctor rather than pray for a magical cure all the time. God helps those who help themselves.

Może powinieneś/naś pójść do lekarza zamiast ciągle modlić się o magiczne uzdrowienie. Bóg pomaga tym, co sami sobie pomagają.


przysłowia po angielsku

Beggars can’t be choosers

To przysłowie tłumaczy się na język polski jako „Jak się nie ma, co się lubi, to się lubi co się ma” lub „Lepszy wróbel w garści niż gołąb na dachu”. Oznacza to, że powinniśmy zadowolić się tym, co mamy, zwłaszcza jeśli nie mamy zbyt wiele (beggar oznacza po angielsku żebrak). Przysłowie pojawiło się w 1546 w Księdze Przysłów autorstwa Johna Heywooda i przyjmuje się, że było w użyciu już wcześniej.

We’ll take the cheapest meal – beggars can’t be choosers.

Weźmiemy najtańszy posiłek – jak się nie ma, co się lubi, to się lubi co się ma.


przysłowia po angielsku

Practice makes perfect

Odpowiednik tego przysłowia po angielsku występuje również w języku polskim – „Praktyka czyni mistrza”. Przysłowie wywodzi się z XVI wieku, kiedy używane było w formie „Use makes perfect”. Przypomina o tym, że aby stać się w czymś naprawdę dobrym, należy nieustannie ćwiczyć daną umiejętność.

I know that practice makes perfect, but sometimes you just don’t wanna practice every day.

Wiem, że trening czyni mistrza, ale czasem po prostu nie chce ci się trenować codziennie.


przysłowia po angielsku

Easy come, easy go

Przysłowie oznacza „Łatwo przyszło, łatwo poszło”. Używa się go głównie w kontekście, gdy stracimy coś, co dostaliśmy z łatwością. Easy come, easy go jest używane w obecnej formie od XIX wieku.

I lost the phone I found on the street yesterday. Easy come, easy go.

Zgubiłem/Zgubiłam telefon, który znalazłem/am wczoraj na ulicy. Łatwo przyszło, łatwo poszło.


przysłowia po angielsku

All good things must come to an end

Kolejne przysłowie związane z Geoffreyem Chaucerem – po raz pierwszy zostało użyte w poemacie Troilus and Criseyde w XIV wieku. Polski odpowiednik tego przysłowia po angielsku to „Wszystko, co dobre, szybko się kończy”.

Our relationship was too perfect. All good things come to an end.

Nasz związek był zbyt idealny. Wszystko co dobre, szybko się kończy.


przysłowia po angielsku

There’s no time like the present

Tłumaczenie tego przysłowia na polski to „Co masz zrobić jutro, zrób dzisiaj” lub „Jak nie teraz, to kiedy?”. Powiedzenie ma za zadanie motywować do działania – jeśli zastanawiamy się czy coś zrobić lub mamy coś do zrobienia, najlepiej jest przystąpić do działania teraz, a nie odkładać wszystko na później. Przyjmuje się, że przysłowie jest w użyciu od około 1562 roku.

What are you waiting for? There’s no time like the present.

Na co czekasz? Jak nie teraz, to kiedy?


przysłowia po angielsku

Beauty is in the eye of the beholder

Choć mało popularna, istnieje polska wersja tego przysłowia po angielsku i brzmi „Nie to ładne, co ładne, lecz to co się podoba”. Przysłowie oznacza po prostu, że piękno to wartość subiektywna – to, co dla jednego będzie piękne, dla drugiego wyda się brzydkie. Powiedzenie jest używane od bardzo dawna – po raz pierwszy pojawiło się w III w. p.n.e. Przez wieki przybierało wiele form, a w swojej obecnej formie po raz pierwszy pojawiło się w druku w XIX wieku.

A lot of people don’t like the way my apartment looks, but I love it. I guess beauty is in the eye of the beholder.

Wielu ludziom nie podoba się moje mieszkanie, ale ja je uwielbiam. O gustach się nie dyskutuje.


przysłowia po angielsku

You can’t judge a book by its cover

Po polsku mamy podobne powiedzenie – „Nie ocenia się książki po okładce”. Jest to przenośnia, która oznacza, że nie powinniśmy oceniać niczego ani nikogo wyłącznie po wyglądzie. Jest to stosunkowo nowe przysłowie – po raz pierwszy było użyte w edycji African journal American Speech z 1944 roku.

