Zacznij się uczyć angielskiego. Zobacz ofertę >
ELLA
cytaty po angielsku

Słynne cytaty po angielsku

Cytaty po angielsku: wstęp

Cytaty po angielsku to inspirujące myśli wypowiedziane przez ludzi sukcesu. Każdy z nas potrzebuje czasami trochę natchnienia, aby zmotywować się do działania. A kim lepiej się inspirować jeśli nie osobami, które swoimi osiągnięciami pokazują prawdę swoich słów? W tym artykule przedstawiamy 15 osób, które swoimi wypowiedziami zmobilizowały nas do działania i dały nam motywację do zmian w naszym życiu osobistym oraz zawodowym. Oto cytaty po angielsku, które nas zainspirowały.

Cytaty po angielsku: Steve Jobs

Steve Jobs był wynalazcą i przedsiębiorcą. Zasłynął jako współzałożycielem firmy Apple. Był też odpowiedzialny za rozwój studia Pixar, który za jego rządów stworzył Toy Story – pierwszy pełnometrażowy film zrobiony całkowicie przy użyciu CGI (computer-generated imagery).

“My favorite things in life don’t cost any money. It’s really clear that the most precious resource we all have is time.”

Moje ulubione w życiu rzeczy nie kosztują żadnych pieniędzy. To naprawdę oczywiste, że najcenniejszym zasobem, który wszyscy mamy jest czas.


“Sometimes life hits you in the head with a brick. Don’t lose faith.”

Czasami życie uderza cię cegłą w głowę. Nie trać wiary.


“Remembering that you are going to die is the best way I know to avoid the trap of thinking you have something to lose. You are already naked. There is no reason not to follow your heart.”

Pamiętanie, że umrzesz to najlepszy sposób jaki znam, aby uniknąć pułapki myślenia, że ​​masz coś do stracenia. Jesteś już nagi. Nie ma powodu, aby nie podążać za głosem swojego serca.

Sprawdzony kurs angielskiego ELLA


cytaty po angielsku

Cytaty po angielsku: Brian Tracy

Brian Tracy to charyzmatyczny mówca motywacyjny oraz autor ponad 70 książek, które zostały przetłumaczone na dziesiątki języków. Jest jednym z największych autorytetów w dziedzinie rozwoju osobistego i zawodowego. Prowadzi bardzo inspirujące wykłady, które motywują jego słuchaczy do działania. Jego seminaria poruszają tematy przywództwa, skutecznego zarządzania i strategii biznesu.

“Successful people are always looking for opportunities to help others. Unsuccessful people are always asking, ‘What’s in it for me?’”

Ludzie sukcesu zawsze szukają okazji do niesienia pomocy innym. Nieudacznicy zawsze pytają: “A co ja będę z tego mieć?”


“The more credit you give away, the more will come back to you. The more you help others, the more they will want to help you.”

Im bardziej doceniasz innych, tym więcej uznania wróci do ciebie. Im bardziej pomagasz innym, tym bardziej oni będą chcieli Ci pomóc.


“People with clear, written goals, accomplish far more in a shorter period of time than people without them could ever imagine.”

Ludzie z wyraźnymi, zapisanymi celami, osiągają więcej w krótkim czasie niż ludzie bez aspiracji mogą sobie wymarzyć.


“Never say anything about yourself you do not want to come true.”

Nigdy nie mów o sobie niczego, czego nie chcesz żeby się spełniło.


“Your greatest asset is your earning ability. Your greatest resource is your time.”

Twoim największym atutem jest twoja zdolność zarabiania. Twoim największym zasobem jest twój czas.


“Move out of your comfort zone. You can only grow if you are willing to feel awkward and uncomfortable when you try something new.”

Wyjdź ze swojej strefy komfortu. Możesz rozwijać się tylko, jeśli jesteś gotów czuć się niezręcznie i nieswojo próbując czegoś zupełnie nowego.


cytaty po angielsku

Cytaty po angielsku: Jeff Bezos

Jeff Bezos to przedsiębiorca i inwestor, założyciel firmy Amazon. Jest również odpowiedzialny za powstanie Blue Origin, firmy oferującej komercyjne loty kosmiczne. Jest pierwszym człowiekiem, którego majątek przekroczył sto miliardów dolarów.

