Zacznij się uczyć angielskiego. Zobacz ofertę >
ELLA
idiomy Business English

100 najpopularniejszych idiomów biznesowych PART 1

Dlaczego warto znać idiomy Business English?

Najpopularniejsze idiomy biznesowe to nie tylko ciekawe wyrażenia, które urozmaicają wypowiedź, ale również przydatne w biznesie zwroty. Warto jest znać angielski idiomy, gdyż są one często używane w czasie rozmów czy też w korespondencji biznesowej (np. w mailu).

1-10 najpopularniejszych idiomów biznesowych

idiomy business english

THE BALL IS IN YOUR COURT

The ball is in your court tłumaczymy jako twój ruch. Tego idiomu używamy, gdy chcemy powiedzieć, że czas aby ktoś inny podjął decyzję czy działania. Ten idiom biznesowy wywodzi się ze świata sportu, a dosłownie oznacza że “piłka jest na twoim korcie”.

We did everything we could, but the ball is in their court now.

Zrobiliśmy wszystko co mogliśmy, ale teraz to ich ruch.

Business English? No problem.


najpopularniejsze idiomy biznesowe

be on the same page

Be on the same page tłumaczymy jako mieć takie samo zdanie. Ten idiom Business English oznacza, że ktoś się zgadza z kimś w jakiejś sprawie, ma takie samo zdanie. Dosłowne tłumaczenie to “być na tej samej stronie”.

I think Jeff will be perfect for this position. Are we on the same page?

Myślę, że Jeff będzie idealny na to stanowisko. Czy masz takie samo zdanie?


idiom biznesowy

be a long shot

Be a long shot oznacza coś warte spróbowania, ale nieprawdopodobne. W amerykańskim angielskim ten idiom biznesowy może być również użyty w odniesieniu do osoby, aby powiedzieć, że jest mało prawdopodobieństwo że ktoś zostanie wybrany – np. w wyborach.

It’s a long shot, but we should try repairing it.

Mamy małe prawdopodobieństwo sukcesu, ale powinniśmy spróbować to naprawić.


idiomy biznesowe

back to the drawing board

Back to the drawing board przetłumaczymy jako zacząć od początku. Tego idiomu Business English użyjemy, gdy coś nam się nie udaje lub coś nie działa i musimy zacząć jakiś proces od początku – wrócić do etapu początkowego. Dosłownie przetłumaczymy to wyrażenie jako “powrót do tablicy kreślarskiej”.

It’s just not working. Let’s go back to the drawing board.

To po prostu nie działa. Zacznijmy od początku.


najpopularniejsze idiomy biznesowe

learn the ropes

Learn the ropes przetłumaczymy jako nauczyć się fachu. To wyrażenie użyjemy, aby powiedzieć że ktoś musi nauczyć się czegoś od podstaw. Najczęściej tego idiomu biznesowego użyjemy w kontekście szkolenia nowego pracownika. Dosłowne znaczenie learn the ropes to nauczyć się lin.

You are new here so you need to quickly learn the ropes.

Jesteś tu nowy/a więc szybko musisz się nauczyć fachu.


idiomy biznesowe

by the book

By the book przetłumaczymy jako zgodnie z zasadami Ten idiom Business English oznacza robienie czegoś według przepisów, ścisłe przestrzeganie zasad. Ten idiom dosłownie przetłumaczymy jako “według książki”.

This project must be done by the book.

Ten projekt ma być zrobiony zgodnie z zasadami.


idiomy biznesowe

cut corners

Cut corners przetłumaczymy jako chodzić na skróty, pójść na łatwiznę. Tego idiomu użyjemy, aby powiedzieć że coś zostało zrobione w jak najszybszy lub najtańszy sposób z niezachowaniem należytej uwagi. Cut corners dosłownie oznacza “ucinać rogi”.

She was cutting corners when doing her job so she was fired.

