Zacznij się uczyć angielskiego. Zobacz ofertę >
ELLA
Idiomy na deszczową pogodę

Idiomy na deszczową pogodę

Idiomy na deszczową pogodę

Idiomy na deszczową pogodę wbrew swojej nazwie rzadko mówią o deszczu. Dlaczego tak jest? Bo idiomy to wyrażenia, które mają symboliczne znaczenie, dlatego zwykle nie można ich dosłownie przetłumaczyć. Czy warto uczyć się idiomów? Oczywiście! Idiomy nadają językowi koloru i obrazowości oraz umożliwiają wyrażanie różnorodnych emocji i idei w sposób oryginalny. A przede wszystkim często są używane przez rodzimych użytkowników języka angielskiego.

to take a rain check

Idiomy na deszczową pogodę odnoszą się do różnych aspektów życia, emocji i sytuacji, które mogą występować w czasie opadów deszczu. Tak, jest też z idiomem to take a rain check, który wywodzi się ze sportu. Otóż kiedy mecz musiał zostać odwołany z powodu deszczu to kibic otrzymywał specjalny bilet na mecz w późniejszym terminie, który nazywano właśnie rain check. A jakie znaczenie ma idiom to take a rain check teraz? To take a rain check to odmowa jakiegoś zaproszenia, ale z prośbą o spotkanie w innym terminie.

We had to take a rain check on our beach trip due to the stormy weather.

Musieliśmy przełożyć naszą wyprawę na plaże z powodu burzowej pogody.

I can’t make it to the movies tonight, but can I take a rain check and join you next week?

Nie uda mi się dzisiaj dotrzeć do kina, ale może to przełożymy i pójdę z tobą w przyszłym tygodniu?

Sorry, I’m not feeling well today. Let’s take a rain check on our lunch plans.

Przepraszam, dzisiaj nie czuję się dobrze. Pójdźmy na lunch kiedy indziej.


deszczowy idiom

come rain or shine

Idiom come rain or shine oznacza bez względu na pogodę. Używa się go, aby powiedzieć że coś się wydarzy bez względu na wszystko. Pochodzenie tego idiomu również ma swoje korzenie w pogodzie. Otóż handlarze i uczestnicy organizowanych na świeżym powietrzu jarmarków czy targów pojawiali się na nich bez względu na pogodę więc ten idiom obrazuje ich determinację.

Our mailman delivers mail to our home, come rain or shine.

Nasz listonosz dostarcza nam pocztę bez względu na pogodę.

The soccer match will take place as scheduled, come rain or shine.

Mecz piłkarski odbędzie się jak zaplanowano bez względu na wszystko.

Farmers work tirelessly in the fields, come rain or shine, to ensure an abundant harvest.

Rolnicy pracują niestrudzenie na polach bez względu na pogodę, aby zapewnić obfite zbiory.

American English? Only on the ELLA platform


deszczowy idiom

to be as right as rain

To be as right as rain często jest tłumaczone używając polskiego idiomu, zdrów jak ryba. Jeśli jesteśmy as right as rain to jesteśmy okazem zdrowia. Nie wszystkie idiomy na deszczową pogodę mają znaną historię pochodzenia. Tak jest w przypadku idiomu to be as right as rain. Uważa się że to wyrażenie może pochodzić od uzdrawiającego wpływu jaki ma deszcz na roślinność. W końcu to dzięki opadom deszczu rośliny rosną.

Don’t worry about me, the doctor said I’ll be as right as rain after a few days of rest.

Nie martw się o mnie, lekarz powiedział, że po kilku dniach odpoczynku będę zdrów jak ryba.

After a good night’s sleep, I woke up feeling as right as rain.

Po dobrze przespanej nocy, obudziłem się czując się świetnie.

Despite the accident, I’m as right as rain.

Pomimo wypadkowi, jestem zdrów jak ryba.


deszczowy idiom

to rain on one’s parade

To rain on one’s parade oznacza popsuć komuś przyjemny moment. To wyrażenie prawdopodobnie zostało zainspirowane deszczową pogodą, która przerywała świętowanie.

I had planned a surprise party for my friend, but her early arrival rained on my parade.

Zaplanowałam imprezę niespodziankę dla mojej przyjaciółki, ale jest wcześniejsze przybycie zepsuło mi plany.

His harsh critique of my artwork really rained on my parade.

Jego surowa krytyka mojej pracy artystycznej bardzo zepsuła mi nastrój.

She was thrilled about her promotion, but the news of company layoffs really rained on her parade.

Ona była bardzo podekscytowana awansem, ale wiadomość o zwolnieniach w firmie bardzo zepsuła jej nastrój.


Idiomy na deszczową pogodę

as black as thunder

Niektóre idiomy na deszczową pogodę na naszej liście nie zawierają słowa deszcz, tylko wyrazy z tym samym motywem. As black as thunder to idiom, który oznacza że ktoś ma wściekłą minę. Prawdopodobnie wziął się z powodu asocjacji piorunów i burzy z groźnym nastrojem.

