Zacznij się uczyć angielskiego. Zobacz ofertę >
ELLA
idiomy Business English

100 najpopularniejszych idiomów biznesowych PART 2

W jakich sytuacjach przyda się znajomość idiomów biznesowych?

Najpopularniejsze idiomy biznesowe są często stosowane w anglojęzycznych świecie biznesu. Możemy je usłyszeć podczas rozmów w biurze czy przeczytać w mailach biznesowych. Oto część druga 100 najpopularniejszych idiomów w biznesie wybranych przez nas.

51-60 najpopularniejszych idiomów biznesowych

idiomy business english

red tape

Red tape przetłumaczymy jako biurokracja. Ten idiom Business English oznacza nadmierną biurokrację, wiele oficjalnych zasad i procesów które wydają się zbędne. Dosłowne tłumaczenie to “czerwona taśma”.

To meet with the CEO I had to go through a lot of red tape.

Aby spotkać się z prezesem musiałem/am przejść przez wiele szczebli biurokracji.

Wypróbuj kurs Business English na platformie ELLA


najpopularniejsze idiomy biznesowe

in a jam

In a jam przetłumaczymy jako w trudnej sytuacji. Tego idiomu użyjemy, aby powiedzieć że znajdujemy się tarapatach.

Could you help us out financially? We’re really in a jam.

Czy mógł(a)byś pomóc nam finansowo? Jesteśmy w naprawde trudnej sytuacji.


idiom business english

read between the lines

Read between the lines przetłumaczymy jako czytać między wierszami. Ten idiom biznesowy oznacza, że coś ma ukryte znaczenie i trzeba się go domyślić.

Reading between the lines I figured out that I won’t get a promotion.

Czytając między wierszami domyśliłem/am się, że nie dostanę awansu.


idiom business english

all over the map

All over the map przetłumaczymy jako niezorganizowany. Ten idiom opisuje stan niezorganizowany lub zdezorientowany. Jest używany w amerykańskim angielskim.

Kate was all over the map during the presentation.

Kate była zupełnie niezorganizowana podczas prezentacji.

Prezentacja biznesowa po angielsku

Nie chcesz być “all over the map” podczas prezentacji biznesowej? Zapoznaj się z naszym artykułem prezentacja biznesowa po angielsku i poznaj odpowiednie słownictwo.


at the eleventh hour

At the eleventh hour przetłumaczymy jako za pięć dwunasta, na ostatnią chwilę. Ten idiom biznesowy oznacza, że coś jest robione w ostatniej chwili. Dosłowne tłumaczenie to “w jedenastej godzinie”.

The manager gave us this assignment to complete at the eleventh hour.

Manager dał na do skończenia to zadanie w ostatniej chwili.


najpopularniejsze idiomy biznesowe

burn the midnight oil

Burn the midnight oil przetłumaczymy jako pracować do późna. To wyrażenie użyjemy, aby powiedzieć że ktoś pracuje lub uczy się do późna. Ten idiom wywodzi się z czasów, kiedy trzeba było w nocy palić lampy olejne.

Mary was burning the midnight oil so she could finish on time.

Mary pracowała do późna, aby skończyć na czas.


najpopularniejsze idiomy biznesowe

take five

Take five przetłumaczymy jako zrobić sobie krótką przerwę. Tego idiomu biznesowego używamy w sytuacji, gdy mówimy że musimy zrobić sobie krótką przerwę. Dosłownie “wziąć piątkę”, czyli zrobić sobie pięć minut przerwy. Jednak przerwa nie musi wcale trwać pięć minut.

Let’s take five. Everyone could use a break.

Zróbmy sobie krótką przerwę. Wszystkim przydałby się odpoczynek.


najpopularniejsze idiomy biznesowe

call it a day

Call it a day przetłumaczymy jako zakończyć coś. Ten idiom biznesowy oznacza skończyć nad czymś pracować w dniu dzisiejszym czy też na tą chwilę, nie oznacza przestańmy pracować nad czymś w ogóle. Dosłownie oznacza “nazwijmy to dniem”.

