Zacznij się uczyć angielskiego. Zobacz ofertę >
ELLA
Go home czy go to home?

Go home czy go to home?

Go home czy go to home? Która wersja jest prawidłowa?

Go home to poprawna wersja wyrażenia „iść do domu”. W połączeniu z niektórymi czasownikami przed home nie stawiamy przyimków (prepositions).

Let’s go home.

Let’s go to home.

Dlaczego w wyrażeniu “go home” nie stawiamy przyimka to?

Home to rzeczownik oznaczający dom. Jednak w połączeniu z czasownikiem go, home używamy w znaczeniu przysłówka, a przed przysłówkami miejsca nie stawiamy przyimków.

Kiedy home jest przysłówkiem miejsca?

Przysłówki miejsca (adverb of place) mówią nam gdzie coś się wydarzyło.

Adam went upstairs.
Adam poszedł na górę.

W tym zdaniu przysłówkiem jest upstairs. Gdy zapytamy „Dokąd poszedł Adam?” (Where did Adam go?) odpowiedzią będzie „Na górę.” (upstairs).

Kiedy home używamy w znaczeniu przysłówka miejsca mówimy o przysłówku wskazującym kierunek.

Adam went home. Where did Adam go? Home.
Adam wrócił do domu. W którą stronę poszedł Adam? Do domu.

(W tym zdaniu pytamy się o to dokąd poszedł Adam, czyli o kierunek w którym zmierzał.)

Adam works from home. Where does Adam work from? From home.
Adam pracuje z domu. Skąd pracuje Adam? Z domu.

(W tym zdaniu home nie jest przysłówkiem miejsca, bo nie używamy czasownika work, aby mówić o poruszaniu się w jakimś kierunku. Tutaj home jest lokalizacją. Gdy home ma znaczenie lokalizacji, wtedy stawiamy przed nim przyimek lub przedimek.)

Czy wyrażenie “go to home” jest prawidłowe?

Nie, go to home nie jest prawidłowo skonstruowanym wyrażeniem. Jeśli przed home wstawimy przyimek to oznacza to, że home jest lokalizacją, czyli rzeczownikiem. Przed rzeczownikiem policzalnym w liczbie pojedynczej musimy wstawić określnik (determiner). Określeniem rzeczownika jest na przykład przedimek (a/an/the), przymiotnik dzierżawczy (your, her etc.) czy zaimek wskazujący (this, that etc.).

Adam went to his home.

Adam went to home.


Go home czy go to home?

Przysłówek home

Home jako przysłówka użyjemy w połączeniu z różnymi czasownikami mówiącymi o ruchu (verbs of movement).

Can I go home now?

Czy teraz mogę pójść do domu?

I’m coming home.

Wracam do domu.

Avah left home.

Avah wyprowadziła się.

Mark returned home.

Mark wrócił do domu.

Will we get home on time?

Czy dotrzemy do domu na czas?

Let’s drive home.

Jedźmy do domu.

We finally arrived home.

Wreszcie dotarliśmy do domu.

Rozpocznij kurs angielskiego online na platformie ELLA

angielski online

Subskrybuj | YouTube