Zacznij się uczyć angielskiego. Zobacz ofertę >
ELLA
prace i obowiązki domowe po angielsku

Obowiązki domowe po angielsku

Obowiązki domowe po angielsku: wstęp

Obowiązki domowe po angielsku to household chores lub housework. Prace i obowiązki domowe to zmora nas wszystkich i chyba każdy powie, że nie są to jego ulubione zajęcia. Jednak czy nam się to podoba czy nie (whether we like it or not) to musimy je wykonywać.

to do household chores – wykonywać prace domowe

to do the housework – wykonywać prace domowe

Uwaga!

A (household chore) to rzeczownik policzalny, a więc możemy utworzyć od niego liczbę mnogą. Od tego rzeczownika liczbę mnogą tworzymy regularnie przez dodanie końcówki -s. Natomiast housework to rzeczownik niepoliczalny, a więc nie ma on liczby mnogiej.

houseworks

Angielski bez problemu kurs językowy ELLA


Obowiązki domowe po angielsku: konstrukcja zdania

Gdy mówimy, o tym że regularnie wykonujemy jakieś obowiązki domowe, wtedy używamy czasu Present Simple. W tym czasie pytania i przeczenia tworzymy za pomocą czasownika posiłkowego do. Ponadto gdy mówimy o pracach i obowiązkach domowych często używamy przysłówków częstotliwości, aby zaznaczyć jak często je wykonujemy.

I usually clean the living room on Saturdays. – Zwykle sprzątam salon w sobotę.
How often do you clean the kitchen? – Jak często sprzątasz kuchnię?

I don’t clean the bathroom, my husband does that. – Nie sprzątam łazienki, mój mąż to robi.

Natomiast gdy mówimy o obowiązkach domowych, które wykonujemy w chwili mówienia, wtedy stosujemy czas Present Continuous.

I’m cleaning the living room. – Sprzątam salon.
Are you cleaning the kitchen now? – Czy teraz sprzątasz kuchnię?

I’m not cleaning the bathroom at this moment. – W tej chwili nie sprzątam łazienki.

Oczywiście wyrażeń, które omawiamy w tym wpisie można użyć w niemal dowolnych czasie.

Do czy make?

Czasowniki do oraz make znaczą „robić”, dlatego często są ze sobą mylone. Gdy mówimy o obowiązkach domowych najczęściej używamy “do” – wyjątkiem od tego jest wyrażenie “make the bed”.

to do the laundry – robić pranie

to make the bed – ścielić łóżko

Jeśli chcesz dowiedzieć się kiedy używać do a kiedy make to wejdź na artykuł Do czy make? Kiedy używamy?


prace i obowiązki domowe po angielsku

Codzienne obowiązki domowe po angielsku (daily chores)

Oto lista prac i obowiązków domowych wykonywanych na co dzień.

to clean the countertops – wyczyścić blaty
to clean up spills – wytrzeć to co zostało rozlane
to cook dinner – ugotować obiad
to do the dishes – zmywać naczynia
to dry the dishes – wysuszyć talerze
to feed the dog – nakarmić psa
to fold clothes – poskładać ubrania
to hang out the clothes – wywiesić ubrania (do schnięcia)
to hoover (BrE) – odkurzać
to make the bed – zaścielić łóżko
to prepare a meal – przygotować posiłek
to put away clothes – schować ubrania (do szafy)
to put away the dishes – schować naczynia
to rinse the dishes – opłukać naczynia
to run the dishwasher – wstawić zmywarkę
to set the table – nakryć do stołu
to take out the rubbish (BrE) – wynieść śmieci
to take out the trash (AmE) – wynieść śmieci
to unload the dishes from the dishwasher – wyjąć naczynia ze zmywarki
to vacuum (AmE) – odkurzać
to walk the dog – wyprowadzać psa na spacer

to wipe the countertops – przetrzeć blaty

Obowiązki domowe po angielsku wykonywane co tydzień (weekly chores)

Oto obowiązki domowe, które zwykle wykonujemy raz w tygodniu.

to clean out the refrigerator – wyczyścić lodówkę
to cut the grass – skosić trawę
to do the ironing – prasować
to dust the furniture – odkurzyć meble
to mop the floors – umyć podłogę
to replace the bathroom towels – wymienić ręczniki w łazience
to scrub the toilet – wyczyścić toaletę
to sweep the floor – zamieść podłogę
to wash the bedding – prać pościel
to wash the car – umyć samochód

to water the flowers – podlać kwiatki

Więcej obowiązków domowych po angielsku związanych ze sprzątaniem znajdziesz w artykule angielski dla sprzątaczek.


obowiązki domowe po angielsku

Obowiązki domowe po angielsku wykonywane co miesiąc (monthly chores)

Niektóre obowiązki domowe możemy wykonywać tylko raz na miesiąc.

to bathe the dog – wykąpać psa
to clean inside the oven – wyczyścić środek piekarnika
to clean the blinds – wyczyścić żaluzje
to clean the ceiling fans – wyczyścić wiatrak sufitowy
to clean the windows – wyczyścić okna
to clear out gutters – wyczyścić rynny
to clear out the closet – wysprzątać szafę (wyrzucić niepotrzebne ubrania)
to deep clean the refrigerator – dokładnie wysprzątać lodówkę
to mow the lawn – skosić trawnik
to sort papers – posortować papiery
to vacuum the mattress – odkurzyć materac
to vacuum under furniture – odkurzać pod meblami
to wash the car – umyć samochód
to wash the stuffed toys – umyć pluszowe zabawki

to weed the garden – wypielić ogród

Prace i obowiązki domowe: konserwacja domu (home maintenance)

Większość obowiązków domowych wykonujemy regularnie w celu utrzymania porządku. Ale nie zapomnijmy o pracach domowych, które wykonujemy sezonowo lub gdy coś się zepsuje.

to check fire extinguisher – sprawdzić gaśnicę
to check for pests – sprawdzić dom w poszukiwaniu szkodników
to clean the carpet – uprać dywan
to clean vents – wysprzątać otwory wentylacyjne
to dry clean the carpet – wyczyścić dywan chemicznie
to fix broken doors – naprawić zepsute drzwi
to rake leaves – grabić liście
to replace light bulbs – wymienić żarówki
to test the smoke detectors – przetestować wykrywacze dymu

to touch up the paintwork – poprawić powierznię pomalowana farbą

Rozpocznij kurs angielskiego online na platformie ELLA

Add comment

angielski online

Subskrybuj | YouTube