We did a lot today. Let’s call it a day and go home.

Zrobiliśmy dzisiaj dużo. Skończmy to na dziś i chodźmy do domu.


najpopularniejsze idiomy biznesowe

back to the salt mines

Back to the salt mines przetłumaczymy jako wracajmy do pracy. Ten idiom Business English oznacza powrót do pracy, który następuje z pewną niechęcią. Dosłownie oznacza “powrót do kopalni soli”.

Monday morning it’s back to the salt mines.

W poniedziałek rano wracamy do pracy.


najpopularniejsze idiomy biznesowe

take a sneak peak

Take a sneak peak przetłumaczymy jako podejrzeć coś. To wyrażenie, którego użyjemy aby powiedzieć że mamy możliwość zobaczyć coś zanim będzie to dostępne dla ogółu. Podejrzymy coś szybko i pobieżnie w tajemnicy.

I want to take a sneak peak at this product before it will be revealed to everyone.

Chcę podejrzeć jak wygląda ten produkt zanim będzie pokazany innym.


61-70 najpopularniejszych idiomów biznesowych

idiom biznesowy

elevator pitch

Elevator pitch przetłumaczymy jako zwięzła prezentacja. Ten idiom biznesowy oznacza krótką prezentację biznesową mającą na celu przekonanie kogoś do transakcji. To wyrażenie jest używane głównie w amerykańskim angielskim. Dosłowne tłumaczenie to “prezentacja windowa”.

Grant met the sales manager from Ox Company at the golf and he gave him the elevator pitch about our product.

Grant spotkał dyrektora sprzedaży z firmy Ox na golfie i dał mu krótką prezentację o naszym produkcie.


idiom biznesowy

right-hand man

Right-hand man przetłumaczymy jako prawa ręka. Tego idiomu używamy w odniesieniu do osoby, która bardzo nam pomaga. W świecie biznesu będzie to na przykład asystent.

James is the CEO’s right-hand man.

James to prawa ręka prezesa.

oferta-platforma-ELLA-dla-firm


idiom biznesowy

in the works

In the works oznacza, że coś jest przygotowywane lub jest w planach.

My presentation is still in the works.

Moja prezentacja wciąż jest w przygotowaniu.


idiom biznesowy

on point

On point przetłumaczymy jako trafny. Ten idiom biznesowy oznacza, że coś jest zgodne z wymaganiami, idealne, celne. Dosłowne tłumaczenie to “na punkcie”.

You were on point with your idea.

Miałeś idealny pomysł.


najpopularniejsze idiomy biznesowe

cut someone some slack

Cut someone some slack przetłumaczymy jako dać komuś trochę luzu. To wyrażenie użyjemy, aby powiedzieć że damy komuś trochę swobody, nie będziemy go oceniać tak surowo jak zwykle.

Let’s cut Adam some slack this week. He’s been having a hard time lately.

Dajmy Adamowi trochę luzu. Ostatnio przechodzi trudne chwile.

– Adam’s numbers have gone down this month.
W tym miesiącu Adam osiągnął mniej.
Cut him some slack. His father just died.

Dajmy mu trochę luzu. Jego ojciec niedawno umarł.


najpopularniejsze idiomy biznesowe

be ahead of the curve

Be ahead of the curve przetłumaczymy jako być na czele. Tego idiomu użyjemy, aby powiedzieć że robimy coś pierwsi, zanim coś się stanie popularne. Jesteśmy na czele z nowymi pomysłami, wyprzedzamy innych. Dosłownie przetłumaczymy ten idiom jako “być z przodu krzywej”.

Our company’s technology is ahead of the curve.

Technologia naszej firmy wyprzedza konkurencję.


najpopularniejsze idiomy biznesowe

climb the corporate ladder

Climb the corporate ladder przetłumaczymy jako wspinać się po szczeblach kariery. Ten idiom biznesowy oznacza awansowanie w hierarchii firmy. Dosłownie przetłumaczymy to wyrażenie jako “wspinać się po korporacyjnej drabinie”.

