Zacznij się uczyć angielskiego. Zobacz ofertę >
ELLA
cytaty o życiu po angielsku

Cytaty o życiu po angielsku

Cytaty o życiu po angielsku: wstęp

Cytaty o życiu po angielsku to inspirujące i ciekawe myśli o życiu wygłoszone przez sławne osoby. Każdemu zdarza się czasami rozmyślać nad tym jak żyć. Dlatego proponujemy połączyć poszukiwanie sensu życie z nauką języka angielskiego. Oto kilka cytatów o życiu po angielsku, które nas zainspirowały.

Poważne cytaty o życiu po angielsku

Jak osoby, które dużo w życiu osiągnęły zapatrują się na życie? Oto myśli, które zainspirują nas do życia pełnią życia.

“You only live once, but if you do it right, once is enough.”

Mae West

Żyjesz tylko raz, ale jeśli zrobisz to dobrze, raz wystarczy.


“To live is the rarest thing in the world. Most people exist, that is all.”

Oscar Wilde

Żyć to najrzadsza rzecz na świecie. Większość osób egzystuje, tylko tyle.


“It does not do to dwell on dreams and forget to live.”

J.K. Rowling

Niczego nie daje pogrążanie się w marzeniach i zapominanie o życiu.


“There are only two ways to live your life. One is as though nothing is a miracle. The other is as though everything is a miracle.”

Albert Einstein

Życie można przeżyć tylko na dwa sposoby. Jeden to żyć tak, jakby nic nie było cudem. Drugi to żyć tak, jakby wszystko było cudem.


“Life isn’t about finding yourself. Life is about creating yourself.”

George Bernard Shaw

Życiem nie polega na odkrywaniu siebie. Życie polega na tworzeniu siebie.


“The purpose of our lives is to be happy.”

Dalai Lama

Celem życia jest bycie szczęśliwym.


“Not how long, but how well you have lived is the main thing.”

Seneca

Ważne jest nie ile, ale jak dobrze przeżyłeś swoje życie.

Inspirujące cytaty po angielsku

Potrzebujesz trochę inspiracji do działania? Zapoznaj się również z cytatami po angielsku ludzi sukcesu.

Angielski bez problemu kurs językowy ELLA


cytaty o życiu po angielsku

Żartobliwe cytaty o życiu po angielsku

Czy słyszeliście kiedyś powiedzenie “Nie bierz życia na serio i tak nie wyjdziesz z niego żywy”? Dlatego też przedstawiamy cytaty o życiu po angielsku w wersji mniej poważnej.

“Never take life seriously. Nobody gets out alive anyway.”

Anonymous

Nigdy nie bierz życia na serio. Nikt nie wychodzi z niego żywy.


“I’m selfish, impatient and a little insecure. I make mistakes, I am out of control and at times hard to handle. But if you can’t handle me at my worst, then you sure as hell don’t deserve me at my best.”

Marilyn Monroe

Jestem samolubna, niecierpliwa i trochę niepewna siebie. Popełniam błędy, tracę kontrolę a czasami ciężko mnie znieść. Ale jeśli nie potrafisz mnie znieść, kiedy jestem najgorsza, to jestem cholernie pewna, że nie zasługujesz na mnie, kiedy jestem najlepsza.


“Get busy living or get busy dying.”

Stephen King

Zajmij się życiem albo zabierz się za umieranie.


“If life were predictable it would cease to be life, and be without flavor.”

Eleanor Roosevelt

Gdyby życie było przewidywalne to przestałoby być życiem i byłoby pozbawione smaku.


“My mama always said, life is like a box of chocolates. You never know what you’re gonna get.”

Forrest Gump

Moja mama zawsze mówiła: Życie jest jak pudełko czekoladek. Nigdy nie wiesz co ci się trafi.


“Good friends, good books, and a sleepy conscience: this is the ideal life.”

Mark Twain

Dobrzy przyjaciele, dobre książki i uśpione sumienie: to jest ideał życia.

Rozpocznij kurs angielskiego online na platformie ELLA

angielski online

Subskrybuj | YouTube