Zacznij się uczyć angielskiego. Zobacz ofertę >
ELLA
zaimki dzierżwcze possessive pronouns

Zaimki dzierżawcze: possessive pronouns

Zaimki dzierżawcze: wstęp

Zaimki dzierżawcze czyli possessive pronouns to rodzaj zaimków, które określają przynależności. Stosujemy je, gdy chcemy powiedzieć, że coś do kogoś należy bez wymieniania nazwy właściciela. Zaimek dzierżawczy nigdy nie występuje przed rzeczownikiem.


zaimki dzierżawcze possessive pronouns

Zaimki dzierżawcze: tłumaczenia

Oto jak przetłumaczymy poszczególne zaimki dzierżawcze.

Zaimek dzierżawczyTłumaczenie
minemój, moja, moje
yourstwój, twoja, twoje
hisjego
hersjej
oursnasz, nasza, nasze
yourswasz, wasza, wasze
theirsich
It jako zaimek dzierżawczy

W języku angielski nie stosuje się zaimka dzierżawczego dla trzeciej osoby liczby pojedynczej rodzaju nijakiego it. Chociaż niektóre źródła podają its jako formę zaimka dzierżawczego dla it, którą używa się tylko w połączeniu z own.

The elephant liked this family of monkeys and treated them as its own.

Słoń lubił tę rodzinę małp i traktował ją jak własną.


Zaimki osobowe vs zaimki dzierżawcze

Oto porównanie zaimków osobowych z zaimkami dzierżawczymi.

Zaimek osobowyZaimek dzierżawczy
Imine
youyours
hehis
shehers
it
weours
youyours
theytheirs

Jak wygląda zastosowanie tych zaimków w zdaniach?

Zaimek osobowyZaimek dzierżawczy
I have a dog.
Mam psa.
This dog is mine.
Ten pies jest mój.
You have kids.
Masz dwoje dzieci.
These kids are yours.
Te dzieci są moje.
He has a bike.
On ma rower.
This bike is his.
Ten rower jest jego.
She has a blue dress.
Ona ma niebieską sukienkę.
This blue dress is hers.
Ta niebieska sukienka jest jej.
We have a small house.
Mamy mały dom.
This small house is ours.
Ten mały dom jest nasz.
You have pets.
Wy macie zwierzęta domowe.
These pets are yours.
Te zwierzęta domowe są wasze.
They have a garden.
Oni mają ogród.
This garden is theirs.
Ten ogród jest ich.
This vs these

This oraz these używamy, gdy mówimy o rzeczach które znajdują się blisko. This używamy, gdy mówimy o liczbie pojedynczej, a these o liczbie mnogiej. Dowiedz się więcej o tych zaimkach wskazujących z wpisu this, that, these, those.


zaimki dzierżwcze possessive pronouns

Kiedy używamy zaimków dzierżawczych?

Zaimki dzierżawcze używamy gdy:

+ chcemy zastąpić rzeczownik zaimkiem

Jeśli nie chcemy powtarzać dwa razy rzeczownika oznaczającego właściciela, wtedy możemy zastąpić go zaimkiem dzierżawczym.

My dress doesn’t fit me. Can I try yours?

Moja sukienka na mnie nie pasuje. Czy mogę spróbować twoją?

This is Anna’s house and this is mine.

To jest dom Anny, a to jest mój.

I like her car, but I like yours better.

Podoba mi się jej samochód, ale twój podoba mi się bardziej.

+ wymieniamy właściciela w innym miejscu niż po zaimku

Używamy zaimka dzierżawczego, gdy w zdaniu rzeczownik nie stoi obok zaimka.

These toys are theirs.

Te zabawki są ich.

That plate is not ours.

Tamen talerz nie jest nasz.

This ring isn’t mine.

Ten pierścionek nie jest mój.


zaimki dzierżwcze possessive pronouns

Przykładowe zdania z zaimkami dzierżawczymi

Po zaimku dzierżawczym nie stawiamy rzeczownika.

MINE

I like your hairstyle. What do you think about mine?