When he found out about the betrayal, his face turned as black as thunder.

Gdy dowiedział się o zdradzie, jego twarz przybrała gniewny wyraz.

Her disappointment was evident in her black-as-thunder expression.

Jej rozczarowanie było widoczne po jej wściekłej minie.

He walked into the room, his face as black as thunder, ready to confront the person who had betrayed him.

Wszedł do pokoju z gniewną miną gotowy, aby skonfrontować się z osobą, która go zdradziła.


Idiomy na deszczową pogodę

Every cloud has a silver lining

Every cloud has a silver lining oznacza że nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. Ten idiom pochodzi z wiersza Johna Miltona pod tytułem “Comus”. Autor w swoim wierszu użył tej frazy aby powiedzieć że za każdą ciemną chmurą, kryje się przebłysk słońca, który symbolizuje nadzieję.

Despite the hardships they faced, they remained optimistic, knowing that every cloud has a silver lining.

Mimo trudności, pozostawali optymistyczni, wiedząc, że nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło.

The car accident was unfortunate, but the silver lining was that no one was seriously injured.

Wypadek samochodowy był niefortunny, ale na szczęście nikt poważnie nie ucierpiał.

Despite losing her job, she realized that every cloud has a silver lining when she found a better career opportunity.

Mimo utraty pracy, zdała sobie sprawę, że nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło, gdy znalazła lepszą szansę na rozwój zawodowy.


deszczowy idiom

to be raining cats and dogs

Niektóre idiomy na deszczową pogodę oznaczają zjawiska pogodowe związane z deszczem. To be raining cats and dogs oznacza leje jak z cebra.

Don’t forget your umbrella today; it’s raining cats and dogs outside!

Nie zapomnij dziś parasola; na zewnątrz leje jak z cebra!

We had to cancel our picnic because it started raining cats and dogs.

Musieliśmy odwołać piknik, bo zaczęło lać jak z cebra.

She got drenched on her way to work because it was raining cats and dogs.

Przemokła do suchej nitki idąc do pracy, bo lało jak z cebra.


Idiomy na deszczową pogodę

to save it for a rainy day

Idiom to save it for a rainy day oznacza oszczędzać na czarną godzinę. Wyrażenie rainy day jest używane jako określenie na ciężkie czasy od XIV wieku.

I received a bonus at work, so I decided to save it for a rainy day instead of spending it all.

Dostałem premię w pracy, więc zdecydowałem się to zachować na czarną godzinę zamiast wydawać wszystko.

It’s always a good idea to save some money for a rainy day in case of emergencies.

Zawsze warto odłożyć trochę pieniędzy na czarną godzinę na wypadek nagłych sytuacji.

Instead of spending all of her vacation days, she likes to save a few for a rainy day when she really needs a break.

Zamiast wykorzystywać wszystkie dni urlopowe, lubi zachować kilka na czarną godzinę, kiedy naprawdę potrzebuje odpoczynku.


Idiomy na deszczową pogodę

when it rains, it pours

Idiomy na deszczową pogodę mogą mieć negatywne i depresyjne znaczenie, bo deszcz często wywołuje u nas te uczucia. Wyrażenie when it rains, it pours oznacza że za jednym nieszczęściem idzie następne. Ten idiom często jest tłumaczony przy użyciu idiomu nieszczęścia chodzą parami.

First, she lost her job, and then her car broke down. When it rains, it pours.

Najpierw straciła pracę, a potem jej samochód się popsuł. Nieszczęścia chodzą parami.

He failed his exam, got into a car accident, and then got sick. When it rains, it pours.

Oblał egzamin, miał wypadek samochodowy, a potem zachorował. Nieszczęścia chodzą trójkami.

She lost her phone, got a flat tire, and missed an important meeting. When it rains, it pours.

Zgubiła telefon, złapała gumę, a potem spóźniła się na ważne spotkanie. Nieszczęścia chodzą trójkami.


deszczowy idiom

to steal someone’s thunder

To steal someone’s thunder oznacza odebrać komuś moment jego chwały. Ten idiom wywodzi się z teatru. Dramatopisarz John Dennis chciał urozmaicić swoją nieudaną sztukę poprzez wprowadzenie maszyny wydającej efekty dźwiękowe udające piorun. Niestety później odkrył, że ktoś innych wykorzystał jego pomysł.

My colleague presented my idea as their own during the meeting, completely stealing my thunder.

Mój kolega przedstawił mój pomysł jako swój podczas spotkania, całkowicie kradnąc mi mój moment.

I had prepared an amazing dance performance, but my partner’s flashy solo stole my thunder.

Przygotowałem niesamowite show taneczne, ale ekstrawagancki solowy występ mojego partnera odciągnął ode mnie całą uwagę.

The politician’s announcement about a major policy change stole the opposition’s thunder, leaving them speechless.

Ogłoszenie polityka o ważnej zmianie polityki podminowało pozycję opozycji, pozostawiając ich bezradnymi.

Rozpocznij kurs angielskiego online na platformie ELLA

angielski online

Subskrybuj | YouTube