Even if you think someone looks uninteresting, give him a chance. You can’t judge a book by its cover.

Nawet jeśli myślisz, że ktoś wygląda na mało interesującego, daj mu szansę. Nie ocenia się książki po okładce.


przysłowia po angielsku

Two heads are better than one

Przysłowie to oznacza „Co dwie głowy to nie jedna”. O wiele łatwiej jest rozwiązać jakiś problem, gdy nie jesteśmy z nim sami. Pierwszy raz to przysłowie zostało użyte przez Johna Heywooda w A dialogue conteinyng the nomber in effect of all the prouerbes in the Englishe tongue w 1546 roku. Podobne znaczenie do Two heads are better than one ma też jeden z wersetów z Biblii z Księgi Koheleta.

Do you want to help me with this math problem? Two heads are better than one.

Chciałbyś/Chciałabyś pomóc mi z tym zadaniem? Co dwie głowy to nie jedna.


przysłowia po angielsku

If you want something done right,
do it yourself

Tłumaczenie tego przysłowia na polski brzmi „Jeśli chcesz mieć coś zrobione dobrze, zrób to sam”. Cytat jest przypisywany Napoleonowi oraz Charlesowi-Guillaume Étienne. Przysłowie podkreśla, że jeśli zlecamy jakieś zadanie komuś, często bywa tak, że nie zostanie ono zrobione zgodnie z naszymi oczekiwaniami i dochodzimy do wniosku, że lepiej by było gdybyśmy wykonali je sami.

I’m done with group projects. If you want something done right, do it yourself.

Mam dość grupowych projektów. Jak chcesz mieć coś zrobione dobrze, zrób to sam.


przysłowia po angielsku

A friend in need is a friend indeed

Angielska wersja polskiego przysłowia „Prawdziwych przyjaciół poznaje się w biedzie”. Powiedzenie jest już znane od dawna – po raz pierwszy zostało użyte w III w. p.n.e. przez Enniusza. W języku angielskim zaczęło być używane od XI wieku.

You only find out who’s your real friend when you get in trouble. A friend in need is a friend indeed.

Dopiero jak masz kłopoty, dowiadujesz się kto jest twoim prawdziwym przyjacielem. Prawdziwych przyjaciół poznaje się w biedzie.


przysłowia po angielsku

All is fair in love and war

Powiedzenie, które na polski przetłumaczymy jako „W miłości i na wojnie wszystkie chwyty są dozwolone”. W obecnej formie, przysłowie wystąpiło po raz pierwszy w powieści “Frank Fairlegh“ autorstwa Franka E. Smedley’a w 1850 roku, jednak jego inne wersje pojawiały się już w XVI wieku.

I tricked him into thinking his date stood him up. All is fair in love and war.

Oszukałam go, że dziewczyna, z którą się umówił go wystawiła. W miłości i na wojnie wszystkie chwyty są dozwolone.


przysłowia po angielsku

Better safe than sorry

Po polsku przetłumaczymy to jako „Lepiej dmuchać na zimne”. To przysłowie oznacza, że lepiej być zbyt ostrożnym i przezornym, niż później żałować. Idiom wywodzi się z powieści irlandzkiego pisarza Samuela Lovera Rory O’More z 1837 roku.

When I was going abroad, I paid extra for travel insurance. Better safe than sorry.

Kiedy wybierałem/wybierałam się za granicę, zapłaciłem/zapłaciłam dodatkowo za ubezpieczenie. Lepiej dmuchać na zimne.


przysłowia po angielsku

Better the devil you know
than the one you don’t

Odpowiednik tego przysłowia po angielsku w języku polskim to „Z dwojga złego, lepsze to, które się zna”. Kiedy stoimy przed trudnym wyborem, czasem musimy wybrać tzw. mniejsze zło, lepsze jest wybranie zła, które dobrze znamy, niż czegoś, co jest dla nas obce. Przysłowie jest powiązane z łacińskim przysłowiem nota res mala, opima oznaczającym „najlepsze jest znane zło”. To łacińskie przysłowie pojawiło się w “Proverbs or Adages out of Erasmus“ R. Tavernera już w 1539, natomiast angielska wersja jest używana po raz pierwszy pojawiła się w druku w 1857 roku w powieści Barchester Towers Anthony’ego Trollope’a.