“It’s not an experiment if you know it’s going to work.”

To nie eksperyment jeśli wiesz, że coś zadziała.


“What’s dangerous is not to evolve.”

To co jest niebezpieczne to nie rozwijanie się.


Cytaty po angielsku: Albert Einstein

Albert Einstein był fizykiem teoretyczny i laureatem Nagrody Nobla. Twórcą teorii względności oraz znanego równania E = mc². Opublikował ponad 300 prac naukowych. Był uważany za geniusza.

“Learn from yesterday, live for today, hope for tomorrow. The important thing is not to stop questioning.”

Wyciągnąć naukę z wczoraj, żyć dla dnia dzisiejszego, mieć nadzieję na jutro. Ważne jest, by nie przestawać pytać.


“If you can’t explain it simply, you don’t understand it well enough.”

Jeśli nie umiesz wytłumaczyć tego w prostu sposób, to znaczy że nie rozumiesz tego wystarczająco dobrze.


“Imagination is more important than knowledge.”

Wyobraźnia jest ważniejsza od wiedzy.


“The only source of knowledge is experience.”

Jedynym źródłem wiedzy jest doświadczenie.


“Try not to become a person of success, but rather try to become a person of value.”

Staraj się nie stać się człowiekiem sukcesu, a raczej próbuj zostać wartościową osobą.


cytaty po angielsku

Cytaty po angielsku: Ernest Hemingway

Ernest Hemingway to znany amerykański pisarz. Jest twórcą stylu pisarskiego iceberg theory. Jego najbardziej znane dzieła to: “Stary człowiek i morze”, “Słońce też wschodzi” czy “Pożegnanie z bronią”. Jest laureatem Nagrody Nobla.

“Never mistake motion for action.”

Nigdy nie myl ruchu z działaniem.


“An intelligent man is sometimes forced to be drunk to spend time with his fools.”

Inteligentny czlowiek jest czasami zmuszony do bycia pijanym, aby spędzać czas ze swoimi głupcami.


“Fear of death increases in exact proportion to increase in wealth.”

Strach przed śmiercią wzrasta dokładnie proporcjonalnie do wzrostu bogactwa.


Cytaty po angielsku: Walt Disney

Walt Disney to pionier amerykańskiego przemysłu animacyjnego. Założyciel studia filmowego The Walt Disney Company oraz parków rozrywki, Disneyland i Disney World. Za swojego życia zdobył 22 Oscary. Zanim osiągnął sukces, przeżył wiele niepowodzeń – w tym bankructwo.

“Times and conditions change so rapidly that we must keep our aim constantly focused on the future.”

Czasy i okoliczności zmieniają się tak szybko, że stale musimy koncentrować się na przyszłości.


“If you can dream it, you can do it.”

Jeśli potrafisz o czymś marzyć, to potrafisz także tego dokonać.


cytaty po angielsku

Cytaty po angielsku: Nelson Mandela

Nelson Mandela był rewolucjonista, filantropem oraz prezydentem Republiki Południowej Afryki. Spędził 27 lat w więzieniu za protesty wobec władzy. Jest uznawany za ikonę demokracji i społecznej sprawiedliwości. Dostał Pokojową Nagrodę Nobla.

“It always seems impossible until it’s done.”

To zawsze wydaje się niemożliwe dopóki nie jest zrobione.


“It is wise to persuade people to do things and make them think it was their own idea.”

Mądrze jest przekonać ludzi do robienia rzeczy i sprawić, by myśleli, że to ich własny pomysł.


Cytaty po angielsku: Frank Sinatra

Frank Sinatra był jednym z najbardziej popularnych artystów XX wieku. Zdobył wiele nagród jako aktor oraz jako muzyk. Jego najbardziej znane przeboje to My Way, Strangers in the Night oraz New York, New York.

“The best revenge is massive success.”

