ZALOGUJ SIĘ
ELLA
conditionals

Conditionals

Conditionals, czyli tryby warunkowe to jedno z najważniejszych zagadnień gramatycznych w języku angielskim. Mówiąc prościej są to zdania typu „Jeśli…, to…”. Warunek po polsku i po angielsku wyraża się inaczej, więc conditionals sprawiają niekiedy problemy polskim uczniom. Ponadto, niektóre tryby warunkowe można ze sobą mieszać. Jak używać oraz tworzyć tryby warunkowe?


conditionals

Conditionals: typy

Na początku powinniśmy wyróżnić 4 typy trybów warunkowych. Na pierwszy rzut oka są do siebie podobne, jednak stosuje się je w innych przypadkach i używając innych konstrukcji gramatycznych. W języku angielskim wyróżniamy następujące conditionals (tryby warunkowe):

zerowy (Zero conditional)
Używamy go mówiąc o zjawiskach które na pewno zajdą, jeśli warunek będzie spełniony. Zazwyczaj w zerowym trybie warunkowym mówimy o generalnych prawdach, zjawiskach naturalnych.

pierwszy (First conditional)
Tego trybu warunkowego używamy do opisania rzeczy, które najprawdopodobniej się zdarzą jeśli warunek będzie spełniony. Nie mamy jednak stuprocentowej pewności, tak jak w przypadku zerowego trybu warunkowego.

drugi (Second conditional)
Drugi tryb warunkowy to tzw. gdybanie. Wydarzenia o których mówimy w drugim trybie warunkowym mają małą szansę na spełnienie się; możemy w tym trybie wyrazić nasze marzenia np.”Gdybym był bogaty, to wtedy…”

trzeci (Third conditional)
Trzeci tryb warunkowy dotyczy wydarzeń w przyszłości, których już nie zmienimy. Ta konstrukcja pozwala na wyrażenie „Co by było, gdyby coś się stało”, ma jednak zerowe szanse na spełnienie się, bo nie można cofnąć tego, co już się zdarzyło.

Zdanie w każdym z trybów warunkowych składa się z dwóch części: warunku i rezultatu tego warunku. Warunek wyrażamy słowem if (jeśli).


conditionals

Conditonals: Zero conditional

Zerowy tryb warunkowy służy do opisywania zdarzeń, które na 100% będą miały miejsce, a także generalnych prawd. Z tego powodu w obu częściach zdania, użyjemy czasu present simple.

IF+PRESENT SIMPLE,+PRESENT SIMPLE
+ RESZTA ZDANIA
Ifthe temperature is low,water freezes.
Jeślitemperatura jest niska,woda zamarza.

Szczególnie w zerowym trybie warunkowym możemy zamiast słowa if używać słowa when (kiedy).

When you don’t drink enough water, you are thirsty.

Kiedy nie pijesz wystarczająco dużo wody, jesteś spragniony.

When you put sugar in your tea, it becomes sweeter.

Kiedy dodajesz cukru do herbaty, robi się słodsza.

If you see a red light, stop.

Jeśli zobaczysz czerwone światło, zatrzymaj się.


conditionals

Conditonals: First conditional

Add comment