Zacznij się uczyć angielskiego. Zobacz ofertę >
ELLA
Kolejność przymiotników w zdaniu

Kolejność przymiotników w zdaniu

Kolejność przymiotników w zdaniu: wstęp

Kolejność przymiotników w zdaniu jest bardzo ważna, bo przymiotniki używamy, aby coś lub kogoś opisać (np. przyjaciela). Poprawnie zbudowany opis składający się z przymiotników powinien zachowywać ściśle określony szyk. Jeśli w zdaniu mamy więcej niż jeden przymiotnik, kolejność tych przymiotników powinna wyglądać następująco:

AMOUNT
OPINION
SIZE
SHAPE
AGE
COLOR
PATTERN
ORIGIN
MATERIAL

PURPOSE

Amount – Ilość (two, one, eight)
Opinion or Quality – Opinia lub Cecha (beautiful, ugly, incredible)
Size – Rozmiar (large, small)
Shape – Kształt (round, square, oval)
Age – Wiek (young, old, ancient)
Color – Kolor (black, blue, purple, pink)
Pattern – Wzór (striped, flecked, flowery, spotted)
Origin – Pochodzenie (Polish, American, British, Spanish, German)
Material – Materiał (wooden, metal, cotton, silk)

Purpose – Zastosowanie (sleeping, kitchen, cooking, running)

Ale pamiętaj!

Ta lista kolejności przymiotników ma funkcję informacyjną. Nikt w praktyce nie używa wszystkich tych typów przymiotników w jednym zdaniu, bo sprawiłoby to, że takie zdanie brzmiałoby nienaturalnie.

Two, beautiful, small, round, old, black, spotted, Polish, wooden boxes.

Kolejność przymiotników w tym zdaniu jest prawidłowa, ale opis jest tak długi, że trudno jest go zrozumieć. Jeśli chcemy opisać coś i zależy nam na zawarciu wielu określeń warto jest rozbić taki opis na krótsze zdania.

Here we have two beautiful, old, wooden boxes. They are small and round. These black, spotted boxes are Polish.


kolejność przymiotników

Kolejność przymiotników w zdaniu: przykłady

To jak powinna wyglądać kolejność przymiotników najlepiej zaprezentować poprzez ich użycie. Oto przykłady opisów z zastosowaniem poprawnej kolejność przymiotników w zdaniu.

an interesting online course – interesujący kurs online
two comfortable, large, Italian armchairs – dwa wygodne, duże, włoskie fotele
a small, round, metal spoon – mała, okrągła, metalowa łyżka
a big, old, purple, gym bag – duża, stara, purpurowa, sportowa torba
a beautiful black dress – piękna, czarna sukienka

comfortable, old, running shoes – wygodne, stare buty do biegania

This is a beautiful, antique rug.

To jest piękny, zabytkowy dywan.

Adam has a small, black, wooden box.

Adam ma małe, czarne, drewniane pudełko.

I really hate that old, black chair.

Naprawdę nienawidzę tego starego, czarnego krzesła.


Kolejność przymiotników w zdaniu

Kolejność przymiotników w zdaniu: interpunkcja

Jeśli wymieniamy wiele przymiotników to oddzielamy je przecinkami. W zdaniach ze spójnikiem and przecinek wstawiamy również przed and – ta zasada obowiązuje zwłaszcza w amerykańskim angielskim.

She’s wearing old, blue, and cotton socks.

Ona nosi stare, niebieskie i wełniane skarpetki.

I have two delicious, small, round, and French buns.

Mam dwie pyszne, małe, okrągłe i francuskie bułki.

Zauważmy, że nie wstawiliśmy przecinka pomiędzy liczebnik two, a przymiotnik delicious. Spójrzmy na kolejny przykład, w którym mamy jedynie dwa przymiotniki.

It was a warm, sunny day.

To był ciepły, słoneczny dzień.

Tutaj oddzielamy przymiotniki warm oraz sunny przecinkiem, ponieważ podajemy bardzo podobne informacje. Moglibyśmy również wstawić “and” pomiędzy tymi przymiotnikami.

It was a warm and sunny day.

Natomiast jeśli przymiotniki wskazują na informacje, które się od siebie znacząco różnią, wówczas nie oddzielamy ich przecinkiem.

Tom has long brown hair.

Tom ma długie brązowe włosy.

Tutaj, jeśli wstawilibyśmy “and” pomiędzy przymiotnik long oraz przymiotnik brown, zdanie nie brzmiałoby dobrze.

Tom has long and brown hair.

Tom ma długie i brązowe włosy.

Weźmy inny przykład. W przykładzie poniżej również nie użyjemy przecinka pomiędzy przymiotnikiem interesting a przymiotnikiem online. Gdybyśmy chcieli wstawić “and” pomiędzy te przymiotniki, zdanie nie miałoby sensu: This is an interesting and online course (To jest ciekawy i internetowy kurs). Również w języku polskim to zdanie nie brzmi dobrze po wstawieniu spójnika „i”. Powiedzielibyśmy raczej: „To jest ciekawy internetowy kurs”.

This is an interesting online course.


Kolejność przymiotników w zdaniu

Kolejność przymiotników w zdaniu: porównywanie

Opis składający się z wielu przymiotników możemy wykorzystać do porównania dwóch rzeczy (czy osób) lub do zaznaczenia, że opisywany przedmiot (czy osoba) wyróżnia się na tle innych. Aby to osiągnąć stosujemy przymiotniki w stopniu wyższym i najwyższym. Stopień wyższy oznacza, że dana cecha jest bardziej intensywna niż zwykle. A stopień najwyższy oznacza cechę, która jest najbardziej intensywna. Gdy stosujemy stopniowane przymiotniki to również zachowujemy prawidłową kolejność przymiotników w zdaniu.

My car is a grander Italian car than yours.

Mój samochód jest bardziej okazałym włoskim samochodem niż twój.

This person is the smartest Polish scientist I know.

Ta osoba jest najmądrzejszym polskim naukowcem jakiego znam.

Podobnie jak w omówionych wyżej przykładach (sekcja o interpunkcji), nie wstawimy tutaj przecinka pomiędzy przymiotnik w stopniu najwyższym the smartest, a przymiotnik Polish. Jeśli wstawilibyśmy pomiedzy te dwa przymiotniki “and” to zdanie nie brzmiałaby naturalnie. Również w języku polskim nie powiedzielibyśmy „Ten człowiek jest najmądrzejszym i polskim naukowcem jakiego znam”, a raczej „Ten człowiek jest najmądrzejszym polskim naukowcem jakiego znam”.

YouTube

This error message is only visible to WordPress admins

Error: API requests are being delayed for this account. New posts will not be retrieved.

Log in as an administrator and view the Instagram Feed settings page for more details.