Zacznij się uczyć angielskiego. Zobacz ofertę >
ELLA
zaimki względne

Zaimki względne WHAT, WHICH, THAT czyli relative pronouns

Zaimki względne: wstęp

Zaimki względne czyli relative pronouns to zaimki, które wyglądają jak słówka pytające ale występują w zdaniach oznajmujących. Najczęściej używane zaimki względne to who, which, that. Rzadziej używamy zaimków whose oraz whom. Zaimków względnych używamy do tworzenia zdań względnych (relative clauses). Zaimki względne stawiamy po rzeczowniku lub zaimku, który modyfikują.

Kiedy używamy zaimków względnych?

Zaimek względnyUżycie
whoz osobami
whichz rzeczami i zwierzętami
thatz osobami, zwierzętami i rzeczami
whoseokreślenie przynależności
whomz osobami
whenokreślenie czasu
whereokreślenie miejsca
whyokreślenie powodu

Zaimek względny who

Who używamy, gdy mówimy o ludziach. Zdarza się jednak, że używamy go gdy mówimy o zwierzętach domowych lub zwierzętach, które znamy. Zaimek who użyjemy w obu typach zdań względnych – określających (defining) i nieokreślających (non-defining).

The woman who we saw yesterday, is my mother.
Kobieta którą wczoraj widzieliśmy to moja matka.

(zdanie względne określające)

I have a dog who likes eating tangerines.
Mam psa który lubi jeść mandarynki.

(zdanie względne określające)

Some girl, who went to the same high school as me, called me yesterday.
Jakaś dziewczyna, która chodziła do tego samego liceum co ja, zadzwoniła do mnie wczoraj.

(zdanie względne nieokreślające)

Who możemy używać z rzeczownikami zbiorowymi dotyczącymi ludzi.

She called the police who came immediately.

Ona zadzwoniła na policję, która natychmiast przyjechała.

Zaimek względny which

Zaimek which używamy w stosunku do rzeczy i zwierząt. Which użyjemy zarówno w zdaniach względnie określających (takich, które dają nam niezbędne informacje), a także w zdaniach względnych nieokreślających (takich, które dają nam dodatkowe informacje).

This is a car which he bought.
To jest samochód który kupił.

(zdanie względne określające)

The house, which we’re talking about, cost over $3 million.
Dom o którym mówimi kosztuje ponad trz miliony dolarów.

(zdanie względne nieokreślające)

Zaimek względny that

That możemy używać zamiennie z who, whom, which, zarówno do ludzi, rzeczy, jak i zwierząt. Zaimek that możemy używać tylko w zdaniach względnych określających. That jest mniej formalne od pozostałych zaimków względnych i powinno być unikane w bardziej formalnych sytuacjach.

I like people that have a good sense of humor.

Lubię ludzi którzy mają dobre poczucie humoru.

The sunscreen that you used was expired.

Krem z filtrem który użyłeś/aś był przeterminowany.

Here’s a list of things that drive me crazy.

Oto lista rzeczy które mnie doprowadzają do szaleństwa.

Uwaga!

Zaimki względne mają wiele zasad dotyczących ich zastosowania w zdaniach względnych. W celu zgromadzenia jak największej wiedzy na ten temat, warto jest zapoznać się także z wpisem blogowym relative clauses czyli zdania względne.

Nie czekaj! Opanuj angielski do perfekcji dzięki platformie ELLA


zaimki względne

Zaimek względny whom

Zaimek whom używamy w stosunku do ludzi. W zdaniach whom zajmuje pozycję dopełnienia. Oznacza to, że użyjemy whom w przypadku gdy ten zaimek jest przedmiotem opisywanym przez czasownik lub przyimek. Whom jest często mylone z who, gdyż oba te zaimki opisują ludzi. Jednak who używamy w pozycji podmiotu.

The man whom we’re talking about is standing right over there.

Człowiek o którym mówimy stoi właśnie tam.

I’m calling John whom you will meet tomorrow.

Dzwonię do Johna którego spotkasz jutro.

Jeśli mamy wątpliwości czy powinniśmy zastosować who czy whom, podmieńmy w zdaniu zaimek względny na zaimek osobowy. W przypadku gdy po aranżacji zdania pasuje nam zaimek osobowy (I, he, they etc.), wtedy powinniśmy zastosować who. Natomiast jeśli pasuje zaimek osobowy w dopełnieniu (me, him, them, etc.), wtedy powinniśmy zastosować whom.

