Zacznij się uczyć angielskiego. Zobacz ofertę >
ELLA
lend czy borrow

LEND czy BORROW

Lend czy borrow?

W języku angielskim jeśli chcemy powiedzieć, że coś pożyczamy, musimy użyć jednego z dwóch słów: lend lub borrow. Którego? To zależy od tego czy pożyczymy coś OD kogoś czy pożyczamy coś KOMUŚ. A więc którego słowa użyjemy w której sytuacji? Już wyjaśniamy.

borrow – pożyczać coś OD kogoś

to borrow something (FROM someone)

lend – pożyczać coś KOMUŚ

to lend someone something

to lend something TO someone

Jak nie zapomnieć na czym polega różnica między lend a borrow? Możemy spróbować zapamiętać, że jeśli używamy słowa borrow to chcemy coś uzyskać od kogoś. Nie mamy tej rzeczy, ale chcemy ją mieć. A jeśli używamy słowa lend to znaczy że chcemy dać komuś jakąś rzecz, którą mamy. Jeśli pytamy kogoś czy on nam pożyczy coś, czyli czy on nam coś da, to użyjemy słowa lend.

Podsumowując:

borrow – brać, pożyczyć

lend – dać, pożyczyć

borrow lend użycie

Lend i borrow: czas przeszły

Jak utworzyć czas przeszły od słowa borrow oraz lend? Borrow jest czasownikiem regularnym, a więc należy dodać do niego końcówkę -ed. Natomiast lend jest czasownikiem nieregularnym, a więc nie tworzy on czasu przeszłego według jasnych reguł. Jeśli chcesz sprawdzić odmianę czasowników nieregularnych możesz to zrobić we wpisie czasowniki nieregularne w języku angielski.

LEND:lent
BORROW:borrowed

Lend i borrow: przykłady

W zależności od tego kto jest pożyczającym w języku angielskim można powiedzieć, że coś się pożyczyło na dwa sposoby. Jeśli zdanie ma zaakcentować osobę, która pożycza coś od kogoś, to wtedy użyjemy słowa borrow. Natomiast jeśli zdanie skupia się na osobie, która pożycza coś komuś, to wtedy używamy słowa lend.

Can I borrow your shirt? – Czy mogę pożyczyć twoją (od ciebie) koszulę?

Could you lend me your shirt? – Czy możesz pożyczyć mi swoją koszulę?

Do you have an umbrella I could borrow? – Czy masz parasolkę, którą mogę pożyczyć?

Do you have an umbrella to lend? – Czy masz parasolkę do pożyczenia?

Adam: I lent Emily $30. – Pożyczyłem Emily $30.

Emily: I borrowed $30 from Adam. – Pożyczyłam $30 od Adama.

She lent her pen to that guy. – Ona pożyczyła swój długopis tamtemu facetowi.

That guy borrowed her pen. – Tamten facet pożyczył od niej długopis.

Sure, you can borrow my sweatshirt. – Pewnie, możesz pożyczyć moją bluzę.

Sure, I can lend you my sweatshirt. – Pewnie, mogę ci pożyczyć moją bluzę.


lend czy borrow

20 przykładów zdań z LEND i BORROW

I never borrow money from my friends.

Nigdy nie pożyczam pieniędzy od przyjaciół.

Would you lend me your bike?

Czy pożyczył(a)byś mi swój rower?

How would you feel if I borrowed your car for the night?

Co myślisz o tym, żebym pożyczył/a twój samochód na wieczór?

Can I borrow this dress?

Czy mogę pożyczyć tą sukienkę?

Do you have a ring I could borrow?

Czy masz pierścionek, który mogę pożyczyć?

Remember not to lend anyone any money.

Pamietaj, żeby nie pożyczać nikomu pieniędzy.

Most students have to borrow money from the bank.

Większość studentów musi pożyć pieniądze z banku.

Should I ever lend a family member money?

Czy powinieniem/powinnam kiedykolwiek pożyczyć pieniądze członkowi rodziny?

Częste problemy w języku angielskim

Czy zastanawiasz się czy zastosować for czy since? A może masz wątpliwości czy użyć do czy make? Odpowiedź na te pytania znajdziesz na naszym blogu!

My brother let me borrow his car while he’s out of town.

Mój brat pozwala mi pożyczać samochód, kiedy jest poza miastem.

I would never lend anyone my underwear!

Nigdy nie pożyczył(a)bym nikomu mojej bielizny!

How often do you borrow books from the library?

Jak często pożyczasz książki z biblioteki?

Can I borrow your laptop for a second?

Czy mogę pożyczyć na sekundę twój laptop?

Do you need a library card to borrow books?

Czy trzeba mieć kartą biblioteczną, żeby wypożyczyć książki z biblioteki?

I did lend Emily some money yesterday.

Wczoraj pożyczyłem/am Emily trochę pieniędzy.

I asked my parents to lend me some money.

Poprosiłem/am moich rodziców, żeby pożyczyli mi trochę pieniędzy.

Would you mind lending me $10?

Czy mógł(a)byś pożyczyć mi $10?

Can I borrow your sunglasses? It’s so bright outside!

Czy mogę pożyczyć twoje okulary przeciwsłoneczne? Na zewnątrz jest bardzo słonecznie!

I can’t believe you lent her your bike.

Nie mogę uwierzyć, że pożyczyłeś/aś jej swój rower.

She borrowed my bracelet and never gave it back.

Pożyczyła moją bronzoletkę i nigdy jej nie oddała.

I need to borrow a white shirt. Do you have one?

Muszę pożyczyć białą koszulę. Czy masz jakąś?

Rozpocznij kurs angielskiego online na platformie ELLA

Add comment

angielski online

Subskrybuj | YouTube