Zacznij się uczyć angielskiego. Zobacz ofertę >
ELLA
tongue twisters

Angielskie łamańce językowe: tongue twisters

Najpopularniejsze angielskie łamańce językowe

Angielskie łamańce językowe (tongue twisters) to trudne do wymówienia, zabawne zdania w języku angielskim, które nie mają zbyt wiele sensu. Ale nie muszą mieć, bo ich ukrytym zadaniem jest nauka poprawnej wymowy, a nie przekazywanie wiedzy. Do każdego angielskiego łamańca językowego dodaliśmy tłumaczenie, abyście sami mogli się przekonać jak absurdalne bywają te wyrażenia. Zarówno dzieci jak i dorośli uwielbiają podejmować wyzwanie (to take up a challenge) i rywalizować między sobą próbując poprawnie wypowiedzieć różne łamańce językowe. Jest to dla nich zabawa, która ćwiczy ich zdolności językowe (language skills). Tongue twisters to przyjemny i zabawny sposób na naukę wymowy języka angielskiego. Oto prezentujemy najpopularniejsze angielskie łamańce językowe.

Angielskie łamańce językowe: Peter Piper

Łamaniec językowy o Peterze i kiszonej papryce pierwszy raz pojawił się w druku w 1813 roku w książce Johna Harrisa Peter Piper’s Practical Principles of Plain and Perfect Pronunciation. Jednak prawdopodnie ta rymowanka została wymyślona już wcześniej. Jedną z proponowanych inspiracji tego łamańca językowego jest osoba Pierre’a Poivre’a, ogrodnika (horticulturalist) który zasłynął z przemycania goździków (to smuggle cloves). Nazwisko Poivre oznacza „papryka”, tak samo jak Piper. Możliwe jest przecież, że Poivre miał kiszone goździkami papryki w swoim ogrodzie.

Peter Piper picked a peck of pickled peppers, a peck of pickled peppers Peter Piper picked. If Peter Piper picked a peck of pickled peppers, where’s the peck of pickled peppers Peter Piper picked?

Peter Piper zebrał sporo kiszonej papryki, sporo kiszonej papryki Peter Piper zebrał. Jeśli Peter Piper zebrał sporo kiszonej papryki, gdzie są te ilości kiszonej papryki, którą Peter Piper zebrał?

But if Peter Piper picked a peck of pickled peppers, were they pickled when he picked them from the vine? Or was Peter Piper pickled when he picked the pickled, peppers peppers picked from the pickled pepper vine?

Ale jeśli Peter Piper zebrał sporo kiszonej papryki, to czy były kiszone kiedy je zebrał z pnączy? A może Peter Piper był kiszony kiedy zebrał kiszone papryki, papryki zebrane z pnączy kiszonej papryki?


angielskie łamańce językowe

Angielskie łamańce językowe: Woodchuck

Jak w przypadku wielu łamańców językowych, Woodchuck zapewne powstało wcześniej niż podaje oficjalna data. Pierwszy raz tą rymowankę wykonano w 1903 roku – jako refren jednej z piosenek w musicalu The Runaway.

How much wood would a woodchuck chuck if a woodchuck could chuck wood? A woodchuck would chuck all the wood that he could if a woodchuck could chuck wood.

Iloma kawałkami drewna rzuciłby świstak, gdyby świstak potrafił rzucać drewnem? Świstak rzuciłby wszystkimi kawałkami drewna, którymi by mógł, gdyby potrafił rzucać drewnem.


angielskie łamańce językowe

Angielskie łamańce językowe: She sells sea shells

Ten angielski łamaniec językowy najprawdopodobniej powstał przez inspirację osobą Mary Anning – angielskiej paleontolożki oraz zbieraczki skamielin z XIX wieku. Była ona odpowiedzialna za odkrycie kompletnego szkieletu plezjozaura oraz za bycie jedną z pierwszych osób, które zidentyfikowały skamieniałą kupę (fossilized poop).

Sister Sue sells sea shells. She sells sea shells on the sea shore. The shells she sells. Are sea shells she sees. Sure she sees shells she sells.

