Zacznij się uczyć angielskiego. Zobacz ofertę >
ELLA
used to vs would

USED TO vs WOULD

Used to vs would: wstęp

Used to oraz would to dwa czasowniki, których używamy do mówienia o powtarzających się czynnościach, których już nie wykonujemy. Used to to czasownik „semi-modalny”, a would to czasownik modalny. Modalność czasownika oznacza, że nie zmieniają one swojej formy (nie dodajmy do nich końcówek -s, -ing) oraz że zawsze łączą się z bezokolicznikiem bez końcówki “to” (bare infinitive).

used to + bare infinitive
would + bare infinitive

Sprawdzony kurs angielskiego ELLA


Kiedy używamy used to a kiedy would?

Used to oraz would używamy, gdy mówimy o przeszłości, która nie jest już aktualna. W niektórych sytuacjach oba te wyrażenia mogą być użyte zamiennie – w innych nie. Na czym więc polega różnica między used to a would?

1. Used to oraz would używamy do mówienia o powtarzających się czynnościach, zwyczajach czy nawykach z przeszłości.

I used to cook dinner for my roommate.

When I lived with my roommate I would cook dinner for her.

Uwaga!

Ani used to, ani would nie możemy użyć, gdy mówimy o czymś co wydarzyło się tylko raz.

When I lived with my roommate I would cook dinner for her once.

I used to cook dinner for my roommate once.

2. Aby użyć would do mówienia o przeszłości należy najpierw określić w zdaniu, że coś działo się w przeszłości. Nie można użyć would bez ustalenia ram czasowych, gdyż would możemy też użyć do mówienia o teraźniejszość, ale wtedy would użyjemy w innym znaczeniu. Natomiast used to nie wymaga określenia, że coś działo się w przeszłości – samo użycie used to oznacza sytuację z przeszłości.

Whenever grandma came over, we would bake cookies.
I used to bake cookies with grandma.

I would bake cookies with grandma.

We used to go to church every Sunday.

We would go to church every Sunday.

When I was a child, we would go to church every Sunday.

Ważne jest też, aby ramy czasowe pojawiły się w zdaniu PRZED czasownikiem would.

We would go to church every Sunday when I was a child.

3. Used to używamy do mówienia o stanie rzeczy, który nie jest już aktualny. Natomiast would nie używamy, gdy mówimy o stanie z przeszłości (czyli sytuacji w której coś lub ktoś się znajdował).

I used to live in Boston.
I would live in Boston.

Nie użyjemy tutaj would z dwóch powodów. Po pierwsze, mówimy o stanie z przeszłości, o którym nie możemy mówić z użyciem would. Po drugie, nie określamy, że mówimy o przeszłości zanim w zdaniu pojawia się czasownik would.

When I was a child, I used to live in Boston.
When I was a child, I would live in Boston.

Nawet jeśli określimy, że coś dzieje się w przeszłości (tak jak wymaga tego wcześniej podana zasada użycia would) to nie możemy użyć would w tym zdaniu, gdyż „mieszkać w Bostonie” to sytuacja, a nie czynność.

4. Used to używamy z czasownikami statycznymi (stative verb). Natomiast would NIE używamy z czasownikami statycznymi. Czasowniki statyczne to takie, które wyrażają pewien stan i się nie zmieniają – przykładowo: believe, feel, have, know, like, think, need.

I used to feel sad when I watched Titanic.

I would feel sad when I watched Titanic.

People used to think the Earth is flat.

People would think the Earth is flat.

5. Do utworzenia przeczenia i pytania z used to użyjemy czasownika posiłkowego do. Natomiast nie używamy przeczenie i pytania z would do mówienia o przeszłych czynnościach.

I didn’t use to eat a lot of vegetables.

Did you use to play the piano?


used to vs would

Used to vs would: porównanie

USED TOWOULD
used to + bare infinitivewould + bare infinitive
Przeczenie
did not use to = didn’t use toNie używamy przeczenie z would w znaczeniu przeszłych czynności.
Pytanie
Did you use to play piano?Nie używamy pytania z would w znaczeniu przeszłych czynności.
Użycie

+ powtarzające się czynności

I used to often go to the gym.

+ powtarzające się czynności

Whenever I had time I would go to the gym.

+ bez potrzeby określenia ram czasowych

I used to go to parties a lot.

+ wymagane określenie ram czasowych

When I was in college I would go to parties a lot.

+ stany z przeszłości

I used to be a teacher.

+ z czasownikami statycznymi

I used to believe in Santa Claus.

Past Simple

Możemy użyć czasu Past Simple do mówienia o powtarzających się czynnościach czy zwyczajach z przeszłości. Jednak użycie Past Simple nie podkreśli powtarzalności danej czynności, ani nie da do zrozumienia, że dana czynność nie jest już wykonywana.

When I was a child, I went fishing every summer.
When I was a child, I used to go fishing every summer.

When I was a child, I would go fishing every summer.

Natomiast jeśli mówimy o czymś co się wydarzyło tylko raz to możemy użyć tylko Past Simple.

I went fishing in 2018.

Rozpocznij kurs angielskiego online na platformie ELLA

angielski online

Subskrybuj | YouTube