Zacznij się uczyć angielskiego. Zobacz ofertę >
ELLA
stopniowanie przysłówków

Stopniowanie przysłówków po angielsku

Stopniowanie przysłówków po angielsku

Stopniowanie przysłówków po angielsku stosujemy po to, aby nadać opisywanej przez nich cesze większą intensywność. Wyróżniamy trzy stopnie przysłówka w języku angielskim: równy (positive), wyższy (comparative) i najwyższy (superlative). Stopień równy oznacza przysłówek bez zaznaczenia intensywności danej cechy. Stopień wyższy oznacza, że dana cecha ma wyższą intensywność niż przeciętnie. Natomiast stopień najwyższy ma zaznaczyć najwyższe nasilenie danej cechy. Stopniujemy tylko przysłówki sposobu oraz niektóre przysłówki czasu, miejsca i częstotliwości.

Przysłówki stopniujemy poprzez dodanie końcówek -er / -est lub poprzez wstawienie przed przysłówek słów more / most. Pamiętajmy jednak, że niektóre przysłówki w języku angielskim stopniują się nieregularnie lub w ogóle się nie stopniują.

Stopniowanie przysłówków jednosylabowych + niektórych dwusylabowych

Przysłówki jednosylabowe oraz niektóre dwusylabowe stopniują się poprzez dodanie końcówki -er w stopniu wyższym i końcówki -est w stopniu najwyższym. Są to zwykle przysłówki wyglądające jak przymiotniki.

PositiveComparativeSuperlative
stopień równystopień wyższystopień najwyższy
forma podstawowa___ + erthe ___ + est
hardhard + er = harderthe + hard + est = the hardest
hard – harder – (the) hardest
fast – faster – (the) fastest
high – higher – (the) highest
near – nearer – (the) nearest

soon – sooner – (the) soonest

Używamy “the” aby dodatkowo podkreślić stopień najwyższy.

zakończone na -e

Przysłówki jednosylabowe (niektóre dwusylabowe) zakończone na -e stopniujemy poprzez dodanie w stopniu wyższym końcówkę -r, a w stopniu najwyższym -st.

late – later – latest

zakończone na -y

Przysłówki jednosylabowe (niektóre dwusylabowe) zakończone na -y stopniujemy poprzez zamianę -y na -i przed dodaniem końcówki -er w stopniu wyższym, a -est w stopniu najwyższym.

early – earlier – earliest


Stopniowanie przysłówków wielosylabowych zakończonych na -ly

Przysłówki wielosylabowe w języku angielskim stopniujemy poprzez dodanie more w stopniu wyższym (comparative) oraz most w stopniu najwyższym (superlative). More/most oznacza, że dana cecha jest bardziej/najbardziej intensywna. Natomiast gdy dodamy less/least to zaznaczamy, że dana cecha jest mniej/najmniej intensywna.

PositiveComparativeSuperlative
stopień równystopień wyższystopień najwyższy
forma podstawowamore + przysłówek
less + przysłówek
most + przysłówek
least + przysłówek
quickmore quickly
less quickly
most quickly
least quickly

Nieregularne stopniowanie przysłówków

Niektóre przysłówki w języku angielskim nie stopniują się według żadnych zasad, a ich stopnie trzeba po prostu zapamiętać.

badly – worse – worst
far – farther / further – farthest / furthest
little – less – least
much – more – most

well – better – best

farther vs further

W amerykańskim angielskim farther/farthest oznacza odległość w znaczeniu dosłownym. Natomiast further / furthest to odległość w znaczeniu przenośmym. W brytyjskim angielskim dopuszczalne jest stosowanie zamiennie obu tych form w znaczeniu faktycznej odległości.

This shop is further than it appears. (BrE)

This shop is farther than it appears. (AmE/BrE)


Przysłówki które się nie stopniują

Niektóre przysłówki, zwłaszcza czasu (yesterday, monthly), miejsca (there, up) czy stopnia (too, very) się nie stopniują.

again
first
daily
yesterday
monthly
here
there
now
then
never
sometimes
too

very


stopniowanie przysłówków

Stopniowanie przysłówków: partykuły wzmacniające (intensifiers) i osłabiające (mitigators)

Gdy chcemy jeszcze bardziej zaznaczyć nasilenie cechy przysłówka, wtedy możemy wstawić przed przysłówek w stopniu wyższym partykułę wzmacniającą.

intensifier + comparative form
much
far
a lot
quite a lot
a great deal
a good deal
a great bit

a fair bit

We finished the project a lot more quickly than we expected.
Adam spoke far more clearly this time around.

She performed a good deal more gracefully than her friends.

Gdy chcemy złagodzić nasilenie cechy przysłówka, wtedy możemy użyć partykułę osłabiającą wraz z przysłówkiem w stopniu wyższym.

mitigator + comparative form
a bit
slightly
rather
a little
a little bit

just a little bit

It was slightly worse than before.

We checked the room a bit more carefully than before.

Niektóre partykuły wzmacniające możemy połączyć z najwyższym stopniem przysłówka, by jeszcze bardziej podkreślić najwyższe nasilenie danej cechy.

intensifier + superlative form
easily
by far

much

It was by far the most easily won prize.

Out of all children, Adam easily learns the fastest.


Konstrukcja zdania: stopniowanie przysłówków

Możemy dokonać porównania za pomocą stopnia wyższego i słowa than.

comparative form + than
I eat a lot less quickly than he does.
Adam drives more slowly than Emma.
The sun rises more quickly than it sets.