Chodziła na łatwiznę podczas wykonywania swojej pracy więc została zwolniona.


idiomy biznesowe

back to square one

Back to square one przetłumaczymy jako z powrotem w punkcie wyjścia. Tego idiomu w biznesie użyjemy, żeby powiedzieć że coś nam nie wyszło i musimy zacząć od początku.

I can’t believe that after so many months of work we are back to square one.

Nie mogę uwierzyć, że po tylu miesiącach pracy wróciliśmy do punktu wyjścia.


idiomy biznesowe

the bottom line

The bottom line przetłumaczyć jako wynik finansowy. W biznesie idiom the bottom line użyjemy w znaczeniu wynik finansowy, saldo czy też najniższa proponowana suma.

At the end of the year our bottom line showed profit of 10%.

Na koniec roku nasz wynik wykazał zysk w wysokości 10%.


idiom biznesowy

get down to business

Get down to business przetłumaczymy jako wziąć się do pracy. To wyrażenie użyjemy w sytuacji, gdy chcemy powiedzieć że czas na poważnie zacząć coś, co mamy zrobić.

Let’s stop the chit-chat and let’s get down to business.

Skończy pogawędkę i zabierzmy się do pracy.


11-20 najpopularniejszych idiomów biznesowych

idiom biznesowy

in a nutshell

In a nutshell przetłumaczymy jako w skrócie, krótko mówiąc. Ten idiom Business English oznacza powiedzieć coś w kilu słowach skupiając się na najważniejszych punktach. Dosłowne tłumaczenie tego idiomu to “w skorupce orzecha”.

In the nutshell – we are abandoning this project.

Krótko mówiąc – rezygnujemy z tego projektu.


idiom biznesowy

be in the driver’s seat

Be in the driver’s seat przetłumaczymy jako kontrolować sytuację, dowodzić. To wyrażenie oznacza być u władzy, sprawować władzę nad daną sytuacją. Brytyjska wersja tego idiomu to be in the driving seat. Dosłowne tłumaczenie to “być na siedzeniu kierowcy”.

Now that he is in the driver’s seat he will take care of that situation.

Teraz kiedy on tu dowodzi zajmie się tamtą sytuacją.


idiom biznesowy

keep your eye on the ball

Keep your eye on the ball przetłumaczymy jako być skoncentrowanym. Oznacza on zwracać uwagę, uważać. Ten idiom przetłumaczyć dosłownie jako “trzymać oczy na piłce”, a wywodzi się on z gry w baseball.

There is no time to be distracted. Keep your eye on the ball.

To nie czas, aby być rozkojarzonym. Skoncentruj się.


idiom biznesowy

a ballpark figure

Idiom a ballpark figure to orientacyjna wartość liczbowa, możemy go przetłumaczyć jako oszacować, wartość orientacyjna. Zwykle używa się tego wyrażenia odnośnie oszacowanych dochodów, kosztów itd. To wyrażenie wywodzi się z baseballa.

How much will it cost? Give me a ballpark figure.

Ile to będzie kosztować? Daj mi orientacyjną cenę.


idiomy biznesowy

bring someone up to speed

Bring someone up to speed przetłumaczymy jako zapoznać kogoś z najnowszymi informacjami. Tego idiomu używamy, gdy chcemy powiedzieć że dostarczymy komuś informacji, których nie znają – na przykład w sytuacji gdy ktoś wraca z urlopu.

Jack’s just returned from vacation. Can you bring him up to speed?

Jack właśnie wrócił z wakacji. Czy mógłbyś/mogłabyś zapoznać go z nowościach?

Czy wiesz, że?

W tym samym znaczeniu co bring someone up to speed możemy też użyć get someone up to speed.

Jack’s just returned from vacation. Can you get him up to speed?

idiom biznesowy

see the big picture

See the big picture przetłumaczymy jako mieć pełen obraz, patrzeć na coś z szerszej perspektywy. Ten idiom Business English oznacza widzieć coś z szerszej perspektywy i nie skupiać się na detalach. Zwracać uwagę na ogólną sytuację czy też najważniejsze punkty oraz na to jak ta sytuacja ma wpływ na inne.

