Zacznij się uczyć angielskiego. Zobacz ofertę >
ELLA
ice creams czy ice cream

Ice creams czy ice cream?

Ice creams czy ice cream? Jak się mówi?

Prawidłową formą tego rzeczownika jest forma ice cream.

Ice cream to rzeczownik niepoliczalny. Rzeczowniki niepoliczalne to takie, których nie da się policzyć i nie mają liczby pojedynczej, dlatego nie używa się z nimi przedimków a, an.

ice creams
icecream

ice-creams

ice cream

ice-cream

ice-cream czy ice cream?

Jeśli słowo ice-cream jest użyte jako przymiotnik to wtedy jest pisane z myślnikiem. Jest to określenie na kolor podobny do barwy lodów waniliowych.

W brytyjskim angielskim również możemy spotkać ice-cream pisane z myślnikiem, obydwa sposoby zapisu – ice cream oraz ice-cream są tam akceptowane. W amerykańskim angielskim jest to zwykle ice cream.

Aby wyrazić ilość przy rzeczownikach niepoliczalnych, potrzebujemy określenia „pojemnika”. Przykładowo:

a bowl of ice cream
a cup of ice cream
a pint of ice cream

a scoop of ice cream

Angielski bez problemu kurs językowy ELLA


ice cream

Kiedy możemy powiedzieć an ice cream?

Gdy mamy na myśli jednego loda, np. na patyku. Taka sama sytuacja występuje w przypadku water. Water również jest rzeczownikiem niepoliczalnym, ale możemy powiedzieć “Give me a water.” jeśli w domyśle prosimy o butelkę wody.

Would you like an ice cream? (w domyśle np. jeden lód na patyku)

I’d like an ice cream.

Jakiego użyjemy czasownika?

Ilości ice cream nie da się zliczyć, więc jakiego czasownika należy użyć? Przy rzeczownikach niepoliczalnych (właśnie takich jak ice cream) używamy czasownika w trzeciej osobie liczby pojedynczej.

The ice cream is in the freezer.

The ice cream are in the freezer.

Jak zapytać czy chcesz lody?

Would you like some ice cream?
Would you like ice cream?

Do you want some ice cream?

Przykładowe słownictwo z ice cream:

a carton of ice cream – kubełek lodów
chocolate ice cream – lody czekoladowe
ice cream brands – marki lodów
ice cream flavors – smaki lodów
an ice cream machine – maszyna do lodów
an ice cream parlour – sklep z lodami
an ice cream shop – sklep z lodami
a scoop of ice cream – gałka lodów
two scoops of ice cream – dwie gałki lodów

vanilla ice cream – lody waniliowe

Rozpocznij kurs angielskiego online na platformie ELLA

angielski online

Subskrybuj | YouTube