Zacznij się uczyć angielskiego. Zobacz ofertę >
ELLA

Opis siebie po angielsku

Opis siebie po angielsku: wstęp

Opis siebie po angielsku to podstawa ucząc się języka angielskiego. W tym artykule znajdziesz aż trzy przykładowe opisy siebie oraz przydatne frazy do opisania samego siebie.

Wypróbuj platformę ELLA

Opis siebie po angielsku: przydatne wyrażenia

I come from Poland. – Pochodzę z Polski.
I hate reading. – Nienawidzę czytać.
I have blond hair. – Mam blond włosy.
I have blue eyes. – Mam niebieskie oczy.
I like reading. – Lubię czytać.
I live in Warsaw. – Mieszkam w Warszawie.
I love reading. – Kocham czytać.
I wear contact lenses. – Noszę soczewki kontaktowe.
I wear glasses. – Noszę okulary.
I weigh 100 pounds. – Ważę 100 funtów.
I’m 15 years old. – Mam 15 lat.
I’m 5’7″. – Mam 175 cm.
I’m Polish. – Jestem Polakiem/ką.

My mother is Polish. – Moja mama jest Polką.

Więcej wyrażeń znajdziesz we wpisie opis osoby po angielsku.


alt: opis siebie po angielsku

Opis siebie po angielsku: Adam, lat 15

Hi, my name is Adam and I’m 15 years old. I come from Poland and I live in Gdynia. Both my parents are Polish. My mother is a lawyer and my father is a teacher. He teaches math. I also have a little sister. Her name is Emily. We all live in an apartment in the city center.

I have blue eyes and brown hair and my sister has brown eyes and blond hair – just like our mother. I usually wear jeans, a T-shirt and sneakers to school. Every day after school I have additional classes. On Mondays, I have swimming lessons. On Tuesdays, I have extra math classes with my dad. On Wednesdays, I have horseback riding classes. On Thursdays, I have Spanish classes and on Fridays I have Mandarin classes. I can speak four languages: Polish, English, Spanish and Mandarin.

In my free time I like playing video games and reading. On the weekends the whole family usually goes on short trips around Poland. Last weekend we went to see the Old Town in Cracow. This weekend we’re going to Sopot, to take a walk on the pier. I really like our family trips because I like seeing new places and learning new things.

In the future I want to be a doctor. I know that I have to have very good grades to get into medical school and that’s why I study a lot. Every evening I spend at least 2-3 hours doing my homework and studying.

Opis siebie po angielsku: Adam, lat 15 (tłumaczenie)

Cześć, mam na imię Adam i mam 15 lat. Pochodzę z Polski i mieszkam w Gdynia. Oboje moi rodzice są Polakami. Moja mma jest prawniczką, a mój tata nauczycielem. Uczy matematyki. Mam także młodszą siostrę. Ona nazywa się Emily. Wszyscy razem mieszkamy w mieszkaniu w centrum miasta.

Ja mam niebieskie oczy i brązowe włosy, a moja siostra ma brązowe oczy i blond włosy – tak jak nasza mama. Zazwyczaj noszę jeansy, T-shirt i tenisówki do szkoły. Codziennie po szkole mam dodatkowe lekcje. W poniedziałki, chodzę na lekcje pływania. We wtorki mam dodatkowe zajęcia z matematyki z moim tatą. W środy chodzę na zajęcia jazdy konnej. W czwartki mam zajęcia z hiszpańskiego a w piątki lekcje mandaryńskiego. Potrafię mówić czterema językami: polskim, angielskim, hiszpańskim i mandaryńskim.

W wolnym czasie lubię grać w gry komputerowe i czytać. W weekendy cała rodzina zazwyczaj jeździ na krótkie wycieczki po Polsce. W poprzedni weekend pojechaliśmy na starówkę do Krakowa. W tym tygodniu jedziemy do Sopotu przejść się po molu. Bardzo lubię nasze rodzinne wycieczki ponieważ lubię zwiedzać nowe miejsca i uczyć się nowych rzeczy.

W przyszłości chcę być lekarzem. Wiem, że muszę mieć bardzo dobre oceny, żeby się dostać do szkoły medycznej i dlatego dużo się uczę. Każdego wieczoru spędzam co najmniej 2-3 godziny odrabiając lekcje i ucząc się.