Children learn languages more easily than adults.


stopniowanie przysłówków

Tabela stopniowania przysłówków

Oto alfabetyczna lista stopniowania przysłówków. Przysłówki, które się nie stopniują nie mają wypisanych stopni. Tłumaczenia tych przysłówków zamieściliśmy na końcu artykułu przysłówki w języku angielskim.

ADJECTIVECOMPARATIVESUPERLATIVE
accidentallymore accidentallymost accidentally
almost
always
angrilymore angrilymost angrily
arrogantlymore arrogantlymost arrogantly
awkwardlymore awkwardlymost awkwardly
badlyworseworst
beautifullymore beautifullymost beautifully
bitterlymore bitterlymost bitterly
blindlymore blindlymost blindly
boldlymore boldlymost boldly
bravelymore bravelymost bravely
brieflymore brieflymost briefly
brisklymore brisklymost briskly
brutallymore brutallymost brutally
busilymore busilymost busily
carefullymore carefullymost carefully
certainlymore certainlymost certainly
cheerfullymore cheerfullymost cheerfully
clearlymore clearlymost clearly
courageouslymore courageouslymost courageously
competitivelymore competitivelymost competitively
cruellymore cruellymost cruelly
curiouslymore curiouslymost curiously
daily
delightfullymore delightfullymost delightfully
down
easilymore easilymost easily
eagerlymore eagerlymost eagerly
effortlesslymore effortlesslymost effortlessly
enthusiasticallymore enthusiasticallymost enthusiastically
eventually
exactlymore exactlymost exactly
excitedlymore excitedlymost excitedly
extravagantlymore extravagantlymost extravagantly
extremelymore extremelymost extremely
fairlymore fairlymost fairly
faithfullymore faithfullymost faithfully
fastfasterfastest
farfarther / furtherfarthest / furthest
foolishlymore foolishlymost foolishly
fortunatelymore fortunatelymost fortunately
franklymore franklymost frankly
generallymore generallymost generally
generouslymore generouslymost generously
gentlymore gentlymost gently
girlishlymore girlishlymost girlishly
gracefullymore gracefullymost gracefully
grimlymore grimlymost grimly
happilymore happilymost happily
hardharderhardest
here
Here vs there

Here oraz there to dwa przysłówki, których użyjemy do opisania gdzie coś się znajduje. Here stosujemy gdy mówimy o czymś co jest blisko – tutaj. A there użyjemy by powiedzieć, że coś jest daleko – tam.

highlymore highlymost highly
honestlymore honestlymost honestly
hopelesslymore hopelesslymost hopelessly
hungrilymore hungrilymost hungrily
immediately
innocentlymore innocentlymost innocently
instantly
interestinglymore interestinglymost interestingly
jealouslymore jealouslymost jealously
joyfullymore joyfullymost joyfully
kindlymore kindlymost kindly
latelaterlatest
lazilymore lazilymost lazily
lifelesslymore lifelesslymost lifelessly
littlelessleast
loudlymore loudlymost loudly
lovinglymore lovinglymost lovingly
loyallymore loyallymost loyally
madlymore madlymost madly
more
mysteriouslymore mysteriouslymost mysteriously
naturallymore naturallymost naturally
nearly
nervouslymore nervouslymost nervously
never
obedientlymore obedientlymost obediently
officiallymore officiallymost officially
oftenmore oftenmost often
openlymore openlymost openly
painfullymore painfullymost painfully
patientlymore patientlymost patiently
politelymore politelymost politely
poorlymore poorlymost poorly
properlymore properlymost properly
quicklymore quicklymost quickly
quietlymore quietlymost quietly
quizzicallymore quizzicallymost quizzically
rarelymore rarelymost rarely
really
recklesslymore recklesslymost recklessly
regularlymore regularlymost regularly
reluctantlymore reluctantlymost reluctantly
remorsefullymore remorsefullymost remorsefully
repeatedlymore repeatedlymost repeatedly
rudelymore rudelymost rudely
ruthlesslymore ruthlesslymost ruthlessly
sadlymore sadlymost sadly
safelymore safelymost safely
savagelymore savagelymost savagely
seldommore seldommost seldom
selfishlymore selfishlymost selfishly
seriouslymore seriouslymost seriously
silentlymore silentlymost silently
sloppilymore sloppilymost sloppily
slowlymore slowlymost slowly
so
Przysłówek so

So jest jednym z przysłówków, których nie stopniujemy.

softlymore softlymost softly
sometimes
soonsoonersoonest
strictlymore strictlymost strictly
stylishlymore stylishlymost stylishly
suddenlymore suddenlymost suddenly
surprisinglymore surprisinglymost surprisingly
sweetlymore sweetlymost sweetly
terriblymore terriblymost terribly
thankfullymore thankfullymost thankfully
then
thoughtfullymore thoughtfullymost thoughtfully
tomorrow
totally
unabashedlymore unabashedlymost unabashedly
unevenlymore unevenlymost unevenly
unexpectedlymore unexpectedlymost unexpectedly
unfortunatelymore unfortunatelymost unfortunately
up
urgentlymore urgentlymost urgently
usuallymore usuallymost usually
valiantlymore valiantlymost valiantly
very
violentlymore violentlymost violently
wellbetterbest
wiselymore wiselymost wisely
wishfullymore wishfullymost wishfully
worriedlymore worriedlymost worriedly
yearly
yesterday

YouTube

This error message is only visible to WordPress admins

Error: API requests are being delayed for this account. New posts will not be retrieved.

Log in as an administrator and view the Instagram Feed settings page for more details.