Zacznij się uczyć angielskiego. Zobacz ofertę >
ELLA
CPE

Egzamin CPE

Egzamin CPE

Poziom CEFR:C2
Łączny czas trwania:236 minut
   część pisemna:220 minut
   część ustna:16 minut
Cena egzaminu:ok. 710 zł (egzamin komputerowy)
ok. 690 zł (egzamin papierowy)

Opis egzaminu – CPE

CPE czyli Certificate of Proficiency in English to egzamin Cambridge English na poziomie C2 według CEFR. Egzamin CPE to najwyższy poziom egzaminu przeprowadzanego przez Cambridge. Potwierdza on biegłą znajomość angielskiego na poziomie używanym w akademickich i profesjonalnych sytuacjach. Aby podejść do certyfikatu CPE należy rozumieć niemal wszystko z tego co się usłyszy lub przeczyta w języku angielskim, umieć i rozumieć formalny, naukowy oraz kolokwialny angielski oraz umieć negocjować i dyskutować na skomplikowane tematy.

Format egzaminu CPE

Egzamin CPE składa się z czterech części: czytania i używania angielskiego (test gramatyczno-leksykalny), pisania, słuchania oraz mówienia. Egzamin pisemny sprawdza umiejętności czytania i używania angielskiego, pisania oraz słuchania. Mówienie w języku angielskim jest sprawdzane podczas egzaminu ustnego w towarzystwie innej osoby egzaminowanej.

1. czytanie i używanie angielskiego (90 minut)

Na egzaminie z czytania i użycia angielskiego można się spodziewać:

zadań na uzupełnienie lub utworzenie słowa na podstawie tekstu
zadań polegających na przerobieniu zdania
pytań wielokrotnego wyboru na podstawie tekstu
zadań polegających na uzupełnieniu brakującego tekstu na podstawie tekstu

zadań polegających na dopasowaniu odpowiedzi na podstawie tekstu

2. pisanie (90 minut)

Egzamin pisemny CPE ma dwa zadania:

napisanie eseju podsumowującego dwa krótkie teksty

wybór jednej z form wypowiedzi pisemnej: artykułu, listu, sprawozdania, recenzji i napisanie jej na podstawie tekstu do wyboru

3. słuchanie (40 minut)

Na części egzaminu dotyczącej słuchania można się spodziewać:

zadań na uzupełnienie zdań na podstawie długiej przemowy lub wykładu
pytań wielokrotnego wyboru do uzupełnienia na podstawie długiej dyskusji

zadań na dopasowanie odpowiedzi

4. mówienie (16 minut)

Na egzaminie ustnym można spodziewać się pracy z drugą osobą egzaminowaną. Zadania, które wchodzą w skład egzaminu to:

przedstawienie się
zadanie do wykonania z drugą osobą egzaminowaną dotyczące zdjęcia
omówienie informacji zawartych na kartce

rozmowa z egzaminatorem oraz drugą osobą egzaminowaną na tematy dotyczące świata

Egzamin CPE w pigułce

Część egzaminuIlość ćwiczeńPunktacjaCele
Reading and Use of English7 zadań = 53 pytania40%Korzystanie z różnego rodzaju tekstów.
Writing2 zadania20%Ocena zdolności tworzenia różnych tekstów.
Listening4 zadania = 30 pytań20%Ocena rozumienia różnego rodzaju materiałów mówionych.
Speaking3 zadania20%Umiejętność skutecznej komunikacji w rozmowie bezpośredniej z inną osobą egzaminowaną i egzaminatorem.

Po co nam certyfikat CPE?

Certyfikat CPE to najwyższy z certyfikatów, jaki możemy uzyskać. Certyfikat CPE jest potwierdzeniem znajomości języka angielskiego na poziomie wymaganym na stanowiskach kierowniczych oraz na studiach podyplomowych lub doktoranckich (choć często wystarcza również CAE).

Jakie oceny mogę uzyskać na egzaminie CPE?

Wynik egzaminu CPE jest przedstawiony za pomocą:

ilość zdobytych punktów (punktacja za cały egzamin oraz za każdą oddzielną część)
oceny (A to najwyższa ocena, C to najniższa zaliczająca ocena)

poziomu w skali CEFR

Sprawdź jakie certyfikaty z języka angielskiego możesz uzyskać.

Rozpocznij kurs angielskiego online na platformie ELLA

Add comment

angielski online

Subskrybuj | YouTube