I’ve been climbing the corporate ladder for ten years but finally I‘ve become a partner.

Wspinałem/am się w hierarchii firmy przez dziesięć lat i w końcu zostałem/am wspólnikiem.


najpopularniejsze idiomy biznesowe

face the music

Face the music przetłumaczymy jako wypić piwo, którego się nawarzyło. Ten idiom oznacza, że musimy stawić czoło niemiłym konsekwencjom naszych akcji. Dosłowne tłumaczenie to “stawić czoło muzyce”.

Bob has been slacking off during this project so now he has to face the music.

Bob obijał się podczas tego projektu więc teraz musi wypić piwo, którego nawarzył.


najpopularniejsze idiomy biznesowe

crunch time

Crunch time przetłumaczymy jako moment krytyczny. Tego idiomu użyjemy, aby mówić o kryzysowej sytuacji, w której jesteśmy pod dużą presją, zwykle z bliskim terminem lub podczas której trzeba podjąć przełomową decyzję.

We only have a week until the deadline. It’s crunch time.

Mamy tylko tydzień do końca terminu. Jesteśmy w krytycznej sytuacji.


idiom biznesowy

pull your own weight

Pull your own weight przetłumaczymy jako przykładać się do swojej pracy. Tego idiomu używamy, gdy mówimy o jakiejś pracy grupowej. Mamy wtedy na myśli przykładanie się i wykonywanie naszej części przydzielonej pracy. Dosłownie przetłumaczymy to wyrażenie jako “ciągnąć swoją wagę”.

We work on equal grounds. Everybody needs to pull their own weight.

Pracujemy na tych samych warunkach. Każdy musi wykonywać swoją część pracy.


71-80 najpopularniejszych idiomów biznesowych

idiom biznesowy

work out the kinks

Work out the kinks przetłumaczymy jako radzić sobie z problemami. Ten idiom Business English oznacza rozwiązywanie problemów i usterek z czymś związanych. Dosłowne tłumaczenie to “rozwiązywanie supłów”.

We need to work out the kinks in our project before the meeting.

Musimy rozwiązać problemy w naszym projekcie przed spotkaniem.

Czy wiesz, że?

Iron out the kinks ma takie samo znaczenie co work out the kinks.


idiom biznesowy

a no-brainer

A no-brainer przetłumaczymy jako łatwizna. Ten idiom biznesowy oznacza coś łatwego i nie wymagającego wysiłku. Dosłownie przetłumaczymy to wyrażenie jako “bez mózgu”.

Deciding who will be the next manager was a no-brainer.

Podjęcie decyzji w sprawie nowego managera było łatwizną.


idiom biznesowy

up and running

Up and running przetłumaczymy jako działający. Gdy mówimy, że coś jest up and running oznacza to że coś działa, zwłaszcza jeśli mamy na myśli maszynę.

Finally, my computer is up and running.

W końcu mój komputer działa.


idiom business english

rally the troops

Rally the troops przetłumaczymy jako zachęcać do pracy. Użyjemy tego idiomu, gdy chcemy powiedzieć że dajemy przemowę mającą zachęcić innych do działania. Dosłownie przetłumaczymy to wyrażenie jako “zbieranie oddziałów”.

Before every major project our team leader rallied the troops.

Przed każdym dużym projektem nasz lider zespołu zachęcał nas do pracy.


idiom business english

a cash cow

A cash cow przetłumaczymy jako dojna krowa. Ten idiom Business English oznacza inwestycję, która przynosi duży dochód przez dłuższy czas. Dosłownie oznacza “pieniężną krowę”.

This new product turned out to be our company’s cash cow.

Ten nowy produkt okazał się dojną krową naszej firmy.


idiom business english

step up to the plate

Step up to the plate przetłumaczymy jako podjąć działania. To wyrażenie oznacza przystąpienie do działania, kiedy coś musi zostać zrobione nawet jeśli jest to trudne. Ten idiom wywodzi się z baseballa, kiedy to pałkarz podchodzi do bazy domowej aby odbić piłkę.

