Zacznij się uczyć angielskiego. Zobacz ofertę >
ELLA

Have czy Has?

Have czy Has? – Jak używamy?

Have czy Has? Czasownik to have oznacza „mieć”, ale może być również używany w zdaniach jako tak zwany czasownik posiłkowy (auxiliary verb). Forma to have czasownika to forma bezokolicznika (infinitive). Czas, w którym używamy czasownika to have jako czasownika posiłkowego to Present Perfect.

Odmiana czasownika to have
I haveWe have
You haveYou have
He hasThey have
She has
It has

Zwróćmy uwagę na to, że czasownik “to have” ma taką samą formę w niemal wszystkich osobach i liczbach, oprócz trzeciej osoby liczby pojedynczej.

Poznaj wyjątkowy kurs angielskiego dla początkujących na platformie ELLA


Czasownik to have w znaczeniu „mieć”

W liczbie pojedynczej musimy pamiętać, że w trzeciej osobie użyjemy formy has.

I have a dog.

Ja mam psa.

She has a dog.

Ona ma psa.

Adam has a dog.
Adam = he

Adam ma psa.

W liczbie mnogiej natomiast, forma zawsze będzie have.

They have a dog.

Oni mają psa.

My parents have a dog.
my parents = they

Moi rodzice mają psa.

Przeczytaj też o czasowniku have got, który również oznacza „mieć”.


have czy has

Czasownik to have jako czasownik posiłkowy

Zastosowaliśmy w tych przykładach czas Present Perfect (osoba + have/has + czasownik III forma).

I have been to Boston before.

Już kiedyś byłem w Bostonie.

Adam has eaten all the chocolate.

Adam zjadł całą czekoladę.

We have spoken to the manager.

Rozmawialiśmy z managerem.

Czasownik posiłkowy czy czasownik w znaczeniu mieć?

Oto kilka przykładów użycia czasownika to have. Kolorem zaznaczyliśmy czy czasownik występuje w znaczeniu mieć czy jako czasownik posiłkowy.

They have a very nice apartment.

Oni mają bardzo ładne mieszkanie.

We have a lot to do.

Mamy sporo do zrobienia.

They have not been speaking to us.

Nie odzywają się do nas.

Have you been drinking?

Piłeś (alkohol)?

Do you have anything else to say?

Masz coś jeszcze do powiedzenia?

Could I have the spaghetti?

Poproszę spaghetti.

We have not called the police yet.

Jeszcze nie zadzwoniliśmy po policję.

Have you ever been to London?

Czy kiedykolwiek byłeś w Londynie?

I have already seen this movie.

Już widziałem/am ten film.

Do you have any change?

Masz jakieś drobne?

Do you have Wi-Fi?

Masz wifi?

Rozpocznij kurs angielskiego online na platformie ELLA

angielski online

Subskrybuj | YouTube