Case study: język angielski w firmie

Kurs języka angielskiego dla firm ELLA sprawdza się w wielu branżach. Oto jak wdrożenie platformy elearningowej ELLA przebiegało u naszych klientów.

ELLA to kurs angielskiego online dla firm szczycący się swoją różnorodnością i dostępnością. Sprawdza się w wielu branżach i w każdym rodzaju firmy. Od małych firm potrzebujących szkoleń z specjalistycznej terminologii, do wielkich międzynarodowych firm, które potrzebują przystępnych cenowo szkoleń dla wielu pracowników. ELLA to rozwiązanie problemów związanych z szkoleniem językowym.

Międzynarodowa korporacja

Polska korporacja z oddziałami za granicą chciała zaoferować swoim pracownikom benefit, z którego wszyscy mogliby skorzystać. Dzięki unikalnej metodzie nauczania angielskiego na platformie elearningowej ELLA, firma mogła wdrożyć rozwiązanie elearningowe zarówno na rynku polskim jak i zagranicznym.

Nauka angielskiego w korporacji
Nauka angielskiego w korporacji

Międzynarodowa korporacja

Polska korporacja z oddziałami za granicą chciała zaoferować swoim pracownikom benefit, z którego wszyscy mogliby skorzystać. Dzięki unikalnej metodzie nauczania angielskiego na platformie elearningowej ELLA, firma mogła wdrożyć rozwiązanie elearningowe zarówno na rynku polskim jak i zagranicznym.

integracja kursu angielskiego w firmie

Integracja kursu angielskiego online z systemami motywacyjnymi

Firma posiadająca autorskie rozwiązania grywalizacyjne wewnątrz firmy zwróciła się z prośba o umożliwienie integracji aplikacji ELLA wraz z istniejącymi systemami. ELLA stworzyła unikalne API umożliwiające firmie zintegrowanie tych dwóch systemów.

Branża transportowa

Firma o rozproszonej strukturze mająca dużą liczbą pracowników zatrudnionych na umowach cywilnoprawnych chciała przeprowadzić szkolenia języka angielskiego. Jednak wysokie koszty wdrożenia zajęć stacjonarnych, zróżnicowanie poziomów oraz trudność w stworzeniu grup spowodowała, że kształcenie językowe zostało uznane za niemożliwe lub zbyt kosztowne do wprowadzenia.

Wdrożenie platformy ELLA pozwoliło wszystkim pracownikom skorzystać z nauki języka. Ze względu na niski koszt nauki oraz dostęp do wszystkich poziomów zaawansowania, każdy pracownik mógł zostać objęty kursem językowym.

Learning english transport industry
Learning english transport industry

Branża transportowa

Firma o rozproszonej strukturze mająca dużą liczbą pracowników zatrudnionych na umowach cywilnoprawnych chciała przeprowadzić szkolenia języka angielskiego. Jednak wysokie koszty wdrożenia zajęć stacjonarnych, zróżnicowanie poziomów oraz trudność w stworzeniu grup spowodowała, że kształcenie językowe zostało uznane za niemożliwe lub zbyt kosztowne do wprowadzenia.

Wdrożenie platformy ELLA pozwoliło wszystkim pracownikom skorzystać z nauki języka. Ze względu na niski koszt nauki oraz dostęp do wszystkich poziomów zaawansowania, każdy pracownik mógł zostać objęty kursem językowym.

case study w firmie branży usługowej

Branża usługowa

Mała firma, która niedawno weszła na rynek chciała zainwestować i podnieść kompetencje swoich pracowników. Jednak niski budżet szkoleniowy jaki posiadała nie pozwalał na przeprowadzenie długookresowych szkoleń językowych.

Dzięki niskim kosztom kursu angielskiego dla firm online, klient mógł szkolić swoich pracowników przez wiele miesięcy. ELLA to ekonomiczny sposób na naukę języka angielskiego.

Branża sprzedażowo-handlowa

Rozrastająca się firma wychodząca na zagraniczne rynki potrzebowała podnieść poziom języka angielskiego swoich pracowników, aby umożliwić płynny kontakt między swoimi zagranicznymi oddziałami. Jednak ilość placówek oraz ich rozproszenie po wielu krajach wymagało skorzystania z wielu szkół. Sprawiło to, że jakość kursów była zróżnicowana, a ich organizacja nastręczała wiele problemów.

Dzięki ELLA, wszyscy pracownicy mogli mieć dostęp do wysokiej jakości materiałów szkoleniowych. Dodatkowo, dzięki wyborze internetowych kursów angielskiego dla firmy, organizacja kursu i jego egzekucja przebiegła bezproblemowo.

Nauka angielskiego dla pracowników
Nauka angielskiego dla pracowników

Branża sprzedażowo-handlowa

Rozrastająca się firma wychodząca na zagraniczne rynki potrzebowała podnieść poziom języka angielskiego swoich pracowników, aby umożliwić płynny kontakt między swoimi zagranicznymi oddziałami. Jednak ilość placówek oraz ich rozproszenie po wielu krajach wymagało skorzystania z wielu szkół. Sprawiło to, że jakość kursów była zróżnicowana, a ich organizacja nastręczała wiele problemów.