Siostra Sue sprzedaje muszelki. Sprzedaje muszelki na brzegu morza. Muszelki, które sprzedaje są muszelkami, które widzi. Pewnie widzi muszelki, które sprzedaje.


tongue twisters

Angielskie łamańce językowe: Betty Botter

Łamaniec językowy Betty Botter został napisany przez amerykańska pisarkę i poetkę Carolyn Wells. Pojawił się nawet w popularnej angielskiej książce z rymowankami – Mother Goose.

Betty Botter bought some butter,
But she said the butter’s bitter;
If I put it in my batter, it will make my batter bitter.
But a bit of better butter will make my batter better.
So ‘twas better Betty Botter bought a bit of better butter.

Betty Botter kupiła trochę masła,
Ale powiedziała, że masło jest gorzkie;
Jeśli włożę to do mojego ciasta naleśnikowego sprawi to, że moje ciasto naleśnikowe będzie gorzkie.
Ale trochę lepszego masła sprawi, że moje ciasto naleśnikowe będzie lepsze.
Więc aby było lepsze Betty Botter kupiła trochę lepszego masła.


angielskie łamańce językowe

Jednozdaniowe angielskie łamańce językowe

Angielskie łamańce językowe używają podobnie brzmiących słów do stworzenia trudnych do wymówienia tekstów. Dlatego po przetłumaczeniu tracą one ten specyficzny rytm i melodyjność, która czyni ich tak trudnymi do powiedzenia, chociaż ich treść wciąż pozostaje zaskakująca i często bezsensowna. Oto prezentujemy najpopularniejsze jednozdaniowe angielskie łamańce językowe.

We surely shall see the sun shine soon.

Na pewno wkrótce zobaczymy świecące słońce.

Which wristwatches are Swiss wristwatches?

Które zegarki na rękę są szwajcarskimi zegarkami na rękę?

Fred fed Ted bread, and Ted fed Fred bread

Fred nakarmił Teda chlebem, a Ted nakarmił Freda chlebem.

I slit the sheet, the sheet I slit, and on the slitted sheet I sit.

Rozcinam prześcieradło, prześcieradło, które rozcinam, a na rozciętym prześcieradle siedzę.

A skunk sat on a stump and thunk the stump stunk, but the stump thunk the skunk stunk.

Skunks siedział na pniu, i myślał, że pień śmierdział, lecz pień myślał, że to skunks śmierdział.

Lesser leather never weathered wetter weather better.

Gorsza skóra nigdy nie zniosła wilgotniejszej pogody lepiej.

How can a clam cram in a clean cream can?

Jak małża może wciskać się do czystej puszki śmietany?

I scream, you scream, we all scream for ice cream.

Krzyczę, krzyczysz, wszyscy krzyczymy po lody.

I saw Susie sitting in a shoeshine shop.

Widziałem/am Susie siedzącą w sklepie pucybuta.

Susie works in a shoeshine shop. Where she shines she sits, and where she sits she shines.

Susie pracuje w sklepie pucybuta. Gdzie pucuje tam siedzi, a gdzie siedzi tam pucuje.

You know New York, you need New York, you know you need unique New York.

Znasz Nowy Jork, potrzebujesz Nowego Jorku wiesz, że potrzebujesz wyjątkowego Nowego Jorku.

Czy wiesz, że?

Nowy Jork to jedno z 10 najpopularniejszych miejsc w USA.

Fuzzy Wuzzy was a bear. Fuzzy Wuzzy had no hair. Fuzzy Wuzzy wasn’t fuzzy, was he?

Fuzzy Wuzzy był niedźwiedziem. Fuzzy Wuzzy nie miał włosów. Fuzzy Wuzzy nie był puchaty, prawda?

Can you can a can as a canner can can a can?

Czy potrafisz zapuszkować puszką, tak jak pracownik fabryki puszek potrafi zapuszkować puszkę?

I have got a date at a quarter to eight; I’ll see you at the gate, so don’t be late.

Mam randkę za kwadrans ósma; spotkam się z tobą pod bramą więc nie spóźnij się.

I saw a kitten eating chicken in the kitchen.

Widziałem/am kotka jedzącego kurczaka w kuchni.

If a dog chews shoes, whose shoes does he choose?

Jeśli pies gryzie buty to czyje buty wybiera?

I thought I thought of thinking of thanking you.

Myślałem/am, że pomyślałem/am, że myślę o podziękowaniu ci.

I wish to wash my Irish wristwatch.