This investment will be lucrative but you need to see the big picture. What about the environment?

Ta inwestycja będzie dochodowa ale musisz popatrzeć na z szerszej perspektywy. Co z środowiskiem?


idiom biznesowy

a game plan

A game plan przetłumaczymy jako strategia działania. Ten idiom biznesowy oznacza plan na osiągnięcie jakiegoś celu. To wyrażenie pochodzi z dziedziny sportu, a dosłownie przetłumaczymy je jako “plan gry”.

What’s our game plan for this meeting?

Jaka jest nasza strategia działania na to spotkanie?


idiom biznesowy

go down the drain

Go down the drain przetłumaczymy jako pójść na marne. Użyjemy tego idiomu, żeby powiedzieć że coś zostało zmarnowane lub zniszczone. Bardziej dosłowne tłumaczenie to “spuścić do kanału”.

I can’t believe all our efforts went down the drain.

Nie mogę uwierzyć, że cały nasz wysiłek poszedł na marne.


idiomy biznesowe

no strings attached

No strings attached przetłumaczymy jako bez zobowiązań. Tego idiomu użyjemy, aby powiedzieć że coś nie niesie ze sobą żadnych zobowiązań czy ograniczeń. Dosłownie przetłumaczymy to wyrażenie jako “brak przywiązanych sznurków”.

Check out our product. No string attached and 3 months for free.

Sprawdź nasz produkt. Bez zobowiązań oraz przez trzy miesiące za darmo.


idiom business english

out in the open

Out in the open przetłumaczymy jako jawnie. Ten idiom Business English oznacza coś co jest jawne, znane publicznie, nie ukryte.

Our product has a lot of imperfections. We should bring it out in the open.

Nasz produkt ma wiele usterek. Powinniśmy upublicznić to.


21-30 najpopularniejszych idiomów biznesowych

idiom business english

a safe bet

A safe bet przetłumaczymy jako pewnik. Ten idiom biznesowy oznacza coś co ma duże prawdopodobieństwo na spełnienie się. Dosłowne tłumaczenie to “bezpieczny zakład”.

It’s a safe bet that we will get this contract.

To pewnik, że dostaniemy ten kontrakt.


idiomy biznesowe

see eye to eye

Idiom see eye to eye przetłumaczymy jako zgadzać się. Ten idiom biznesowy oznacza mieć takie same poglądy. Dosłownie przetłumaczymy to wyrażenie jako “patrzeć oko w oko”.

Me and Jack never see eye to eye.

Ja i Jack nigdy się ze sobą nie zgadzamy.


idiom business english

think outside the box

Think outside the box oznacza myśleć kreatywnie, niestandardowo z wykorzystaniem nowych pomysłów. Dosłownie przetłumaczymy go jako “myśleć poza pudełkiem”.

Traditional ideas aren’t working so we need to think outside the box.

Tradycyjne rozwiązanie nie działają więc musimy myśleć niestandardowo.


idiomy biznesowe

touch base

Touch base przetłumaczymy jako skontaktować się. Tego idiomu użyjemy, aby powiedzieć że utrzymujemy z kimś kontakt lub odnawiamy ten kontakt. W biznesie touch base jest używany w znaczeniu utrzymywania kontaktu z klientami. To idiom wywodzący się z baseballa, który przetłumaczymy jako “dotknąć bazy”.

Mark, remember to touch base with Ms. Johnson.

Mark, pamiętaj aby skontaktować się z panią Johnson.


idiomy Business English

keep someone in the loop

Keep someone in the loop przetłumaczymy jako informować kogoś na bieżąco. Ten idiom biznesowy oznacza, że dostarczamy komuś wszystkich informacji.

I will be on vacation since Monday, but keep me in the loop.

Będę na wakacjach od poniedziałku, ale informuj mnie na bieżąco.