After John resigned, Susan had to step up to the plate.

Po rezygnacji Johna, Susan musiała podjąć się jego obowiązków.


najpopularniejsze idiomy biznesowe

a blue-collar worker

A blue-collar worker to określenie oznaczające pracownika fizycznego. Dosłowne tłumaczenie tego wyrażenia to “pracownik z niebieskim kołnierzykiem”. Ten idiom Business English pochodzi od koloru koszul, które kiedyś nosili pracownicy fizyczni w celu ukrycia potencjalnych plan nabytych podczas pracy.

Adam is a blue-collar worker – he works at the construction.

Adam jest pracownikiem fizycznym – pracuje na budowie.


najpopularniejsze idiomy biznesowe

a white-collar worker

A white-collar worker to pracownik umysłowy, osoba pracujące za biurkiem np. jako manager lub w administracji. Dosłownie oznacza “pracownik z białym kołnierzykiem”. Ta nazwa wywodzi się z około XIX wieku i nawiązuje do osób z wyższych sfer, które nosiły garnitur i białą koszulę z powodu swojego stanowiska.

Lisa is a white-collar worker, she works in the HR.

Lisa jest pracownikiem umysłowym, pracuje w dziale zasobów ludzkich.


idiom Business English

cook the books

Cook the books przetłumaczymy jako fałszować księgi. Tego idiomu Business English użyjemy, aby opisać nielegalne czynności związane z fałszowaniem dokumentów finansowych firmy. Dosłownie przetłumaczymy to wyrażenie jako “gotowanie ksiąg”.

Did you heard that Mr. Williams, our company’s accountant had been cooking the books?

Czy słyszałeś/aś o tym, że pan Williams księgowy naszej formy fałszował księgi?


idiom business english

cream of the crop

Cream of the crop przetłumaczymy jako najlepszy. Ten idiom biznesowy oznacza najlepszy z danej kategorii. Dosłowne tłumaczenie to “śmietanka uprawy”.

We were looking for the best and Kate Jordan was the cream of the crop in her field.

Szukaliśmy najlepszej osoby, a Kate Jordan była najlepsza w swojej dziedzinie.


81-90 najpopularniejszych idiomów biznesowych

idiom business english

cut a deal

Cut a deal oznacza dogadać się z kimś w sprawie interesów, zawrzeć umowę/układ.

After a long negotiation, we cut the deal.

Po długich negocjacjach zawarliśmy umowę.


idiom business english

dead wood

Dead wood przetłumaczymy jako balast. To wyrażenia oznacza coś, co nie jest już przydatne. Może być użyte jako określenie na pracowników, którzy nie są produktywni lub potrzebni. Dosłownie oznacza “martwe drewno” i może być użyte właśnie w tym znaczeniu, jako określenie na obumarłe drzewo.

After the buyout, the new management was getting rid of dead wood.

Po wykupieniu firmy, nowe kierownictwo pozbywało się nieprzydatnych pracowników.


idiom biznesowy

fine print

Fine print przetłumaczymy jako maly druk. Ten idiom biznesowy oznacza ograniczenia lub niekorzystne warunki w umowie, często napisane mniejszą czcionką tak, aby nie zostały zauważone. Fine print to idiom używany w amerykańskim angielskim, w brytyjskim angielskim używane jest wyrażenie small print.

I didn’t notice the fine print so I didn’t know about the extra charges.

Nie zauważyłem/am małego druku więc nie wiedziałem/am o dodatkowych opłatach.


idiom biznesowy

get a foot in the door

Get a foot in the door przetłumaczymy jako uzyskać dostęp. Idiom get a foot in the door oznacza szansę na zrobienie czegoś, co może przynieść korzyści w przyszłości. Często jest używana w kontekście zatrudnienia jako wyrażenie oznaczające zatrudnienie się na niskim stanowisku z szansą na awans w przyszłości. To wyrażenie oznacza dosłownie “noga w drzwiach” i nawiązuje do domokrążców, którzy wtykali nogę w drzwi, żeby potencjalny klient nie zamknął im drzwi przed nosem.