Chcę umyć mój irlandzki zegarek.

Near an ear, a nearer ear, a nearly eerie ear.

Obok ucha, bliższe ucho, niemal upiorne ucho.

Eddie edited it.

Eddie to edytował.

Willie’s really weary.

Willie jest naprawdę zmęczony.

A big black bear sat on a big black rug.

Duży czarny niedźwiedź siedział na dużym czarnym dywanie.

He threw three free throws.

Rzucił trzy wolne rzuty.

Nine nice night nurses nursing nicely.

Dziewięć miłych nocnych pielęgniarek uprzejmie pielęgnuje.

So, this is the sushi chef.

Więc to jest ten szef sushi.

Four fine fresh fish for you.

Cztery dorodne świeże ryby dla ciebie.

Tom threw Tim three thumbtacks.

Tom rzucił Timowi trzy pinezki.

Angielskie łamańce językowe: thumbtack vs drawing pin
thumbtack (AmE) – pinezka

drawing pin (BrE) – pinezka

Poznaj więcej słownictwa dotyczącego przyborów szkolnych i biurowych.

Wayne went to Wales to watch walruses.

Wayne pojechał do Walii, by oglądać morsy.

Betty’s big bunny bobbled by the blueberry bush.

Wielki królik Betty podskakiwał przy krzaku czarnej jagody.

A really leery Larry rolls readily to the road.

Bardzo podejrzliwy Larry chętnie toczy się do drogi.

Rory’s lawn rake rarely rakes really right.

Grabie do trawnika Rory rzadko grabią naprawdę dobrze.

Lucky rabbits like to cause a ruckus.

Mające szczęście króliki rzadko wywołują zamieszanie.

I looked right at Larry’s rally and left in a hurry.

Popatrzyłem/am prosto na zgromadzenie Larry’ego i odszedłem/am w pośpiechu.

Round and round the rugged rocks the ragged rascal ran.

Dookoła chropowatych kamieni niechlujny łobuz biegał.

“Surely Sylvia swims!” shrieked Sammy surprised. “Someone should show Sylvia some strokes so she shall not sink.”

Na pewno Sylvia pływa! – wrzasnął zaskoczony Sammy – Ktoś powinien pokazać Sylvii jakieś style pływacki, aby nie zatonęła.

If you must cross a course cross cow across a crowded cow crossing, cross the cross coarse cow across the crowded cow crossing carefully.

Jeśli musisz przekroczyć tor poirytowanej krowy w poprzek zatłoczonego przejścia krów, ostrożnie rozmiń się z poirytowaną nieokrzesaną krową w poprzek zatłoczonego przejścia krów.

Brisk brave brigadiers brandished broad bright blades, blunderbusses, and bludgeons — balancing them badly.

Energiczni, odważni brygadierzy wywinęli szerokimi jasnymi klingami, garłaczami i maczugami – balansując je kiepsko.

Six sick hicks nick six slick bricks with picks and sticks.

Sześć chorych kmiotków buchnęło sześć gładkich cegieł z kilofami i patykami.

Czy wiesz, że?

Hick to obraźliwa nazwa osób pochodzących z obszarów wiejskich, zwykle Południowych Stanów. Synonimy tego słowa to hillbilly, country bumpkin, rube, yokel oraz bubba. Pamiętajmy aby nikogo tak nie nazwać!

Can you can a canned can into an un-canned can like a canner can can a canned can into an un-canned can?

Czy potrafisz zapuszkować zapuszkowaną puszkę w nie zapuszkowaną puszkę tak jak pracownik fabryki puszek potrafi zapuszkować zapuszkowaną puszkę w nie zapuszkowaną puszkę?

Imagine an imaginary menagerie manager managing an imaginary menagerie.

Wyobraź sobie wymyślonego menadżera menażerii zarządzającego wymyśloną menażerią.

Rory the warrior and Roger the worrier were reared wrongly in a rural brewery.

Wojownik Rory i martwiący się Roger zostali źle wychowani w wiejskim browarze.

Send toast to ten tense stout saints’ ten tall tents.

Wyślij tost do dziesięciu wysokich namiotów dziesięciu spiętych tęgich świętych.


angielskie łamańce językowe

Krótkie angielskie łamańce językowe

Takie krótkie angielskie łamańce językowe należy powtórzyć co najmniej trzy razy, w szybszym tempie, aby naprawdę zaprezentowały trudność w wymowie.