Podoba mi się twoja fryzura. Co powiesz o mojej?

These books are mine.

Te książki są moje.

YOURS

This is my desk. I think that’s yours.

To jest moje biurko. Myślę, że tamto jest twoje.

Is this yours?

Czy to twoje?

HIS

I like my job. I don’t want his.

Lubię moją pracę. Nie chcę jego.

Those DVDs are his.

Tamte płyty DVD są jego.

HERS

Is that your seat? Or is that hers?

Czy to twoje miejsce? A może jej?

This hamster is hers.

Ten chomik jest jej.

OURS

Is that your table? Or is it ours?

Czy to wasz stolik? A może to nasz?

Those fields are ours.

Tamte pola są nasze.

YOURS

This is our party. It isn’t yours!

To nasze przyjęcie. Ono nie jest wasze!

Is that computer yours?

Czy ten komputer jest wasz?

THEIRS

This is their daughter. And that girl is theirs too.

To jest ich córka. I tamta dziewczynka również jest ich.

This room is theirs.

Ten pokój jest ich.


Zaimki dzierżawcze: apostrof

Jednym ze sposobów określania przynależności w języku angielskim jest użycie dopełniacza saksońskiego. Dopełniacz saksoński zapisujemy poprzez dodanie apostrofu oraz końcówki -s do nazwy właściciela.

kid’s toy – zabawka dziecka

mum’s glasses – okulary mamy

Z tego powodu, że zaimki dzierżawcze również kończą się na literę s często możemy spotkać się z dodawaniem do zaimków apostrofy w celu zaznaczenia przynależności. Jest to błędny zapis, gdyż zaimki dzierżawcze same w sobie oznaczają przynależność.

your’s

her’s


zaimki dzierżwcze possessive pronouns

Zaimki dzierżawcze vs przymiotniki dzierżawcze

Zarówno przymiotniki dzierżawcze (possessive adjectives), jak i zaimki dzierżawcze używamy do określenia przynależności. Z tego powodu często są ze sobą mylone. Powodem występowania pomyłek jest to, że w trzeciej osobie liczby pojedynczej rodzaju męskiego i nijakiego przymiotniki i zaimki dzierżawcze są takie same, a w pozostałych osobach (oprócz pierwszej osoby) różnią się tylko końcówką -s.

Zaimek dzierżawczyPrzymiotnik dzierżawczy
minemy
yoursyour
hishis
hersher
its
oursour
yoursyour
theirstheir

Zasadniczą różnicą między przymiotnikami a zaimkami dzierżawczymi jest to, że przymiotniki dzierżawcze łączą się z rzeczownikami, natomiast po zaimku dzierżawczym nie stawiamy rzeczownika.

Zaimek dzierżawczyPrzymiotnik dzierżawczy
This cat is mine.
Ten kot jest mój.
This is my cat.
To jest mój kot.
These shoes are yours.
Te buty są twoje.
These are your shoes.
To są twoje buty.
This car is his.
Ten samochód jest jego.
This is his car.
To jest jego samochód.
These earrings are hers.
Te kolczyki są jej.
These are her earrings.
To są jej kolczyki.
This boat is ours.
Ta łódź jest nasza.
This is our boat.
To jest nasza łódź.
These movie tickets are yours.
Te bilety do kina są wasze.
These are your movie tickets.
To są wasze bilety do kina.
This book is theirs.
Ta książka jest ich.
This is their book.
To jest ich książka.
Częste błędy

Przymiotniki dzierżawcze (my, your, his etc.) nie występują bez rzeczowników. Jeśli po zaimku nie stawiamy rzeczownika, wtedy koniecznie musimy użyć zaimka dzierżawczego (mine, yours, his etc.)

It’s not your phone, it’s mine.

It’s not your phone, it’s my.

Zaimków dzierżawczych nie stawiamy przed rzeczownikiem.

Let’s call my brother.

Let’s call mine brother.

Rozpocznij kurs angielskiego online na platformie ELLA

angielski online

Subskrybuj | YouTube