Zacznij się uczyć angielskiego. Zobacz ofertę >
ELLA

Couple vs pair

Couple vs pair: wstęp

Couple oraz pair to dwa wyrazy oznaczające para. Jednak nie są one stosowane zamiennie, bo występują między nimi pewne różnice. Czym charakteryzuje się słowo couple i czym różni się od pair?

Jaka jest różnica między couple a pair?

Couple oraz pair używamy, gdy mówimy o dwóch osobach. Couple oznacza dwie osoby w romantycznym związku. Natomiast rzeczownik pair mówi o parze czyli dwóch osobach, które są w jakiś sposób ze sobą związane. Pair może oznaczać couple, ale couple nie zawsze oznacza pair. Oznacza to, że pair możemy użyć w stosunku do romantycznej pary, ale pair ma bardziej ogólne znaczenie. Natomiast couple zawsze oznacza parę w romantycznym związku. Jeśli mówimy o parze małżeńskiej (married couple), wtedy użyjemy słowa couple, bo implikuje ono, że to związek romantyczny. Natomiast pair użyjemy, gdy mówimy o parze bliźniaków (pair of twins), bo pair to po prostu para, dwie związane ze sobą osoby (np. poprzez pracę lub przyjaźń). Częstym błędem popełnianym przez Polaków jest używanie w stosunku do romantycznej pary słowa pair, gdyż jest ono bardzo podobne do polskiego para. Jednak w języku angielskim nie użyjemy słowa pair w stosunku do osób spotykających się ze sobą (dating), tylko właśnie couple, bo couple to tylko para w romantycznym związku. Użycie w stosunku do dwóch osób słowa pair nie powie nam, że są one w romantycznym związku, tylko że są to dwie osoby w jakiś sposób ze sobą związane.

pair – para (dowolna para osób)

couple – para (w romantycznym związku)

They make a great couple and they are so in love.

Tworzą świetną parę i są tacy zakochani.

This couple is getting married next spring.

Ta para bierze ślub następnej wiosny.

The shop was run by a pair of women.

Sklep był prowadzony przez dwójkę kobiet.

Work in pairs.

Pracujcie w parach.

A couple of

A couple of to wyrażenie oznaczające kilka. Jest stosowane w raczej nieformalnych sytuacjach.

She saw a couple of men playing soccer.

Zobaczyła kilku mężczyzn grających w piłkę nożną.

Couple vs pair: rzeczowniki

Couple oraz pair to rzeczowniki zbiorowe (collective nouns). Użyjemy couple w sytuacji, gdy mówimy o dwóch lub kilku rzeczach, które są do siebie podobne. Natomiast pair to dwie takie same rzeczy, których używamy razem lub rzecz, która została zrobiona z dwóch elementów złączonych razem.

a couple of days – pare dni (dni nie występują zawsze w parze, dlatego w tym wypadku użyjemy couple)

a pair of glasses – para okularów (okulary to jedna rzecz, ale zrobiona z dwóch odpowiadających sobie elementów; w języku polskim również powiemy „jedna para okularów”, a nie „jedne okulary”)
a pair of gloves – para rękawiczek (rękawiczki zawsze są w zestawie dwóch, dlatego używamy pair)

a pair of pants (AmE) – para spodni (spodnie to jedna rzecz, która składa się z dwóch identycznych części – nogawek; w języku polskim również mówimy „para spodni” a nie „jedne spodnie”)

Rzeczowniki zbiorowe

Rzeczowniki zbiorowe to rzeczowniki oznaczające grupę. Z tego powodu rzeczowniki zbiorowe łączymy z rzeczownikami w liczbie mnogiej.

a pair of shoes

a pair of shoe

a couple of lovers

a couple of lover

Po rzeczowniku zbiorowym stawiamy czasownik w liczbie pojedynczej lub mnogiej w zależności od kontekstu. Jeśli myślimy o grupie jako o całości, wtedy użyjemy czasownika w liczbie pojedynczej. Natomiast jeśli chcemy podkreślić indywidualność członków grupy, wtedy użyjemy czasownika w liczbie mnogiej. W amerykańskim angielskim przejawia się tendencja do używania czasownika w liczbie pojedynczej z rzeczownikami zbiorowymi, natomiast w brytyjskim angielskim czasownika w liczbie mnogiej.

A pair of kids were playing on the playground. (BrE)
A pair of kids was playing on the playground. (AmE)

Para dzieciaków bawiła się na placu zabaw.


Couple vs pair

Couple vs pair: czasowniki

Czasownik couple oznacza łączyć. Natomiast pair oznacza połączyć coś w pary – grupy dwóch osób.

The mess coupled with the fight from yesterday brought her to tears.

Bałagan w połączeniu z wczorajszą kłótnią doprowadził ją do łez.

She was paired with Debra for the next shift.

Ona miała pracować z Debrą na następnej zmianie. (dosł. Ona była połączona w parę z Debrą na następną zmianę.)

Czasownik pair występuje też w czasownikach frazowych (phrasal verbs) pair up oraz pair off, które oznaczają dobrać się w pary.

The teacher told them to pair up for the assignment.

Nauczyciel powiedział im, żeby dobrali się w pary do zadania.

Everybody seems to be pairing off on this trip.

Wydaje się, że wszyscy łączą się w pary na tej wycieczce.

Pair vs pare vs pear

Pair, pare oraz pear to homofony, czyli słowa które wymawia się tak samo ale które mają zupełnie inne znaczenie oraz pisownię. Z powodu tego, że brzmią tak samo mogą doprowadzić do nieporozumień w rozmowie. Jednak jedyny sposób na rozróżnienie ich od siebie w rozmowie to zrozumienie sensu zdania.

pair – para
pare – obcinać

pear – gruszka


Couple vs pair

Couple vs pair: porównanie

COUPLE PAIR
Jako rzeczownik

+ romantyczna para

engaged couple – zaręczona para

unmarried couple – niezamężna para

+ dwójka osób

a pair of sisters – para sióstr

a pair of friends – para przyjaciół

+ dwie lub kilka podobnych rzeczy

a couple of weeks – parę tygodni

a couple of people – pare osób

+ dwie takie same rzeczy

a pair of shoes – para butów

a pair of eyes – para oczu

+ jedna rzecz stworzona z
dwóch połączonych elementów

a pair of scissors – para nożyczek

a pair of trousers (BrE) – para spodni

Jako czasownik

+ łączyć coś

Two tables were coupled together. – Dwa stoły były połączone ze sobą.

+ łączyć w grupy dwóch osób

Lovebirds pair up for life. – Papużki nierozłączki łączą się w pary na całe życie.

Sprawdź też czym różni się remember od remind.

Rozpocznij kurs angielskiego online na platformie ELLA

angielski online

Subskrybuj | YouTube