On one hand, I’d love to change jobs, but I guess better the devil you know than the one you don’t.

Z jednej strony, chciałbym/abym zmienić pracę, ale z dwojga złego lepsze to, które się zna.


przysłowia po angielsku

Don’t talk the talk
if you can’t walk the walk

To przysłowie oznacza, że słowa nie mają żadnego znaczenia, jeśli nie są poparte czynami i zamiast o czymś mówić, lepiej jest to po prostu zrobić. Wiąże się poniekąd z powiedzeniem Talk is cheap, czyli w luźnym tłumaczeniu „Gadka-szmatka i nic więcej”. Najstarsze użycie tego przysłowia datuje się na czerwiec 1921 roku, wystąpiło ono w gazecie Mansfield News z Ohio.

Don’t talk the talk if you can’t walk the walk. Show me I’m important to you instead of talking about it.

Słowa nic nie znaczą. Pokaż mi, że jestem dla ciebie ważny/ważna zamiast tyle gadać.


przysłowia po angielsku

Every cloud has a silver lining

Po polsku mamy bardzo podobne przysłowie, a brzmi ono „Nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło”. Silver lining to promienie słońca przebijające się spod ciemnej chmury, tworząc srebrną obwódkę. Jest to symbol oznaczający, że nawet w najgorszej sytuacji możemy znaleźć promyk nadziei, czyli silver lining. Jako pierwszy określenia silver lining użył John Milton w pieśni Comus w 1634 roku.

Even if you feel hurt right now, remember every cloud has a silver lining.

Nawet jeśli czujesz się teraz zraniony/zraniona, pamiętaj, że nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło.


przysłowia po angielsku

Great minds think alike

Przysłowie to oznacza „Wielkie umysły myślą podobnie”. Pochodzenie tego przysłowia nie jest do końca znane, jednak powiedzenia o podobnym znaczeniu pojawiały się już od XVII wieku.

We said the exact same thing at the exact same time. I guess great minds really do think alike.

Powiedzieliśmy to samo w tym samym czasie. Chyba wielkie umysły naprawdę myślą podobnie.


przysłowia po angielsku

If at first you don’t succeed,
try, try again

„Jeśli za pierwszym razem ci się nie uda, próbuj, próbuj dalej.” Uważa się, że to przysłowie zostało spopularyzowane przez Williama Edwarda Hicksona, brytyjskiego pisarza, jednak po raz pierwszy pojawiło się ono w Teacher’s Manual napisanym przez Thomasa H. Palmeraw 1840 roku.

If at first you don’t succeed, try, try again – this should be your number one rule if you want to be successful.

Jeśli za pierwszym razem ci się nie uda, próbuj, próbuj dalej – to powinna być twoja zasada nr , jeśli chcesz osiągnąć sukces.


przysłowia po angielsku

If you snooze, you lose

Przysłowie to oznacza, że jeśli nie będziesz uważny i „prześpisz” jakąś okazję, stracisz, bo może się ona nie powtórzyć drugi raz. Po raz pierwszy zostało użyte w reklamie sklepu z materacami w Wisconsin w 1968 roku, jest więc stosunkowo młode.

Start doing something with your life now, don’t start all over again every Monday. If you snooze, you lose.

Zacznij robić coś ze swoim życiem teraz, nie zaczynaj od nowa co poniedziałek. Jeśli nie będziesz uważny, prześpisz swoje życie.


przysłowia po angielsku

If you don’t have anything nice to say, don’t say anything at all

Tłumaczenie tego przysłowia po angielsku na język polski to „Jeśli nie masz nic miłego do powiedzenia, nie mów nic”. Uważa się, że jako pierwsza wypowiedziała te słowa Alice Roosevelt, córka prezydenta Theodore’a Roosevelta, wpływowa osoba w Nowym Jorku, znana z rezolutnych oraz trafnych wypowiedzi.

If you don’t have anything nice to say, don’t say anything at all. You really should have kept that offensive remark to yourself.