Six sticky skeletons.

Sześć lepiących się szkieletów.

Which witch is which?

Która wiedźma jest która?

Snap crackle pop.

Trzask trzeszczy trzask.

Flash message.

Błyskawiczna wiadomość.

Red Buick, blue Buick.

Czerwony buick, niebieski buick.

Czy wiesz, że?

Buick to amerykańska marka samochodów.

Red lorry, yellow lorry.

Czerwona ciężarówka, żółta ciężarówka.

Thin sticks, thick bricks.

Cienkie patyki, grube cegły.

Stupid superstition.

Głupi przesąd.

Eleven benevolent elephants.

Jedenaście dobrotliwych słoni.

Two tried and true tridents.

Dwa wypróbowane i prawdziwe trójzęby.

Rolling red wagons.

Toczące się czerwone wozy.

Black back bat.

Czarny grzbiet nietoperza.

She sees cheese.

Ona widzi ser.

Truly rural.

Naprawdę wiejski.

Good blood, bad blood.

Dobra kre, zła krew.

Pre-shrunk silk shirts.

Dekatyzowane jedwabne koszule.

Pad kid poured curd pulled cod.

Cicho stąpający dzieciak nalał zsiadłe mleko wyciągnął dorsza.

Willy’s real rear wheel.

Prawdziwe tylne koło Willy’ego.

Six sleek swans swam swiftly southwards.

Sześć eleganckich łabędzi płynęło szybko na południe.

Scissors sizzle, thistles sizzle.

Nożyczki skwierczą, osty skwierczą.

A happy hippo hopped and hiccupped.

Szczęśliwy hipopotam podskakiwał i czkał.

Cooks cook cupcakes quickly.

Kucharze szybko pichcą babeczki.

Really leery, rarely Larry.

Naprawdę nieufny, rzadko Larry.

Twelve twins twirled twelve twigs.

Dwanaście bliźniaków kręciło dwanaście gałęzi.

A snake sneaks to seek a snack.

Wąż skrada się, aby poszukać przekąski.

Six Czech cricket critics.

Sześć czeskich krytyków krykieta.

Blue bluebird.

Niebieski drozd północnoamerykański.

Daddy Draws Doors.

Tata rysuje drzwi.

Three free throws.

Trzy wolne rzuty.

The big bug bit the little beetle.

Wielki owad ugryzł małego żuka.

Friendly fleas and fireflies.

Przyjazne pchły i świetliki.

Fresh fried fish.

Świeżo smażone ryby.

Specific Pacific.

Konkretny Pacyfik.

Green glass globes glow greenly.

Zielone kule trawy jarzą się zielono.

Rubber baby buggy bumpers.

Gumowy dziecięcy zderzak wózka.

Selfish shellfish.

Samolubny skorupiak.

Red leather, yellow leather.

Czerwona skóra, żółta skóra.


tongue twisters

Pozostałe angielskie łamańce językowe

Yally Bally had a jolly golliwog. Feeling folly, Yally Bally Bought his jolly golli’ a dollie made of holly! The golli’, feeling jolly, named the holly dollie, Polly. So Yally Bally’s jolly golli’s holly dollie Polly’s also jolly!

Yally Bally miał radosną szmacianą lalkę. Czując się głupio, Yally Bally kupił swojej radosnej szmacianej lalce lalkę zrobioną z ostrokrzewu. Szmaciana lalka czując się radośnie, nazwała lalkę z ostrokrzewu Polly. Więc Polly lalka z ostrokrzewu radosnej lalki Yally Bally’ego również była radosna!

Uwaga!

Golliwog to szmaciana lalka z czarną twarzą, białymi oczami i czarnymi włosami. Jest ona uważana za obraźliwą dla osób czarnoskórych.

Birdie birdie in the sky laid a turdie in my eye.
If cows could fly I’d have a cow pie in my eye.

Ptaszek ptaszek na niebie położył mi kupę na oku.
Jeśli krowy mogłyby latać miałbym/łabym krowi placek w oku.

How much ground would a groundhog hog, if a groundhog could hog ground? A groundhog would hog all the ground he could hog, if a groundhog could hog ground.

