Zacznij się uczyć angielskiego. Zobacz ofertę >
ELLA
Raise vs rise

Raise vs rise

Czasowniki raise vs rise

Raise i rise to homofony, czyli słowa które wymawia się tak samo, a ich zapis jest podobny. Zwykle homofony mają inne znaczenia, dlatego łatwo wytłumaczyć na czym polega między nimi różnica. Można to łatwo zaprezentować na polskich homofonach, buk i bóg. Buk to gatunek drzewa, natomiast bóg to istota nadprzyrodzona pojawiająca się w religijnych naukach. Niestety nie tak łatwo wytłumaczyć na czym polega różnica między raise i rise ponieważ ich znaczenie jest bardzo podobne. Oba czasowniki mówią o wznoszeniu się do góry. Na czym więc polega różnica?

Raise

Raise to czasownik przechodni (transitive verb), czyli taki po którym musi wystąpić dopełnienie (object), żeby zdanie miało sens. Oznacza to, że ten czasownik potrzebuje czegoś na co może wpłynąć. Znaczenie raise to podnieść coś do góry. Kolejną różnicą między tymi dwoma czasownikami jest to, że raise to czasownik regularny (regular verbs) dlatego czas przeszły dla tego czasownika tworzy się poprzez dodanie końcówki -ed.

raise – podnosić

She often raises her hand in class.

Ona często podnosi rękę w klasie.

The store raised the prices.

Sklep podniósł ceny.

He raises his voice when he gets angry.

Podnosi głos, gdy jest zły.


Raise vs rise

Rise

Rise to czasownik nieprzechodni (intransitive verb), czyli taki po którym nie występuje dopełnienie. Ten czasownik oznacza, że coś wznosi się do góry. Rise to czasownik nieregularny (irregular verbs), czyli taki który nie tworzy czasu przeszłego z końcówką -ed. Czas przeszły od rise to rose, trzecia forma to risen.

rise – wschodzić, wstawać, wzrastać

The sun rises in the morning.

Słońce wschodzi rano.

The water level in the river rose after heavy rain.

Poziom wody w rzece wzrósł po obfitym deszczu.

The temperature will rise to 30 degrees Celsius today.

Temperatura wzrośnie dzisiaj do 30 stopni Celsjusza.

Jeśli chcesz się dowiedzieć więcej o czasownikach przechodnich i nieprzechodnich zajrzyj do artykułu czasowniki przechodnie i nieprzechodnie. Natomiast jeśli chodzi o czasowniki nieregularne to niestety nie ma żadnej reguły według, której można się ich nauczyć. Trzeba je po prostu zapamiętać. Jednak jeśli chcesz sprawdzić, które czasownik są nieregularne to zajrzyj do artykułu czasowniki nieregularne w języku angielskim.


Raise vs rise

Rzeczowniki raise vs rise

Raise oraz rise to również rzeczowniki. Jako ta części mowy, te słowa również są mylone. Raise oraz rise to rzeczowniki, które oznaczają podwyżkę. Raise to rzeczownik używany w amerykańskim angielskim, a rise to podwyżka w brytyjskim angielskim.

She received a raise (BrE rise) in her salary.

Otrzymała podwyżkę swojej wypłaty.

The company announced a pay raise (BrE rise) for its employees.

Firma ogłosiła podwyżkę płac dla pracowników.

I asked my boss for a raise (BrE rise) in my hourly wage.

Poprosiłem mojego szefa o podwyżkę mojej stawki godzinowej.

Rozpocznij kurs angielskiego online na platformie ELLA

angielski online

Subskrybuj | YouTube