Jeśli nie masz nic miłego do powiedzenia, nie mów nic. Naprawdę powinieneś/powinnaś był/była zachować to dla siebie.


przysłowia po angielsku

If you’re not part of the solution,
you’re part of the problem

Oryginalny cytat, od którego pochodzi przysłowie, brzmi There is no more neutrality in the world. You either have to be part of the solution, or you’re going to be part of the problem. (Nie ma już czegoś takiego jak bycie neutralnym. Albo musisz być częścią rozwiązania, albo jesteś częścią problemu). Autorem tych słów jest Eldridge Cleaver, amerykański pisarz i działacz polityczny, jeden z założycieli Partii Czarnych Panter w USA. Przysłowie oznacza, że bycie biernym i niepodejmowanie żadnego kroku w kierunku zmiany sytuacji, która nam nie pasuje, sprawia, że sami stajemy się przeszkodą i problemem.

You’re against animal abuse, yet you eat meat. Maybe you should go vegan? If you’re not part of the solution, you’re part of the problem.

Jesteś przeciwko przemocy przeciwko zwierzętom, a jesz mięso. Może powinieneś/powinnaś przejść na weganizm? Jeśli nie jesteś częścią rozwiązania problemu, jesteś częścią problemu.


przysłowia po angielsku

Jack of all trades, master of none

Polski odpowiednik tego przysłowia to mało znane „siedem fachów, ósma bieda”. Jest to po prostu określenie na osobę, która jest „specem od wszystkiego”, ale w niczym tak naprawdę nie jest najlepsza. Jack to imię symbolizujące zwykłego, szarego człowieka w społeczeństwie. Szacuje się, że powiedzenie było używane już w XIV wieku, a przykład użycia można znaleźć w średnioangielskim poemacie Johna Gowera Confessio Amantis z 1390 roku.

He’s Jack of all trades, master of none. He should really focus on one skill, not try to learn everything.

On jest takim specem od wszystkiego i niczego. Naprawdę powinien skupić się na jednej umiejętności, a nie starać się nauczyć wszystkiego naraz.

 


przysłowia po angielsku

Measure twice, cut once

Jest to przysłowie wywodzące się ze stolarstwa, dosłownie oznaczające „mierz dwa razy, tnij raz”. Oznacza, że zanim przystąpimy do działania, powinniśmy wszystko dokładnie rozplanować, bo jeśli zrobimy coś bez odpowiedniego przygotowania, nie będzie można już tego cofnąć. Inne powiedzenie, które ma ten sam wydźwięk to Think before you act (Pomyśl, zanim zrobisz).

Measure twice, cut once. You should really understand the importance of careful planning.

Pomyśl zanim zrobisz. Naprawdę powinieneś nauczyć się jak ważne jest dokładne planowanie.


przysłowia po angielsku

Never put off till tomorrow
what you can do today

Bardzo popularne przysłowie również po polsku – „Nie odkładaj na jutro tego, co możesz zrobić dzisiaj”. Nie do końca wiadomo, kto wypowiedział te słowa jako pierwszy – mógł być to Mark Twain albo Oscar Wilde. Twain użył tego wyrażenia w 1870 w artykule swojego autorstwa.

You said you would go to the gym today. Never put off till tomorrow what you can do today.

Powiedziałeś/Powiedziałaś, że pójdziesz dziś na siłownię. Nigdy nie odkładaj na jutro tego, co możesz zrobić dzisiaj.


przysłowia po angielsku

Rome wasn’t built in a day

Kolejne z motywacyjnych przysłów – „Nie od razu Rzym zbudowano”. Przysłowie oznacza, że np. aby stworzyć coś dobrego czy nauczyć się czegoś w zaawansowanym stopniu, trzeba poświęcić temu trochę czasu. W języku angielskim to powiedzenie rozpowszechnił John Heywood, w swojej książce A dialogue conteinyng the nomber in effect of all the prouerbes in the Englishe tongue około roku 1538.

Come on, don’t give up. One day you’ll speak English fluently if you put in some effort. Rome wasn’t built in a day.