I’m calling John. You’ll meet him tomorrow.
I’m calling John. You’ll meet he tomorrow.

Dzwonię do Johna. Spotkasz go jutro.

W tym zdaniu chcemy powiedzieć, że spotkamy “go” (him) – nie mówimy, że spotkamy “on” (he).

Zaimek względny whose

Whose używamy w stosunku do ludzi i zwierząt. Zaimek whose określa przynależność do kogoś. W zdaniu whose stoi przed rzeczownikiem.

Avah, whose sister you know, is calling us over.

Avah, której siostrę znasz, nas woła.

The man whose house we stayed at last summer just died.

Człowiek w którego domu mieszkaliśmy zeszłego lata właśnie umarł.

Adam, whose ex-wife was a nurse, just remarried.

Adam, którego była żona jest pielęgniarką, właśnie wzięła ponownie ślub.

Zaimek whose można stosować również przy określaniu przynależności do rzeczy nieożywionych. Takie zastosowanie whose pojawiło się już około XIV wieku. Jednak współcześnie pojawiają się opinie, że whose może być stosowane tylko w stosunku do ludzi i zwierząt. Warto jest o tym pamiętać, gdyż możemy się spotkać z głosami, które twierdzą, że użycie whose z rzeczami jest niepoprawne.

This house whose garden is blooming has a new owner.

Ten dom którego ogród kwitnie ma nowego właściciela.

Whose vs who’s

Whose jest często mylone z who’s, gdyż oba te słowa to homofony, czyli wyrazy które brzmią podobnie ale mają inne znaczenie. Jednak who’s to skrót od who is lub who has.

Who’s home? = Who is home?

Kto jest w domu?

Whose home is this?

Czyj to dom?

Zaimki względne: przyimki

Przyimki stawiamy przed zaimkami względnymi (bardziej formalnie brzmiące zdanie) lub na końcu zdania (mniej formalnie brzmiące zdanie).

We spent four hours trying to get to Boston, of which three were spent in traffic.

Spędziliśmy cztery godziny próbując dostać się do Bostonu z czego trzy spędziliśmy w korku.

At whose expense are we currently partying?

Na czyj koszt w tej chwili imprezujemy?

This meal, for which I didn’t pay, was very good.

Ten posiłek, za który nie zapłaciłem/am był bardzo dobry.

This is the car which we came for.

To jest samochód po który przyszliśmy.

I’m talking about Adam whom I work with.

Mówię o Adamie z którym pracuje.

This is John whom I want to introduce you to.

To jest John któremu chcę cię przedstawić.

W przypadku zaimka that przyimki zawsze stawiamy na końcu zdania.

I don’t know a trick that she didn’t fall for.

Nie znam sztuczki na którą by się nie nabrała.

That’s the box that the toy came in.

To jest pudełko w którym przyszła zabawka.


zaimki względne

Zaimki względne: when, where, why

W mniej formalnych sytuacjach możemy używać when, where oraz why jako zaimków względnych. When używamy zamiast on which, gdy mówimy o czasie. Where używamy w zdaniach w których określamy miejsce zamiast at which. Natomiast why używamy zamiast for which, gdy mówimy o powodzie.

I know a place where (at which) they serve the best pizza in town.

Znam miejsce gdzie serwują najlepszą pizzę w mieście.

Tomorrow is the day when (on which) we conquer the world!

Jutro jest dzień w którym podbijemy świat!

I want to know the reason why (for which) she’s late.

Chcę znać powód dla którego ona się spóźnia.

Złożone zaimki względne

Złożone zaimki względne, czyli compound relative pronouns oznaczają “nie ważne który czy jaki”. Do złożonych zaimków względnych należą: whoever, whichever, whomever etc. Złożone zaimki względne tworzymy poprzez dodanie do who, which, whom końcówki “ever”.

I don’t want to talk to you, whoever you are.

Nie chcę z tobą rozmawiać, kimkolwiek jesteś.

They will support him whatever he decides.

Będą go wspierać cokolwiek zdecyduje.

Cleft sentences

Zaimki względne możemy wykorzystać w zdaniach rozszczepionych (cleft sentences). Przeczytaj o nich w artykule cleft sentences.

Rozpocznij kurs angielskiego online na platformie ELLA

angielski online

Subskrybuj | YouTube