Zacznij się uczyć angielskiego. Zobacz ofertę >
ELLA
this, that, these, those

this, that, these, those

this, that, these, those, czyli zaimki wskazujące

This, that, these, those to zaimki wskazujące, czyli tak zwane demonstrative pronouns. This i these używamy do wskazywania na rzeczy lub osoby, które znajdują się blisko nas – this stosujemy, gdy mówimy o pojedynczych rzeczach i osobach, a these gdy mówimy o kilku (przynajmniej dwóch!). Natomiast that i those używamy do mówienia o rzeczach lub osobach znajdujących się od nas w pewnej odległości. Przy czym that stosujemy z liczbą pojedynczą a those z liczbą mnogą.

Liczba pojedyncza zaimków wskazujących

this – to, ten, ta

that – tamto, tamten, tamta

Liczba mnoga zaimków wskazujących

these – te, ci

those – tamte, tamci

Sprawdzony kurs angielskiego ELLA


this, that, these, those

this, that, these, those: różnice

Zaimki wskazujące różnią się między sobą ze względu na odległość w jakiej znajdują się od wskazującego – blisko (this, these) i daleko (that, those). A także ze względu na ilość wskazywanych osób czy przedmiotów – liczba pojedyncza (this, that) i liczba mnoga (these, those). Przyjrzyjmy się dokładnie różnicom między nimi na podstawie przykładów.

This is my car.
Ten samochód jest mój.
That is my car.

Tamten samochód jest mój.

These are my shoes.
Te buty są moje.
Those are my shoes.

Tamte buty są moje.

I’ve never been to that part of the city.
Nigdy nie byłem w tamtej części miasta.
I’ve never been to this part of the city.

Nigdy nie byłem w tej części miasta.

Niekiedy angielskie zdania nie mają swoich odpowiedników w języku polskim. Wtedy trzeba zmienić trochę zdanie, aby zachować jego sens.

What’s this?
Co to jest?
What’s that?
Czym jest tamto?
What are these?
Czym są te rzeczy?
What are those?

Czym są tamte rzeczy?


this, that, these, those

this, that, these, those: użycie

Wiemy już, że zaimki wskazujące możemy użyć do wskazywania przedmiotów lub ludzi. Kiedy jeszcze użyjemy this, that, these, those?

Gdy mówimy o rzeczach abstrakcyjnych

Możemy używać zaimków wskazujących, gdy mówimy również o rzeczach, które nie mają fizycznej formy takich jak cechy czy czynności.

Do this exercise every day and you will be in great shape.

Wykonuj to ćwiczenie codziennie a będziesz w świetnej formie.

Did you know how to do that?

Czy wiedziałeś/aś jak to zrobić?

Gdy chcemy zaznaczyć, że myślimy o czymś negatywnie lub pozytywnie

Możemy też użyć zaimków wskazujących, aby pokazać, że czujemy z kimś/czymś bliskość – myślimy o czymś pozytywnie (this, these) oraz gdy chcemy pokazać, że się od czegoś oddzielamy – myślimy o czymś negatywnie (that, those).

I like this new menu.

Lubię to nowe menu.

I don’t like those curtains.

Nie lubię tych zasłon.

Gdy przedstawiamy kogoś

Zaimki wskazujące możemy użyć gdy prezentujemy kogoś innej osobie. Jeśli przedstawiamy kogoś, używamy this, these, a jeśli o kogoś pytamy wtedy stosujemy that, those.

Is that your sister?
Czy tamta dziewczyna to twoja siostra?
Adam, this is my sister, Sarah.

Adam, to moja siostra Sara.

Ponadto zaimki wskazujące stosujemy w rozmowach telefonicznych.

Hello, is this Carrie Robinson?
Halo, czy to Carrie Robinson?
Yes, this is Carrie.

Tak, tu Carrie.

Gdy mówimy o czymś znanym lub nowym

Jeśli mówimy o czymś znanym naszemu rozmówcy możemy użyć that zamiast przedimka the. A gdy wprowadzamy coś nowego do naszej rozmowy wtedy używamy this.

You know that little cafe on Maple Street, don’t you?

Znasz tą małą kawiarenkę na na ulicy Maple, prawda?

Out of nowhere this bird flew into the room and stole a piece of ham.

Znienacka ten ptak wleciał do pokoju i ukradł kawałek szynki.


this, that, these, those

Zaimki wskazujące + wyrażenia czasowe

Zaimek this/these możemy użyć w wyrażeniach czasowych dotyczących czasu teraźniejszego lub przyszłego.

to this day – do chwili obecnej
at this moment – w tej właśnie chwili
this minute – w tej chwili

these days – w dzisiejszych czasach

I have a meeting with him this evening.

Mam z nim spotkanie tego wieczoru.

Adam has a job interview this week.

Adam ma rozmowę kwalifikacyjną w tym tygodniu.

I think everybody has a cell phone these days.

Myślę, że wszyscy mają komórki w tych czasach.

That/those możemy stosować w wyrażeniach czasowych mówiących o czasie przeszłym.

I saw Greg for the last time that day.

Zobaczyłam/em Grega po raz ostatni tamtego dnia.

She was in Australia that week.

Ona była w Australii tamtego tygodnia.

I remember those days when we were young and carefree.

Pamiętam te dni, kiedy byliśmy młodzi i beztroscy.

That używamy również przy mowie zależnej.

Anna said, “I saw him this week.”
Anna powiedziała: “Widziałam go w tym tygodniu”.
Anna said she had seen him that week.

Anna powiedziała, że widziała go w tamtym tygodniu.

Popularne wyrażenia z zaimkami wskazującymi

at this rate – jak tak dalej pójdzie
forget that! – zapomnij
in this case – w tej sytuacji
that’s all – to wszystko
that’s all right – nic nie szkodzi
that’s great! – świetnie
that’s it – o to chodzi
that’s right – zgadza się

this way – tędy

Rozpocznij kurs angielskiego online na platformie ELLA

2 komentarze

 • Mam wrażenie, że na stronie jest błąd (liczba pojedyńcza to “This” i “that” a mnoga to those/these

  “Liczba pojedyncza zaimków wskazujących
  this – to, ten, ta
  those – tamte, tamci

  Liczba mnoga zaimków wskazujących
  that – tamto, tamten, tamta
  these – te, ci”

angielski online

Subskrybuj | YouTube