Przestań, nie poddawaj się. Pewnego dnia będziesz mówił/mówiła płynnie po angielsku jeśli włożysz w to trochę wysiłku. Nie od razu Rzym zbudowano.


przysłowia po angielsku

Slow and steady wins the race

Przysłowie mówi o tym, że ten, kto konsekwentnie dąży do celu i jest systematyczny, osiągnie go. Jest to morał jednej z bajek Ezopa, „Żółw i zając”, w której to żółw i zając postanowili się ze sobą ścigać. Zając, pewny swojej przewagi, w połowie drogi zasnął pod miedzą. W tym czasie o wiele wolniejszy żółw prześcignął go i zanim zając się zorientował, wygrał wyścig. Nie liczyło się wtedy to, że na początku zając był o wiele szybszy.

Don’t compare yourself to others cause it makes no sense. Slow and steady wins the race, so just keep doing what you’re doing.

Nie porównuj się do innych, bo to nie ma sensu. Powolny, ale wytrwały wygrywa wyścig, więc po prostu rób dalej to, co robisz.


przysłowia po angielsku

Strike while the iron is hot

„Kuć żelazo, póki gorące” oznacza, że powinniśmy wykorzystać szansę, wtedy, gdy do nas przychodzą i podejmować szybko decyzje. Przysłowie wywodzi się z kowalstwa – żelazo musi być odpowiednio rozgrzane, żeby coś w nim wykuć. Przysłowie pojawia się już w 1566 w dziele Richarda Edwardsa The excellent comedie of two the moste faithfullest freendes, Damon and Pithias.

I wouldn’t wait any longer if I were you. Strike while the iron is hot.

Na twoim miejscu nie czekałbym/czekałabym ani chwili dłużej. Kuj żelazo póki gorące.


przysłowia po angielsku

The road to hell
is paved with good intentions

Znaczenie tego przysłowia po angielsku to „Dobrymi chęciami piekło jest wybrukowane”. Oznacza to, że nieważne czy mamy dobre chęci, jeśli nasze czyny są złe. Uważa się, że przysłowie to wymyślił św. Bernard około roku 1150.

I didn’t mean to upset you, but I just thought you should know what people say about you.
Well, the road to hell is paved with good intentions.
Nie chciałem/chciałam cię zasmucić, ale po prostu pomyślałem/pomyślałam, że powinieneś/powinnaś wiedzieć co ludzie o tobie mówią.
Cóż, dobrymi chęciami piekło jest wybrukowane.

przysłowia po angielsku

Time is money

„Czas to pieniądz” to bardzo popularne przysłowie, zarówno po polsku, jak i po angielsku. Za twórcę tego przysłowia uważa się Benjamina Franklina, który użył go w swojej książce Advice to a Young Tradesman, Written by an Old One w roku 1748.

Don’t sit around doing nothing. Time is money.

Nie siedź bezczynnie. Czas to pieniądz.


przysłowia po angielsku

What goes around, comes around

Jest to przysłowie, które po polsku można przetłumaczyć na wiele sposobów – „Jak Kuba Bogu, tak Bóg Kubie”, „Jak ty komu, tak on tobie” czy też „Nie czyń drugiemu, co tobie niemiłe.” Oprócz tego, szersza interpretacja tego powiedzenia dotyczy konsekwencji naszych działań – prędzej czy później trzeba się będzie z nimi zmierzyć. W Stanach Zjednoczonych przysłowie w swojej obecnej formie istnieje od lat 70. XX wieku.

These girls were gossiping about me last year and now they stopped being popular and everybody’s gossiping about them. What goes around, comes around.

Te dziewczyny obgadywały mnie w zeszłym roku, a teraz przestały być popularne i wszyscy je obgadują. Jak ty komu, tak on tobie.


przysłowia po angielsku

What comes up, must come down

Dosłownie to przysłowie oznacza „Co idzie do góry, musi spaść w dół” – odnosi się do praw grawitacji. Nie unikniemy tego, że przedmiot podrzucony do góry, spadnie w dół. Można to przetłumaczyć jako „W życiu są wzloty i upadki” czy „Raz na wozie, raz pod wozem”. Wyrażenia używa się od XIX wieku.

I know you’re struggling right now, but you know, what comes up, must come down.

