Zacznij się uczyć angielskiego. Zobacz ofertę >
ELLA
Future Simple vs Future Continuous

Future Simple vs Future Continuous

Future Simple vs Future Continuous: wstęp

Future Simple oraz Future Continuous to dwa czasy przyszłe. Czas Future Simple używamy do mówienia o planach na przyszłość. Natomiast czas Future Continuous stosujemy do opisu czynności, które będą się odbywać w przyszłości. Na czym polegają różnice między tymi dwoma czasami?


Future Simple vs Future Continuous: różnice

Future Simple

Future Continuous

Konstrukcja zdania twierdzącego

osoba + will + czasownik

I will work.
You will work.
He/she/it will work.
We will work.
You will work.
They will work.

osoba + will + be + czasownik-ing

I will be working.
You will be working.
He/she/it will be working.
We will be working.
You will be working.
They will be working.

Konstrukcja przeczenia

osoba + will + not + czasownik

I will not work.
You will not work.
He/she/it will not work.
We will not work.
You will not work.
They will not work.

will not = won’t

osoba + will + not + be + czasownik-ing

I will not be working.
You will not be working.
He/she/it will not be working.
We will not be working.
You will not be working.
They will not be working.

will not be = won’t be

Konstrukcja pytania

Will + osoba + czasownik

Will I work?
Will you work?
Will he/she/it work?
Will we work?
Will you work?
Will they work?

Will + osoba + + be + czasownik-ing

Will I be working?
Will you be working?
Will he/she/it be working?
Will we be working?
Will you be working?
Will they be working?

Użycie

+ plany podjęte w chwili ich ogłaszania
 • I think I will go see this movie on Saturday.
 • She said she will come at nine.
+ potwierdzanie planów
 • I will be watching this movie on Saturday.
 • She will be coming at nine.
+ składanie propozycji
 • I will help you carry the bags.
 • I will see you off.
+ pytanie o czyjeś plany
 • Will you be helping her carry the bags?
 • Will you be seeing her off?
+ przypuszczenia
 • I think it will snow on Saturday.
 • I expect she will pass her exam.
+ przewidywania
 • I will be shoveling snow when it stops snowing.
 • When the exam starts, she will be writing furiously.
+ składanie obietnic
 • I promise I will come back on time.
 • We will help with the cleaning.
+ przewidywanie teraźniejszości
 • We can come over now but he will be sleeping.
 • If it’s nine then they will be walking their dog in the park.
+ wyrażanie prośby
 • Will you borrow me some money?
 • Will you water my plants on Wednesday?
+ zdarzenia, które będą odbywać się w przyszłości
 • I will be baking a cake tomorrow.
 • I will be going camping next summer.
+ pierwszy okres warunkowy
 • If she comes back first she will make dinner.
 • I will help you if you need any help.
Okresy warunkowe

Dowiedz się więcej o pierwszym okresie warunkowym z wpisu okresy warunkowe.

+ czynności trwające w przyszłości, przerwane przez inną czynność
 • She will be gardening when her daughter comes back from school.
 • We will be eating dinner when you call us.

Charakterystyczne słowa i wyrażenia

+ already
+ at X o’clock
+ tomorrow
+ the day after tomorrow
+ next week
+ in X days
+ in the near future
+ later
+ probably
+ I expect
+ I’m sure
+ I think
+ I wonder
+ I hope

 • Next week will be sunny.
 • I hope she will pass her driving test.
 • I will finish later.
+ first
+ at X o’clock
+ still
+ this time tomorrow
+ when
+ tonight
+ in a minute
+ next week

 • They will be going to the theater at six o’clock.
 • We will be flying to Hawaii this time tomorrow.
 • I won’t still be doing housework at five.
Jak stworzyć czasownik-ing w czasie Future Continuous?

Czasowniki z końcówką -ing to czasowniki w formie Present Participle. Szczegółowe zasady tworzenia czasowników z -ing podajemy we wpisie Present Participle.

Rozpocznij kurs angielskiego online na platformie ELLA

angielski online

Subskrybuj | YouTube