Be out of the loop

Przeciwieństwo be in the loop, czyli być na bieżąco to be out of the loop, czyli nie być na bieżąco, nie mieć wszystkich informacji.

I’ve been on vacation for two weeks so I’m out of the loop.

Byłem/am na wakacjach przez dwa tygodnie więc nie jestem na bieżąco.


idiomy Business English

rule of thumb

Rule of thumb to zasada oparta na doświadczeniu i praktyce. Ten idiom Business English oznacza regułą wziętą z doświadczenia raczej niż z teorii, czy wykształcenia. Dosłowne tłumaczenie tego wyrażenia to “zasada kciuka”.

As a rule of thumb, we should ask permission first.

Z doświadczenia wiemy, że powinniśmy najpierw zapytać o pozwolenie.


idiomy business english

set the record straight

Set the record straight przetłumaczymy jako sprostować coś. To wyrażenie oznacza wyjaśnić coś, co zostało podane do wiadomości nieprawidłowo. Inna wersja tego idiomu to put the record straight.

The press reported a few things incorrectly. We should set the record straight.

Prasa podała do wiadomości kilka nieprawdziwych informacji. Powinniśmy to sprostować.


idiomy Business English

put something on the back burner

Put something on the back burner przetłumaczymy jako odłożyć coś na później. Ten idiom biznesowy oznacza, że coś zostało odłożone, zeszło na dalszy plan. Dosłowne tłumaczenie tego wyrażenia to “postawić coś na tylny palnik”.

There’s emergency so put everything else on the back burner.

Mamy nagłą sytuację więc odłóżcie wszystko inne na później.


idiomy Business English

pull the plug

Pull the plug przetłumaczyć jako skończyć z czymś. Ten idiom biznesowy oznacza zrobić coś, aby zapobiec jakiemuś działaniu, zwykle dotyczy to zaprzestania finansowania danej działalności. Dosłownie przetłumaczymy to wyrażenia jako “wyciągnąć korek”.

This won’t work. I’m sorry but I’m pulling the plug on this operation.

To się nie uda. Przykro mi, ale kończę wspierać to przedsięwzięcie.


idiomy Business English

call the shots

Call the shots przetłumaczyć jako dyktować warunki. Idiom call the shots używamy w stosunku do osoby, która zajmuje pozycję kierowniczą, ma możliwość podejmowania decyzji i wydawania rozkazów.

You call the shots here.

Ty tutaj decydujesz.


31-40 najpopularniejszych idiomów biznesowych

najpopularniejsze idiomy biznesowe

down to the wire

Down to the wire przetłumaczymy jako do ostatniej chwili. Ten idiom biznesowy oznacza, że coś zostanie zrobione w ostatniej chwili. Idiom wywodzi się z wyścigów konnych, kiedy to sędziowie używali zawieszonego na mecie druta, aby określić który koń wygrał.

I worked on my project down to the wire.

Pracowałem/am nad moim projektem do ostatniej chwili.


najpopularniejsze idiomy biznesowe

play it by ear

Play it by ear przetłumaczymy jako improwizować. Ten idiom oznacza, że dopasowujemy się do rozwijającej się sytuacji, a nie działamy zgodnie z planem. To wyrażenie przetłumaczymy też jako “grać ze słuchu”, dlatego może on być używany również w muzyce.

The situation changed so we will play it by the ear.

Sytuacja się zmieniła więc zaimprowizujemy.


idiomy business english

scratch someone’s back

Scratch someone’s back przetłumaczymy jako wyświadczyć komuś przysługę. Tego idiomu biznesowego użyjemy, aby powiedzieć że zrobiliśmy coś pomocnego i korzystnego dla innej osoby. Użycie tego wyrażenia implikuje, że oczekujemy że przysługa zostanie zwrócona. Dosłowne tłumaczenie to “podrapać czyjeś plecy”.

You scratch my back, and I’ll scratch yours.