Wiem, że teraz jest ci ciężko, ale wiesz, w życiu są wzloty i upadki.


przysłowia po angielsku

You can’t have your cake and eat it too

Znaczenie tego przysłowia po angielsku to „Nie można zjeść ciastka i mieć ciastka”. Po polsku podobnym powiedzeniem jest „I wilk syty, i owca cała”. Oznacza ono, że nie można mieć dwóch rzeczy naraz, zwłaszcza takich które nawzajem się wykluczają. Pierwszy raz to wyrażenie wystąpiło w 1538 roku, w liście Thomasa Howarda, księcia Norfolk do Thomasa Cromwella.

If you buy a new car, you won’t be able to afford a vacation this year. You can’t have your cake and eat it too.

Jeśli kupisz samochód, nie będzie cię stać na wakacje w tym roku. Nie można zjeść ciastka i mieć ciastka.


przysłowia po angielsku

You can’t teach an old dog new tricks

Dosłownie oznacza, że nie można nauczyć starego psa nowych sztuczek. Bardzo ciężko jest zmienić czyjeś mocno zakorzenione nawyki i przyzwyczajenia lub nauczyć go czegoś nowego. Uważa się, że przysłowie istnieje od XVIII wieku. Po polsku mamy również podobne powiedzenie „Starych drzew się nie przesadza”.

It’s pretty hard for our parents or grandparents to get used to modern technology. If they could, they would still send letters rather than sending emails. You can’t teach an old dog new tricks.

Naszym rodzicom czy dziadkom trudno jest przyzwyczaić się do nowoczesnej technologii. Najchętniej ciągle pisaliby listy zamiast wysyłać maile. Nie przesadza się starych drzew.


przysłowia po angielsku

You reap what you sow

Przetłumaczone dosłownie na język polski oznacza „Co zasiejesz, to zbierzesz”, natomiast polska wersja brzmi „Jak sobie pościelesz, tak się wyśpisz”. Historia tego przysłowia po angielsku sięga Biblii – jest to werset z Listu do Galatów. Jest to kolejne wyrażenie podobne do What goes around, comes around – zawsze czekają na nas konsekwencje naszych działań.

If you don’t work hard now, you’ll end up doing a mediocre job. You reap what you sow.

Jeśli teraz nie będziesz ciężko pracować, skończysz w jakiejś przeciętnej pracy. Jak sobie pościelesz, tak się wyśpisz.


przysłowia po angielsku

All that glitters is not gold

„Nie wszystko złoto, co się świeci” oznacza, że nie wszystko to, co wydaje nam się drogocenne, rzeczywiście takie jest. Spopularyzowanie tego przysłowia przypisuje się Williamowi Szekspirowi, który użył go w swoim dramacie z XVI wieku, „Kupiec Wenecki”.

Just because you think he’s so great, doesn’t mean he really is. All that glitters is not gold.

To, że myślisz, że on jest taki świetny, nie oznacza, że naprawdę tak jest. Nie wszystko złoto co się świeci.

Czy wiesz, że?

Można również powiedzieć: Not all that glitters is gold.

Nie czekaj! Opanuj angielski do perfekcji dzięki platformie ELLA


przysłowia po angielsku

Actions speak louder than words

Po raz pierwszy to przysłowie w swojej obecnej formie zostało użyte przez Abrahama Lincolna w 1856. Oznacza, że czyny są ważniejsze niż czyny, podobnie jak przysłowie Don’t talk the talk if you can’t walk the walk. Łatwo jest coś powiedzieć, ale trudniej zrobić.

I don’t care what you say, but what you do. Actions speak louder than words.

Nie obchodzi mnie co mówisz, ale to co robisz. Czyny są ważniejsze niż słowa.


przysłowia po angielsku

The apple doesn’t fall far from the tree

Przysłowie, którego odpowiednik mamy również w języku polskim – „Niedaleko pada jabłko od jabłoni”. Oznacza to, że bardzo często, nawet tego nie widząc lub nie chcąc, robimy to samo, co nasi rodzice lub się do nich upodabniamy. W języku angielskim jak pierwszy tego przysłowia użył filozof Ralph Waldo Emerson w liście z 1839 roku.

He looks just like his father. The apple doesn’t fall far from the tree.

