Zacznij się uczyć angielskiego. Zobacz ofertę >
ELLA
house vs home

HOUSE vs HOME

Czym różni się house od home?

House oraz home przetłumaczymy jako dom. House oznacza dom w znaczeniu budynek mieszkalny. Natomiast home to miejsce zamieszkania – zarówno budynek jak i miejsce które dana osoba uważa za dom. Home to dom w znaczeniu sentymentalnym – miejsce oznaczające komfort i bezpieczeństwo. Domem w znaczeniu home może być budynek, mieszkanie, namiot etc., a także bardziej ogólne miejsce jak rodzinne miasto (hometown) czy ojczyzna (homeland).

House vs home: porównanie

House to budynek z rodzaju domów mieszkalnych, czyli struktura w której ktoś mieszka, a home to ogólna nazwa na miejsce zamieszkania. House zawsze równa się home, ale home nie zawsze oznacza house.

This house is my home.
Ten dom (budynek mieszkalny) jest moim domem.

(gdy mieszkamy w budynku z rodzaju domów mieszkalnych, to wtedy możemy nazywać nasz dom wymiennie albo house albo home)

My home isn’t a house. My home is an apartment.
Mój dom nie jest domem (budynkiem mieszkalny). Moim domem jest mieszkanie.

(jeśli nie mieszkamy w budynku z rodzaju domów mieszkalnych, nie nazwiemy nasz dom słowem house)

Rodzaje domów

Oto różne rodzaje budynków mieszkalnych z rodzaju domów mieszkalnych.

a detached house – dom jednorodzinny, dom wolnostojący
a semi-detached house – bliźniak
a terrace house (BrE) – dom szeregowy
a row house (AmR) – dom szeregowy
a brick house – dom z cegły
a ranch house – parterowy dom

a summer house – dom letniskowy

Oto inne rodzaje miejsc zamieszkania.

an apartment (AmE) – mieszkanie
a condo – mieszkanie własnościowe
a flat (BrE) – mieszkanie

a high rise – wieżowiec mieszkalny

Więcej rodzajów domów można znaleźć w artykule miejsca w mieście po angielsku.

Home może oznaczać budynek mieszkalny, czy też jakieś fizyczne miejsce (we’re going back home – to our hometown – wracamy do domu do naszego rodzinnego miasta) ale może również mieć znaczenie bardziej metaforyczne (my family is my home – moja rodzina jest moim domem). House zawsze oznacza budynek mieszkalny.

This is my home.
To jest mój dom.

(to miejsce jest moim domem)

This is my house.
To jest mój dom.

(ten budynek jest moim domem)

Let’s go home.
Wróćmy do domu.

(wracajmy do miejsca, które uznajemy za nasz dom np. do naszego kraju)

Let’s go back to the house.
Wróćmy do domu.

(wejdźmy do środka budynku)

Home to miejsce komfortu i bezpieczeństwa – kiedy mówimy, że opuszczamy dom (to leave home) oznacza to, że mamy na myśli coś permanentnego. Opuszczamy dom rodzinny i zaczynamy żyć na własny rachunek – wyprowadzamy się. Jeśli używamy wyrażenia to leave the house to mamy na myśli coś chwilowego – wychodzimy z domu, ale do niego wrócimy.

to leave the house – wyjść z domu

to leave home – wyprowadzić się


House oraz home w zdaniu

Przed słowem home zwykle nie stawiamy przedimków, chyba że mówimy ogólnie o domach. Natomiast przed słowem house stawiamy przedimek.

He’s at home.

Jest w domu.

There’s a home for everybody.
Dla każdego jest dom.

(mówimy ogólnie o domu)

He’s at the house.
Jest w domu.

(w środku budynku)

Po niektórych czasownikach (np. go, come, drive etc.) przed słowem home nie stawiamy to. Natomiast przed słowem house stawiamy to oraz dodajemy przedimek lub zaimek dzierżawczy (my, your, his etc.).

I’m going home.

I’m going to home.

I’m going to the house.

I’m going to house.

Dowiedz się czemu nie stawiamy to przed home z wpisu go home czy go to home.


house vs home

Wyrażenia ze słowem house

Oto wyrażenia z house.

a doghouse (AmE) – psia buda
a dollhouse – domek dla lalek
a full house – pełna widownia
a gingerbread house – domek z piernika
a haunted house – nawiedzony dom
a house party – przyjęcie w domu
a housewarming party – parapetówka
a housewife – gospodyni domowa
housework – prace domowe

a neighbouring house – sąsiedni dom

to build a house – zbudować dom
to buy a house – kupić dom
to remodel a house – przemodelować dom
to renovate a house – wyremontować dom
to rent a house – wynająć dom

to sell a house – sprzedać dom

Wyrażenia ze słowem home

Oto wyrażenia z home.

a broken home – rozbity dom (rodzice po rozwodzie)
a homeowner – właściciel domu
a nursing home – dom spokojnej starości
a retirement home – dom starców
homemade – domowej roboty

homework – praca domowa

to be home – być w domu
to bring somebody home – zabrać kogoś do domu
to come home – przyjść do domu
to feel at home – czuć się jak w domu (zadomowić się)
to fly home – lecieć samolotem do domu
to call home – zadzwonić do domu
to get home – przyjść do domu
to go home – iść do domu
to stay home – zostać w domu
to take somebody home – zabrać kogoś do domu

to walk home – wracać pieszo do domu

Housework vs homework

Housework to obowiązki domowe. Do obowiązków domowych możemy zaliczyć wynoszenie śmieci (taking out the trash), prasowanie (ironing) oraz mycie okien (window washing). Natomiast homework to zadanie domowe, które uczeń dostaje od nauczyciela. Homework może być rozwiązanie zestawu ćwiczeń (completing the worksheet) czy przeczytanie lektury (reading required reading).

Skoro wiesz już na czy polega różnica między house a home sprawdź też inną podobną do siebie parę wyrazów – couple i pair.

Rozpocznij kurs angielskiego online na platformie ELLA

angielski online

Subskrybuj | YouTube