Zacznij się uczyć angielskiego. Zobacz ofertę >
ELLA
tall vs high

TALL vs HIGH

Tall vs high: wstęp

Tall oraz high to przymiotniki oznaczające wysoki. High jest również przysłówkiem, który przetłumaczymy jako wysoko. Z powodu tego, że tall oraz high mają takie samo znaczenie często pojawiają się wątpliwości kiedy użyć tall a kiedy high. Jak poprawnie używać tall oraz high?

Kiedy używamy tall?

Przymiotnik tall opisuje wzrost, wysokość, długość czegoś – od góry do dołu. Tall używamy, aby opisać:

+ wzrost

Gdy mówimy o wzroście ludzi lub zwierząt to zawsze używamy czasownika tall.

Adam is 180 cm tall.

Adam ma 180 cm wzrostu.

Adam is 180 cm high.

This giraffe is very tall.

Ta żyrafa jest bardzo wysoka.

This giraffe is very high.

(To zdanie nie przetłumaczymy jako „żyrafa jest bardzo wysoka”, a raczej jako „żyrafa znajduje się bardzo wysoko”.)

+ wysokość lub wzrost powyżej średniej

Używamy tall gdy mówimy, że ktoś lub coś jest wyższe niż jego odpowiednik.

The Empire State Building is taller than most buildings.

Empire State Building jest wyższy niż większość budynków.

Avah is tall for her age.

Avah jest wysoka na swój wiek.

+ wysokość obiektów, które wysokie i wąskie

Używamy przymiotnika tall do opisania obiektów nieożywionych, które są bardziej cienkie i wąskie niż wysokie.

The skyscraper is a type of tall building.

Drapacz chmur to rodzaj wysokiego budynku.

The tallest building in the word is the Burj Khalifa.

Najwyższy budynek na świecie to Burj Khalifa.

Przykłady użycie tall:

tall building – wysoki budynek
tall chimney – wysoki komin
tall closet – wysoka szafa
tall glass – wysoka szklanka
tall horse – wysoki koń
tall ladder – wysoka drabina
tall tree – wysokie drzewo
tall tower – wysoka wieża

tall woman – wysoka kobieta

Angielski bez problemu kurs językowy ELLA


tall vs high

Kiedy używamy high?

Przymiotnik i przysłówek high opisuje wysokość, duży dystans obiektu od ziemi. High użyjemy do opisu:

+ obiektów, które znajdują się poza naszym zasięgiem

Użyjemy high, gdy coś znajduje się w sporej odległości od ziemi albo jest poza naszym zasięgiem.

That shelf is very high. I can’t reach it.

Ta półka znajduje się bardzo wysoko. Nie mogę jej dosięgnąć.

I won’t make it to the top of this mountain. It’s too high!

Nie dotrę do szczytu tej góry. To zbyt wysoko!

+ obiektów nieożywionych

High używamy, aby opisać wysokość obiektów nieożywionych, zwłaszcza takich, które są bardziej szersze niż wyższe.

My neighbor has a very high fence.

Mój sąsiad ma bardzo wysoki płot.

Jack’ house is on a high hill.

Dom Jacka stoi na wysokim wzgórzu.

Przykłady użycie high:

high ceiling – wysoki sufit
high fence – wysoki płot
high heels – szpilki
high hill – wysokie wzgórze
high mountain – wysoka góra
high shelf – wysoka półka

high wall – wysoka ściana


How tall are you? czy How high are you?

Gdy mówimy o wzroście to używamy przymiotnika tall. Dlatego gdy chcemy zapytać się o czyjś wzrost to użyjemy pytania How tall are you?

How tall are you?
Ile masz wzrostu?

(dosł. Jak wysoki/a jesteś?)

Natomiast pytanie How high are you? użyte w stosunku do osób nie będzie oznaczało pytania o wzrost a raczej będzie pytaniem o położenie tej osoby względem wysokość.

How high are you?
Jak wysoko się znajdujesz?

(Uwaga! Kolokwialnie to zdanie można też przetłumaczyć jako „Jak bardzo jesteś naćpany?”.)

Height to rzeczownik, który oznacza miarę wysokości – wzrost oraz wysokość. Gdy mówimy o wymiarach (measurements) to o wzroście osoby (the height of a person) mówimy z użyciem tall, natomiast o wysokości obiektu (the height of an object) mówimy z użyciem high.

What is Adam’s height?

Ile wzrostu ma Adam?

Adam is 2 m tall.

Adam ma 2 metry wzrostu.

What is this mountain’s height?
Jaka jest wysokość tej góry?
This mountain is 100 m high.

Ta góra jest wysoka na 100 metrów.

ALE

What’s the tallest building in NYC?

Jaki jest najwyższy budynek w Nowym Jorku?

The tallest building in NYC is One World Trade Center. It’s 541.3 m high.

Najwyższy budynek w Nowym Jorku to One World Trade Center. Ma 541,3 m.

Gdy mówimy o obiektach, które są bardziej węższe niż wyższe tak, jak jest to w przypadku większości budynków to używamy przymiotnika tall. Inaczej to wygląda w przypadku podawania wymiarów obiektu, wtedy zamiast tall powinniśmy użyć high. Jednak coraz częściej możemy się spotkać z użyciem tall nawet w przypadku podawania wymiaru. Jest to spowodowane tym, że większość osób pamięta, że używamy tall do wysokich i wąskich obiektów, dlatego podczas wyszukiwania wysokość budynków możemy się spotkać również z odpowiedzią – It’s 541.3 m tall.

Dopełniacz saksoński

Dlaczego w pytaniach o wymiary po imieniu Adam oraz po rzeczowniku mountain występuje apostrof? Jest to sposób na zapisanie dopełniacza saksońskiego, czyli określenie przynależności. Dowiedz się kiedy stosować dopełniacz saksoński z artykułu dopełniacz saksoński – possessive ‘s.


tall vs high

Tall vs high: wyrażenia

Oto przydatne wyrażenia z tall oraz high nie użyte w znaczeniu rzeczywistej wysokości.

high five – piątka
high hopes – wielkie nadzieje
a high IQ – wysokie IQ
high life – światowe życie
a high profile – na wysokim szczeblu
high temperature – wysoka temperatura

high time – najwyższy czas

to stand tall – chodzić z podniesioną głową
tall in the saddle – dumny
a tall order – trudne zadanie
a tall poppy – gruba ryba
a tall tale – nieprawdopodobna historia

tall timber – odległe miejsce na wsi lub w lesie

Tall vs high: porównanie

TALL HIGH
Znaczenie

+ wyższe niż przeciętnie

He’s taller than me.

+ w sporej odległości od ziemi

This house has a high ceiling.

Istoty żywe czy nieożywione obiekty

+ zarówno żywe, jak i nieożywione

He is tall person.
That is a tall tree.

+ tylko nieożywione

That is a high mountain.

Rozmiary opisywanych obiektów

+ wysokie i wąskie

I live in a tall building.

+ wysokie i szerokie

We have to climb that high hill.

Wymiar opisywanych obiektów

+ wzrost osób

She is 160 cm tall.

+ wysokość obiektów

This wall is 20 m high.

Sprawdź też na czym polega różnica między listen a hear.

Rozpocznij kurs angielskiego online na platformie ELLA

angielski online

Subskrybuj | YouTube