On wygląda zupełnie jak jego ojciec. Niedaleko pada jabłko od jabłoni.


przysłowia po angielsku

Bad news travels fast

„Złe wieści szybko się rozchodzą” oznacza, że ludzie bardzo chętnie dyskutują na temat czyichś życiowych niepowodzeń, przez co w niedługim czasie wiele osób się o nich dowiaduje. Na odwrót, uważa się, że No news is good news, czyli „Brak wiadomości to dobra wiadomość”. Ludzie częściej rozmawiają o tym, co złe, a nie o tym, co dobre, tak więc brak wiadomości można uznać za coś pozytywnego.

Have you heard Monica’s lost her job?
Yeah, bad news travels fast.
Słyszałeś/Słyszałaś, że Monica straciła pracę?
Tak, złe wieści szybko się rozchodzą.

przysłowia po angielsku

The best things in life are free

Znaczenie tego przysłowia po angielsku jest proste – najbardziej wartościowych rzeczy w życiu nie da się kupić. Przyjmuje się, że wyrażenie pochodzi z piosenki o tym samym tytule z musicalu Good News z 1927 roku.

Having a loving family is so important to me. It’s true the best things in life are free.

Posiadanie kochającej rodziny jest dla mnie bardzo ważne. To prawda, że najlepsze rzeczy w życiu są za darmo.

Zapoznaj się też z cytatami o życiu po angielsku.


przysłowia po angielsku

Curiosity killed the cat

Dosłownie znaczenie tego przysłowia po angielsku to „Ciekawość zabiła kota”, co po polsku brzmi raczej dziwnie. Polska wersja tego przysłowia to po prostu „Ciekawość to pierwszy stopień do piekła”. Najstarsze źródło, w którym możemy znaleźć to przysłowie to dramat Bena Johnsona Every Man in His Humour.

When they started asking questions about our money we said that the curiosity killed the cat.

Kiedy oni zaczęli zadawać pytania o nasze pieniądze, powiedzieliśmy, że ciekawość to pierwszy stopień do piekła.


przysłowia po angielsku

Do as I say, not as I do

„Rób jak mówię, a nie tak, jak robię” często używane jest w kontekście do hipokrytów, którzy udzielają innym rad i rozkazują, a gdy przychodzi co do czego, sami zachowują się na odwrót. To przysłowie pojawiło się po raz pierwszy w Table-Talk Johna Seldena około roku 1654.

You need to be home by 10 p.m.
But you’re always out till 3 a.m.!
Do as I say, not as I do.
Masz być w domu przed dziesiątą.
A ty zawsze jesteś poza domem do trzeciej w nocy!
Rób jak mówię, nie bierz przykładu ze mnie.

przysłowia po angielsku

Don’t bite off more than you can chew

„Nie odgryzaj więcej, niż zdołasz przeżuć” ma wiele odpowiedników w języku polskim –„Mierz siły na zamiary” czy „Nie porywaj się z motyką na słońce”. Oznacza, że powinniśmy znać swoje możliwości i nie mieć wobec siebie wygórowanych ambicji. Uważa się, że historia tego przysłowia po angielsku sięga XIX wieku, kiedy w Stanach popularne było żucie tabaki.

You’re trying to balance work, school, staying in shape, and eating healthy. Make sure you don’t bite off more than you can chew.

Starasz się pogodzić pracę, szkołę, bycie w formie i zdrowe odżywianie. Upewnij się, że mierzysz siły na zamiary.


przysłowia po angielsku

If you can’t beat them, join them

„Jeśli nie możesz ich pokonać, przyłącz się do nich” oznacza, że jeśli nie możemy kogoś pokonać, lepiej będzie jeśli się do niego przyłączymy. Być może w ten sposób uda nam się zyskać przewagę. Przysłowie to wywodzi się z polityki i prawdopodobnie po raz pierwszy pojawiło się w okolicach roku 1932.

Well, they’re clearly better than you. If you can’t beat them, join them. I’m sure they will take you in.

Cóż, jak widać, są od ciebie lepsi. Jeśli nie możesz ich pokonać, przyłącz się do nich. Jestem pewien/pewna, że cię przyjmą.

Rozpocznij kurs angielskiego online na platformie ELLA

Add comment

angielski online

Subskrybuj | YouTube