Ile ziemi zająłby świstak, gdyby świstak mógł zajmować ziemię? Świstak zająłby całą ziemię, którą by mógł, gdyby świstak mógł zajmować ziemię.

Yellow butter, purple jelly, red jam, black bread.
Spread it thick, say it quick!
Yellow butter, purple jelly, red jam, black bread.
Spread it thicker, say it quicker!
Yellow butter, purple jelly, red jam, black bread.
Don’t eat with your mouth full!

Żółte masło, purpurowa galaretka, czerwony dżem, czarny chleb.
Posmaruj to grubo, powiedz to szybko!
Żółte masło, purpurowa galaretka, czerwony dżem, czarny chleb.
Posmaruj to grubiej, powiedz to szybciej!
Żółte masło, purpurowa galaretka, czerwony dżem, czarny chleb.
Nie jedz z pełnymi ustami!

The thirty-three thieves thought that they thrilled the throne throughout Thursday.

Trzydziestu trzech złodziei myślało, że zachwycało tron przez cały czwartek.

I thought a thought.
But the thought I thought
Wasn’t the thought I thought I thought.
If the thought I thought I thought,
Had been the thought I thought,
I wouldn’t have thought I thought.

Pomyślałem/am myśl.
Ale myśl o której pomyślałem/am
Nie była myślą o której myślałem/am.
Jeśli myśl, którą myślałem/am, że pomyślałem/am,
Była myślą, którą pomyślałem/am,
Nie pomyślałbym/łabym, że myślałem/am.

Supercalifragilisticexpialidocious

Jest to jedno z najdłuższych angielskich słów, które ma dwa popularne znaczenia. W pierwszym ma reprezentować sobą wszystkie synonimy słowa „wspaniały”. Ale z powodu tego, że wypowiedzenie ich zajęłoby mnóstwo czasu to zostały one skrócone do jednego wyrazu. Inne znaczenie tego słowa spopularyzował film Mary Poppins, w którym to miało zostać użyte, kiedy nie miało się nic do powiedzenia.

Something in a thirty-acre thermal thicket of thorns and thistles thumped and thundered threatening the three-D thoughts of Matthew the thug – although, theatrically, it was only the thirteen-thousand thistles and thorns through the underneath of his thigh that the thirty-year-old thug thought of that morning.

Coś w trzydziesto-akrowym termicznym gąszczu cierni i ostów walnęło i zagrzmiało strasząc trójwymiarowe myśli zbira Matthew – chociaż, demonstracyjnie to było tylko trzynaście tysięcy ostów i cierni pod spodem jego uda, o których trzydziestoletni zbir pomyślą tego ranka.

Thirty-three thousand feathers on a thrushes throat.

Trzydzieści trzy tysiące piór na gardle drozda.


tongue twisters

Polskie łamańce językowe

Angielskie łamańce językowe świetnie ćwiczą język angielski, ale ich tłumaczenia nie nadają się do ćwiczenia języka polskiego. Dlatego przypomnijmy sobie kilka najpopularniejszych polskich łamańców językowych. Który z nich sprawia Ci największe problemy?

Król karol kupił królowej karolinie korale koloru koralowego.

I cóż, że się cieszysz, że się czeszesz w szwecji?

Chrząszcz brzmi w trzcinie w szczebrzeszynie, w szczękach chrząszcza trzeszczy miąższ, czcza szczypawka czka w szczecinie, chrząszcza szczudłem przechrzcił wąż, strząsa skrzydła z dżdżu, a trzmiel w puszczy, tuż przy pszczynie, straszny wszczyna szum.

Lojalna jola lubi lojalnego jelenia.

Czarna krowa w kropki bordo żuła trawę kręcąc mordą.

Konstantynopolitanczykowianeczka

Stół z powyłamywanymi nogami.

W czasie suszy szosa sucha.

To cóż, że ze Szwecji, to nic, że ze Szwecji.

Z rozentuzjazmowanego tłumu wyindywidualizował się niezidentyfikowany prestidigitator, który wyimaginował sobie samounicestwienie.

Ząb zupa zębowa, dąb zupa dębowa.

YouTube

This error message is only visible to WordPress admins

Error: API requests are being delayed for this account. New posts will not be retrieved.

Log in as an administrator and view the Instagram Feed settings page for more details.