Ty pomoże mi, a ja pomogę tobie.


idiomy Business English

test the waters

Test the waters przetłumaczymy jako badać grunt. Ten idiom Business English oznacza sprawdzenie jaka jest czyjaś opinia lub jaka będzie jego reakcja zanim rzeczywiście coś zrobimy. Dosłowne tłumaczenie tego idiomu to “sprawdzenie wody”, czyli znaczenie tego idiomu możemy porównać do sprawdzenia temperatury wody zanim do niej wejdziemy.

Before we launch our new product we should test the waters.

Zanim wypuścimy nasz nowy produkt powinniśmy zbadać grunt.

Czy wiesz, że?

Inna wersja idiomu test the waters to test the water.


idiom biznesowy

throw in the towel

Throw in the towel przetłumaczymy jako poddać się. Idiom throw in the towel dosłownie znaczy “rzucić ręcznik”. Jest to wyrażenie wzięte z boksu, kiedy to trener rzuca na ring ręcznik aby zasygnalizować że zawodnik się poddaje.

You tried, but let’s be real. It’s time to throw in the towel.

Próbowałeś/aś, ale spójrzmy prawdzie w oczy. Nadszedł czas, żeby się poddać.


idiom biznesowy

keep something under wraps

Keep something under wraps oznacza zachować coś w tajemnicy, trzymać coś w sekrecie. Dosłowne tłumaczenie to “trzymać pod opakowaniem”.

Someone is going to be promoted, but for the time being the management is keeping it under wraps.

Ktoś dostanie awans, ale na razie zarząd trzyma to w sekrecie.


idiom biznesowy

under the table

Under the table przetłumaczymy jako w sekrecie. Tego idiomu biznesowego używamy, aby powiedzieć że coś jest robione potajemnie. Często oznacza to również, że było to zrobione w tajemnicy, bo było nielegalne. Dosłownie oznacza “pod stołem”.

She gave him the money under the table.

Dała mu w sekrecie pieniądze.


idiom biznesowy

be up for grabs

Be up for grabs przetłumaczymy jako osiągalne. Ten idiom Business English oznacza, że coś jest dostępne, gotowe do wzięcia dla każdego kto jest zainteresowany. Dosłownie przetłumaczymy to jako “coś, co jest do schwytania”.

I heard that the position of sales manager is up for grabs.

Słyszałem/am, że pozycja dyrektora sprzedaży jest wolna i jest do wzięcia.


idiomy biznesowe

raise a red flag

Raise a red flag przetłumaczymy jako budzić wątpliwości. Ten idiom biznesowy oznacza, że coś sygnalizuje nam potencjalne zagrożenie lub problemy. Dosłowne tłumaczenie to “podnieść czerwoną flagę”. Idiom odnosi się do dosłownej czynności podnoszenia czerwonej flagi jako ostrzeżenia – np. w XVIII wieku czerwoną flagę podnoszono jako ostrzeżenie przed powodzią.

This proposal raises many red flags for me.

Ta oferta budzi we mnie poważne wątpliwości.


idiomy biznesowe

have your back against the wall

Have your back against the wall przetłumaczymy jako być przyciśniętym do muru. Ten idiom Business English oznacza, że mamy poważne problemy i niewiele opcji do wyboru lub jesteśmy w napiętej sytuacji i mamy małe pole manewru.

Our competition has our backs against the wall.

Nasza konkurencja przyciska nas do muru.


41-50 najpopularniejszych idiomów biznesowych

idiomy biznesowe

be off the hook

Be off the hook przetłumaczymy jako wybrnąć z kłopotów. Ten idiom biznesowy oznacza, że wyszliśmy z ciężkiej sytuacji lub problemów, bez żadnych konsekwencji. Dosłowne tłumaczenie to “być poza haczykiem”. Można to porównać z rybą, której udało się uciec z haczyka wędki.

Janet made a big error, but she is off the hook for now.

Janet zrobiła duży błąd, ale na razie nie ma kłopotów.

