Zacznij się uczyć angielskiego. Zobacz ofertę >
ELLA
AT the weekend vs ON the weekend

AT the weekend vs. ON the weekend

at the weekend vs on the weekend

At the weekend czy on the weekend? Gdy czytamy teksty w języku angielskim czasami możemy zetknąć się ze sformułowaniem at the weekend, a czasami z on the weekend. Która forma jest prawidłowa?

Obie formy są prawidłowe.

at the weekend – brytyjski angielski

on the weekend – amerykański angielski

I always visit my parents on the weekend. (AmE)
I always visit my parents at the weekend. (BrE)

Zawsze odwiedzam moich rodziców w weekend.

Znaczenie słowa weekend

Słowo weekend już na stałe zagościło w języku polskim. Wiadomo, że weekend to sobota i niedziela.

weekend = Saturday + Sunday

Pisownia słowa weekend

Słowo weekend piszemy zawsze razem: weekend.

weekend
week end

week-end

Ale jeśli chcemy powiedzieć „koniec tygodnia” to powiemy: the end of the week.

I want that memo on my desk by the end of the week.

Chcę tą notkę na moim biurku do końca tygodnia.

at weekend, on weekend

Gdy mówimy o weekendzie w liczbie pojedynczej to wstawiamy przed słowo weekend przedimek the.

at the weekend

at weekend

on the weekend

on weekend

W brytyjskim angielskim gdy mówimy o weekendzie w liczbie mnogiej pomijamy the. Natomiast w amerykańskim angielskim zarówno on the weekends jak i on weekends jest poprawne.

at weekends

at the weekends

on weekends

on the weekends

wyrażenia czasowe + weekend

every weekend
each weekend
over the weekend

during the weekend

during the weekend = over the weekend = at/on the weekend

I’ll let you know over the weekend.

Powiadomię cię w weekend.

We went for a walk during the weekend.

Poszliśmy na spacer w weekend.

every weekend = on the weekends

We usually go to the gym on the weekends.

Zwykle chodzimy do siłowni w weekendy.

Every weekend I go for a walk in the park.

W każdy weekend chodzę na spacer do parku.

this/next/last + weekend

W wyrażeniach this/next/last + weekend nie używamy przyimków in/at.

last weekend
in last weekend
this weekend
at this weekend
next weekend
in next weekend

Sprawdzony kurs angielskiego ELLA


AT the weekend vs ON the weekend

przymiotnik + weekend

Możemy użyć przymiotnik do określenia o jakim weekendzie mówimy.

a long weekend – długi weekend

There’s a long weekend coming up. Any plans?

Zbliża się długi weekend. Jakieś plany?

a fantastic weekend – wspaniały weekend

We spent a fantastic weekend in the mountains.

Spędziliśmy wspaniały weekend w górach.

an interesting weekend – ciekawy weekend

It was a very interesting weekend.

To był bardzo ciekawy weekend.

weekend + czasownik

Weekend możemy połączyć z czasownikiem.

spend the weekend – spędzić weekend

We spent the weekend at my parents’ cottage.

Spędziliśmy weekend w domku moich rodziców.

weekend + rzeczownik

Możemy użyć słowa weekend jako określenie rzeczownika.

a weekend trip – weekendowa wycieczka

It was just a short weekend trip.

To była tylko krótka weekendowa wycieczka.

a weekend retreat – weekendowy wyjazd w celu relaksu

My boyfriend is taking me on a weekend retreat!

Mój chłopak zabiera mnie na weekendową wycieczkę relaksacyjną.

a weekend adventure – weekendowa przygoda

Any ideas for a weekend adventure?

Jakieś pomysły na weekendową przygodę?

przedimek + weekend

Zazwyczaj wstawiamy przedimek przed słowo weekend.

a weekend – bliżej nieokreślony weekend

We spent a weekend there at some point.

Kiedyś spędziliśmy tam jeden, bliżej nieokreślony weekend.

We invited him over for a weekend.

Zaprosiliśmy go do nas na (któryś, bliżej nieokreślony) weekend.

the weekend – ten jeden, określony weekend

We’re going to visit some friends in New York on the weekend.
Zamierzamy odwiedzić kilku przyjaciół w Nowym Jorku w (ten) weekend.

We frazie on/at the weekend zawsze używamy przedimka określonego the.

We invited him over for the weekend.

Zaprosiliśmy go do nas na (ten) weekend.

the weekend = this weekend
Would you like to spend the weekend with me?
Would you like to spend this weekend with me?

Czy chcesz spędzić ten (nadchodzący) weekend ze mną?

YouTube

This error message is only visible to WordPress admins

Error: API requests are being delayed for this account. New posts will not be retrieved.

Log in as an administrator and view the Instagram Feed settings page for more details.