Najlepszą zemstą jest olbrzymi sukces.


cytaty po angielsku

Cytaty po angielsku: Oprah Winfrey

Oprah Winfrey to prezenterka talk-show, producentka telewizyjna oraz filantropka. Jest znana przede wszystkim z prowadzenia najbardziej oglądanego talk-show na świecie, The Oprah Winfrey Show. Została odznaczona prezydenckim medalem wolności (Presidential Medal of Freedom) przed Baracka Obamę. Jest pierwszą amerykańską czarnoskórą miliarderką.

“Be thankful for what you have; you’ll end up having more. If you concentrate on what you don’t have, you will never, ever have enough.”

Bądź wdzięczny za to co masz, a będziesz mieć tego więcej. Jeśli skupisz się na tym, czego nie masz, nigdy nie będziesz mieć wystarczająco dużo.


“The more you praise and celebrate your life, the more there is in life to celebrate.”

Im więcej chwalisz i świętujesz swoje życie, tym więcej będzie w życiu do celebrowania.


“I feel that luck is preparation meeting opportunity.”

Czuję, że szczęście to przygotowanie połączone z okazją.


“What I know is, is that if you do work that you love, and the work fulfills you, the rest will come.”

To co wiem to, że jeśli wykonujesz pracę, którą kochasz, a praca cię spełnia to reszta przyjdzie sama.


“You CAN have it all. You just can’t have it all at once.”

Możesz mieć wszystko. Nie możesz tylko mieć wszystkiego jednocześnie.


“So go ahead. Fall down. The world looks different from the ground.”

Więc śmiało. Upadaj. Świat wygląda inaczej z ziemi.


“The biggest adventure you can take is to live the life of your dreams.”

Największą przygodę jaką możesz doświadczyć jest żyć życiem z twoich marzeń.


“The greatest discovery of all time is that a person can change his future by merely changing his attitude.”

Największym odkryciem wszechczasów jest to, że człowiek może zmienić swoją przyszłość zmieniając jedynie swoje nastawienie.


“Failure is another stepping stone to greatness.”

Porażka jest kolejnym szczeblem do wielkości.

Cytaty o życiu

Przeczytaj też inspirujące cytaty o życiu.


cytaty po angielsku

Cytaty po angielsku: Eleanor Roosevelt

Eleanor Roosevelt była dyplomatką, aktywistką i Pierwszą Damą Stanów Zjednoczonych. Działała na rzecz praw kobiet i Afroamerykanów. Zasiadała w ONZ jako przewodniczącą Komisji Praw Człowieka. Brała udział w opracowywaniu Deklaracji Praw Człowieka.

“The future belongs to those who believe in the beauty of their dreams.”

Przyszłość należy do tych, którzy wierzą w piękno swoich marzeń.


“Great minds discuss ideas; average minds discuss events; small minds discuss people.”

Wielkie umysły omawiają pomysły, przeciętne umysły dyskutują o wydarzeniach; małe umysły dyskutują o ludziach.


“No one can make you feel inferior without your consent.”

Nikt nie może sprawić byś poczuł się gorszy bez twojego przyzwolenia.


“What you don’t do can be a destructive force.”

To czego nie robisz może być niszczycielską siłą.


“Do one thing every day that scares you.”

Każdego dnia rób jedną rzecz, która cię przeraża.


cytaty po angielsku

Cytaty po angielsku: Mark Twain

Mark Twain, a raczej Samuel Langhorne Clemens był amerykańskim pisarzem i satyrykiem. Jego najbardziej znane dzieła to “Przygody Tomka Sawyera” oraz “Przygody Hucka”.

“The secret of getting ahead is getting started.”

Tajemnica postępu tkwi w tym, żeby zacząć.


“Kindness is the language which the deaf can hear and the blind can see.”

Dobroć jest językiem, który głuchy słyszy, a niewidomy widzi.


“Name the greatest of all inventors. Accident.”

Wymień najlepszego ze wszystkich wynalazców. Wypadek.


“Twenty years from now you will be more disappointed by the things that you didn’t do than by the ones you did do. So throw off the bowlines. Sail away from the safe harbor. Catch the trade winds in your sails. Explore. Dream. Discover.”