Dzięki ELLA, wszyscy pracownicy mogli mieć dostęp do wysokiej jakości materiałów szkoleniowych. Dodatkowo, dzięki wyborze internetowych kursów angielskiego dla firmy, organizacja kursu i jego egzekucja przebiegła bezproblemowo.

Branża hotelarska nauka angielskiego dla pracowników

Branża hotelarska

Duża sieć hotelowa chciała sprawdzić poziom języka angielskiego swoich pracowników. Tajemniczy klient udawał się do hoteli, żeby sprawdzić znajomość języka pracowników. Jednak nie dało to spodziewanych rezultatów, gdyż sprawdzenie umiejętności językowych wszystkich pracowników było niemożliwe (i zbyt kosztowne).

Dzięki platformie ELLA, firma mógł sprawdzić poziom znajomości języka angielskiego każdego z pracowników.

Specjalistyczne słownictwo

Mała firma z branży finansowej potrzebowała przeprowadzić kurs języka angielskiego ze specjalistycznego słownictwa zawodowego. Słownictwo wykraczało poza zakres uczony na ogólnodostępnych kursach. Firma miała problem ze znalezieniem szkoły, która podjęłaby się uczenia specjalistycznego języka zawodowego.

ELLA opracowała lekcje ze specjalistycznym słownictwem tylko dla tej firmy. Lekcje dotyczyły zagadnień i tematów wybranych przez firmę.

specjalistyczne słownictwo na kursie angielskiego
specjalistyczne słownictwo na kursie angielskiego

Specjalistyczne słownictwo

Mała firma z branży finansowej potrzebowała przeprowadzić kurs języka angielskiego ze specjalistycznego słownictwa zawodowego. Słownictwo wykraczało poza zakres uczony na ogólnodostępnych kursach. Firma miała problem ze znalezieniem szkoły, która podjęłaby się uczenia specjalistycznego języka zawodowego.

ELLA opracowała lekcje ze specjalistycznym słownictwem tylko dla tej firmy. Lekcje dotyczyły zagadnień i tematów wybranych przez firmę.

Handel nauka angielskiego w firmie

Branża sprzedażowo-handlowa

Duża firma mająca wiele oddziałów i pracowników zorganizowała szkolenia językowe. Z powodu dużej ilości użytkowników kursu, firma miała trudności z monitorowaniem aktywności swoich pracowników na kursie.

Wdrożenie ELLA pozwoliło na ciągłe monitorowanie postępu pracowników. Firma miała dostęp do szczegółowych raportów na temat rozwoju swoich pracowników.

Branża IT

Międzynarodowa firma z branży IT chciała zaoferować pracownikom możliwość doszkalania języka. Jednak z powodu natury działalności firmy, duża liczba pracowników to pracownicy zdalni. Zorganizowanie stacjonarnych kursów stworzyłoby sytuację, w której pracownicy musieliby specjalnie przyjeżdżać do firmy na zajęcia – co byłoby niemożliwe, pracownicy pochodzili z różnych części Polski. Zdaniem działu HR, zajęcia grupowe z lektorem były mniej efektywne, niż indywidualne, ale z kolei a zajęcia indywidualne online były kosztem, którego firma nie chciała ponosić. To wszystko sprawiło, że zrealizowanie szkolenia angielskiego dla wszystkich pracowników było niemożliwe.

Kurs online ELLA, dzięki swojej dostępności był doskonałym rozwiązaniem problemu organizacyjnego. Każdy pracownik mógł skorzystać z niego w zaciszu własnego domu, w każdym miejscu w Polsce.

Nauka angielskiego w firmie IT
Nauka angielskiego w firmie IT

Branża IT

Międzynarodowa firma z branży IT chciała zaoferować pracownikom możliwość doszkalania języka. Jednak z powodu natury działalności firmy, duża liczba pracowników to pracownicy zdalni. Zorganizowanie stacjonarnych kursów stworzyłoby sytuację, w której pracownicy musieliby specjalnie przyjeżdżać do firmy na zajęcia – co byłoby niemożliwe, pracownicy pochodzili z różnych części Polski. Zdaniem działu HR, zajęcia grupowe z lektorem były mniej efektywne, niż indywidualne, ale z kolei a zajęcia indywidualne online były kosztem, którego firma nie chciała ponosić. To wszystko sprawiło, że zrealizowanie szkolenia angielskiego dla wszystkich pracowników było niemożliwe.

Kurs online ELLA, dzięki swojej dostępności był doskonałym rozwiązaniem problemu organizacyjnego. Każdy pracownik mógł skorzystać z niego w zaciszu własnego domu, w każdym miejscu w Polsce.

Dowiedz się więcej.

Skontaktuj się z nami!

ELLA Language Sp. z o.o.

ul. Bernardyńska 16A/U1
02-904 Warszawa

tel. +48 22 11 20 703

hr@ellalanguage.com