It’s not my dream job, but I managed to get a foot in the door at this company.

To nie jest moja wymarzona prace, ale udało mi się uzyskać pracę w tej firmie.


idiom biznesowy

get the ball rolling

Get the ball rolling przetłumaczy jako rozpocząć coś. Tego idiomu użyjemy, aby powiedzieć że zaczynamy coś robić, rozpoczynamy jakiś proces.

Sarah tried to get the ball rolling on the new project.

Sarah próbowała rozpocząć pracę nad nowym projektem.

Inne wersje idiomu
set the ball rolling

start the ball rolling


idiom biznesowy

go through the roof

Go through the roof przetłumaczymy jako gwałtownie rosnąć. Ten idiom biznesowy oznacza, że coś np. cena bardzo rośnie, bardzo szybko osiąga bardzo wysoki poziom. To wyrażenie może również oznaczać, że ktoś się bardzo zdenerwował. Dosłowne tłumaczenie to “przejść przez dach”.

The prices of real estate have gone through the roof in the past year. Many people can no longer afford to buy their own place and are forced to rent.

Ceny nieruchomości gwałtownie wzrosły w ostatnim roku. Wiele osób nie może sobie pozwolić na zakup własnego domu i jest zmuszona wynajmować.


idiom biznesowy

talk shop

Talk shop przetłumaczymy jako mówić o interesach. Tego wyrażenia używamy, kiedy mówimy o sprawach służbowych z osobami z którymi pracujemy, ale nie w czasie pracy lub przy osobach niezainteresowanych tematem. Ten idiom przetłumaczymy jako “rozmawiać o sklepie”.

Can’t you stop talking shop for five minutes?

Nie możecie przestać rozmawiać o pracy na pięć minut?


idiom biznesowy

small talk

Small talk przetłumaczymy jako rozmowa towarzyska. Idiom small talk to rozmowa na błahe tematy z osobami, które słabo się zna w czasie spotkań towarzyskich.

We engaged in small talk while we waited for the CEO to arrive.

Rozmawialiśmy na błahe tematy w czasie oczekiwania na przybycie prezesa.


idiom business english

sever ties

Sever ties przetłumaczymy jako zakończyć związek. Tego idiomu użyjemy, gdy chcemy powiedzieć że przestajemy się z kimś zadawać, kończymy jakiś związek. Dosłowne tłumaczenie to “przeciąć więzy”.

We severed ties with the Star Inc. after the money scandal.

Zakończyliśmy interesy z firmą Star po skandalu dotyczącemu pieniędzy.


idiom business english

round the clock

Round the clock przetłumaczymy jako 24 godziny na dobę. To wyrażenie określa coś, co trwa cały dzień, od rana do nocy. Inna wersja tego idiomu to around the clock.

She worked round the clock during this project.

Pracowała na 24 godziny na dobę podczas tego projektu.


91-100 najpopularniejszych idiomów biznesowych

idiom business english

rock the boat

Rock the boat przetłumaczymy jako wprowadzać zamieszanie. Ten idiom Business English oznacza mówienie lub robienie czegoś co zaburza stabilną sytuację. Dosłowne tłumaczenie tego wyrażenia to “kołysać łodzią”.

She rocked the boat with that statement.

Wprowadziła zamieszanie swoim oświadczeniem.


idiom Business English

plum job

Plum job przetłumaczymy jako ciepła posadka. Tym idiomem opisujemy dobrą pracę, która jest łatwa i dobrze płatna. Dosłownie przetłumaczymy ten idiom jako “śliwkowa praca”.

Jack is so lucky! He has a plum job, a beautiful wife and a summer house in Florida.