Inne idiomy z off the hook
get someone off the hook – pozwolić komuś wybrnąć z kłopotliwej sytuacji bez konsekwencji

let someone off the hook – pozwolić komuś wybrnąć z kłopotliwej sytuacji bez konsekwencji


idiomy biznesowe

hang by a thread

Hang by a thread przetłumaczymy jako wisieć na włosku. Ten idiom biznesowy oznacza być w bardzo ryzykownej lub niepewnej sytuacji, w której nawet najmniejsza zmiana może sprawić, że sytuacja zakończy się źle.

His career was hanging by a thread.

Jego kariera wisiała na włosku.


burn the candle at both ends

Burn the candle at both ends przetłumaczymy jako przepracować się. Ten idiom Business English oznacza, że ktoś pracuje bardzo ciężko i bardzo dużo, praktycznie od rana do nocy.

She burned the candle at both ends while working on this assignment.

Przepracowała się pracując nad tym zadaniem.


idiomy business english

be in the red

Be in the red przetłumaczymy jako mieć debet, być na minusie. Użyjemy tego idiomu, gdy chcemy powiedzieć, że mamy kłopoty finansowe i jesteśmy dłużni pieniądze, wydaliśmy za dużo i jesteśmy na minusie.

By the end of the first year, our company was in the red.

Na koniec pierwszego roku nasza firma była na minusie.


idiomy business english

be in the black

Be in the black przetłumaczymy jako być na plusie. Ten idiom Business English oznacza, że nasz rachunek jest na plusie i nie jesteśmy winni żadnych pieniędzy. Antonim idiomu in the red.

This quarter our company is finally in the black.

W tym kwartale nasze firma w końcu jest na plusie.


idiomy business english

crunch the numbers

Crunch the numbers przetłumaczymy jako wykonywać obliczenia. Ten idiom biznesowy oznacza wykonywanie skomplikowanych lub długich obliczeń. Dosłownie możemy to wyrażenie przetłumaczyć jako “chrupanie liczb”.

I crunched the numbers and I think we can afford these equipment.

Wykonałem obliczenie i myślę, że stać nas na ten sprzęt.


idiomy business english

cash-strapped

Cash-strapped przetłumaczymy jako nie mający gotówki. To idiom opisujący kogoś, kto nie ma wystarczającej ilości pieniędzy.

We had a lot of ideas, but our company was cash-strapped.

Mieliśmy dużo pomysłów, ale nasze firma nie miała pieniędzy.


idiomy business english

a dime a dozen

A dime a dozen przetłumaczymy jako na pęczki. Ten idiom oznacza, że czegoś jest dużo i nie ma to wielkiej wartości. A dime a dozen to idiom amerykański, brytyjski odpowiednik tego wyrażenia to ten a penny.

These type of products is a dime a dozen.

Produktów tego typu jest na pęczki.


idiom biznesowy

drive a hard bargain

Drive a hard bargain przetłumaczymy jako stawiać twarde warunki. Użyjemy tego wyrażenia, gdy mówimy że ktoś jest twardy i bezkompromisowy w czasie negocjacji jakiejś transakcji.

You drive a hard bargain.

Stawiasz wymagające warunki.


idiomy business english

sweeten the deal

Sweeten the deal przetłumaczymy jako czynić transakcję atrakcyjniejszą. Tego idiomu biznesowego używamy, aby powiedzieć że czynimy transakcję korzystniejszą, bardziej atrakcyjniejszą poprzez dodanie do tego układu czegoś dodatkowego. Dosłownie przetłumaczymy to wyrażenie jako “osłodzenie transakcji”.

The salesperson sweetened the deal by adding free shipping.

Sprzedawca zachęcił mnie do zakupu poprzez dodanie darmowego transportu.

Drugą część wpisu 100 najpopularniejszych idiomów biznesowych można znaleźć tutaj.

Rozpocznij kurs Business English na platformie ELLA

angielski online

Subskrybuj | YouTube