Zacznij się uczyć angielskiego. Zobacz ofertę >
ELLA
I have had vs I had

I have had vs I had

Jaka jest różnica między I have had a I had?

I have had to konstrukcja czasu Present Perfect. Używamy jej, gdy mówimy o niedawnej przeszłości która ma jakiś związek z teraźniejszością. Natomiast I had to konstrukcja czasu Past Simple, którą używamy do wyrażenia przeszłości.

Czas Present Perfect

Czas Present Perfect to czas w języku angielskim używany, gdy chcemy powiedzieć że coś co się wydarzyło w przeszłości ma swoje skutki w teraźniejszości. To czas w którym mówimy o niedawnej przeszłości. Do utworzenia zdania w czasie Present Perfect wykorzystujemy czasownik posiłkowy have/has oraz trzecią formę (Past Participle) głównego czasownika. W konstrukcji I have had czasownikiem głównym jest have w trzeciej formie, czyli had.

I have had a cold since Monday.

Jestem przeziębiony od poniedziałku.

I have just had an accident.

Właśnie miałem/am wypadek.

I have had some problems lately.

Ostatnio miałem/am trochę problemów.

I have had w amerykańskim angielskim

Czas Present Perfect rzadko jest używany w codziennym amerykańskim angielskim. Zwykle jest on zastępowany czasem Past Simple.

I have had some problems lately. → I had some problems lately. (AmE)

Czas Past Simple

Czas Past Simple używamy do mówienia o czynnościach, które miały miejsce i skończyły się w przeszłości. Had w konstrukcji I had to czasownik have w drugiej formie (past tense). Druga i trzecia forma czasownika have jest identyczna.

I had a dog.

Miałem/am psa.

I had a nightmare.

Miałem/am koszmar.

I had good time at the party.

Dobrze się bawiłem/am na imprezie.

I have had vs I had

I have had a red car since June.
Mam czerwony samochód od czerwca.

(Posiadanie samochodu zaczęło się w przeszłości, ale trwa do teraz)

I had a red car.
Miałem czerwony samochód.

(Miałem ale już go nie mam)

I have had a lot of luck this week.
Miałem/am dużo szczęścia w tym tygodniu.

(Mam szczęście a ten tydzień jeszcze się nie skończył)

I had a lot of luck.
Miałem dużo szczęścia.

(Kiedyś miałem szczęście, ale teraz już nie mam)

Rozpocznij kurs angielskiego online na platformie ELLA

angielski online

Subskrybuj | YouTube