Opis innej osoby

Chcesz opisać inną osobę? Zapoznaj się z przykładowymi opisami przyjaciela po angielsku przygotowanymi przez nas.


opis siebie po angielsku

Opis siebie po angielsku: Kate, lat 10

My name is Kate and I’m 10 years old. I live in Cracow with my family: my mother, my father and my two older brothers. I am the youngest of three siblings. My brothers, John and Noah both go to high school. I still attend elementary school. My mother is a nurse and my father is an HR Manager. He works in a big corporation, but I’m not exactly sure what he does.

I am 4’9″ and I have brown eyes and wavy, red hair. I am one of the tallest girls in my class. Maybe I will be very tall when I grow up.

I like spending time with my brothers, they’re a lot of fun! We play a lot of board games together. My favorite board game is Settlers of Catan. I don’t watch TV at all. I prefer reading books. Last year I read over 50 books! I also like doing sport. I go swimming at least twice a week and I ride my bike to school every day when it’s warm. I don’t like team sports too much.

In the future I would like to become a pilot. I have very good eyesight and I love flying! My parents want me to become a doctor or a lawyer but that sounds boring. I want to travel all around the world! To become a pilot you have to speak English. That’s why I study English every day!

Opis siebie po angielsku: Kate, lat 10 (tłumaczenie)

Nazywam się Kate i mam 10 lat. Mieszkam w Krakowie z moją rodziną: moją mamą, moim tatą i moimi dwoma braćmi. Jestem najmłodsza z trójki rodzeństwa. Moi bracia, John i Noah obaj chodzą do liceum. Ja nadal chodzę do szkoły podstawowej. Moja mama jest pielęgniarką, a mój ojciec HR managerem. On pracuje w dużej korporacji ale nie do końca wiem czym się zajmuje.

Mam 150 i mam brązowe oczy i falowane, czerwone włosy. Jestem jedną z najwyższych dziewczynek u mnie w klasie. Może będę bardzo wysoka, gdy dorosnę.

Lubię spędzać czas z moim braćmi, są zabawni! Gramy w sporo gier planszowych razem. Moją ulubioną grą planszową są Osadnicy z Catanu. W ogóle nie oglądam telewizji. Wolę czytać książki. W zeszłym roku przeczytałam ponad 50 książek! Lubię także uprawiać sport. Chodzę pływać co najmniej dwa razy w tygodniu i codziennie jeżdżę rowerem do szkoły kiedy jest ciepło. Nie przepadam za sportami zespołowymi.

W przyszłości chciałabym zostać pilotem. Mam bardzo dobry wzrok i uwielbiam latać! Moi rodzice chcą, żebym została lekarzem czy prawnikiem ale to wydaje się nudne. Chcę podróżować po całym świecie! Aby zostać pilotem trzeba mówić po angielsku. Dlatego uczę się angielskiego codziennie!

Opis dnia

Chcesz dowiedzieć się jak opisać swój dzień? Wejdź na artykuł opis dnia po angielsku.


opis siebie po angielsku

Opis siebie po angielsku: Emma, lat 25

Introduction

Hi, my name is Emma and I’m from Poland. I live in Warsaw — the capital of Poland. I just finished university. I studied Finance at the University of Warsaw. I got my master’s degree just a month ago. I’m 25 years old and I’m just beginning my career in finance. It’s so exciting! I started working at a bank a couple of weeks ago and I absolutely love it!

Appearance

I am quite tall — I’m 5’7″. I have long, curly, brown hair and green eyes. Sometimes, I straighten my hair to work but that takes a lot of time. I have to dress quite elegantly to work but on Fridays we can wear whatever we like at the office (casual Fridays). So on Fridays, I always wear comfortable clothes to work — jeans, a shirt and if it’s cold, a sweater.

Parents

My parents live in Wrocław. That’s quite far away from Warsaw, so I rarely have the chance to visit them. However, we always spend Christmas and Easter together. I have a very small family, it’s just me and my parents — I’m an only child. That’s why my parents are thinking about relocating to Warsaw when they retire – to be closer to me. My mother is a pediatrician, so she can find work anywhere, but my father owns a sports store. He would have to close it if he were to move to Warsaw.

Interests

Every day, I wake up at around 7 a.m. and go to work. After work I go to the gym three times a week: on Mondays, Wednesdays and Fridays. I enjoy working out and I want to stay fit. I would like to run a marathon one day. I also like learning new languages. I’ve tried Turkish, Greek, Arabic and Norwegian. I know all of these languages at a very basic level. Right now I’m learning Spanish because I think it’s a very easy language and I can become very good at it very quickly. Apart from sport and languages I love knitting. I know it seems like an odd hobby for someone so young but it’s my way of creating fashion. I make a lot of sweaters and scarves and I’ve had people compliment me on them.