Jack ma takie szczęście! Ma ciepłą posadkę, piękną żonę i wakacyjny dom na Florydzie.


najpopularniejsze idiomy biznesowe

play hardball

Idiom play hardball przetłumaczymy jako iść po trupach. Ten idiom oznacza, że ktoś robi wszystko aby osiągnąć swój cel, jest bezwzględny. To wyrażenie wywodzi się z baseballa i jest stosowany głównie w amerykańskim angielskim.

Karen plays hardball during the business negotiation.

Karen jest bezwzględna podczas negocjacji biznesowych.


idiom Business English

pick someone’s brain

Pick someone’s brain przetłumaczymy jako skonsultować się z kimś. To wyrażenie oznacza, że zaciągamy porady u kogoś, kto ma większą wiedzę niż my sami. Ten idiom jest używany również w wersji pick someone’s brains. Dosłowne tłumaczenie to “grzebać w czyimś mózgu”.

I want to pick your brain before I decide what to do.

Chcę się z tobą skonsultować zanim zdecyduje co zrobić.


najpopularniejsze idiomy biznesowe

pencil someone in

Pencil someone in przetłumaczymy jako wpisać coś wstępnie. Ten idiom Business English oznacza robienie z kimś prowizorycznych planów.

I’ll pencil you in for Monday at 8 a.m. Give me a call on Friday to confirm the appointment.

Umówmy się na poniedziałek na ósmą rano. Zadzwoń w piątek, aby potwierdzić spotkanie.


najpopularniejsze idiomy biznesowe

off the top of your head

Off the top of your head przetłumaczymy jako bez przygotowania. Ten idiom Business English oznacza powiedzieć coś bez wcześniejszego sprawdzenia czy zastanowienia, tylko z pamięci. Dosłowne tłumaczenie to “z góry głowy”.

I’m not sure but off the top of my head I would say that it cost about 20$.

Nie jestem pewny/a, ale zgaduje że to będzie kosztować jakieś 20$.


najpopularniejsze idiomy biznesowe

learning curve

Learning curve to wskaźnik tempa w jakim ktoś się uczy. Ten idiom Business English przetłumaczymy jako krzywa uczenia się.

This job is very demanding. You need to have a steep learning curve.

Ta praca jest bardzo wymagająca. Musisz szybko przyswajać wiedzę.


najpopularniejsze idiomy biznesowe

in the nick of time

In the nick of time przetłumaczymy jako w ostatniej chwili. Ten idiom biznesowy oznacza zrobić coś w samą porę, w ostatnim możliwym momencie.

He got it done in the nick of time.

Zrobił to w ostatniej chwili.


najpopularniejsze idiomy biznesowe

writing on the wall

Writing on the wall przetłumaczymy jako zły omen. To wyrażenia oznacza znaki, które zapowiadają, że stanie się coś złego. Dosłowne tłumaczenie tego idiomu to “napis na ścianie”. Writing on the wall wywodzi się z biblii z opowieści o królu Baltazarze przed którym pojawiła się ręka, która napisała na ścianie proroctwo zapowiadające jego śmierć i upadek jego królestwa.

The writing on the wall says the company will be bankrupt in two years.

Wszystkie znaki mówią, że firma zbankrutuje w ciągu dwóch lat.

Czy wiesz, że?

Inne formy zapisu tego idiomu to:

the writing is on the wall

the handwriting is on the wall (AmE)


najpopularniejsze idiomy biznesowe

a win-win situation

A win-win situation przetłumaczymy jako i wilk syty, i owca cała. Ten idiom Business English oznacza sytuację z której skorzystają obie strony i która jest dobra dla wszystkich.

It’s a win-win situation. You have the experience of the lifetime for free and we have publicity.

I wilk syty, i owca cała. Ty masz przygodę życia za darmo, a my mamy reklamę.

Wejdź tu, aby zapoznaj się z pierwszymi pięćdziesięcioma ze 100 najpopularniejszych idiomów biznesowych.

Rozpocznij kurs Business English na platformie ELLA

angielski online

Subskrybuj | YouTube