Za dwadzieścia lat bardziej będziesz rozczarowany rzeczami, których nie zrobiłeś niż tymi, które zrobiłeś. Więc odwiąż liny. Odpłyń z bezpiecznego portu. Złap wiatr w żagle. Badaj. Śnij. Odkrywaj.


Cytaty po angielsku: Abraham Lincoln

Abraham Lincoln był prezydentem Stanów Zjednoczonych podczas Wojny Secesyjnej. Obalił niewolnictwo i zmodernizował amerykańską ekonomię.

“No man has a good enough memory to be a successful liar.”

Żaden człowiek nie ma dostatecznie dobrej pamięci, aby być doskonałym kłamcą.


“You can fool all the people some of the time, and some of the people all the time, but you cannot fool all the people all the time.”

Możesz oszukiwać wszystkich ludzi przez jakiś czas i niektórych ludzi przez cały czas, ale nie możesz oszukiwać wszystkich ludzi przez cały czas.


“Most folks are as happy as they make up their minds to be.”

Większość ludzi jest na tyle szczęśliwa na ile zdecyduje się być szczęśliwa.


“It often requires more courage to dare to do right than to fear to do wrong.”

Często potrzeba więcej odwagi, żeby ośmielić się czynić dobro niż by bać się czynić zło.


cytaty po angielsku

Cytaty po angielsku: George Washington

George Washington był jednym z ojców założycieli oraz pierwszym prezydentem Stanów Zjednoczonych. Przyjął i ratyfikował Konstytucję Stanów Zjednoczonych.

“It is far better to be alone, than to be in bad company.”

O wiele lepiej jest być samemu, niż w złym towarzystwie.


“It is better to offer no excuse than a bad one.”

Lepiej jest nie dawać wymówki niż dać złą.

Czy wiesz, że?

Pierwotnie Stany Zjednoczone składały się tylko z 13 stanów, które zjednoczyły się jako pierwsze. Przeczytaj o nich więcej w artykule stany w USA.


Cytaty po angielsku: Thomas Jefferson

Thomas Jefferson był prawnikiem, architektem, ojcem założycielem i trzecim prezydentem Stanów Zjednoczonych. Był jednym z autorów Deklaracji Niepodległości USA. Założył uniwersytet stanu Wirginia.

“I like the dreams of the future better than the history of the past.”

Bardziej lubię marzenia o przyszłości niż historię przeszłości.


“Don’t talk about what you have done or what you are going to do.”

Nie opowiadaj o tym co zrobiłeś ani o tym co zamierzasz zrobić.


“Nothing can stop the man with the right mental attitude from achieving his goal; nothing on earth can help the man with the wrong mental attitude.”

Nic nie może powstrzymać człowieka z właściwym nastawieniem od osiągnięcia jego celu; nic na ziemi nie może pomóc człowiekowi ze złym nastawieniem.


Cytaty po angielsku: John D. Rockefeller

John D. Rockefeller był przedsiębiorcą i filantropem. Jest uważany za najbogatszego człowieka w historii. Zdobył swój majątek dzięki przemysłowi petrochemicznemu. Działał charytatywnie, wspierał badania społeczne i promował edukację. Ufundował Uniwersytet Chicagowski.

“If you want to succeed you should strike out on new paths, rather than travel the worn paths of accepted success.”

Jeśli chcesz odnieść sukces powinieneś wytyczać nowe szlaki, zamiast podróżować wytartymi ścieżkami zaakceptowanego sukcesu.


“A friendship founded on business is better than a business founded on friendship.”

Przyjaźń oparta na biznesie jest lepsza niż biznes oparty na przyjaźni.


“Don’t be afraid to give up the good to go for the great.”

Nie obawiaj się porzucić czegoś dobrego dla możliwości zdobycia czegoś wspaniałego.

Cytaty po angielsku: nauka

Czy któryś z cytatów zainspirował Cię do rozwoju osobistego lub zawodowego? Wejdź na 10 wskazówek jak uczyć się angielskiego i naucz się języka angielskiego!

Rozpocznij kurs angielskiego online na platformie ELLA

Add comment

angielski online

Subskrybuj | YouTube