My job is very demanding, so when Friday comes, I’m absolutely worn out. That’s why I never go out on Friday evenings. After the gym, I come home, make myself some food, draw myself a bath and just try to relax. I usually go out with my friends on Saturdays. We like discovering new restaurants in the city. Last week we went to a fantastic ceviche place and this week we’re going to an Indian restaurant.

Opis siebie po angielsku: Emma, lat 25 (tłumaczenie)

Wstęp

Cześć, mam na imię Emma i jestem z Polski. Mieszkam w Warszawie – stolicy Polski. Właśnie ukończyłam uniwersytet. Studiowałam finanse na Uniwersytecie Warszawskim. Uzyskałam tytuł magistra zaledwie miesiąc temu. Mam 25 lat i dopiero rozpoczynam swoją karierę w finansach. To takie ekscytujące! Zaczęłam pracować w banku kilka tygodni temu i uwielbiam to!

Wygląd

Jestem dość wysoka — mam 175 cm. Mam długie, kręcone, blond włosy i zielone oczy. Czasami prostuję włosy do pracy, ale to zajmuje sporo czasu. Muszę się ubierać dość elegancko do pracy ale w piątku możemy nosić co tylko chcemy w pracy. Więc w piątki zawsze zakładam wygodne ubranie do pracy – jeansy, koszulę i jeśli jest zimno, sweter.

Rodzice

Moi rodzice mieszkają we Wrocławiu. To dość daleko od Warszawy, więc rzadko mam okazję ich odwiedzać. Jednak zawsze spędzamy razem Święta Bożego Narodzenia i Wielkanoc. Mam bardzo małą rodzinę, to tylko ja i moi rodzice — jestem jedynaczką. Z tego powodu moi rodzice zastanawiają się nad przeprowadzką do Warszawy, gdy przejdą na emeryturę – żeby być bliżej mnie. Moja mama jest pediatrą, więc może znaleźć pracę wszędzie, ale mój tata ma własny sklep sportowy. Musiałby go zamknąć jeśli miałby się przeprowadzić do Warszawy.

Zainteresowania

Każdego dnia budzę się około 7 rano. Po pracy, trzy razy w tygodniu chodzę na siłownie: w poniedziałki, środy i piątki. Lubię ćwiczyć i chcę mieć dobrą kondycję. Pewnego dnia, chciałabym przebiec maraton. Lubię także uczyć się nowych języków. Próbowałam już (się uczyć) tureckiego, greckiego, arabskiego i norweskiego. Znam wszystkie te języki na poziomie podstawowym. Obecnie uczę się hiszpańskiego bo myślę, że to bardzo prosty język i szybko mogę być z niego dobra. Oprócz sportu i języków kocham robić na drutach. Wiem, że wydaje się to dziwnym hobby dla kogoś tak młodego, ale to mój sposób na kreowanie mody. Robię sporo swetrów i szalików i ludzie prawią mi komplementy na ich temat.

Moja praca jest bardzo wymagająca, więc gdy przychodzi piątek, jestem wykończona. Dlatego nigdy nie wychodzę (na miasto) w piątki. Po siłowni, wracam do domu, przygotowuję sobie jedzenie, napuszczam wody do wanny i staram się zrelaksować. Ze znajomymi zazwyczaj wychodzę w soboty. Lubimy odkrywać nowe restauracje w naszym mieście. W zeszłym tygodniu byliśmy w fantastycznym miejscu, które podaje ceviche, a w tym tygodniu wybieramy się do indyjskiej restauracji.


opis siebie po angielsku

Opis siebie po angielsku: podsumowanie

Opisując siebie po angielsku zazwyczaj zaczynamy od wieku, miejsca zamieszkania i tego czym się zajmujemy. Następnie, przechodzimy do opisania wyglądu zewnętrznego czyli naszego koloru włosów, oczu, wzrostu. A potem możemy wspomnieć o naszej rodzinie, kim są nasi rodzice, czym się zajmują. Dalej, opisujemy nasze zainteresowania, co lubimy robić w wolnym czasie, co nas wyróżnia.

Kurs angielskiego online ELLA

Czy wiesz, że mamy kanał na Youtubie?
Sprawdź nasze filmy!

ZASUBSKRYBUJ TERAZ